Scientific works of the employees of the Department of Microbiology, Virology and Biotechnology

 • Nataliya Vasylieva

  1. Васильєва Н. Ю.Оптимізація складу поживного середовища для ентомопатогенних бактерій штаму BacillusthuringiensisONU 15/Н. Ю.Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М Панченко., В. О.Іваниця// Мікробіологія і біотехнологія – 2012. – № 4. – С. 52 – 64.
  2. Васильєва Н. Ю. Математичний аналіз та оптимізація складу  поживного середовища для штаму LactobacillusplantarumONU 87 / Н. Ю. Васильєва, Н.В.Коротаєва,  М.М. Панченко, Іваниця В.О.. //Мікробіологія і біотехнологія // Мікробіологія і біотехнологія – 2012. – № 4. – С. 52 – 66.
  3. Васильєва Н.Ю, Оптимізація складу живильного середовища для Pseudomonasmaltophilia ОNU329 – сорбентайонів важких металів та деструктора вуглеводнів нафти/ Н.Ю.Васильєва, О.Г. Горшкова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016.– № 1. –С. 76 – 88
  4. Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води / О.Г. Горшкова, Т.В Гудзенко., О.В.Волювач, Н.Ю.Васильєва // Вісник Харківського національного університету. Серія: біологія. – 2017. – вип. 29. – С. 5 – 11.
  5. Variance analysis for optimization of the germanium bioleaching process from coal beneficiation dumps/ І.A. Blaydа, N. Yu. Vasylieva, T. V. Vasylieva, L. I. Sliusarenko.// B – 2017. –  V. 10, No 4. – P. 44 – 52.
  6. Бактеріальне вилуговування металів з відпрацьованої маси паливних елементів/ Н. Ю.Васильєва, Л. І.Слюсаренко, Л. С.Нещерет, К. І.Семенов, Т. В.Васильєва, І. А.Блайда// Мікробіологія і біотехнологія. – 2018.– № 1.– С. 28 – 38.
  7. Мікробна різноманітність прибережних вод Одеської затоки Чорного моря /Н. Ю. Васильєва, К. Д. Крилова, Й. Б, Кристофферсен, О. А.Дубровіна, В. О Іваниця.// Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 4. – С. 63 - 75. https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).149575
  8. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicus ONU547 isolated from Thai fermented cabbage./A.Merlich, M Galkin, Y Choiset, N Limanska, N Vasylieva, V Ivanytsia, T Haertlé//Folia Microbiologica. https://doi.org/10.1007/s12223-019-00677-4.  pdf version using link: https://rdcu.be/bf1s5. (ІндексуєтьсяубазіданихScopusImpact Factor1.3)
 • Mykola Galkin

  1. Merlich A. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicusONU547 isolated from Thai fermented cabbage. / Merlich A., Galkin M., Choiset Y., Limanska N., Vasylieva N., Ivanytsia V., Haertlé T. // Folia Microbiologica. – https://doi.org/10.1007/s12223-019-00677-4
  2. Zhou Huiyu. Universal description of the biofilms growth dynamic in logistic model. / Zhou Huiyu., Dragan G. S., Kutarov V. V. , Galkin N. B., Filipova T.O. // Dispersal systems phisic. – 2018. – №55. – P. 30-36.
  3. Limanska N. V. Effect of Lactobacillus plantarum on growth characteristics of wheat in hydroponics and soil. / Limanska N. V., Sokolova N. V., Sudak A. A., Galkin M.B., Ivanytsia V.O. // Microbiology and Biotechnology. – 2018. – V. 43(3). – P. 36-49.
  4. Rzhepishevska O. Characterization of clinically relevant model bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa for anti-biofilm testing of materials.  / Rzhepishevska O., Limanska N., Galkin M., Lacoma A., Lundquist M., Sokol D., Hakobyan S., Sjöstedt A., Prat C., Ramstedt M. // Acta Biomaterialia. –2018. –V. 76. – P. 99-107.
