Абітурієнту

Спеціальність «Менеджмент».

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: бакалавр (073 «Менеджмент»), магістр (073 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)

Існує денна та заочна форми навчання.

Після закінчення студенти, які успішно закінчили спеціальність і мають схильність до наукової діяльності, мають нагоду навчатися в денній або заочній аспірантурі.

Сфера діяльності випускників:

 • ІТ-технології. Маркетинг. Логістика і транспорт. Управління персоналом. Проектний менеджмент. Фінансовий і інвестиційний менеджмент. Готельно-ресторанний бізнес та туризм. Круінг. Медіа та рекламний бізнес. Екологічні інспекцї.
 • Державні, приватні, національні і міжнародні організації та корпорації, власний бізнес.

entrance

Випускники спеціальності «Менеджмент» володіють комплексом знань і навичок з:

 • основ менеджменту
 • тайм-менеджменту
 • теорії управління
 • системного синтезу в менеджменті
 • публічного адміністрування
 • корпоративного управління
 • антикризового управління
 • макро- і мікроекономіки
 • економіці підприємства
 • теорії економічного аналізу
 • математичного моделювання операційної діяльності
 • управлінського аналізу та обліку 
 • ціноутворенню
 • інвестиційному менеджменту
 • інвестуванню та розробці інвестиційних стратегій
 • основам науково-технічної та інноваційної політики компаній
 • фінансового менеджменту
 • контроллингу
 • інноваційного менеджменту
 • інформаційних систем і технологій в менеджменті
 • управлінню IT-проектами
 • корпоративних інформаційних систем
 • АРМ менеджменту
 • сучасним інформаційним технологіям
 • стратегічного менеджменту
 • стратегічного планування та управління
 • теоретичних основ маркетингу
 • стратегічного маркетингу
 • конкурентній політиці підприємств
 • управлінню конкурентоспроможністю підприємств
 • маркетингових досліджень
 • логістиці
 • реклами та рекламної діяльності
 • психології та управління персоналом
 • банківського менеджменту
 • страхуванню
 • управлінню в транспортних галузях
 • менеджменту у невиробничій сфері
 • економіці природокористування
 • екологічному менеджменту
 • менеджменту та маркетингу туризму та гостинності
 • міжнародній політиці туризму
 • економіці туристичних ринків
 • управлінню турфірмою
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • гармонійному менеджменту
 • управлінню проектами

7 ключових причин надходження на спеціальність «Менеджмент»

 1. Навчальний процес на кафедрі забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що дозволяє випускнику швидко зрозуміти суть проблеми виниклої на будь-якому рівні управління компанією, а також своєчасно прийняти якісне рішення по її подоланню.
 2. Весь навчальний процес побудований так, щоб найповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.
 3. Навчальні програми направлені на підготовку фахівців, здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми.
 4. Практичні навички здобуваються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці в лабораторіях «Бізнес - проектів»; майстер - класах і тренінгах, а також реальних бізнес – проектах.
 5. Студенти спеціальності «Менеджмент організацій» вивчають дисципліни майбутнього: Системний синтез в менеджменті – NEW! Гармонійний менеджмент – NEW!
 6. Проходят навчання за унікальною методикою, розробленою викладачами кафедри, і використаної в практичному курсі «Практикум з менеджменту». Даний курс спрямований на розвиток, як менеджерських якостей керівника, так і особистої ефективності в менеджменті. Студенти набувають поряд з елементарними професійними навичками, такими як: складання резюме, ефективне проходження співбесіди, планування організації кар'єрного росту, і виключно важливі і необхідні знання в області управління конфліктами, стресами, психологічного впливу в управлінському спілкуванні, впливу і використання влади в колективі, секретів проведення бізнес-тренінгів та багато інш.
 7. До закінчення навчання наші випускники мають готове портфоліo для успішного проходження співбесіди та працевлаштування. Можливості працевлаштування для випускників спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» вельми обширні: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах / організаціях, багато хто відкриває свій власний бізнес.

І ще одна важлива причина – цікаве та насичене студентське життя!

ab1

ab2

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування  готує фахівців зі спеціальності «Менеджмент»

Навчаємо Бізнесу та Маркетингу професійно!

Відео

Більшість викладачів пройшли стажування у вищих навчальних закладах Європи (Франції, Португалії, Нідерландах, Англії, Німеччини, Угорщини, Болгарії) та США. Щорічно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Багато викладачів кафедри є практикуючими фахівцями в галузі управління підприємствами, маркетингу, антикризового управління компаніями і т.п.

Досвід і навички викладачів нашої кафедри: викладання за програмою МВА; бізнес-консультування, проведення бізнес - тренінгів та семінарів з менеджменту, маркетингу, ціноутворення, продажу, мерчандайзингу.

Використовується інноваційний підхід при проведенні занять, сучасні методики навчання, а також демократичний стиль спілкування між студентами та викладачами.

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника: бакалавр (073 «Менеджмент»), магістр (073 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)

Існує денна та заочна форми навчання.

Після закінчення студенти, які успішно закінчили спеціальність і мають схильність до наукової діяльності, мають нагоду навчатися в денній або заочній аспірантурі.

Сфера діяльності випускників:

 • ІТ-технології. Маркетинг. Логістика і транспорт. Управління персоналом. Проектний менеджмент. Фінансовий і інвестиційний менеджмент. Готельно-ресторанний бізнес та туризм. Круінг. Медіа та рекламний бізнес. Екологічні інспекцї.
 • Державні, приватні, національні і міжнародні організації та корпорації, власний бізнес.

Завідує кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування, доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна.

 • Автор понад 150 наукових праць (монографії, навчальні посібники, брошури та наукові статі).
 • Володар грантів: Сороса для стажування в Центральному Європейському Університеті(м. Будапешт) 1999р.; Фонду Макартуров (США) з економіко-екологічної тематики 2001р.
 • Співавтор Другої Національної доповіді України «Збереження біорізноманіття України».
 • Розробник наукового проекту в рамках проблеми «Збереження і підтримка знань, пов'язаних з біорізноманіттям, інноваціями і традиційними формами природокористування місцевих органів влади» Глобального екологічного фонду (ГЕФ) за підтримки Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (МБРР).
  Розробник проектів «Концептуальні і методичні основи створення морського економіко-екологічного кадастру України»; "Про інституціоналізацію форм власності на об'єкти природно-ресурсного потенціалу"; «Екологічний паспорт суб'єкта природокористування»; «Типового проекту регіонального паспорта екологічної інфраструктури» та інш.
 • Член спеціалізованих вчених рад Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) та Національного гірничого університету МОН України (м. Дніпропетровськ).
 • Голова Державної екзаменаційної комісії провідних ВНЗ м. Одеси
 • Володар сертифікатів: «Наукові дослідження та інноваційний менеджмент», «Бізнес та сталий розвиток», «Навколишнє середовище і політика», «Партнерство за демократію заради здоров'я нації», «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі і освіті», «Соціально-географічні проблеми у Східно-Центральній Європі на початку 21 століття».

ВІТАННЯ завідувача кафедри

Дорогі друзі!

Ми раді вітати Вас на сайті кафедри Маркетингу та бізнес адміністрування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова!

Кафедра вже більш 18 років здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Менеджмент організації і адміністрування". Студенти вивчають спеціальні дисципліни, мають можливість проходити практику на провідних підприємствах Одеси. Крім цього, вони також мають можливість проходити міжнародні стажування. На кафедрі висока вимогливість викладацького складу до своєї роботи. Вона проявляється в проведенні навчального процесу на високому науково-методичному рівні, в розробці наукових проблем, та підготовці та захисті дисертацій.

Співробітники кафедри проводять величезну роботу зі студентами, аспірантами і здобувачами, передаючи їм свої знання, вміння та досвід і, звичайно, частинку своєї душі. Як результат, студенти та аспіранти кафедри щорічно займають призові місця на різних конкурсах та олімпіадах.

На цьому сайті Ви знайдете відомості про кафедру Маркетингу та бізнес-адміністрування, отримаєте необхідну для вступу інформацію, познайомитеся з викладачами, аспірантами та студентами кафедри, дізнаєтеся про основні дисципліни, що читаються нашими викладачами, про наукові досягнення і, звичайно ж, про дозвілля і цікаві заходи.

Також для Вас була підготовлена низка цікавих фотографій і відеозаписів з життя студентів кафедри. Ми сподіваємося, що на нашому сайті ви знайдете відповіді на всі Ваші питання, і ми будемо раді бачити вас серед студентів нашої кафедри.

З повагою,

зав. кафедрою Маркетингу та бізнес-адміністрування, 

професор, доктор економічних наук Садченко Олена Василівна

Контактна інформація:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
м. Одеса, Французський бульв. 24/26, каб. 55 (2 поверх)
Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування
Економіко-правовий факультет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Наукова діяльність

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування веде активну наукову діяльність.

Поточка тема НДДКР №208 «Маркетингові системи і управлінські технології в умовах багатрівневої конвергенції» (з січня 2020 року).

Науково-дослідні розробки кафедри мають наступні напрями:

 • Тема НДДКР № 135 «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку» (2015-2018 рр.)
 • Тема НДДКР № 206 «Управління трансформаційними процесами на різних рівнях економічної та екологічної систем” (2009-2013 рр.)
 • Тема НДДКР № 297 «Людський чинник у маркетингових комунікаціях (2003 – 2008 рр.)

Науковий керівник НДДКР:  професор, д.е.н., зав. кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Садченко О.В.

Відповідальний виконавець: доцент, к.фіз-мат.н. Робул Ю.В.

За результатами останніх 7 років наукової діяльності кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування була опублікована колективна монографія «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти»

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, публікують результати своїх досліджень у фахових журналах України та у міжнародних виданнях. Щорічно професорсько-викладацький склад публікує більше 30 наукових праць.

Також усі викладачі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування є членами міжнародних та закордонних товариств, а також деякі – членами редакційних коллегій українських та міжнародних наукових видань.

