Scientific works of the staff of the Department of Zoology, Hydrobiology and General Ecology

 • Volodymyr Stoilovskyi

  1. Volodymyr Stoilovskyi Гнездование сов (Strigiformes) в окрестностях г. Одессы / Volodymyr Stoilovskyi, В. Г. Малиношевский // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 78-86.
  2.  Volodymyr Stoilovskyi Белощекая Крачка Озер Картал И Кугурлуй (Одесская область) / Volodymyr Stoilovskyi // Бранта. – 2015. – Вып. 18, Экология. – С. 110-117.
  3.  Volodymyr Stoilovskyi До історії кафедри зоології Одеського національного університету / Volodymyr Stoilovskyi, Dmytro Kivganov, А. І. Корзюков, Д. Д. Ківганов // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 4(33). – С. 49-57.
  4. Volodymyr Stoilovskyi Динаміка прольоту птахів через острів Зміїний (Чорне море) восени 2008 р. та навесні 2009 р./ Volodymyr Stoilovskyi, Dmytro Kivganov, А. І. Корзюков, О. О. Форманюк // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, вип. 6, Біологія. – С. 108-114.
  5.  Dmytro Kivganov Пір’яні кліщі роду Proctophyllodes (Acari: Proctophyllodidae) птахів, що мігрують через острів Зміїний / Dmytro Kivganov, С. Я. Бурдейна, Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського національного університету. – 2006. – Т. 11,вип. 9, біологія. – С. 160-168.
  6.  Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ: Моногр. / В. А. Сминтина, В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко, …, Volodymyr Stoilovskyi та ін.; відп. ред. В. О. Іваниця. – Одеса: Астропринт, 2008. — 182 с.
  7. Фесенко Г. В. Птахи фауни України (польовий визначник) / Г. В. Фесенко, А. А. Бокатей, за участі В. А. Костюшина, О. М. Пекла, В. П. Стойловского. – К., 2002. – 416 с.
  8.  Volodymyr Stoilovskyi Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона в системе природоохранных и управленческих решений: Монография / Volodymyr Stoilovskyi. – Одесса: Фенікс, 2003. – 309 с.
  9. Volodymyr Stoilovskyi Методологические аспекты инвентаризации водно-болотных угодий Украины / Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського національного університету. – 2003. – С. 129-135.
  10.  Volodymyr Stoilovskyi Водно-болотные угодья Придунавья и их роль в сохранении биологического разнообразия / Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського національного університету. – 2002. – Т. 7, вип. 1. – С. 146-151.
  11.  Statsenko M. P. Wetlands of International Importance of Ukraine / M. P. Statsenko, G. V. Parchuk, M. L. Klestov, S. R. Matveev, M. O. Osypova, M. V. Hymin, V. P. Stoylovsky, D. A. Kivganov, T. V. Nedyna, A. V. Stetsyuk, A. A. Melnychuk, E. V. Chumak, S. M. Tananeva, S. Yu. Popovich, T. M. Dyachenko, A. A. Gorun, E. L. Andreevskaya, N. L. Gevorkyan. – Kiyv: Wetlands International – AEME, 2000. – 48 p.
  12.  Stoylovsky V. P. Ukraine // Directory of Azov-Black Sea Coastal Wetlands / V. P. Stoylovsky. – Kyiv, 2002. – P. 165-221
  13.  Volodymyr Stoilovskyi Проблемы восстановления Придунайских водно-болотных угодий / Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського національного університету. – 2003. — Т. 8, вып. 6. – С. 106—112.
  14.  Volodymyr Stoilovskyi Созологічні аспекти розвитку природно-заповідного фонду в Одеській області / Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського національного університету. – 2001. – Т. 6, вип. 1. – С. 117-121.
  15. Volodymyr Stoilovskyi Тилигульский лиман / Volodymyr Stoilovskyi // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины / Под. ред. В. Д. Сиохина. – 2000. – С. 103-114.
  16.  Volodymyr Stoilovskyi Птицы озера Кагул / Volodymyr Stoilovskyi // Бранта. – 2000. – Вып. 3. – С. 78-86.
  17. Чайковська К. А. Сучасний стан іхтіофауни придунайських озер Картал і Кугурлуй, перспективи охорони і використання / К. А. Чайковська, Volodymyr Stoilovskyi, Є. В. Майков // Вісник Одеського державного університету. – 2000. – Т.5, вип. 1, Біологія. – С. 177-183.
  18.  Volodymyr Stoilovskyi Динаміка чисельності та розташування гніздових угруповань деяких представників родини мартинових у північно-західному Причорномор’ї / Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського державного університету. – 2000. – Т. 5, вип. 1, Біологія. – С. 184-189.
  19.  Volodymyr Stoilovskyi Трансконтинентальные миграции речных крачек северо-западного Причерноморья / Volodymyr Stoilovskyi // Кольцевание и мечение птиц в СССР. – М.: Наука, 1986. – С. 21-23.
  20.  Volodymyr Stoilovskyi Речная крачка / Volodymyr Stoilovskyi // Колониальные гидрофильные птицы юга Украины. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 59-68.
 • Olga Deli

  1. Федоряк М. М. Результати щорічного моніторингу зимових втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2019–2020 рр. / М. М. Федоряк, Л. І. Тимочко, О. О. Шкробанець, А. В. Жук, Olga Deli, С. С. Подобівський, В. Г. Миколайчук, О. О. Калиниченко, У. В. Легета, О. Д. Зароченцева // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». – 2021. – № 25. – C. 111–124. https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/17934
  2. Федоряк М. М. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Аpis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018-2019 рр. / М. М. Федоряк, Л. І. Тимочко, О. О. Шкробанець, А. В. Жук, Olga Deli, С. С. Подобівський, В. Г. Миколайчук, О. О. Калиниченко, У. В. Легета, О. Д. Зароченцева // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». – 2020. – Вип. 23. – С. 124-138.