  5. Галкін М.Б. Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинної ц-ді-ГМФ за присутності синтетичних аналогів сигнального хінолону. / Галкін М.Б., Водзинський С.В., Стрезєва Л. М., Джура М. С., Галкин Б. М., Філіпова Т.О. // Мікробіологія та біотехнологія. –2018. – № 42(2). – С. 26-38.
  6. Філіпова Т.О. Мутагенна активність тілорону – активної фармацевтичної субстанції амексину в планшетному варіанті тесту Еймса. / Філіпова Т.О., Галкін М.Б., Головенко М.Я,. // Мікробіологія та біотехнологія. – 2018 – №. 41(1). – С. 6-17.
  7. Сокол Д. В. Прикріплення та реакції хемотаксису фітопатогена Rhizobium radiobacter у присутності Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних поверхонь/ Сокол Д. В., Мельникович Д. Б., Кононюк Ю. В., Ліманська Н. В., Галкін М. Б.. // Вісник Одеського національного університету . Біологія. – 2017. – Т. 22(1). – С. 89-99.
  8. Ліманська Н. В. ЗДАТНІСТЬ ESCHERICHIA COLI ДО ПРИКРІПЛЕННЯ НА ПОВЕРХНЯХ РОСЛИН І КОНКУРЕНТНОЇ АДГЕЗІЇ З ПРЕДСТАВНИКОМ ЕНДОФІТНОЇ МІКРОБІОТИ ALCALIGENES FAECALIS / Ліманська Н. В., Маринова І. І., Коротаєва Н. В., Кручанова А. В., Галкін М. Б. // Вісник Черкаського університету: Серія біологічні науки. – – № 2. – С. 45-52.
  9. Galkin M. Characteristics of the Pseudomonas aeruginosaPA01 intercellular signaling pathway (Quorum Sensing) functioning in presence of porphyrins bismuth complexes. / Galkin M, Ivanitsia V, Ishkov Y, Galkin B, Filipova T. // Polish Journal of Microbiology. – 2015. – V. 64(2). – P. 101–110.
  10. Galkin M. B. The effect of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone on the rhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity. / Galkin M. B., MukhlisAbedalabasIsmaeel, Pachomova E. Yu., Filipova T. O. // European Scientific Journal. – 2014. – №3. – P. 223-228.
 • Oksana Zinchenko

  1. Philippova T.O. The antimicrobial properties of new synthetic porphyrins / T.O. Philippova, B.N. Galkin, O.Yu. Zinchenko, M.Yu. Rusakova, V.A. Ivanitsa, Z.I. Zhilina, S.V. Vodzinskii, Yu.V. Ishkov // Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. – 2003. – Vol. 07, No. 11. – P. 755-760. – Режим доступу: https://doi.org/10.1142/S1088424603000926.
  2. Зінченко О.Ю. Біодеструкція полімерів мікроміцетами та їх асоціаціями / О.Ю. Зінченко, Ю.В. Ротар, М.С. Ковтало, Н.М. Проданець // Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні науки. – 2015. – Вип. 74. – С. 46-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avpb_2014_73_7
  3. Зінченко О.Ю. Вплив метаболітів базидіоміцетів на ріст умовно-патогенних бактерій / О.Ю. Зінченко, С.Л. Мірось  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – №3 (35). – С. 69-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MiB_2016_3_8
  4. Шматкова Н.В. Комплексы Sn(IV) с изоникотиноилгидразонами ароматических альдегидов. Синтез, характеристика, влияние на рост Mycobacterium tuberculosis/ Н.В. Шматкова, О.Ю. Зинченко, И.И. Сейфуллина // Вісник ОНУ. Серія Хімія. – 2017. – №6. – С. 46-56.