Студенти також активно займаються науковою діяльністю та опубліковують результати своїх досліджень у фахових виданнях, доповідають на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. У 2017 році спільно приймали участь в організації Міжнародного симпозіуму «I Międzynarodowej Konferencji Naukowej» (Poland - Ukraina, 25-26 лютого 2017).

Станом на 2020 рік на кафедрі маркетингу та бізнес-адміністрування здійснюють свої наукові дослідження 11 аспірантів.

У 2010 році кафедрою було проведено 1-й Міжнародний Конгрес на тему "СУЧАСНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИКИ ГАРМОНІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, ПРИРОДОЗНАВСТВІ, ТЕХНОЛОГІЇ, СОЦІУМІ І ОСВІТІ". Час проведення Конгресу - 8-10 жовтня 2010 року.

 cong1

У роботі Конгресу брали участь відомі вчені, фахівці в цій галузі, зокрема: доктор філософських наук Е. Сороко (Білорусь, Мінськ), доктор філософських наук А. Волошинов (Росія, Саратов), доктор філософських наук Скотт Олсен (США), академік НАНУ О. Боднар (Львів), член - кореспондент РАПН доктор економічних наук В. Брндаренко (Москва), доктор філологічних наук Г. Мартиненко (Росія, Санкт-Петербург) та інші вчені.

За результатами Конгресу була опублікована колективна монографія "Математика Гармонії як нова парадигма фундаментальної науки і її застосування в економіці" і підручник "Математика Гармонії і Сучасна Наука".

cong2

Наші випускники

Відгуки випускників кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування (в минулому «кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів»), спеціальність «Менеджмент»

Ганна Шевчук

Туристичний бізнес.

Одеський національний університет – це вже статус, а добре навчатися у ньому – це же гордість.
Я дуже задоволена освітою, її якість дає свої плоди. Працюю у туристичній компанії та всі знання стали в нагоді. Не було такого, як зазвичай кажуть: «Забудьте все, чого вас навчали в університеті». База знань та практичних навичок легко дозволили ввійти у робочий графік та швидко стати професіоналом у своїй галузі.
Було чимало емоцій від принад та легкості студентського життя. Особливо від вечорів КВК та святкувань Дня Факультету. Пам’ять залишилася на довгі роки.
Щодо університету можу сказати наступне: «добре, проте замало!». Тому що усвідомлення того, що навчатися – це добре, приходить не одразу, а десь на третьому курсі, коли ти приблизно визначився зі своїми цілями та устремліннями. І якщо усвідомлення прийшло, то навчання стає на радість, книги – у поміч, а диплом – на користь.
А ще я дуже пишаюся, що саме в університеті я зустріла друзів на все життя.

Аліна Шаройко

Власна консалтингова фірма у Мілані.

Після нашого університету я закінчила магістратуру у Мілані (Instituto Marangoni). Під час навчання зрозуміла, наскільки гарну базу отримала у свій час на кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів ІМЕМ ОНУ. Мої однокурсники з аналогічної освітою, отриманою кимось у Лондоні, кимось Нью-Йорку, кимось ще десь, володіли ледь не чвертю тої інформації, яку отримала я. В моєму випадку, на гарний фундамент вдало лягла більш вузька спеціалізація, яку я шукала.
Однак, не слід забувати, що не можливо навчити – можливо тільки навчитися. Знання, які можна отримати на нашому факультеті дійсно дуже якісні, навіть порівняно зі світовою освітою, але це тільки інструмент, хай навіть дуже гарний. Без гнучкості мислення, так званої «допитливості розуму», лідерських задатків та бажання вибитися із сірої маси, навіть найкраща бізнес-освіта немає сенсу. Тому, насмілюйтесь, і у вас все вийде!

Андрій Федотов

Аспірант кафедри менеджменту та математичного моделювання.

Я дуже радий, що вступив саме на цю спеціальність «Менеджмент організацій» і тому, що у мене викладали такі викладачі. Мені здається, не кожний студент може похвастатися таким зізнанням після випуску. Мабуть, головне, чому я навчився за ці п’ять років – це адекватно та раціонально дивитися на речі, розуміти економічну реальність, в якій ми з вами живемо, та цінність кожного кинутого слова у бізнесі. Ким би ви не стали у майбутньому, менеджмент -  це серйозний фундамент у вашій самоідентифікації  у житті та побудові своєї професійної кар’єри.Я дуже радий, що вступив саме на цю спеціальність «Менеджмент організацій» і тому, що у мене викладали такі викладачі. Мені здається, не кожний студент може похвастатися таким зізнанням після випуску. Мабуть, головне, чому я навчився за ці п’ять років – це адекватно та раціонально дивитися на речі, розуміти економічну реальність, в якій ми з вами живемо, та цінність кожного кинутого слова у бізнесі. Ким би ви не стали у майбутньому, менеджмент -  це серйозний фундамент у вашій самоідентифікації  у житті та побудові своєї професійної кар’єри.

Лілія Богданович

Керівник відділу дизайну у компанії www.provectus-it.com

Нескінченно вдячна університету за студентські роки і той досвід, що я отримала за 5 років.
Як демонструє мій дослід, той, хто бажає – навчається, а інші критикують систему освіти. Я вважаю, для майбутніх абітурієнтів буде цікавим ознайомитися з навичками, які можливо отримати під час навчання на спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» у ІМЕМ, і які стануть корисними у житті. Отже, навички, які я отримала:

 • Вміння навчатися

Перше, чому ти навчаєшся в університеті – це навик навчання. І, як демонструє практика, у житті без цієї навички -нікуди. Я працюю у ІТ галузі. Вона дуже динамічна, технології та вимоги дуже швидко змінюються, тому треба швидко пристосовуватись та швидко освоювати значні масиви даних. Тут неможливо списати або зазубрити. Тут, як кажуть, are you in or out.

 • Публічні виступи

Студентські конференції, презентації, доповіді, КВК (особливо КВК) навчили не боятися виступати перед будь-якої аудиторією. Якщо ти танцюєш у пір’ї перед двохтисячною аудиторією, після цього тобі вже нічого не страшно: чи то іноземні замовники, міжнародні конференції, корпоративні заходи. Зі вмінням чітко, правильно, а головне цікаво піднести свою думку, ви не пропадете.
Звичайно, все залежить від ваших цілей та пріоритетів. Якщо ви плануєте бути лідером – без цієї навички вам не обійтись.

 • Аналітичні навички

«Наша цільова аудиторія чоловіки та жінки від 15 до 75 років»
Під час навчального процесу ми виконували багато робіт з аналізу підприємства, ринку, цільової аудиторії і т.д. У моїй теперішній роботі я стикаюся з такою необхідністю кожного дня. Базові навички бізнес аналітики допомагають краще зрозуміти бізнес замовника, потреби його аудиторії і, як наслідок, отримати на виході більш якісний продукт, ніж у конкурентів, що орієнтуються лише на власні відчуття, коли проектують продукт.

 • Робота в команді та вміння навчати

«Люди в нас не дуже, зате колектив відмінний»
Навчаючись в університеті, ми неминуче знаходимося у колективі. І знаходимося уже в тому віці, коли успішна співпраця може стати ключем до успіху. Мій відділ складається з 5 людей. Деякі працюють разом зі мною у офісі, частина робітників віддалена в інших країнах. Моя задача, як керівника, сформувати дружню команду, що зможе ефективно працювати, швидко навчатися та професійно зростати.
Групові задачі в університеті, на мій погляд, готують ази цієї навички. Крім цього, виникають загальні проблеми і задачі. І ти неминуче приходиш до того, щоб розподілити матеріал та готувати шпаргалки усім факультетам ефективніше, ніж одному писати їх безсонними ночами.

 • Планування, Організація, Мотивація і Контроль.

Ніколи б не повірила, але це як раз те, чим я зараз займаюся. Я планую проекти та зайнятість свого колективу, розподіляю обов’язки та делегую повноваження. Я організовую роботу свого відділу, впроваджую систему навчання персоналу. Мотивую (однак, це виявилося у рази складніше, ніж у теорії, дуже тонкий момент) і контролюю виконання робіт.
Це як дізнатися, що дід Мороз існує. Дуже несподівано, але приємно J

 • Бізнес-планування

«Висновок: неминуче зростання прибутку на 10-15%»
Окреме слово хотілося б приділити уваги бізнес планам. За час навчання ми не одноразово займалися різноманітними бізнес плануванням. Зараз, на моїй теперішній посаді, я опинилася по іншу сторону барикад. Часто я змушена читати та аналізувати бізнес плани, що написані іншими «спеціалістами». І тут зі сльозами на очах ми згадуємо студентські роки. На жаль, дуже часто вихідні дані, аналітика та відповідні висновки максимально відірвані від реальності і часто не несуть практичного зиску.

 • Теорія vs. Практика

«Ця теорія працює тільки для сферичних курей у вакуумі»
Велике дякую викладачам моєї кафедри за мінімум теорії і максимум практичних навиків. Я не можу ручатися за суміжні спеціальності. Але практичні навички, отримані на моїй кафедрі, придалися мені у мільйон разів більше, аніж суха теорія, якою грішать подібні спеціальності.

Хотілося б виразити подяку викладацькому складу мого факультету за ту базу знань, що я отримала по закінченні університету. Я завжди з теплотою буду згадувати 35 аудиторію та ганчірку на люстрі. Це було весело J

 

Тетяна Козова

ІТ- бізнес.

Закінчила університет у 2010 році. За спеціальністю «Менеджмент організацій» у ІМЕМ, ОНУ ім. І.І. Мечникова

За щасливою випадковістю, працювати почала після 2 курсу навчання, коли проходила практику в одному з одеських банків. На сьогодні, мій офіційний досвід роботи складає біля 6 років. Зараз я займаю посаду  - «PR менеджер міжнародної  R&D компанії Provectus IT», що займається розробкою програмного забезпечення. До моїх обов’язків входить: складання маркетингової стратегії, організація конференцій, написання новинних та інформаційних статей, взаємодія зі СМІ, інформаційна підтримка корпоративного сайту, створення презентацій та інших корпоративних рекламних матеріалів.
Університет надав мені відмінні знання, дозволив поєднувати навчання з роботою (у мене була можливість здійснювати аналіз отриманої теоретичної інформації на практичних прикладах). Особливо в роботі мені допомогло вивчення таких дисциплін, як стратегічний маркетинг, реклама, менеджмент та математичні дисципліни.
Нескінченно вдячна своїм викладам!