  3.  Pidhorna S. New and interesting records of quill mites (Acari: Prostigmata: Syringophilidae) of passerine birds of southwestern Ukraine / Svitlana Ya. Pidhorna, Kateryna J. Chernychko, Dmytro A. Kivganov, Viacheslav A. Trach and Olga F. Deli // Persian J. Acarol., 2020, Vol. 9, No. 3, pp. 213–223.
  4.  Olga Deli Розповсюдження та плодючість павука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна) / Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 32. – 2019. – С. 60-68. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-32-7
  5.  Kateryna Chernychko Видовий склад гельмінтів курей Gallus gallus domesticus / Kateryna Chernychko, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East Scientific Journal). – 2019. – № 10 (50). – Р. 16-19.
  6.  Olga Deli Каракурт Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (ARANEI: THERIDIIDAE) в Одеській області (УКРАїНА) / Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС» 27-28 вересня 2019 року, місто Влоцлавек, Республіка Польща. – С. 47-49.
  7.  Olga Deli Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» / Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» 10-11.10.2019. – С. 13-15.
  8.  Анісімов В. Ю. Навчальна практика із зоології у професійній підготовці фахівця в галузі природничих наук / В. Ю. Анісімов, Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Natural sciences education as a component of the education system in Ukraine and eu countries March 25 – April 5, 2019. – C. 4-8.
  9. Svitlana Pidhorna Динаміка зараженості пір'яними кліщами (ACARI: ASTIGMATA) кропив'янки чорноголової та вільшанки звичайної, що мігрують через острів Зміїний (ЧОРНЕ МОРЕ, УКРАЇНА) / Svitlana Pidhorna, Dmytro Kivganov, Kateryna Chernychko, Olga Deli // Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія. – Одеса: ОНУ, 2018. – Т. 23, вип. 2 (43). – С. 109-121.
  10.  Kateryna Chernychko Таксономічний склад ектопаразитів куликів, що гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі України / Kateryna Chernychko, Dmytro Kivganov, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Бранта: сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2018. – Вип. 21. – С. 82-94.
  11.  Федоряк М. М. Втрати колоній медоносних бджіл (Аpis mellifera L.) В Україні за результатами зимівлі 2016-2017 рр. в рамках міжнародного моніторингу / М. М. Федоряк, Л. І. Тимочко, О. М. Кульманов, С. С. Руденко, Olga Deli, С. С. Подобівський, Г. М. Мельниченко, Р. Бродшнайдер, Р. А. Волков // Біологічні системи. – 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 37-46.
  12.  Olga Deli Попередні данні про павуків-дендробіонтів деяких районів м. Одеси / Olga Deli, Svitlana Pidhorna // Збірка статей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2017. – С. 188-195.
  13.  Olga Deli Изменчивость Linyphia triangularis (Clerck, 1758) (Aranei, Linyphiidae) степной зоны крайнего юго-запада Украины / Olga Deli, Ю. Н. Олейник // Вісті Харьківського ентомологічного товариства. – 2013. – Вип. 2. – С. 45-56.
  14.  Olga Deli Аранеокомплекси екосистем різної трансформації північно-західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16. екологія / Olga Deli. – Одеса, 2014. – 20 с.
  15.  Olga Deli Памяти Владимира Федоровича Микитюка (1944-2012) – 70 лет со дня рождения / Olga Deli, Е. М. Жуковец // Arthropoda selecta. – 2014. – Vol. 23 (1). – P. 81-84.
  16.  Olga Deli Некоторые особенности биологии Pardosa lugubris (Walkenaer, 1802) (Aranei, Lycosidae) / Olga Deli // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Біологія». – 2014. – Т. 19. – Вип. 2 (35). – С. 93-100.
  17.  Olga Deli Аннотированный список пауков (Araneae) Нижнего Придунавья Украины / Olga Deli // Вісник Одеського національного університету. Серія «Біологія». – 2012. – Т. 17, – вип. 1-2. – С. 96-104.
  18.  Микитюк В.Ф. Размерно-весовые характеристики пауков (Araneae) / В. Ф. Микитюк, Olga Deli // Вісник аграрної науки південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ. – 2012.
  19.  Olga Deli К изучению сезонной активности пауков Нижнего Придунавья Украины / Olga Deli, Volodymyr Stoilovskyi // Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки. – Одеса: Печатный дом, 2012. – С. 140-141.
  20.  Olga Deli Суточные миграции пауков / Olga Deli // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – 2010. – № 9 (Ч. 1). – С. 158-165.
 • Dmytro Kivganov

  1. Pidhorna S. Ya. New and interesting records of quill mites (Acari: Prostigmata: Syringophilidae) of passerine birds of southwestern Ukraine / S. Ya. Pidhorna, K. J. Chernychko, D. A. Kivganov, V. A. Trach, O. F. Deli // Persian J. Acarol. – 2020. – Vol. 9, No. 3. – P. 213–223.
  2.  Kateryna Chernychko Таксономічний склад ектопаразитів куликів, що гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі України / Kateryna Chernychko, Dmytro Kivganov, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Бранта. – 2018. – Вип. 21. – С. 78-89.
  3.  Chernichko K. I. Review of Cheyletid mites of the genus Cheletopsis (Acari, Cheyletidae) from the quills of waders in southern Ukraine, with description of a new species / K. I. Chernichko, D. A. Kivganov // Вестник зоологии. – 2013. – Т. 47, № 1. – С. 83-93.
  4.  Burdejnaja S. J. A new species of the genus Proctophyllodes (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Golden Oriole / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Вестник зоологии. – 2011. – Т. 45, № 1. – С. 77-79.