  5. Зінченко О. Ю. Антимікробні властивості міцелію та екстрактів плодових тіл Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst / О. Ю. Зінченко, С.Л. Мірось // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2. – С 49–59. – Режим доступу: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.2(42).134288
 • Nataliia Limanska

  1. Characterization of clinically relevant model bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa for anti-biofilm testing of materials / O. Rzhepishevska, N. Limanska, M. Galkin, A. Lacoma, M. Lundquist, D. Sokol, S. Hakobyan, A. Sjostedt, C. Prat, M. Ramstedt // Acta Biomaterialia. – 2018. – V. 76. – P. 99 – 107.
  2. Evaluation of treatment progress in tuberculosis patients based on their serum metabolite profiles / H. Antii, C. Prat, N. Gerasimova, N. Dovga, P. Jonsson, D. Sokol, N. Limanska, E. Nikolaevskaya, O. Zinchenko, J. Dominguez, O. Rzhepishevska // Proc. 1st Nordic Metabolic Conference (Örebro, Sweden, 26-28 of August, 2018); 110-111.
  3. Limanska N.V. Effect of Lactobacillus plantarum on survival of crown gall agent and tumour formation / N.V. Limanska, M.B. Galkin, V.O. Ivanytsia // Mikrobiolohichny  Zhurnal. – 2019. – Vol. 81, № 1. – P. 22 – 33.
  4. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicus ONU 547 isolated from Thai fermented cabbage / A. Merlich, M. Galkin, Y. Choiset, N. Limanska, N. Vasylieva, V. Ivanytsia, T. Haertle // Folia Microbiologica. – 2019:  https://doi.org/10.1007/s12223-019-00677-4
  5. Ability  of Lactobacillus plantarum ONU 12 and Bacillus megaterium ONU 484 to stimulate growth of wheat seedlings and to form biofilms / V. S. Tverdokhlib, N. V. Limanska, K. D. Krylova, V. O. Ivanytsia // Microbiology and Biotechnology.  –  2018. – № 4.  –  P. 6 - 18.
  6. Ліманська Н.В. Вплив Lactobacillus plantarum наFusarium sp. - збудника фузаріозу сіянців сосни / Н.В. Ліманська, Н.Ю. Адарма // Мікробіологія і біотехнологія.  -  2018. - № 1.  - С. 47 - 56.
  7. Здатність Escherichia coli до прикріплення на поверхнях рослин і конкурентної адгезії з представником ендофітної мікробіоти Alcaligenes faecalis/ Н.В. Ліманська, І.І. Маринова, Н.В. Коротаєва, А.В. Кручанова, М.Б. Галкін // Вісник Черкаського університету. - 2017. - № 2. - С. 32 - 38.
  8. Study of the potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens / N. Limanska, N. Korotaeva, V. Biscola, T. Ivanytsia, A. Merlich, B. D. G. M. Franco, J.M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertle // Plant Pathology and Microbiology. - 2015: doi:10.4172/2157-7471.10002
  9. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedlings / N. Limanska, T. Ivanytsia, O. Basiul, K. Krylova, V. Biscola, J.-M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertle // Acta Physiologiae Plantarum. – 2013. – Vol. 35, № 5. – P. 1587-1595. 
 • Tetiana Filipova

  1. Галкін Б. М., Іваниця В. О., Філіпова Т. О. Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами: монографія / Б. М. Галкін, В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова - Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 148 с.   ISBN 978-617-689-246-5
  2. Філіпова Т. О., Галкін М. Б., Головенко М. Я. Мутагенна активність тілорону – активної фармацевтичної субстанції аміксину, в мікропланшетному варіанті тесту Еймса // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 1(41). – С. 6-17. .
  3. Галкін М.Б., Водзінський С.В., Стрезєва Л.М., Джура М.А., Галкін Б.М., Філіпова Т.О. Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинного цикло-ди-ГМФ за присутности синтетичних аналогів сигнального хінолону // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2(42). – С. 26-38.