Юлія Янова

Фрілансер.

Навчання за спеціальністю дало мені розуміння того, як працює організація, яке значення має структура у діяльності компанії та з яких ланок цей ланцюг складається. Головне не вміти та знати все про всі напрями діяльності компанії, важливіше – розуміти, де та чому виникла проблема, та що необхідно зробити, щоб її вирішити.
На факультеті мене навчили: «Всьому свій час!». Час є  тут і зараз, тому що його вже не може не бути. Не можна дозволяти собі навіть найслабші лінощі відносно роботи. Все, що ти починаєш, треба виконувати, використовуючи максимум своїх можливостей, навіть, якщо на даний момент особистої мотивації тобі ця робота не дає. Коли перед тобою з’явиться можливість, ти можеш просто їй не відповідати.
У тебе, як у спеціаліста, у твого часу, у твоєї роботи, є своя ціна, і треба не боятися її називати. Той, кому потрібен результат твоєї діяльності завжди заплатить за неї. Ну і головне, що треба пам’ятати – знання – це гроші, а зайвих грошей не буває. Тому, робіть висновки.

Вадим Роговський

«Засновник компанії Clickky та партнер інцест-фонду WannaBiz (ІТ-технології).».

Чим я зараз займаюся: на даний момент? Я – CEO (генеральний директор) компанії-розробника проектів ClickkyAdCenter, а також керуючий стартап-інкубатором WannaBiz.
Що мені дала спеціальність «Менеджмент організацій»: у першу чергу – це корисні знання з маркетингу, менеджменту та стратегічного планування, ну і звичайно – цінні знайомства з прекрасними викладачами, які, я  впевнений, і надалі будуть корисними для мене у майбутньому.
З повагою, Вадим Роговський

Юлія Карпова

Авіаперевезення.

Закінчила університет у 2012 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» в ІМЕМ, ОНУ ім. І.І.Мечникова

Навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій» дає можливість мати потенційно широкий вибір вакансій при влаштуванні на роботу, оскільки отриманні знання можливо застосувати в будь-якій галузі діяльності. Я обрала авіаперевезення. На даний час, я працюю у крупній компанії «Senturia», що пропонує послуги з бронювання та продажу авіа білетів онлайн, на посаді VIP-менеджера по персональному обслуговуванню клієнтів, а також є тренером з навчання і підготовки нових співробітників. На мій погляд, освіта університету дає можливість кожному студенту закласти у своїй майбутній кар’єрі міцний фундамент зі знань та практичних навиків. Завдяки 5 рокам навчання менеджменту я не тільки здобула теоретичні знання, але й засвоїла важливі практичні моменти не тільки у роботі, але і в житті. Навики з організації діяльності в команді, ведення ефективних переговорів, націленість на результат, планування, розробка нових проектів, пошук необхідної інформації, ефективний розподіл ресурсів та багато іншого. Все це можливо набути, навчаючись за спеціальністю «Менеджмент організацій» із успіхом застосовувати їх у своїй подальшій практичній діяльності.

Володимир Полоник

ІТ-бізнес. Бізнес-аналітик у компанії Neatpeak.

Тут мене навчили вчитися. Тобто не вручили порцію застарілих з часом знань, а розвинули у мені навик, що дозволяє завжди і всюди знаходити потрібну та актуальну інформацію. І не тільки знаходити, але й ефективно використовувати. Ну і, звичайно ж: «Планування, Організація, Мотивація і Контроль.

Анастасія Гордусенко

Контейнерні перевезення
Транспортно-експедиторська компанія ООО «Sea Gate Agency». Менеджер у галузі контейнерних перевезень та екпедитування, оперативний менеджер.

Завдяки навчанню в університеті, а саме на кафедрі менеджменту та ММРП, я, в першу чергу, навчилася самостійно знаходити необхідну інформацію. Це не означає, що нас мало навчали, а, навпаки, нам показали, як на основі базових знань розширювати свій кругозір та прямувати в необхідному інформаційному напрямі. Оскільки викладачі з більшості предметів ілюстрували практичне застосування знань, я в подальшому з легкістю використовувала отриману від них інформацію в роботі та житті. Крім того, дуже вдячна викладацькому складу за лояльність та розуміння до тих студентів, що бажали одночасно (добре!) навчатися та працювати. Оскільки я з 3 курсу почала працювати в транспортно-експедиторській галузі (безсумнівно одночасно відвідуючи всі пари обов’язкових профілюючих предметів і практично завжди вчасно закривала модулі, заліки та іспити), після закінчення університету я була готовим спеціалістом у галузі, що мене цікавила. Не менш важливим моментом у розвитку наших творчих здібностей зіграла підтримка викладачів та керівництва наших КВК починань. Було приємно бачити на виступах людей, що мали б бути проти витрачання студентами учбового часу на такі заходи.J У цілому, відношення до кафедри та спогади за навчанням в університеті у мене залишилися тільки хороші. Дякую Вам, що керували нами у необхідному напрямі.
З повагою та найкращими побажаннями, kind regads and best wishes, Анастасія Гордусенко

Ганна Коваленко

Туристична галузь.

Я працюю менеджером по комунікаційним технологіям в Туристичному Інформаційному Центрі при Управлінні культури і туризму м. Одеси. На даний час, застосовую на практиці знання з менеджменту, маркетингу, статистики і, навіть, екскурсознавство (ніколи б не подумала). Привіт та подяка М.А. Кіріліній, В.В. Шмагіній, Ю.В. Робулу, Л.Н. Залюбінській. Хочу висловити окрему подяку за достатньо глибоке вивчення інформатики у нас на факультеті, все це дуже допомагає роботі.

Олена  Горголь

провідний інженер (економіст) відділу економічної та договірної роботи Одеського РСП Державного підприємства управління повітряним рухом України (Украерорух)

Закінчила у 2005 році і жодного разу за 7 років не засумнівалася у правильності вибору факультету. Пам’ятаю, що після складання останньої сесії замислилася, де ж це все використовувати, половина предметів здавалася мені абсолютно не потрібною. Але у процесі роботи часто з подякою згадувала викладачів, що були суворі та вимагали ідеального знання свого предмету та ніяких шпаргалок!!! Мікро- та макроекономіка, менеджмент, маркетинг, бухоблік – всі ці предмети стали в нагоді. Навіть статистика! З якою, я сподівалася, ніколи не стикатися після навчання, стала в нагоді у перший рік роботи. У нашого курсу був прекрасний викладацький склад, та і сам курс був чудовим! Дякую!

 

Евеліна Хмелевська

Рекламний бізнес.

Я навчалась у Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова на кафедрі «Менеджмент та математичне моделювання ринкових процесів» з 2000 по 2005 рік. Отриманий досвід роботи після закінчення ВНЗу дозволяє мені зі впевненістю сказати, що я отримала освіту високого рівня, яке надало мені можливість працювати за спеціальністю. Одразу після закінчення Університету: працювала у відділі маркетингу готельного комплексу класі «люкс», потім у маркетингу автомобільної галузі (до 2012 року я працювала маркетинг-менеджером в міжнародному холдингу – імпортер автомобілів Volkswagen та Audi в України). Ну а навички, отримані у галузі управління підприємством в більшій мірі знадобилися для створення власного рекламного агентства національного рівня, яке, на сьогодні, існує півтора роки та має багато великих клієнтів у різних напрямках.
Хотілося б подякувати викладачам  кафедри за ті широкі базові знання у сфері менеджменту та маркетингу, які вони дають своїм студентам, а також, за можливість розвитку лідерських якостей, аналітичних навиків та стратегічного мислення.

Алла Вавілова

Координатор проектів.
Клуб високої музики. Одеса, Україна.

Хочу висловити подяку усім викладачам за цікавий, а головне ефективний підхід у навчанні студентів: актуальна та реальна інформація в сфері бізнесу, економіки та менеджменту, «живі» приклади компаній та інтелектуальні кейси.
Чим ми відрізняємося від інших? Тим, що, перш за все, активні та послідовно успішні, вміємо планувати свій час і, головне – ставити реальні цілі та досягати їх.
З повагою,
Алла Вавілова

Олена Мірза Туристичний бізнес.

Випуск 1999 р.

Ми – перший випуск!
З усіма, як кажуть, витікаючими наслідками.
Це було щось абсолютно нове, як для студентів, так і для викладачів. Багато дисципліни складалися і доопрацьовувалися в процесі навчання.
Чи можна вважати, що від цього ми чогось недоотримали в знаннях? Навряд чи.
Для нас, вчорашніх школярів, які не до кінця розуміють, що очікувати від своєї майбутньої професії, тим більше такої інноваційної на той час як «Менеджер», більшість предметів були дійсно цікаві, особливо ті, які викладалися максимально наближено до практики, такі як: готельне господарство, екскурсознавство і туризм.
У нас був хороший курс, дружний ... Ми разом, з викладачами брали участь у туристичній виставці - ярмарці, яка проходила тоді в будівлі Театру Музичної комедії. Розробляли екскурсії і проводили їх в місті, для своїх однокурсників, спочатку соромлячись, що на нас звертають увагу перехожі. Хтось влітку проходив стажування на рецепції в турецький готелях, хтось в туристичних фірмах нашого міста, хтось визначався з іншим напрямом діяльності.
З кимось спілкуємося до сих пір, з кимось майже родичі, з кимось розійшлися шляхи, але мені приємно згадати всіх.
Мій же шлях з туризмом не розійшовся і, думаю, що багато в чому я зобов'язана викладачам і своїм однокурсникам.
Вважаю, що це моя спеціальність, і я потрапила у свою колію! ..
Адже збиралася вступати на біофак! :)))

Віталій Дець. Художник, власник Арт-студії.