  5.  Burdejnaja S. J. A new species of the genus Trouessartia (Analgoidea, Trouessartiidae) from Ukraine / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Вестник зоологии. – 2011. – Т. 45, № 4. – С. 375-377.
  6.  Mironov S. V. Description of adult stages of new and little known mite species of the family Hypoderatidae (Acari: Astigmata) from nests of aquatic birds / S. V. Mironov, D. A. Kivganov // Acarina. – 2010. – № 18(1). – P. 37-59.
  7. Кивганов Д. А., Черничко Е. И. Перьевые клещи сем. Syringobiidae Trouessart, 1896 куликов Северо-Западного Причерноморья / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Бранта: Сб. научн. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2010. – Вып. 13. – С. 116-120.
  8.  Burdejnaja S. J. A new species of the genus Proctophyllodes (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Ukraine / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Вестник зоологии. – 2009. – Т. 43, № 4. – С. 361-364.
  9.  Кивганов Д. А. Обзор перьевых клещей куликов юга Украины / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Заповідна справа. – 2009. – Т. 15, вип. 2. – С. 87-92.
  10.  Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ: Моногр. / В. А. Сминтина, В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко, … Dmytro Kivganov, … та ін.; відп. ред. В. О. Іваниця. – Одеса: Астропринт, 2008. – 182 с.
  11.  Кивганов Д. А. Перьевые клещи куликов Сиваша / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Бранта. – 2007. – Вып. 10. – С. 65-73.
  12.  Кивганов Д. А. Обзор перьевых клещей рода Analges (Analgidae) воробьиных птиц юга Украины / Д. А. Кивганов, С. Я. Бурдейная // Вестник зоологии. – 2005. – Отдельный выпуск № 19, ч. 1. – С. 165-166.
  13.  Кивганов Д. А. Обзор перьевых клещей семейства Syringobiidae куликов юга Украины / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Вестник зоологии. – 2005. – Отдельный выпуск № 19, ч. 1. – С. 167-169.
  14. . Севастьянов В. Д. Гнізда птахів як місця мешкання членистоногих / В. Д. Севастьянов, Dmytro Kivganov // Вісник Одеського національного університету. – 2004. – Т. 9, вип. 5, біологія. – С. 161-168.
  15.  Black Sea Biological Diversity (Ukrainian National Report) / B. G. Alexandrov, A. A. Andrienko, … D. A. Kivganov, …, etc. – New York: United Nations Publications, 1998. – 351 p.
  16.  Кивганов Д. А. Обзор семейства Syringophilidae (Acari) мировой фауны с описанием новых родов и видов / Д. А. Кивганов, Шарафат Гуль Салим // Зоологический журнал. – 1995. – Т. 74, № 4. – С. 82-91.
  17.  Кивганов Д. А. Новый вид клещей рода Cheletopsis (Acari, Cheyletidae) / Д. А. Кивганов, А. И. Бочков // Вестник зоологии. – 1994. – № 2. – С. 39-43.
  18.  Миронов С. В. Новые виды перьевых клещей надсемейства Analgoidea с ржанкообразных Черного моря / С. В. Миронов, Д. А. Кивганов // Паразитология. – 1993. – Т. 27, № 2. – С. 161-167.
  19.  Кивганов Д. А. Новый подрод и три новых вида перьевых клещей рода Alloptes (Analgoidea, Alloptidae) с крачек Черного моря / Д. А. Кивганов, С. В. Миронов // Паразитология. – 1992. – Т. 26, вып. 3. – С. 198-208.
  20.  Севастьянов В. Д. Обзор рода Michaelopus (Acari, Acaridae) мировой фауны с описанием нового вида / В. Д. Севастьянов, Д. А. Кивганов // Вестник зоологии. – 1992. – № 2. – С. 25-30.
 • Yuri Oliynyk

  1. Штогрін В. В. Морфологічна мінливість черепа населення з могильника Біленьке (черняхівська культура) на південному заході України / В. В. Штогрін, Yuri Oliynyk // Известия музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2020. - T. XVIII. – № 1. – С. 52-55.
  2.  Олейник Ю. Н. Половозрастной состав лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes l.) в Одесской области / Ю. Н. Олейник // Известия музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2020. - T. XVIII. – № 1. – С. 31-35.
  3.  Олейник Ю. Н. О встречах лесной кошки (Felis silvestris schreber, 1777) на юго-западе Украины (Одесская обл.) в начале XXI столетия / Ю. Н. Олейник // Известия музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2020. - T. XVII. – № 2. – С. 11-30.
  4.  Olga Deli Изменчивость Linyphia triangularis (Clerck, 1758) (Aranei: Linyphiidae) в степной зоне крайнего юго-запада Украины / Olga Deli, Ю. Н. Олейник // Вісті Харк. ентомол. т-ва. – 2013. – ХХІ. – Вип. 2. – С. 45-56.
  5.  Андриевский А. М. Молекулярные формы карбоксиэстераз органов и тканей суслика крапчатого Spermophilus suslicus (Guld.) в эмбриональный и ранний постнатальный период развития / А. М. Андриевский, Ю. Н. Олейник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (31), сер. Біологія. – С. 25-37.
  6.  Андриевский А. М. Молекулярные формы карбоксиэстераз органов и тканей суслика крапчатого Spermophilus suslicus (Guld.) в позднем постнатальном периоде онгтогенеза / А. М. Андриевский, Ю. Н. Олейник, А. С. Асманская // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17. – Вип. 3 (28). – С. 7-18.
  7.  Олейник Ю. Н. Очерк териофауны дельты Днестра / Ю. Н. Олейник, Н. В. Роженко // Известия музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2011. – Т. 8. – Вып. 4. – С. 1-28.