  4. Galkin M., Ivanitsia V, Ishkov Y, Galkin B, Filipova T.Characteristics of the Pseudomonas aeruginosa PA01 intercellular signaling pathway (Quorum Sensing) functioning in presence of porphyrins bismuth complexes // Polish Journal of Microbiology. – 2015. –  64(2). – P. 101–110. 
  5. Mukhlis Abedalabas Ismaeel, Galkin M.B., Pachomova E.Yu., Filipova T.O. Kinetics of the dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of the Pseudomonas aeruginosa signal quinolone // Microbiology and Biotechnology. № 25(1). Р. 45-52. 
  6. Galkin N.B., Mukhlis Abedalabas Ismaeel,  E.Yu. Pachomova,O. Filipova. The effect of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone on the rhamnolipids biosynthesis and Rhamnosyltransferase 2 activity // European Scientific Journal. – 2014. – Vol. 3. –  Р. 223-228. 
  7. Vodzinska N., Galkin B., Filipova T. Inhibition of lactophage activity by quinolinilporphyrin and its zinc compex //Polish Journal of Microbiology. – 2011. –  60(3). – P. 229–232. 
  8. Варбанець Л.Д., Рзаєва О.М., Сейфулліна І.Й., Марцінко О.Е., Песарогло О.Г., Філіпова Т.О., Жилина З.І., Ішков Ю.В., Карпенко О.В. , Шульга О.М. Вплив деяких речовин на індукцію синтезу і активацію α-L-рамнозидази Penicillium commune // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т. 79, № 4. – С. 18-27. 
  9. Filippova T.O.,Galkin B.N., Ivanitsa V.A., Zinchenko O.Ju., Rusakova M.Ju., Zhilina Z.I. Antimicrobal activity of meso-quinolinyl substituted synthetic tetrapyrrols  // Journal porphyrins and phthalocyanines. – 2003. -  V. 7, № 11. -  P. 750-755. 
  10. Filippova T.O.,Golovenko N.Ja., Zhilina Z.I., Galkin B.N. The Protective Properties of Synthetic Porphyrin Tin Complexes in Toxic Hyperbilirubinemia // J. Porphyrins and Phtalocyanines. -  2000. -  V. 4, № 3. -  Р. 243-247. 
 • Ganna Yamborko

  1. Басюл О. В. Розробка технології ферментування гливи звичайної / О. В. Басюл, Г.В. Ямборко  // Збірник Наукові Праці ОНАХТ, 2012. — В. 42. — Т. 2. — С. 78–81.
  2. Іваниця В.О. Науковий супровід викладання біології у сучасній середній та вищій школі / В.О. Іваниця, Г.В.  Ямборко,  Т.В. Гудзенко // Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2013. - Вип. 42. - С. 93-96
  3. Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / В.О.Іваниця, Н.Г.Юргелайтіс, Т.В.Бурлака, Т.В.Гудзенко, Г.В. Ямборко // Вісник Одеського національного університету, 2014. - Том 18, Вип. 4(33). - С. 67-81
  4. Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter / V.Limanska, N.V.Korotaeva, G.V.Yamborko, V.O. Ivanytsia // Microbiology and Biotechnology. – 2014. - № 1 (25). – P. 8 – 18.
  5. Identification of bacillary microbial contaminants and food poisoning agents from food plant raw materials and products from Ukraine / Inna Pylypenko, Liudmyla  Pylypenko, AnnaYamborko, Evgeniy Kotlyar,  Elena Ilyeva, Dmitriy Babenko // Ukrainian Food Journal.- 2017. – Vol. 6, Issue 1. - P. 7-19.
  6. Methods of molecular genetic diagnostics of food safety in Ukraine / K.V. Yeryganov, I.V.Pylypenko, G.V. Jamborko, L.M.Pylypenko // Biochem. J. – 2017. - Vol. 89. - № 3. - С. 128.