Випуск 2003 р.

Я – художник, власник Арт-студії, в якій проводжу навчальні майстер-класи.
Хочу висловити щиру подяку своїй рідній кафедрі. Окремо хочу відзначити чудовий підбір однокурсників. Більшість – дуже талановиті.
Мені сподобалася невимушена атмосфера процесу навчання, яка сильно нагадує навчання в Берлінському університеті. На заняттях викладачі посилалися не тільки на теорію, але й на практику, якої їм вистачало в кожній сфері. Ще пригадую, як керівництво позитивно реагувало на настрої і побажання студентів, і, якщо була можливість, змінювало якісь частини програми навчання.
В такій атмосфері був постійний творчий розвиток! Знаю, що більшість моїх однокурсників, зараз – або власники власного бізнесу, або займають відповідальні керівні посади. Зрозуміло, щось є особливе у складі викладачів, у програмах, які обрали такі цікаві люди.
Хочу подякувати кафедрі за ту чудову надихаючу середу, в якій кожен студент і кожен викладач спілкувалися між собою відкрито і з цікавістю, без страху та стискань!

Ірина Радевіт, ідеолог CORNER concept store. Директор магазину

Олеся Ципій, директор мережі мультібрендових бутіків дитячого одягу

Еліна Караван, помічник голови з інформаційно-аналітичної діяльності в громадській організації

Випуск 2009 р.

Якщо говорити про те, що нам дала освіта, то ми повторимо багато хороших слів, які вже написали наші однокурсники. Тому хотілося б приділити увагу тим людям, завдяки яким, наш факультет випускає дійсно підготовлених і, згодом, успішних фахівців. На нашій кафедрі працює багато чудових викладачів. Але нам би хотілося виділити тих людей, які є серцем факультету і які безпосередньо вплинули на наш професійний успіх.
Залюбінська Людмила Миколаївна – її твердість характеру та справедливість переконала нас у тому, що тільки стараннями і ретельністю можна домогтися успіху. Вона дала нам зрозуміти, що ми відповідаємо самі за себе, і до тих пір, поки ми це не усвідомимо – нічого з нас не вийде. І тільки після того, коли ми, можливо, навіть, з-під батога, почали старанно вчитися і замислюватися у суть предметів, нам відкрилися справжні стосунки між викладачами та студентами. Ми почали цінувати навіть просто проведений час з цим викладачем, адже вона не тільки навчала нас, але і була дійсно Наставником.
Грінченко Юрій Леонідович – варто відзначити його лояльне ставлення до студентів і нестандартні, навіть креативні методи викладання. Чого тільки варті домашні завдання, присвячені аналізу діючих великих підприємств України! Ніколи не забудуться практичні пари, коли Ю. Л. заходив до аудиторії з інтригуючи - хитрим обличчям і неприхованою посмішкою – ми розуміли: буде щось цікаве ... А ось і величезний пакет з 5-ти копійчаними монетами для гри в біржу! Повірте, ці пари проходили так швидко і захоплююче, що, коли вони закінчувалися, ми засмучувалися. Зате, настрій після таких пар було відмінним цілий день!
Шмагіна Вероніка Валеріївна – крім усіх знань у галузі стратегічного маркетингу, туризму, завдяки її практичним заняттям ми навчилися виступати перед аудиторією, правильно і красиво викладати свої думки перед безліччю людей, аналітично мислити і швидко реагувати на стресові ситуації. Для багатьох з нас вона була прикладом для наслідування. Похвала цього викладача була ціннішою за будь-які оцінки! Завдяки їй, ми зрозуміли, що на ринку праці товаром є: розум, знання, вміння, навички, досвід, і все це має свою ціну. Що багато в чому від того, як претендент на посаду зможе себе презентувати, буде залежати те, як його оцінить роботодавець.
Ну, і звичайно ж молоде покоління викладачів – Гайворонська Інна Віталіївна і Нічітайлова Неллі Сергіївна, пари яких відрізнялися новими методами, свіжими поглядом на навчальний процес. Викладачі були наскільки відкриті до спілкування, що ми ніколи не соромилися щось у них перепитати і зайвий раз підійти на консультацію. Одного разу, консультація з написання дипломної роботи тривала до 10 вечора – мозковий штурм затягнувся!
Ми досі не розуміємо, яким чином наші викладачі робили так, що було соромно не готуватися до їх пар.
А таким похвалитися можуть далеко не всі викладачі!

Балан Вікторія. Сімейний бізнес.

Випуск 2012 р.

Коли я вступала до університету, в моїй голові вже були думки про перспективу відкрити свій бізнес, саме тому я обрала спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування». Адже для того, щоб успішно вести свій бізнес, потрібно спочатку навчитися планувати, мотивувати, організовувати і все це контролювати. Прекрасні викладачі дуже терпляче і трепетно ставилися до нас, вони намагалися в нашу голову вкласти найпотрібніші знання, хоча під час навчання нам іноді здавалося, що той чи інший предмет нам в житті ніколи не стане в нагоді. Небагато часу ще минуло, як я закінчила університет, але вже зрозуміла, що ми тоді помилялися. Приємно згадати про часи навчання. Доброзичливі, добрі, веселі та чуйні викладачі завжди знайдуть хвилинку, щоб пояснити, якщо тебе щось цікавить.
У Мечникова я знайшла друзів не лише серед однокурсників, а й викладачів. Я впевнена, скільки часу не пройде, завжди зможу звернутись за допомогою і мені з задоволенням допоможуть.
На даному етапі життя, я входжу до батьківського бізнесу з перспективою розвивати, і в майбутньому перейняти його. Займаємося ми садівництвом, маючи свій розплідник, поставляємо свої рослини в багато садових центрів Одеси. У майбутньому, планую відкрити ще одну філію розплідника. Бізнес-план по його відкриттю я розробила, ще навчаючись в університеті, у вигляді кваліфікаційної роботи. Спасибі моєму керівнику, який мені допомагав, контролював і підказував на кожному етапі. Я розумію, що через деякий час мені доведеться змінити деякі дані в ньому, але зробивши це одного разу, зможу зробити це ще не раз.
ІМЕМ – це дуже гідний вищий навчальний заклад, я вдячна долі за те, що у мене була можливість саме там здобувати знання, познайомитися з такими чудовими людьми і в той же час не на шкоду навчанню відмінно веселитися.
 

Ксенія Стрілець. Кіноіндустрія.

Випуск 2010 р.

Мої 4 роки в стінах ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова – це було не просто одержання вищої освіти (диплом бакалавра), але і набуття досвіду спілкування з абсолютно різними людьми, знайомством з новими для мене мовою та країною, а також багато іншого. Викладацький склад нашої кафедри і однокурсники активно мені в цьому допомагали.
Відносно самої освіти, я можу сказати наступне: наскільки багато ти сам хочеш отримати від освіти в університеті, рівно стільки ти й отримаєш. Викладачі надзвичайно відповідально ставляться до своєї роботи і намагаються вкласти у своїх студентів максимум знань. Також хочу відзначити, що освіта дуже різнобічна, що допомагає студентам розвиватися повноцінно не тільки в області менеджменту, але і ставати більш підкованими в питаннях бізнес-етики, світової економіки, психології і не тільки. Я сміливо можу сказати, що мій статус Бакалавра, отриманий на кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, став відмінним фундаментом для мого нинішнього навчання в Магістратурі Academy of Art University, San Francisco, USA за більш вузькою спеціальністю – filmmaking (продюсування або менеджмент в кіноіндустрії) , багато в чому пов'язаної зі спеціальністю менеджмент організацій.
Так само, хотілося висловити окреме спасибі викладачам, які з радістю та охоче підтримують контакт із нами, колишніми студентами, цікавляться нашими успіхами і підтримують в наших починаннях. Для мене особисто рекомендація, отримана з університету, багато в чому допомогла при вступі, як до магістратури, так і на роботу.
Можу побажати тільки подальшого вдосконалення та цікавих студентів!

 

Черноручко Денис Васильович

«Керівник аналітичного відділу Ferarri Park (Аьу Дабі, ОАЕ) Раніше - Керівник фронт-офісу Wellnes Spa Formula (Одеса, Україна)»

Випуск 2011р.

Обираючи спеціальність і ВНЗ після школи, в більшості випадків, усвідомлюючи чи ні, ми йдемо на поводу у батьків. Батьки майже завжди знають, що для нас добре.
Вступивши на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» в ІМЕМ – вийшло не просто добре, а ВІДМІННО.
Багаж знань, який не раз ставав у нагоді, причому не тільки в роботі, але і просто в житті. Сотні знайомств, багато з яких переросли в дружбу, деякі – у співпрацю.
Душевна атмосфера кафедри і люди, які її створюють, – наші професіонали, наші викладачі.
Всім величезне спасибі за 5 років прекрасних моментів і базу знань. =)

Баптіданова (Коновороцька) Валерія

Менеджер з IT-реклами ТОВ «МИРС»

Випуск 2006 р.

Основні функції, які я виконую: розробка, тестування та впровадження маркетингових програм, підготовка та обробка рекламних заходів, розробка і просування сайтів компанії.
Тепер про моє навчання в ІМЕМ ОНУ, на кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів. Кваліфікований викладацький склад завжди створював доброзичливу атмосферу на заняттях, що сприяло легкому засвоєнню матеріалу вже в лекційній формі. Впровадження teamwork у розв’язку семінарських завдань допомагало освоїти розподіл ролей у колективі, виявити лідерські та управлінські якості. Графік занять та інтенсивність програм навчання оптимально вписувалися в студентський спосіб життя, дозволяючи брати активну участь у житті ІМЕМ, в освітніх та розважальних заходах.
Всі знання та навички стали в нагоді на початку професійної кар'єри, причому дозволили спробувати кілька напрямків діяльності і вибрати найбільш привабливий для мене. З теплотою згадую студентські роки і моменти навчання, планую надалі продовжити навчання в стінах рідної кафедри.