  8.  Олейник Ю. Н. Изменчивость экстерьерных признаков воробьиных птиц (Aves, Passeriformes), мигрирующих через остров Змеиный (Черное море) / Ю. Н. Олейник, Д. А. Кивганов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2010. – Т. 15. – Вип. 6.– С. 99-107.
  9.  Олейник Ю. Н. Арифмоморфоз лучей плавников бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) / Ю. Н. Олейник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2009. – Т. 14. – Вип. 8. – С. 89-96.
  10. . Veniamin Zamorov Ихтиофауна и эколого-биологическая характеристика пяти промысловых видов рыб придунайских озер / Veniamin Zamorov, М. М. Джуртубаев, С. М. Снигирев, Ю. Н. Олейник, Н. П. Радионова // Причорном. екол. бюл. – 2006. – № 3-4. – Ч. 2. – С. 517-524.
  11.  Veniamin Zamorov Ихтиоцены акватории острова Змеиный (Черное море) / Veniamin Zamorov, С. М. Снигирев, Ю. Н. Олейник, М. М. Джуртубаев // Наукові зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, Спец. вип. Гідроекологія. – 2005. – № 4 (27). – С. 93-94.
  12.  Олейник Ю. Н. Морская и пресноводные формы бычка-кругляка Neogobius melanostomus (PALLAS) бассейна северо-западной части Черного моря / Ю. Н. Олейник, Veniamin Zamorov, Н. П. Радионова, С. Ю. Косенко, Г. Б. Черников // Современные проблемы зоологии и экологии. Матер. межд. конф. посвящ. 140-летию основания Одесск. нац. ун-та им. И. И. Мечникова. – Одесса: Феникс, 2005. – С.196-197.
  13.  Олейник Ю. Н. Структурная организация и сезонные изменения щитовидной железы самцов крапчатого суслика (Spermophillus suslicus Guld.) / Ю. Н. Олейник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 1. – С. 185-192.
  14.  Кивганов Д. А. О находке нетопыря средиземноморского Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) на о. Змеиный / Д. А. Кивганов, И. Ю. Омельчук, Ю. Н. Олейник // Вестник зоологии. — 2004. — Т. 38. – № 4. — С. 94.
  15.  Олейник Ю. Н. Морфо-функциональное состояние щитовидной железы крапчатого суслика (Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770) в поселениях разной плотности / Ю. Н. Олейник // Вісн. Дніпропет. ун-ту. Серія: Біологія. Екологія. –2003. – Т. 3. – Вип. 11. – С.192-197.
  16.  Олейник Ю. Н. Постнатальное развитие крапчатого суслика (Spermophillus suslicus Guld.) / Ю. Н. Олейник, В. А. Лобков // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2003. – Т. 8. – Вип. 6. – С. 131-137.
  17.  Олейник Ю. Н. Структурная организация и развитие щитовидной железы крапчатого суслика (Spermophillus suslicus Guld.) в раннем постнатальном периоде / Ю. Н. Олейник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2003. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 139-144.
  18.  Олейник Ю. Н. Структурная организация и морфометрическая характеристика щитовидной железы крапчатого суслика (Spermophillus suslicus) / Ю. Н. Олейник // Розвиток зоол. досліджень в Одеському ун-ті : Акад. Д. К. Третьяков тай його наукова школа: Зб. спогадів і наукових праць. – Одеса: Астропринт, 1999. – С. 244-249.
  19.  Олейник Ю. Н. Внутригрупповая изменчивость яиц малой крачки / Ю. Н. Олейник, Е. А. Чайковская, И. А. Васильков // Науч. труды Зоол. музея Одес. гос. ун-та. – Одесса: Музейный фонд им. А. А. Браунера, 1998. – Т.3. : Фауна и экология животных. – С. 65-68.
  20.  Олейник Ю. Н. Изменения состояния щитовидной железы крапчатого суслика в разных поселениях северо-западного Причерноморья / Ю. Н. Олейник, В. А. Лобков // Крапчатый суслик в северо-западном Причерноморье. – Киев, 1990. – С. 6-9.
 • Svitlana Pidhorna

  1. Svitlana Ya. Pidhorna New and interesting records of quill mites (Acari: Prostigmata: Syringophilidae) of passerine birds of southwestern Ukraine / Svitlana Ya. Pidhorna, Kateryna J. Chernychko, Dmytro A. Kivganov, Viacheslav A. Trach, Olga F. Deli // Persian J. Acarol. – 2020. – Vol. 9, No. 3. – Р. 213–223.
  2.  Svitlana Pidhorna Навчальна практики з зоології у компетентністній підготовці вчителя в галузі біології / Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» Одеса, 25-26 червня 2020 р. // Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko, Olga Deli. – Одеса, 2020. – С. 76-78.
  3.  Olga Deli Розповсюдження та плодючість павука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна) / Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2019. – Серія «Біологія», 32. – С. 60-68. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-32-7
  4.  Kateryna Chernychko Видовий склад гельмінтів курей Gallus gallus domesticus / Kateryna Chernychko, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East Scientific Journal). – 2019. – № 10 (50). – Р. 16-19.
  5. . Olga Deli Каракурт Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (ARANEI: THERIDIIDAE) в Одеській області (Україна) / Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС» 27-28 вересня 2019 року, місто Влоцлавек, Республіка Польща. – Влоцлавек, 2019. – С. 47-49.
  6. Svitlana Pidhorna Динаміка зараженості пір'яними кліщами (Acari: Astigmata) кропив'янки чорноголової та вільшанки звичайної, що мігрують через острів Зміїний (Чорне море, Україна) / C. Я. Підгорна, Dmytro Kivganov, Є. Й. Черничко, Olga Deli // Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія // Одеса: ОНУ. – 2018. – Т. 23, вип. 2 (43). – С. 109-121.