  7. Safety and toxin-producing ability of bacillary microbiota of Ukrainian plant raw materials and products / L.N. Pylypenko, I.V. Lopotan, G.V. Yamborko, E.S. Ilyeva, V.G. Pelykh // Journal of Public Health and Nutrition.  – 2018. – 1, Issue 2. –  P.39-40.
  8. Патент 75378 Україна на корисну модель. Технологія виробництва ферментованих грибів глива звичайна / Басюл О.В., Ямборко Г.В., Багаєв О.К., Іваниця В.О.; опубл. 26.11.2012.– Бюл. № 22..
  9. Патент 95966 Україна на корисну модель. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням суміші штамів Lactobacillus plantarum зі стимулюючою активністю / Ліманська Н.В., Коротаєва Н.В., Мерліч А.Г., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. ; опубл.12.01.2015. –– Бюл. 1.
  10. Патент 117644 Україна на винахід. Спосіб визначення бацилярних збудників харчових отруєнь та псування харчових продуктів /  Пилипенко Л.М., Пилипенко І.В., Данилова О.І., Ільєва О.С., Іваниця В.О., Ямборко Г.В.; опубл. 08.2018.- Бюл. № 16.
 • Tetiana Gudzenko

  1. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ : монографія / В. А. Сминтина, В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко та інш. - Одеса: Астропринт, 2008. – Х, 182 с.
  2. Biodegradacja fenoli i nnych cyklicznych związków aromatycznych : monografia / T. Gudzenko, W. Iwanycja, O. Woljuwacz, B. Galkin,  O. Zuk, E. Gorszkowa.   - SIA Riga (Latvia, European Union): SIA OmniScriptum Publishing / GlobeEdit, 13.11.2018. – 84 p. ISBN: 978-613-8-25347-1
  3. Результати дослідження птахів, що мігрували через о. Зміїний, на наявність арбовірусної та орнітозної інфекції / В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко, Ю. А. Бощенко, О. О. Юрченко, Д. О. Дубина, Н. М. Процишина, Л. С. Котлик // Вісник ОНУ. Біологія. – 2005. – Т. 10, вип. 4. – С. 43–49.
  4. Іваниця В.О. Науковий супровід викладання біології у сучасній середній та вищій школі / В.О. Іваниця,  Г.В.  Ямборко,  Т.В. Гудзенко // Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2013. - Вип. 42. - С. 93-96
  5. Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І.І.  Мечникова / В.О.Іваниця, Н.Г.Юргелайтіс, Т.В.Бурлака, Т.В.Гудзенко, Г.В. Ямборко // Вісник Одеського національного університету, 2014. - Том 18, Вип. 4(33). - С. 67-81
  6. Fatty acids composition of Microbacteriumgenus bacteriadestructors of oil hydrocarbons / O. G. Gorshkova, N. V. Korotaeva, A. M. Ostapchuk, O. V. Voliuvach, V. Gudzenko // Mikrobiologichny Zhurnal. – 2016. – Т. 78, № 5. – P.  92–98.
  7. Окиснення вуглеводнів нафти і продукція біо-ПАР грунтовими штамами Pseudomonas fluorescens ONU541і Bacillus megaterium ONU542 / О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. – №2. – С. 61–71.
  8. Очищення води від фенолу та йонів важких металів асоціацією бактерій роду Pseudomonas / О. Г. Горшкова, Т. В.Гудзенко, О. В. Волювач, І. П. Конуп, Т. О. Бєляєва  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2. – С 70–80.
  9. Cellular fatty acid composition ofAeromonasgenusdestructor of aromatic xenobiotics / V. Gudzenko, O. G. Gorshkova, N. V. Korotaieva, O. V. Voliuvach, A. M. Ostapchuk,  V. O.  Іvanytsia // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 1. – P. 86–91.
  10. Патент 95859, Україна, МПК C02F 3/34 (2006.01), B09C 1/10 (2006.01) на винахід. Біопрепарат для сорбції і деструкції вуглеводнів і спосіб очищення води та /або грунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами / Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Г.С.,  Кожанова Г.А,  Кривицька Т.М., Конуп І.П., Соловйов В.І., Філатов К.Д., Баранов О.О.; заявл.  21.04.2010; опубл. 09.2011, Бюл. № 17/2011.- 9 с.