Юлія Маркуш.

Готельний бізнес.

Мене звуть Юлія. Я закінчила ІМЕМ ОНУ, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» у 2012 році.
П'ять років навчання, на жаль, пролетіли дуже швидко. Наші чудові викладачі розвивали в нас різнобічні професійні якості, ділячись з нами максимумом своїх знань, досвідом, практичними навичками, які допомагають нам усім в побудові кар'єри, а також в житті. За ці роки я виросла як особистість, навчилася розумінню життя, спілкуванню.
Багато говорять, а чому Вас може навчити університет? На роботі навчать! Це не так. Багато знань з галузі туризму, менеджменту, вищої математики, статистики, економіки, маркетингу та англійської мови мені дуже знадобилися. Вже з другого курсу, впродовж трьох років, я проходила практику в готелі «Чорне море» у відділі бронювання. Практика допомогла мені пізнати сферу індустрії гостинності зсередини і зрозуміти, що готельний бізнес – це «моє».
Відразу після закінчення університету мене взяли на роботу в абсолютно новий готель «Каліфорнія», який відкрився в Одесі, в серпні 2012 року. Я працюю на посаді адміністратора готелю вже впродовж 7 місяців і, якби не ті знання, старання та практичні навички, які я отримала за час навчання в університеті, я б не стала таким успішним і шанованим співробітником!
P.S. Спасибі, ОНУ, я за тобою сумую!!!
 

Олеся Гросу.

Туристичне агентство «TUI». Менеджер з туризму

Випуск 2011 р.

Я закінчила ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» і можу з упевненістю сказати, що саме навчання в ІМЕМ забезпечило мене необхідними в моїй поточній діяльності знаннями, навичками та досвідом.
Зараз, через деякий час, я розумію, що страхи були даремними. Більшість з нас реалізували себе в тій сфері, в якій мріяли працювати, адже саме наша кафедра надала нам різні можливості для самореалізації.
Всебічний розвиток дуже важливий в сучасному світі, людина не може вирішувати сучасні завдання, не володіючи знаннями з багатьох областей наук.
Навчальна програма розроблена викладачами кафедри Менеджменту та ММРП, на мій погляд, унікальна. Вона містить не тільки безліч виключно цікавих і корисних профільних курсів, але, також, надає студентам базові знання в різних сферах менеджменту – стратегічний і операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, управління маркетингом, управління персоналом, IT-технології в менеджменті і, звичайно ж, туризм.
Вас будуть вчити аналітично і стратегічно мислити, вирішувати завдання державного регулювання економіки і нести відповідальність за ці рішення.
Крім того, факультет надає студентам масу можливостей для розвитку творчих і організаторських здібностей: це можливість участі в конкурсах та різноманітних проектах, бізнес-іграх, конференціях, семінарах, гостьових лекціях, а також, можливість участі в організації різних заходів. Все це дозволяє студентам відточувати різні знання, навички та вміння. Публічні виступи, написання та презентації своїх наукових досліджень, проектів – це далеко не повний перелік того, що дозволяє надалі почувати себе впевнено.
Зараз я працюю в туристичній агенції «TUI», яка є найбільшим європейським туроператором. Компанія TUI – лідер на європейському ринку туристичних послуг. В Україні вона представлена компанією "TUI Ukraine". Багато чого з того, що я проходила в університеті, застосовую зараз в своїй улюбленій роботі.
З теплотою і вдячністю згадую улюблену кафедру і своїх викладачів.
Рекомендую – вступайте до ІМЕМ на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», і повірте, у вас буде набагато більше шансів досягти успіху в житті!

Карина Макій

Карина Макій

Middle QA Engineer у Reinvently (Provectus Mobile studio)
Раніше - Business process operator у PLS (Pitsburg Logistic Servises) та Support manager у KeepSolid Іnc.

На питання: «що вам дав університет?» Дуже часто можна почути відповідь «Все». Зі свого боку хочу зауважити, що це «все» завжди у вас було. Кафедра менеджменту ж, в моєму випадку, зіграв роль каталізатора. Найяскравішою, для мене, стала кардинальна різниця у ставленні викладачів до своїх студентів. Все, закінчився шкільний тоталітарний режим, тут тебе поважають за твої погляди і світогляд. Саме тут зачатки ідейних паростків можуть знайти реальний ґрунт для реалізації.

Крім вже сказаного хочеться відзначити ще один важливий момент: потік інформації. Я навмисно не пишу «знання», оскыльки кожен ладен сам вибирати, яку з інформації він хоче перевести в свої профільні пізнання. Не хочу заплутати, адже вчити і здавати необхідно все дисципліни, проте через свою поширеність, стати профі у всьому - не стати ні в чому. Тому, повертаючись до потоку: кожна людина неодноразово в житті стикається з проблемою самореалізації і вибору заняття / професії по духу і характеру. Так ось, а з чого вибирати, коли пізнання-то надто малі? Кафедра менеджменту, нехай це звучить вкрай метафорично, допомагає тобі протерти очі після глибокої розміреної дрімоти, озирнутися і, як мінімум, замислитися. Я і знати не знала про існування багатьох стежок подальшого розвитку, але коли перед тобою відкриті всі карти, і найкрутіше - тебе змушують ДУМАТИ, це той самий момент, коли ти відчуваєш що мало в цьому світі є такого, що тобі не під силу.»

Гайворонська Інна Віталіївна

Посада

 • Старший викладач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування (з 2018 р.)
 • Старший викладач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (з 2008 р.)
 • Асистент кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (з 2003 р.)

Освіта

ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Назва дисертаціонної роботы Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації

Досвід викладацької діяльності

ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2003р.), ПІ ОНУ ім. І.І.Мечникова (2005р.)

Професійні навички і знання

Досвід роботи в сфері туризму і гостинності, маркетингу, реклами, менеджменту, досвід проведення бізнес-тренінгів, досвід надання консультаційних послуг.

Стажування та гранти

 • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2018р.

Сертифікати

 1. Certificate of attendance the environmental conference «Going towards the Green Europe», 2003.
 2. Сертифікат участі в семінарі для викладачів «Розробка методичного забезпечення навчального курсу» (CEUME), 2004
 3. Сертифікат участі в семінарі для викладачів «Навички викладання ситуаційних завдань з менеджменту» (CEUME), 2004
 4. Сертифікат участі в семінарі для викладачів «Групова динаміка в організаційному поведінці і мотивації» (CEUME), 2005
 5. Сертифікат участі в семінарі для викладачів «Ефективна цінова політика компанії» (CEUME), 2005
 6. Сертифікат бізнес тренера консалтингового центру «Бізнес Сервіс», 2008.
 7. Сертифікат участі в 1-му Міжнародному конгресі «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі та освіті», 2010

Сфера наукових інтересів

Туристично-рекреаційна діяльність, гостинність, маркетинг, брендинг, менеджмент, комунікації, екологічне управління, бізнес-планування, логістика, регіональна економіка.

Іноземні мови

Англійська (високий рівень), французька (середній рівень), іспанська (початковий рівень)

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛИКАЦІЙ

Розділи у колективних монографіях

 1. Гайворонская И.В. Проблемы освоения рекреационных ресурсов бассейна Азовского моря. // Экономико-экологические проблемы Азовского моря: коллективная монография / под общ. ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова, С.Б. Бердникова. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, ЮНЦ РАН: Феникс, 2009. С. 93-127.
 2. Гайворонская И.В. Кластерная модель развития рекреационно-туристических систем в Азовском регионе// Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря» підприємств: коллективная монография / под ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. С. 304-328.
 3.  Гайворонская И.В. Пути формирования стратегии экономической интеграции между приграничными регионами Украины и России// Трансграничное украинско-российское сотрудничество: формы, направления, перспективы : коллективная монография / под общ. ред. В.И. Дубницкого, В.И. Ляшенко. Донецк : Юго-Восток, 2010. С. 89-111.
 4. Гайворонская И.В. Формирования сети туристических кластеров украино-российского Приазовья// Трансграничное украинско-российское сотрудничество: формы, направления, перспективы : коллективная монография / под общ. ред. В.И. Дубницкого, В.И. Ляшенко. Донецк : Юго-Восток, 2010. С. 332-354.
 5. Гайворонская И.В. Кластерные модели организации рекреационно-туристической деятельности в депрессивных районах (на примере Украинского Придунавья)// Антикризисное управление морским природопользованием (теоретико-методологические и прикладные аспекты исследований): коллективная монография / под ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова. Одесса, 2010. С. 366-395.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Гайворонська І.В. Сучасні проблеми розвитку туристично-рекреаційної сфери України / Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 1/2. С. 18-26. (Index Copernicus).
 2. Гайворонська І.В. Сучасні тенденції та новітні тренди розвитку туризму / Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 37. С. 126-132. (Index Copernicus).
 3. Гайворонська І.В. Брендинг дестинації у процесі відтворення регіонального турпродукту / Бізнес Інформ. 2019. №2. С. 121-132. (Index Copernicus).
 4. Садченко О.В., Гайворонська І.В. Мережевоцентричний підхід до управління підприємствами туристичних дестинацій / Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 4(72). С. 106-113.
 5. Гайворонська І.В., Гринюк О.А. Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 18, Вип. 1 (41). С. 135-152.

Статті у іноземних наукових виданнях

 1. Bondarenko Svitlana, Bodenchuk Liliya, Krynytska Oksana and Gayvoronska Inna, Modelling Instruments in Risk Management, International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(01), 2019, pp. 1561–1568. URL: http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=01 (Scopus)
 2. Lagodiienko Volodymyr, Malanchuk Marina, Gayvoronska Inna and Sedikov Denys. Selection of criteria for key performance indicators by the matrix method, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 10(1), 2019, pp. 1303-1311. URL: http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=1 (Scopus)
 3. Nataliіa Pavlenchyk, Serhii Mekhovych, Oksana Bohoslavets, Yurii Opanashchuk, Viktoriya Hotra, Inna Gayvoronska. Integration of Partial Least Squares Path Modeling for Sustainable Tourism Development. International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume-8 Issue-2, July 2019. Р. 4309-4312. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B1813078219.pdf (Scopus)

Грінченко Юрій Леонідович


Гринченко 
Юрий Леонидович

Науковий ступінь Кандидат економічних наук (з 2003)

Вчене звання Доцент

Посада

 • Доцент катедри маркетингу та бізнес-адміністрування (з 2006);
 • Старший викладач кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (2000-2006).