  7.  Kateryna Chernychko Таксономічний склад ектопаразитів куликів, що гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі України / Kateryna Chernychko, Dmytro Kivganov, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Бранта: сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2018. – Вып. 21. – С. 82-94.
  8.  Бурдейна С. Я. Пір'яні кліщі – постійні ектопаразити горобцеподібних птахів, що мігрують через північно-західне Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08. зоологія / С. Я. Бурдейна. – Одеса, 2012. – 24 с.
  9.  Burdejnaja S. J. A new species of the genus Trouessartia (Analgoidea, Trouessartiidae) from Ukraine / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Vestnik zoologii. – № 45 (4). – 2011b. – Р. 375-377.
  10.  Burdejnaja S. J. A new species of the genus Proctophyllodes (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Golden Oriole / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Vestnik zoologii. – № 45 (1). – 2011. – Р. 85-87.
  11.  Burdejnaja S. J. A new species of the genus Proctophyllodes (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Ukraine / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Vestnik zoologii. – 2009. – № 43 (4). – P. 361-364.
  12.  Burdejnaja S. J. The mites of genus Trouessartia of passerine birds, that migrate through Zmeiny Ilands / S. J. Burdejnaja, D. A. Kivganov // Pr. of the IV international sciences young conference "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution." (Odesa, september 16-19, 2009). – P. 70.
  13.  Бурдейна С. Я. Пір'яні кліщі роду Trouessartia Canestrini, 1899 (Acari: Trouessartiidae) горобиних птахів України / С. Я. Бурдейна, Dmytro Kivganov // Вісник Одеського національного університету. – 2009 б. – Т. 14, вип. 8. – С. 75-80.
  14.  Бурдейная С. Я. Таксономическая характеристика клещей семейства Proctophyllodidae птиц, мигрирующих через о. Змеиный / С. Я. Бурдейна, Dmytro Kivganov // Заповідна справа в Україні. – 2009 а. – Т. 15, вип. 1. – С. 71-75.
  15. . Бурдейна С. Я. Рослинний і тваринний світ / С. Я. Бурдейна, О. С. Дятлова, Dmytro Kivganov, А. І. Корзюков, Т. Ф. Крутоголова, В. Ф. Микитюк, В. Д. Севастьянов, Volodymyr Stoilovskyi, Vyacheslav Trach, С. П. Ужевська, О. К. Фурман, О. В. Чернявський, М. В. Яковлев // Острів Зміїний. – Одеса, 2008. – С. 101-109.
  16.  Dmytro Kivganov Пір'яні кліщі роду Proctophyllodes Robin, 1868 (Acari: Proctophyllodidae) птахів, що мігрують через острів Зміїний / Dmytro Kivganov, С. Я. Бурдейна, Volodymyr Stoilovskyi // Вісник Одеського національного університету. – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 161-168.
  17.  Кивганов Д. А. Перьевые клещи воробьиных птиц сем. Motacillidae, мигрирующих через остров Змеиный / Д. А. Кивганов, С. Я. Бурдейная // Современные проблемы зоологии и экологии. Мат. межд. конф., посв. 140 - летию основания ОНУ им. И. И. Мечникова, каф. зоологии ОНУ, Зоол. Музея ОНУ и 120 годовщ. со дня рожд. Засл. деят. науки УССР, проф. И. И. Пузанова). – 2005б. – Одесса: Феникс. – С. 123-124.
  18.  Кивганов Д. А. Обзор перьевых клещей рода Analges (Analgidae) воробьиных птиц юга Украины/ Д. А. Кивганов, С. Я. Бурдейная // Вестник зоологии. – 2005а. – Отдельный выпуск № 19, ч. 1. – С. 165-166.
  19.  Кивганов Д. А. Клещи семейства Cheyletidae воробьиных птиц, мигрирующих через остров Змеиный (Украина)/ Д. А. Кивганов, С. Я. Бурдейная // Мат. 8 Всероссийского акарологического совещания (Санкт-Петербург, 30 ноября - 2 декабря 2004 г.). – С. – Петербург, 2004. – С. 44-45.
 • Vyacheslav Trach

  1. Trach V. A. A new unique species of Mucroseius Lindquist, 1962 (Acari: Mesostigmata: Melicharidae) mites associated with sawyer beetles (Cerambycidae: Monochamus Dejean, 1821) from the Palaearctic Region / V. A. Trach, A. A. Khaustov, E. E. Lindquist // Journal of Natural History. – 2019. – 53 (13–14). – P. 761–778.
  2.  Joharchi O. A new species of Cosmolaelaps Berlese (Acari: Laelapidae) from Ukraine / O. Joharchi O., V. A. Trach // Zootaxa. – 2019. – 4647 (1). – P. 486–494.
  3.  Trach V. A. The first record of the genus Myrmozercon Berlese (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) in the Neotropical region and a description of a new species / V. A. Trach, A. A. Khaustov // Acarologia. – 2018. – 58 (1). – P. 41–51.
  4.  Trach V. A. Mites of the family Laelapidae (Acari, Mesostigmata) associated with scarab beetles in Ukraine / V. A. Trach, O. Joharchi // Vestnik Zoologii. – 2018. – 52 (3). – P. 217–228.
  5.  Trach V.A. Description of the female of myrmecophilous mite Antennophorus goesswaldi Wiśniewski et Hirschmann, 1992 (Acari: Mesostigmata: Antennophoridae) / V. A. Trach, A. N. Bobylev // Acarina. – 2018. – 26 (2). – P. 227–235.
  6.  Trach V. A. Redescription of adults and description of juvenile stages of bark beetle-associated mite Cercoleipus kuznetsovi Khaustov, 1997 (Acari: Mesostigmata: Cercomegistidae) / V. A. Trach, A. A. Khaustov // Systematic & Applied Acarology. – 2017. – 22 (10). – P. 1733–1747.