 • Maria Rusakova

  1. Philippova T.O. The antimicrobial properties of new synthetic porphyrins / T.O. Philippova, B.N. Galkin, O.Yu. Zinchenko, M.Yu. Rusakova, V.A. Ivanitsa, Z.I. Zhilina, S.V. Vodzinskii, Yu.V. Ishkov // Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. – 2003. – Vol. 07, No. 11. – P. 755-760. – Режим доступу: https://doi.org/10.1142/S1088424603000926.
  2. Антимікробні властивості марганецьвмісних синтетичних порфіринів / О. Ю. Зінченко, М. Ю. Русакова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, З. І. Жиліна // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – №3. – С. 40–42.
  3. Протифузаріозні властивості екзометаболітів деяких штамів роду Pseudomonas / М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, А. А. Косюга // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 2. – С. 89–95.
  4. Комплексообразующая способность и биологическая активность фосфонометиламиноянтарной кислоты / Е. К. Трунова, А. В. Шовковая, М. Ю. Русакова, А. О. Гудима, Б. Н. Галкин // УХЖ. – 2012. – Т. 78, № 7–8. – С. 36–44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UKhJh_2012_78_7-8_5
  5. Продукція сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas / М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. В. Івах, О. О. Тітлянов // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014. – № 4. – С. 17–22.http://nbuv.gov.ua/UJRN/MiB_2014_4_12
  6. Rusakova M. The farnesol influence on characteristics of Candida albicans biofilm formation in vitro / M. Rusakova // Mycoses Diagnosis, Therapy and Prophylaxis of Fungal Diseases. – 2015. – V. 58 (4). – P. 142–143.
  7. Русакова М. Ю. Утворення сидерофорів клітинами синьогнійної палички за впливу препарату «бактеріофаг псевдомонас аеругіноза» / М. Ю. Русакова // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. – 2016. – № 71. – С. 222–229. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2016_71_24
  8. Русакова М. Ю. Утворення полівидової біоплівки молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum Р17630 та дріжджоподібними грибами Саndidа аlbiсаns АТСС 18804 / М. Ю. Русакова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – № 2. – С. 41–53. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8647
  9. Influence of New N-methyl-quinolinyl-porphyrins on Different Candida albicans Development Forms / M. Yu. Rusakova, O. V. Ruschak, S. V. Vodzinskiy, Yu. V. Ishkov // Macroheterocycles. – 2017. – V. 10, № 3. – Р. 289–294. DOI: 10.6060/mhc170396r
  10. Spectral-luminescent properties of aerosils with adsorbed adducts of Eu(III) tris-β-diketonates and 1,10-phenanthroline / Yе. M. Fadieiev, S. S. Smola, M. Yu. Rusakova, E. V. Malinka, N. V. Rusakova // J. of Luminescence. – 2018. – V. 194. – P. 631–635. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.09.025
 • Tetiana Ivanytsia

  1. Иваница Т.В. Характеристика эндогенных плазмид коллекционных штаммовPseudomonas aeruginosa/ Т. В. Иваница, Ф. И. Товкач // Мікробіол. журн. - 2006. - 68, № 5. - С. 25-30.
  2. Іваниця Т.В.Предварительная характеристика ДНК-содержащих вирусоподобных частиц Erwinia carotovora / Т. В. Иваница, Ф. И. Товкач // Мікробіол. журн. - 2007. - 69, № 3. - С. 19-26. 