Освіта ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Міжнародні економічні відносини» (диплом з відзнакою)

Назва дисертаційної роботи Кандидатська дисертація «Вплив інституційного фактору на структуру та ефективність економічних політики ЄС» (2003)

Досвід викладацької діяльності

 • ОНУ ім. І.І Мечникова (з 1998);
 • MBA ОНЕУ (з 2006);
 • Міжнародний Гуманітарний університет (2004-2007).

Професійні навички та знання

 • Сучасний менеджмент організацій, ефективна організаційна стратегія, система управління якістю, логістика та менеджмент ланцюгів постачань, цінова політика.
 • Розробка учбових курсів з дисциплін економічної та управлінської спрямованості, проведення лекцій та семінарських занять на основі сучасних методик навчання, розробка методичних вказівок по викладанню дисциплін спеціальності «Менеджмент організацій», здійснення та керівництво науково-дослідною діяльністю.

Стажування та програми

 • Інститут проблем інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень національної академії наук України (2019,2014)
 • Програма Темпус – Університет Ґетеборгу (2011);
 • Програма розвитку вищої освіти Центральноєвропейського університету (2008);
 • Програма «Лідери майбутнього МБА» Університет Мічигану (2004);
 • Програми Темпус – Університет Ерасмусу г. Роттердам (2000);
 • Програми Темпус - Університет Ніцци-Софії Антіполіс (1995-2005);
 • Програма бізнес-стажувань Університет Регенсбургу (1995-2000).
 • Членство у професійних співтовариствах
 • Українська Асоціація маркетингу України

Сфера наукових інтересів Економічна політика сталого розвитку, галузевий розвиток, динаміка ринкових структур

Іноземні мови Англійська (високий рівень), французька (високий рівень), німецька (початковий рівень).

Наукові праці

Google Scholar – Грінченко Юрій Леонідович

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

 1. Грінченко Ю.Л. Селезньова О.А. Бенчмаркинг в управлении маркетинговой деятельностью предприятия: теоретический аспект // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво. 2019. № 5(110). С. 143-149.
 2. Грінченко Ю.Л. Нєнно І.М. Інноваційні форми інтеграції в високотехнологічних галузях економіки // Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія / за ред. Л.О. Волощук, Є.І. Масленнікова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 4. С. 483-504.
 3. Грінченко Ю.Л. Авіаційна галузь України в умовах відкритої економіки // Проблеми системного підходу в економіці. Зб.наук. праць. Вип 6 (74) частина 1. 2019. Київ. Національний авіаційний унверситет. С. 98-105.
 4. Grinchenko Y. Nyenno I. Analytical tool for integrating finance and management data. // Modern Science- Moderni veda. Praha. №8.б 2019. P 117-123.
 5. Hrinchenko Y. Defining Entrepreneurship Contributions to Economic Development // MIND Journal. #6. 2018. P1-11.
 6. Hrinchenko Y. L., Robul Y. V., Zalubinska L.M. Development of price strategies to support brand positioning: strategic issues for marketing policies // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2018. Т. 20. № 4(69). С. 44-54. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.4(69).44-54.
 7. Robul Y. V., Hrinchenko Y. L., Zalubinska L.M. Social media marketing influence on brand equity and impact on intention to buy in fashion marketing // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2018. Т. 21. № 1(70). С. 146-159. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.1(70).146-159
 8. Грінченко Ю.Л. Моделювання та аналіз економічної політики в умовах економічного і валютного союзу// Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Сер.: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 6. С. 11-14.
 9. Грінченко Ю.Л. Головні тенденції розвитку управління ланцюгами постачань в умовах глобальної економіки // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015. Вип. 60(3). С. 90-99.
 10. Hrinchenko Y.L. International coordination of economic policies as a European perspective for sustainable development / Methodological bases and practice of sustainable development implementation : monograph / edited by O. Prokopenko, N. Kostyuchenko, Ruda Slaska: Drukarnia s Studio Graficzne, 2015, 467 c.
 11. Гринченко Ю.Л. Комплексная оценка конкурентоспособности на основе системного подхода / Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика: монография, книга третья Кузнецов Э.А., Захарченко В.И., Янковой А.Г. и др., Херсон: Гринь Д.С., 2014, 584 с.
 12. Грінченко Ю.Л. Концептуальні засади наднаціональної інституційної структури на прикладі Європейського Союзу / Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології моделі: колективна монографія /М.Ф. Аверкина, Н.М. Андрєєва, М.Д. Балджи та ін. Черкаси, видавець Чабаненко  Ю.А., 2014, 540 с.
 13. Грінченко Ю.Л. Вплив транснаціонально-го обміну на формування структури управління в Європейському Союзі / Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика : [моногр.] ; в 3 т. / под ред. Э.А. Кузнецова. Херсон: Гринь Д.С., 2014. Т. 3. 584 с.
 14.  Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.; Ред. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. 4-те вид. К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. 648 с.

Егорова-Гудкова Тетяна Ігорівна

Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна

Науковий ступінь Кандидат економічних наук (з 1988)

Вчене звання Доцент

Посада Доцент кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (з 2005 по 2018), доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування( з 2018)

Освіта

 • Докторантура, Одеський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президенті України (2003)
 • Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М.В. Ломоносова, інженер-економист.

Назва дисертаційної роботи

Готується до захисту дисертації на здобування наукового ступеню доктора економічних наук зі спеціальності 21.04.01 «Економічка безпека держави». Тема дисертації «Теорія та методологія проектування складних систем на прикладі системи економічнох безпеки держави»

Досвід викладацької діяльності

 • ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2005)
 • Одеський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президенті України, Кафедра управління проектами (1998 – 2002)

Професійні навички та знання

 • Директор Інституту Креативних Технологій (с 2000)
 • Тьютор курсів: Введення у сучасний Бізнес, Управління Проектами; Стратегічне Управління в Інституті Міжнародної комерційної Діяльності, (Германія) – на англійській мові, Програма MBA, Одеса (2002 – 2004)

Стажування та програми

 • Болгарія,Велико Тирново, «Економічна безпека держави, проектування стійких систем та трансдисціплинарні методи в управлінні», 108 годин (липень2018), Спілка інженерів Болгарії)
 • Міжнародний Форум, Південно-Західний Університет економіки та фінансів, г. Ченгду, КНР (жовтень 2012)
 • Міжнародна Програма Торгівельно-Ремісничої Палати Мюнхену та Верхньої Баварії для українських бізнесменів та доцентів (вересень, 2001 – жовтень, 2002).
 • Міжнародна сертифікація International Project Management Association, Swiss.
 • Міжнародна Програма Торгівельно-Ремісничої Палати Мюнхену та Верхньої Баварії для українських бізнесменів та доцентів (вересень, 1998 – жовтень, 1999)
 • Міжнародний Форум «Іноземні інвестиції для України» Проект «Профілактика», Відень.

Сертифікати Міжнародна сертифікація International Project Management Association, Swiss

Членство у професійних співтовариствах
Член Спілки журналістів України

Галузь наукових інтересів Природоподібне управління, Управління складними системами, Економічна безпека держави, Антикризове управління, Управління проектами

Іноземні мови Англійська

Наукові праці

Google ScholarЄгорова-Гудкова Тетяна Ігорівна

OrcidЄгорова-Гудкова Тетяна Ігорівна

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ:

Монографії

 1. Остапчук Н.В., Егорова-Гудкова Т.И., Звирков О.Е. Продовольственная безопасность государства [монография]; под ред. Остапчука Н.В., Егоровой-Гудковой Т.И. — Одесса: изд-во Института креативных технологий, 2019. – 620 с.
 2. Егорова-Гудкова Т.И. Формирование стратегии экономической безопасности государства на примере Китайской народной республики/ Сороко Э.М., Егорова-Гудкова Т.И, Пань Ли в кн.: Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України. Колекивна монографія/ За заг.ред. О.Д. Гальцовою. – Запроріжжя: Видавничий дім «Гельветіка», 2019, с. 182 – 198 URI http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/uk/node/286

Статті

 1. Єгорова-Гудкова Т.І., Кригін А.С., Кригін Д.С., Звірков О.Є. Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку. Вчені записки Університету "КРОК". 2019. №4(56). С. 157-164.
 2. Сороко Э. М., Егорова-Гудкова Т. И., Цай Бэй. Самоорганизация как современное содержание философии менеджмента и условие гармоничного развития экономики и социума. Scientific proceedings of the Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Velyko Tyrnovo: 2018, Vol. 26/212 May. 2018. – С. 61–64. ISSN 1310-3946. URI http://dspace.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/24095/1/48-50.pdf.
 3. Егорова-Гудкова Т.И. / Закон Меры и проектирование устойчивых экономических систем/ Т.И. Егорова-Гудкова // Sofijia: Scientific proceedings of the , Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2016, Vol. 6/192 ,March 2016. – С. 68-73.
 4. Егорова-Гудкова Т.И. / Некоторые пропорции экономической системы государства в условиях разработки стратегии выхода из кризиса/ Т.И. Егорова-Гудкова // Velyko Tyrnovo: Scientific proceedings of the Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2017, Vol. 26/212 ,March. 2016. – С. 61–64.
 5. Islamic concept of financing as project and safe for the development of social super-
  system. Vladimir Sidak, Tatiana Yegorova -Gudkova, Maksim Bojko, Andrej Krygin,
  Oleg Zvirkov. Іssue 1, 2020. Economics, Finance And Management Review 2 ISSN 2674-5208. DOI: 10.36690/2674-5208-2020-1. Р.44-56
  https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/issue/view/2/5