  7.  Trach V. A. Three new unusual beetle-associated species of the genus Gaeolaelaps (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Ukraine / V. A. Trach // Vestnik Zoologii. – 2016. – 50 (1). – P. 3–16.
  8.  Trach V. A. New and little known species of Halolaelaps (Acari: Mesostigmata: Halolaelapidae) from Ukraine / V. A. Trach // Zootaxa. – 2016. – 4154 (4). – P. 436–452.
  9.  Trach V. A. New records of carabid-associated mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) from Ukraine with description of adults of Halodarcia carabidophila Evans and Fain, 1995 (Halolaelapidae) / V. A. Trach // Acarologia. – 2016. – 56 (4). – 587–601.
  10. . Khaustov A. A. Mites of the superfamily Pygmephoroidea (Acari: Heterostigmata: Neopygmephoridae, Pygmephoridae) associated with Trox cadaverinus (Coleoptera: Trogidae) from the Far East of Russia, with description of a new genus and two new species / A. A. Khaustov, V. A. Trach // Zootaxa. – 2014. – 3754 (1). – P. 86–96.
  11.  Trach V. A. A new genus and species of Schizogyniidae (Acari: Mesostigmata) associated with carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) from Ukraine / V. A. Trach, O. D. Seeman // Zootaxa. – 2014. – 3791 (2). – P. 247–256.
  12.  Trach V. A. On the morphology, biology and distribution of Lobogynioides andreinii (Acari, Mesostigmata, Diplogyniidae) / V. A. Trach // Entomological Review. – 2013. – 93 (1). – P. 105–112.
  13.  Trach V. A. On the fauna of gamasid mites of the genera Anystipalpus and Antennoseius (Mesostigmata, Ascidae) of the Eastern Ukraine / V. A. Trach // Vestnik Zoologii. – 2013. – 47 (5). – P. 387–393.
  14.  Trach V. A. A new species of mites of the genus Anystipalpus (Mesostigmata, Ascidae) from the Eastern Ukraine / V. A. Trach // Vestnik Zoologii. – 2012. – 46 (1). – P. 73–77.
  15. . Trach V. A. Gaeolaelaps carabidophilus n. sp., a new mite species (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) from Southern Ukraine / V. A. Trach // Acarologia. – 2012. – 52 (2). – P. 157–163.
  16.  Trach V. A. A myrmecophilous mite Myrmozercon tauricus sp. n. of the family Laelapidae (Acari, Mesostigmata) from Ukraine / V. A. Trach, A. A. Khaustov // Vestnik Zoologii. – 2011. – 45 (1). – P. 71–75.
  17.  Trach V. A. The first record of the family Parantennulidae (Acari, Mesostigmata) in Ukraine with redescription of female of Parantennulus scolopendrarum / V. A. Trach // Vestnik Zoologii. – 2011. – 45 (5). – P. 463–467.
  18.  Trach V. A. A review of the genus Coleopterophagus Berlese, 1882 (Acari: Astigmata: Canestriniidae) of Ukraine / V. A. Trach, A. A. Khaustov // Acarina. – 2011. – 19 (2). – P. 213–230.
  19.  Trach V. A. Review of the mite family Canestriniidae (Acari, Astigmata) associated with leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in Ukraine with description of a new species of the genus Pseudamansia Cooreman, 1950 / V. A. Trach, A. A. Khaustov // Vestnik Zoologii. – 2007. – 41 (3). – P. 267–272.
  20.  Vyacheslav Trach Эколого-фаунистический обзор листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) юго-запада Украины / Vyacheslav Trach // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2006. – 13 (1–2). – С. 43–82.
 • Kateryna Chernychko

  1.   Pidgorna S.Y. New and interesting records of quill mites (Acari: Prostigmata: Syringophilidae) of passerine birds of southwestern Ukraine / S.Y. Pidgorna, V. A. Trach, K. J. Chernychko, O. P. Deli, D. A. Kivganov // Persian J. Acarol. – 2020. – Vol. 9, No. 3. – Р. 213-223. (https://www.biotaxa.org/pja/article/view/202031 DOI: 10.22073/pja.v9i3.60299).
  2. Kateryna Chernychko Видовий склад гельмінтів курей Gallus gallus domesticus / Kateryna Chernychko, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East Scientific Journal). – 2019. – № 10 (50). – Р. 16-19.
  3.  Olga Deli Розповсюдження та плодючість павука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна). / Olga Deli, Svitlana Pidhorna, Kateryna Chernychko // Вісник ХНУ. Біологія – 2019. – Т. 32. – С. 60-68. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-32-7.
  4.  Svitlana Pidhorna Динаміка зараженості пір'яними кліщами (ACARI: ASTIGMATA) кропив'янки чорноголової та вільшанки звичайної, що мігрують через острів Зміїний (Чорне море, Україна) / Svitlana Pidhorna, Olga Deli, Kateryna Chernychko // Вісник ОНУ. Біологія – 2018. – Т. 23, вип. 2 (43). – С. 109-121.
  5.  Kateryna Chernychko Таксономічний склад ектопаразитів куликів, що гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі України / Kateryna Chernychko, Svitlana Pidhorna, Olga Deli // Бранта: сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2018. – Вып. 21. – С. 82-94.
  6.  Chernichko K. I. Overview of cheyletid mites of the genus Cheletopsis Oudemans, 1904 (Acari: Cheyletidae) from the quills of waders in southern Ukraine with description of new species and an unknown male / K. I. Chernichko, D. A. Kivganov // Вестник зоологии. –2013. – Т. 47, № 1. – С. 83-93. (наукометрична база Scopus).
  7.  Кивганов Д. А. Видовое разнообразие клещей перьевого покрова куликов семейства Charadriidae Vigors, 1825 юга Украины / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Вісник ОНУ. Біологія – 2012. – Т. 17, вип. 4 (29). – С. 65-73.