  3. Иваница Т.В.Применение многокомпонентного анализа электрофореза для исследования вирусоподобных частиц Erwinia carotovora / Крылова  К.Д., Иваница Т.В., Товкач Ф.И. // Доповіді Академії Наук України. – 2008. – №6. – С. 158 – 163. http://www.dopovidi.nas.gov.ua/2008-06/08-06-29.pdf
  4. Иваница Т.В. Характеристика дефектных частиц вирусной природы у бактерий рода Erwinia/Иваница Т.В., Товкач Ф.., Кушкина А.И.// Доповіді Академії Наук України – 2008. – №7. – С. 170 – 175. http://www.dopovidi.nas.gov.ua/2008-07/08-07-30.pdf
  5. Іваниця Т.В. Обнаружение  бактериофагов сімейства Syphoviridaey Erwinia carotovora subsp. carotovora / Іваниця Т.В., Товкач Ф.І. // Мікробіологічний журнал - 2011, Т. 73, № 6 - С.57-63
  6. Іваниця Т.В.. Характеристика дефектных фаговых частиц штама ZM1 Рectobacterium carotovorum / Товкач Ф.., Іваниця Т.В., Кушкіна А.І // Мікробіологічний журнал - 2012, Т. 74, № 1 – С.33-38.
  7. Effect of Lactobacillus plantarumon germination and growth of tomato seedlings / Limanska N., Ivanytsia T., Basiul O., Krylova K., Biscola V., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. // Acta Physiologiae Plantarum. – 2013. – Vol. 35, № 5. – P. 1587-1595.
  8. Study of the potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens // Limanska N , Korotaeva N , Biscola V, Ivanytsia T , Merlich A, Franco BDGM , Chobert JM , Ivanytsia V and Haertlé T // Plant Pathol Microb. – 2015. – V.6, №8. p. 2-19
  9. Іваниця Т. В.Загальна характеристика бактерій роду Рantoea/ Іваниця Т. В, Страшнова І. В., Смальчук Д. С. // Мікробіологія і біотехнологія- 2018. № 3. С 6–25
  10. T.V.Ivanytsia Quantity and biological properties of the bacterium Pantoea agglomerans isolated from different grape varieties in Odesa region / T. V. Ivanytsia, I. V. Strashnova // Мікробіологія і біотехнологія. - 2018. № 3. С 50–64
 • Hanna Zhuminska

  1. Панщина А.И. Внутригеномная гетерогенность умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora. / Панщина А.И. (Жуминская А.И.), Товкач Ф.И. // Мікробіол. журн. – 2006. – т. 68, № 6. – С. 35 – 43.
  2. Панщина А.И. Генерализованная трансдукция плазмиды pKM101 умеренным бактериофагом ZF40 Erwinia carotovora / Панщина А.И. (Жуминская А.И.), Товкач Ф.И. // Мікробіол. журн. – 2007. – т. 69, № 6. – С. 43 – 47.
  3. Панщина А.И. Физико-химические свойства умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora / Панщина А.И. (Жуминская А.И.), Товкач Ф.И., Романюк Л.В., Максименко Л.А. // Мікробіол. журн. – 2007. – Т. 69, № 2. – С. 15 – 22.
  4. Tovkach F.I. Long-term preservation of unstable bacteriophages of enterobacteria / Tovkach F.I., Zhuminska G.I., Kushkina A.I. // Microbiol. Z.-  2012. -  Vol. 74, N 2.- P. 60 - 66.
  5. Бойко А.А. Характеристика КЕY-подобных бактериофагов Erwinia amylovora / Бойко А.А., Жуминская А.И., Кушкина А.И., Иваница В.А., Товкач Ф.И. // Доп. НАНУ. – 2017. – № 12. – С. 97 – 103. ISSN 1025-6415. https://doi.org/10.15407/dopovidi12.097 
  6. Бойко А.А. Характерные особенности КЕY-подобных бактериофагов Erwinia amylovora / Бойко А.А., Жуминская А.И., Кушкина А.И., Иваница В.А., Товкач Ф.И. // Мікробіологія і біотехнологія. - 2017. - № 4(40). - С. 85 - 93.. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.4(40).118258/

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top