Статті, що індексуються у Scopus та Web of Science

 1. Tatiana Yegorova-Gudkova, Ludmila Zaljubinskaya, Nataljya Zgadova,, Marina Kirilina, Irina Matjukhina. The New Higher Education Paradigm: An Innovative Aspect. The Review of Higher Education. (Status: approved, Q 1-2).
 2. Tatiana Yegorova-Gudkova, Panj Ii. Designing an economic security system based on self-organization principles: China's experience. Economic Policy. (Status: approved, Q 1-2).
 3. Tatiana Yegorova-Gudkova, Maksim Bojko, Andrej Krygin, Oleg Zvirkov, Vladimir Pakhomov. Islamic banking as a component of economic coenosis of a transdisciplinary approach in ensuring the economic security of the state. Arabic Sciences and Philosophy”.(Status: approved, Q 1-2).
 4. Tatiana Yegorova-Gudkova. Self-organization of system based on mathematical constants of nature-like management: application possibilities for ensuring of food security. Journal of Food Science. (Status: approved, , Q 1-2).
 5. Arcadij Sukhorukov, Tatiana Yegorova-Gudkova, Maksim Bojko,, Panj Ii, . Islamic banking as a structural element of a sustainable and transparency banking system: thе сoenology approach. International Journal of Economics & Management. University Putra Malaysia,

Наукові тези:

 1. Егорова-Гудкова Т. И., Ли Пань. Самоорганизация экономической системы государства: философские и метрические основания. Интеллектуальная культура Беларуси: методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания.: материалы Третьей междунар. Научн. Конф., 15 16 нояб. 2018 г. г. Минск. В 3 т. Т.1/ Ин-т философии НАН Беларуси; редкол. А.А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2018.- 310 с. С.62 – 65. URI http://philosophy.by/wp-content/store/sbornik_ikb_2018_1.pdf
 2. Сороко Э. М., Егорова-Гудкова Т. И., Цай Бэй. Формирование финансовой модели экономического роста: мера, измерение и математические константыНаукове видання. Збірник наукових тез V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, Острог,11–12 жовтня 2018 р. Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018.
  URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/s_437_tezy_fin_systema_2018_web.pdf

Залюбінська Людмила Миколаївна

Залюбинская Людмила Николаевна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання Доцент

Посада Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Освіта ОДУ ім. І.І. Мечникова, фізичний факультет (диплом з відзнакою)

Назва дисертаційної роботи Кандидатська дисертація «Диффузія міді у полікристалевому сульфіді кадмію»

Досвід викладацької діяльності Більше 40 років, а викладання управлінських та економічних дисциплін з 1994 року

Професійні навички та знання

 • Керівник проекту по створенню без вакуумних передаючих телевізійних трубок;
 • Керівник проекту по створенню тонкошарових сонячних батарей;
 • Керівник проекту по створенню елементів живлення для надважкої ракети-носія "Енергія" (запуск 15.05.1987)
 • За результатами розробок опубліковано понад 140 статей з мікроелектроніки та отримано 12 авторських свідоцтв
 • Читання лекцій та володіння різними технологіями з інтерактивного навчання

Стажування та програми

 • Участь у науково-педагогічному стажуванні в Іспанії в ESEI International Business School Barcelona http://www.eseibusinessschool.com/ «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona» 29 червня – 10 липня 2017 р; Обсяг 192 год.
 • Стажування в Інституті проблем ринку: листопад 2019 – травень 2020.
 • У 1993 р. навчання на французсько-українських курсах викладачів маркетингу, менеджменту, конкретної економіки у Франції (м. Лион) та стажування на підприємствах Франції обсягом 300 годин;
 • У 1994 р. участь у спільному проекті Національного Університету „Києво-Могилянська Академія” (Україна) та Фонду Євразія (США) „Модернізація економічної освіти в Україні” обсягом 192 години;
 • Багаторазова участь у конференціях та семінарах CEEMAN (Асоціація розвитку менеджменту у Центральній та Східній Европі), CEUME (Консорціум з удосконалення бізнес-освіти в Україні) та EERC (Консорціум з економічних досліджень та освіти).
 • Стажування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АН України у грудні 2009 – січні 2010 р.
 • Дійсний член Асоціації економістів України.

Нагороди та призи

 • Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2010);
 • Почесний знак «Золотий ангел» (2006);
 • Почесна відзнака Одеського міського голови «За заслуги перед містом» (2006).

Сертифікати 

 • Сертифікати CEUME: Ефективна цінова політика компанії;
 • Розробка методичного забезпечення навчального курсу;
 • Навички викладання ситуаційних вправ з менеджменту.
 • Certificate of Attendence: Dr. Phylip Kotler “MANAGING and MARKETING in the AGE OF TURBYLENCE”
 • Certificate of Ukrainian Economics Association: “Modern Approaches to Economics Instruction? Research and Professional Growth”

Членство у професійних співтовариствах

 • Член Асоціації економістів України
 • Член Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Сфера наукових інтересів Рефлексивне управління в економіці; Управління персоналом; Фінансовий менеджмент,зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Іноземні мови Англійська мова

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Підручники

 1. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Мікроекономіка: підручник. – Одеса : Астропринт, 2011. – 320 с.
 2. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Управління персоналом: Підручник, частина перша / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 252 с.
 3. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Управління персоналом: Підручник, частина друга / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 410 с

Науково-методичні посібники

 1. Залюбінська Л.М., Кириліна М.А. Мікроекономіка: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2003.
 2. Залюбінська Л.М., Кириліна М.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2003.

Розділи у колективних монографіях

 1. Залюбінська Л.М.. Сталий розвиток та людський капітал //«Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі»: колективна монографія. - Київ:, 2018. С. 122-127. DOI: https://conftef.wixsite.com/conf
 2. Залюбінська Л.М. Скорик М.Л. Середній клас – основа сталого розвитку суспільства //Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі.: колективна монографія / НТУУ « Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа/ за наук. ред.. проф.. Хлобистова Є.В. Київ, 2017. 546 с. С. 53- 60.
 3. Залюбинская Л.Н. Скорик Н.Л. Рефлексивный подход к «детенизации» экономики Украины // В монографии «Рефлексивные процессы и управление в экономике», Киев, 2015, С. 67-81.
 4. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. Рефлексивная модель социально-экономического уклада общества / В монографии «Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты». Донецк. – 2012. – С. 68-85.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Sadchenko O.V., Nikola S.O. Zalyubinska L.M. Improvement of economic mechanism for regulation of enterprise activity in the “green economy” development area // Економічні інновації : зб. наук. праць. Одеса, 2019. Вип. 71, С. 109-121.
 2. Yegorova-Gudkova T., Zaljubinska L., Zgadova N., Kirilina M., Matjukhina I. The New Higher Education Paradigm: An Innovative Aspect. The Review of Higher Education. (Scopus and Web of Science ). (Аpproved, Q 1-2).
 3. Hrinchenko Y.L. Robul Y.V. Zalubinska L.M. Development of price strategies to support brand positioning: strategic issues for marketing policies // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2018. Вип. 69, Р.44-54. DOI https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.4(69).44-54
 4. Hrinchenko Y.L. Robul Y.V. Zalubinska L.M. Social Media Marketing Influence on Brand Equity and Impact on Intention to Buy in Fashion Marketing // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2018. Вип. 70. Р. 63-72
 5. Залюбінська Л.М. Скорик М. Л. Перспективи розвитку аграрного ринку України за умов євроінтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Випуск 20 (Ч. 1) С. 163-167.- DOI: http://www.visnyk-econom/uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/38/pdf
 6. Залюбінська Л.М. Скорик М.Л. Євроінтеграційні наміри України та їх реалізація // Інтелект ХХІ. 2018. №4. С.9-13. DOI: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018
 7. Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості // Економіка ринкових відносин. – 2014. - №4 – С. 32-43.
 8. Залюбинская Л.Н. Проблемы утилизации полимерных отходов в Украине // Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы: межд. научн.-практ. конф., сентябрь 2015 г.: тези допов. – Варна, 2015. –– Ч.1. – С. 94-99.
 9. Zalyubinska L, Lytvynenko K. Commercial real estate market in the сycle model of national economy // Ekonomiczno-spoleczne uwarunkownia rozwoju gospodarczego – zarzadzanie informacja i nowymi technologiami: Opole. – 2015. - С.325-330
 10. Залюбинская Л.Н. Коучинг как технология развития персонала в Украине // Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives. Varna, 2016. –– V.1. – P. 185-190.

Кіріліна Марина Андріївна


Кирилина 
Марина Андреевна 
Ст. преподаватель

Посада 

 • Старший викладач кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (з 2003)
 • Асистент кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (2000-2003)

Освіта

 • ОНУ ім. І.І. Мечникова, аспірантура, спеціальність «Менеджмент організацій»
 • ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Менеджмент організацій»

Досвід викладацької діяльності

 • ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2000);
 • КНУКМ (2004-2006);
 • МГУ (2006-2010);
 • Центр практичного менеджменту культури (2006-2008)

Професійні навички та знання Бізнес-тренер, бізнес-консультант

Стажування та програми

 • Стажування в Інституті проблем ринку та еколого-економічних досліджень, 20.05.2019 – 20.06.2019 (№ наказу 1058 -18 від 17.05.2019)
 • Стажування в Інституті проблем ринку та еколого-економічних досліджень, 14.04.2014 – 19.05.2014 (№ наказу 1113 – 18 від 25.04.14)
 • Стажування в Одеському державному економічному університеті, 19.03.2009 – 19.04.2009 (№ наказу 845 – 18 від 06.04.09)
 • Програма «Tempus Tasis», Университет Португалії в Коїмбрі Universidade de Coimbra (2002)

Сертифікати

 • Сертифікат Українського Інституту Майбутнього від 21.01.2019р про закінчення курсу Навчаймося вчитись: «Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів»
 • Сертифікат вільного володіння Українською мовою від 15.02.2018р № 627
 • Certificate of attendance the master-class of Dr.Philipp Kotler “Managing and marketing in the age of turbulence», 2009.
 • Сертификат за участие в 1-м Международном конгрессе «Современные аспекты математики гармонии и её применение в экономике, естествознании, технологии, социуме и образовании», 2010.
 • Сертификат участника VI международной научно-практической конференции «Научное обеспечение процессов реформирования социально-экономических отношений в условиях глобализации»,2012.
 • Сертификат участия в конференции « Внедрение норм лучшего корпоративного поведения через подготовку специалистов по корпоративному управлению в высших учебных заведениях»,МФК-2004.
 • Сертификат участия в семинарах по корпоративному управлению Консорциума по усовершенствованию бизнес-образования в Украине (CEUME), 2001.
 • Сертификат участия в семинаре для преподавателей « Навички викладання ситуаційних вправ з менеджменту» Консорциумом по усовершенствованию бизнес- менеджмент образования в Украине (CEUME), 2004
 • Сертификат участия в семинаре для преподавателей « Ефективна цінова політика» Консорциумом по усовершенствованию бизнес- менеджмент образования в Украине (CEUME), 2005

Нагороди та призи Грамота за участь у наборі абітурієнтів на економічні спеціальності ІМЕМ, 2012 р.