  8.  Кивганов Д. А. Перьевые клещи сем. Syringobiidae Trouessart, 1896 куликов Северо-Западного Причерноморья / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Бранта: сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2010. – Вып. 13. – С. 116-120.
  9.  Кивганов Д. А. Обзор перьевых клещей куликов юга Украины / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, вип. 2. – С. 77-84.
  10. Кивганов Д. А. Перьевые клещи куликов Сиваша. / Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко // Бранта: сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2007. – Вып. 10. – С. 65-73.
 • Veniamin Zamorov

  1. Kvach Yu. Review of invasive Ponto-Caspian gobiids: current range and history of expansion : monograph / Yu. Kvach, V. Zamorov, M. Pupins. – Daugavpils : Daugavpils University Academic Press «Saule». – 2021. – 92 p.
  2. Zamorov V. Shape analysis of otoliths of the Round goby, Neogobius melanostomus (Gobiiformes, Gobiidae), from the Black Sea basin / V. Zamorov, M. Zamorova, D. Krupko, N. Matvienko, Y. Leonchyk, Y. Kvach // Zoodiversity. – 2021. – 55(4). – P. 317-330. http://dx.doi.org/10.15407/zoo2021.04.317
  3. Тарасюк С. І. Генетична диференціація бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) окремих локалітетів Чорноморсько-Азовського басейну за мікросателітними локусами / С. І. Тарасюк, Veniamin Zamorov, О. В. Залоїло, О. Ю. Бєлікова, Д. Б. Рaдіонов // Цитологія і генетика. – 2021. – Т. 55, № 3. – С. 35-45.
  4. Снігірьов С. М. Таксономічна та еколого-фауністична характеристика сучасної іхтіофауни Одеської затоки, Дністровського передгирлового узмор'я і прибережних вод о. Зміїний / С. М. Снігірьов, Veniamin Zamorov, Yuri Karavansky, В. З. Піцик, О. П. Куракін, О. М. Абакумов, П. В. Люмкіс, П. М. Снігірьов, Ю. В. Морозов, Ю. В. Квач, Ю. К. Куцоконь // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2020. – Т. 25, вип. 2 (47). – С. 113-139.
  5. Макрозообентос придунайського озера Китай і умови його існування : монографія / Ю.М.Джуртубаєв, Veniamin Zamorov, М. П. Заморова, Т. В. Урбанська. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 169 с.
  6. Veniamin Zamorov Результати досліджень іхтіофауни в прибережній зоні моря Одеської затоки у 2016-2017 рр. / Veniamin Zamorov, Yuri Karavansky, С. Ю. Чернікова // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. – Т. 24, вип. 1(44). – С. 77-93.
  7. Zamorov V. The effect of atmospheric pressure and water temperature on the swimming activity of round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) / V. Zamorov, Y. Karavanskiy, Y. Leonchyk, V. Gandzyura, Yu. Kvach // Acta Ichthyologica et Piscatoria. 2018. – 48 (4). – P. 373-379. https://doi.org/10.3750/AIEP/02445
  8. Dzhurtubayev Yu. Faunistic characteristics of macrozoobenthos of the danube lakes in Ukraine / Yu. Dzhurtubayev, M. Dzhurtubayev, Zamorov V., Zamorova M. // Hydrobiological Journal. – 2018. – 54(6). – P. 34-42. http://dx.doi.org/10.1615/HydrobJ.v54.i6.30
  9. Снігірьов С. М. Іхтіофауна Тилігульського лиману на початку ХХІ століття / С. М. Снігірьов, С. Г. Бушуєв, Г. Б. Черніков, О. О. Ковтун, Veniamin Zamorov, О. П. Куракін // Ukrainian Journal of –Ecology 2017. – 7(4). – С. 35-45.
  10. Khalaim A. A. Macrozoobenthos of the Sasyk Reservoir in Actual Ecological Conditions / A. A. Khalaim, M. M. Dzhurtubayev, V. V. Zamorov // Hydrobiological Journal. – 2017. – 53(2). – P. 59-66. http://dx.doi.org/10.1615/HydrobJ.v53.i2.60
  11. Zamorov V. V. The dynamics of genetic structure of round goby Neogobius melanostomus (Pallas) groupings in the Odessa Bay of the Black Sea utilizing biochemical marker loci / V. V. Zamorov, D. B. Radionov, V. A. Kucherov, K. V. Kulikova, I. A. Khrystoforova, І. A. Kozeretska // Acta Biol. Univ. Daugavp. – 2017. – 17 (2). – P. 257-264. https://du.lv/wp-content/uploads/2022/02/Zamorov.pdf
  12. Zamorov V. V. Method of evaluation of potential numbers and biomass of benthos-eating fishes of inland water bodies based on macrozoobenthos state / V. V. Zamorov, Y. Y. Leonchyk, M. P. Zamorova, M. M. Dzhurtubayev // Hydrobiological Journal. – 2016. – 52(6). – P. 43-49. http://dx.doi.org/10.1615/HydrobJ.v52.i6.50
  13. Zamorov V. V. Polymorphism of the Round Goby Neogobius melanostomusof the Odessa Bay and Coastal Zone of the Zmeiniy Island by β-esterases' Loci / V. V. Zamorov, D. B. Radionov // Hydrobiological Journal. – 2014. – 50(5). – P. 61-70. http://dx.doi.org/10.1615/HydrobJ.v50.i5.60
  14. Dzhurtubayev M. M. Modern State of Macrozoobenthos of the Danube River Lakes of the Odessa Region. Report 1 / M. M. Dzhurtubayev, V. V. Zamorov, Yu. M. Dzhurtubayev // Hydrobiological Journal. – 2013. – 49(2). – P. 32-38. https://doi.org/10.1615/HYDROBJ.V49.I2.30
  15. Romanov E. The swimming crab Charybdis smithii: distribution, biology and trophic role in the pelagic ecosystem of the western Indian Ocean / E. Romanov, M. Potier, V. Zamorov, F. Menard // Mar. Biol. – 2009. – 156. – P. 1089-1107. http://dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1151-z
  16. Romanov E. Variability in conspecific predation among longnose lancetfish Alepisaurus ferox in the western Indian Ocean / E. Romanov, F. Menard, V. Zamorov, M. Potier // Fisheries Sci. – 2008. – Vol. 74, № 1. – P. 62-68. https://doi.org/10.1111/j.1444-2906.2007.01496.x
  17. Острів Зміїний: екосистема прибережних вод : монографія / Сминтина В. А., Медінець В. І., Veniamin Zamorov [та ін.] ; відп. ред. В.І. Медінець. – Одеса: Астропринт, 2008. – XII. – 228 с.