Сфера наукових інтересів Економіка України, міжнародна економіка, маркетинг, управління

Іноземні мови Англійська (високий рівень)

Наукові праці

Google Scholar – Кіріліна Марина Андріївна

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

 1. Кіріліна М.А. Маркетинг в побудові системи управління. Матеріали 74-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова ( м.Одеса,27-29 листопада 2019р.) / відп.ред. А.В.Смітюх; ред.кол.: Л.Н.Кусик, А.В. Левенець, Т.В.Степанова та ін. Одеса: Фенікс, 2019. C. 119 – 120.
 2. Кіріліна М.А. Роль планування та прогнозування в контексті конкурентоспроможності ЗВО. Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова ( 28-30 листопада 2018р., м Одеса ) / відп.ред. А.В.Смітюх; ред.кол.: А.В.Андрейченко, О.М.Савастєєва, Т.В. Степанова [та ін.]. Одеса: Фенікс, 2018. C. 162 – 163.
 3. Кирилина М.А. Планирование как необходимый инструмент в системе образования. III International scientific conference winter session Industry 4.0 , Proceedings ,12-15 December, 2018. – Borovets, Bulgaria, 2018. Year II, Volume 2/4 . С. 266 - 268
 4. Кіріліна М.А.,Саламаха Ю.Ю. Ринок праці та ринок освіти: аналіз рівноваги. Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. Мова: укр., рос, пол. С. 110 – 112.
 5. Кіріліна М.А.,Саламаха Ю.Ю. Стан ринку праці як результат концепції розвитку системи освіти. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2017. Вип.64. С. 136 – 140.
 6. Кіріліна М.А.,Саламаха Ю.Ю. Особливості стратегії розвитку закладів освіти в сучасних умовах. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 вересня 2016 р. Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2016. С. 33 – 36.
 7. Кіріліна М.А. Операційний менеджмент : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / М.А.Кіріліна. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2015. - 38 с.
 8. Кіріліна М.А. Практикум з розвитку менеджерських якостей»:навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у 4-х частинах.Частина 3/М.А.Кіріліна. – Одеса: Астропринт,2010. – 116с.
 9.  М.А.Кіріліна. Проблеми розвитку сучасної науки та мотивації науковців//Збірник наукових праць НУК.Миколаїв: НУК, 2006. - №5/1 (410). – с.74-79.

Литвиненко Катерина Олександрівна

litvinenko

Науковий ступінь Кандидат економічних наук

Посада Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Освіта вища освіта

 • 2006 – 2011 – бакалавр та спеціаліст з менеджменту, ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2012-2016 – аспірантура 08.00.04 «Економіка та управління підприємтсвом», ОНУ імені І.І. Мечникова

Назва дисертаційної роботи Кандидатська дисертація на тему: «Науковий інструментарій оцінки впливу стану комерційної нерухомості на розвиток підприємництва в Україні» (2017 р.)

Досвід викладацької діяльності

 • Старший викладач в ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2017 р.)
 • Доцент в ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2018 р.)
 • Брала участь у проведенні ліцензування (2015 р.) та акредитації (2017 р.) з підготовки фахівців в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень - 0306 Менеджмент і адміністрування; 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).
 • Брала участь у розробці вариативної частини ОПП та ОКХ для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Професійні навички та знання Досвід практичної роботи у сферах зовнішньоекономічної діяльності підприємства, електронного маркетингу та e-commerce, а також з бізнес-консультування.

Стажування та програми

 • Стажування у Вісбаденській академія психотерапії WIAP (м. Вісбаден, Німеччина) згідно з угодою про наукове освітянське співробітництво між WAP та ОНУ імені І. І. Менчикова від 26.08.2018. Навчальна програма підвищення кваліфікації «Управління конфліктами у транскультуральному менеджменті та маркетингу».
 • Certificate No.: UKR-296-2019 від WIAP, Вісбаденської академії психотерапії (м. Вісбаден, Німеччина), 23 вересеня 2019 року.
 • Netherlands Institute of Marketing, програма «NIMA A” Certificate від IMB Academy, ексклюзивного представника Netherlands Institute of Marketing в Україні, м. Київ, 13 січня 2019 року
 • Грант ERASMUS MUNDUS та начання за аспірантською программою у Болонському університеті (Італія), 2014-2015 рр.

Нагороди та призи Грамота до 150-річчя заснування ОНУ імені І.І. Мечникова (кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів ІМЕМ)

Сертифікати

 • Сертифікати участі у науково-практичних конференціях.
 • Сертифікати участі у тренінгах:
 • «Global Leadership», (м. Одеса), 2012 р.
 • «William Rudelius Master Class та Форум практичних маркетингових знань «B2S» (м. Київ), 2011 р.

Сфера наукових інтересів Глобальні економіка та фінанси, електронна комерція, digital маркетинг, комерційна нерухомість, економіка підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємства та міжнародний менеджмент, самоменеджмент.

Членство у професійних співтовариствах

 • Європейська конфедерація маркетингу (м. Брюсель, Бельгія) - European Marketing Confederation (Brussels). Катерина Литвиненко (Kateryna Lytvynenko) Зареєстрована 2 березня 2019 року як Marketing Practitioner (Level 4). Унікальний номер ID: 75-11903-34194-116093. Вхід до бази данних URL: https://www.pe-online.org/PUBLIC/MAATWERK/EMC/index.aspx

Іноземні мови Англійська мова – С1, німецька мова – B1, італійська мова – А2, болгарська мова – B1.

Наукові праці

Google Scholar – Катерина Литвиненко

ORCID – Kateryna Lytvynenko

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Навчально-методичні посібники

 1. Садченко О.В., Литвиненко К.О. Методичні рекомендації «Історія, концепції та проблеми науки». Спеціальність:07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: PhD. («Менеджмент науки і інтелектуальна власність» для магістрів). Одеса: «Фірма INTERPRINT». 2020. 41c.
 2. Садченко О.В., Чайковська М. П., Робул Ю. В., Грінченко Ю. Л., Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу». Спеціальність: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: бак-алавр. Для студентів денного та заочного відділення  економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса: «Фірма INTERPRINT». 2020. 64 c.

Колективні монографії

 1. Литвиненко К.О. Соцієтальний підхід у мультикультуральному менеджменті та маркетингу. Теоретико-методичні основи управління соцієтальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти: монографія/ під ред. д.е.н., проф. О. В. Садченко, к.ф.-м. н., доц. Ю.В. Робула. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова МОН України, 2020. С. 48-59
 2. Литвиненко К.О. Комерційна нерухомість як об’єкт інвестування в умовах сталого розвитку // Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі: Колективна монографія / під ред. М.Ф. Аверкина, Н.М. Андрєєва, М.Д. Балджи, О.О. Веклич та ін. – Черкаси: НТУ «Київський політехнічний інститут», 2014. – С.440-449.

Наукові статті

 1. Литвиненко К. О. Новітні бізнес-моделі на базі блокчейн-технологій / К. О. 1. Литвиненко К. О., Донецька А. І. Вплив соціальних медіа на розвиток менеджменту людських ресурсів. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7423 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.71
 2. Литвиненко Е.А., Кызылтау Б. Особенности формирования стратегии в электронном маркетинге. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7472 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5.
 3. Литвиненко К. О. Новітні бізнес-моделі на базі блокчейн-технологій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 319-322.
 4. Литвиненко К. О. Вплив крипто-валют на світову фінансову систему. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2017. №27. Ч. 1. С. 41–45.
 5. Литвиненко К. О. Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків. Економіка та держава. 2016. Випуск 8. С. 123-127.
 6. Литвиненко К. О. Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості). Інвестиції: практика та досвід. 2016. Випуск 16. С. 41-46.
 7. Литвиненко К. О. Аналіз ринку комерційної нерухомості України: стан, тенденції та перспективи. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського. 2015. Випуск 2 (5). С. 112-118.
 8. Литвиненко К.О. Матриця соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку. Журнал «Бізнес-Інформ». 2015. Випуск 9. С. 122-129.
 9. Литвиненко К.О. Аналіз ринку комерційної нерухомості за допомогою матриці соціальних рахунків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Випуск 13, Ч.3. С. 41-45.
 10. Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості. Економічні інновації. 2015. Випуск 60. Ч.1. С. 130-141.

Статті в іноземних виданнях

 1. Lytvynenko K.O. Societal view on multinational corporations. MIND Journal. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018 (ISSN: 2451-4454).
 2. Zalyubinska L., Lytvynenko K. Commercial real estate market in the сycle model of national economy. Ekonomiczno-spoleczne uwarunkownia rozwoju gospodarczego – zarzadzanie informacja i nowymi technologiami: Opole. 2015. P.325-330. 

Ражкіна Оксана Зекірівна

razkina

Старший лаборант

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f28aefa0707e13765249251596501754
title_5f28aefa071871592197831596501754
title_5f28aefa0728e11579696921596501754
Top