  18. Romanov E. Regional feeding patterns of the longnose lancetfish (Alepisaurus ferox Lowe, 1833) of the western Indian Ocean / E. Romanov, V. Zamorov// Journal of Marine Science. – 2007. – Vol 6., № 1. – P. 37-56. http://dx.doi.org/10.4314/wiojms.v6i1.48225
  19. Romanov E. First record of yellowfin tuna (Thunnus albacares) from the stomach of a longnose lancetfish (Alepisaurus ferox) / E. Romanov, V. Zamorov // Fish. Bull. – 2002. – 100(2). – P. 386-389. https://spo.nmfs.noaa.gov/sites/default/files/pdf-content/2002/1002/romano.pdf
  20. Kvach Yu. Feeding preferences of the round goby Neogobius melanostomus and mushroom goby Neogobius cephalarges in the Odessa bay / Yu. Kvach, V. Zamorov // Oceanological studies. – 2001. – Vol. XXX, № 3-4. – P. 91-101. http://bitly.ws/they
 • Denys Radionov

  1. Карапетян Л. С., Біологічні і екологічні дослідження школярів м. одеси у рамках міжнародних програм/ Карапетян Л. С., Копиченко Г. В., Панкова К. С., Папоян А. Р., Denys Radionov // Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-методичної нтернетконференції / за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – С. 137 – 140.
  2. Denys Radionov Участь України в міжнародному цивільному науковому проекті MELANOGASTER: CATCH THE FLY! (#MelanogasterCTF)/ Denys Radionov, С. В.Білоконь, Т. Г.Алєксєєва, І. А.Козерецька // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології : матеріали VII Міжнародної конференції (9-10 вересня 2021 р.). Одеса : ОНУ – Одеса, 2021. – C. 56 – 59
  3. Тарасюк С.И., Генетическая дифференциация бычка-кругляка ( Neogobius melanostomus ) отдельных локалитетов Черноморско-Азовского бассейна по микросателлитным локусам/ С.И.Тарасюк, Veniamin Zamorov, О.В.Залоило, О.Ю.Беликова, Д.Б. Рaдионов // Цитология и генетика. – 2021. – т. 55, №3. – C. 35-47.
  4. Gajduchenko H. Invasion of the Ponto-Caspian species of Gobiidae in the Eastern European region/ H. Gajduchenko, V. Golovenchik , V. Rizevsky , A. Grigorchik , D. Radionov , A. Roman’, N. Balashenko // 10th International Conference on Biological Invasions : New Directions in Invasion Biology, Neobiota 2018 -Dún Laoghaire, Dublin, Ireland - 3rd – 7th September – 2018. – P. 81
  5. Zamorov V. V. The dynamics of genetic structure of round goby Neogobius melanostomus (Pallas) groupings in the Odessa Bay of the Black Sea utilizing biochemical marker loci/ V. V.Zamorov, D. B.Radionov, V. A. Kucherov, K. V.Kulikova, I. A. Khrystoforova, І. A. Kozeretska // Acta Biol. Univ. Daugavp. – 2017 – Vol. 17, N 2. – P . 257–264.
  6. Veniamin Zamorov Полиморфизм биохимических маркеров бычка-песочника Neogobius fluviatilis (Pallas) в придунайском озере Котлабух/ Veniamin Zamorov, Denys Radionov, И. А.Христофорова, В. А. Кучеров // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. - 2017. – т. 82, № 3 (70). – С. 78–82.
  7. Khrystoforova I. The dynamics of frequencies of allozymes of monkey goby Neogobius fluvatilis (Pallas) esterases in the Danube lakes/ I. Khrystoforova, D.Radionov, V. Kucherov, V. Zamorov // 5th Аquatic biodiversity international conference in Sibiu Transylvania ( Romania/European Union) – 2015. – p 6.
  8. Кулікова О. В. Динаміка генетичної структури угрупування бичка-кругляка Neogobius melanostomus в Тилігульскому лимані за локусами естераз / О. В. Кулікова, Veniamin Zamorov, В. О. Кучеров, Denys Radionov // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія – 2015. – №3 – 4, т. 64. – С. 376 – 380.
  9. Veniamin Zamorov Полиморфизм по локусу β-эстераз бычка-кругляка Neogobius melanostomus Одесского залива и акватории острова Змеиный/ Veniamin Zamorov, Д.Б. Радионов // Гидробиологический журнал. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 67 – 77.
  10. Христофорова І. Генетична структура природних популяцій Drosophila melanogaster Meig. України за локусом Est-6 / І. Христофорова, В.Кучеров, Denys Radionov, І. Козерецька // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. № 66. – с.79 – 84.
  11. Друзенко О. В. Использование биохимических маркеров для оценки генетической структуры популяции бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) из Одесского залива/ О. В. Друзенко, Veniamin Zamorov, В. Н. Тоцкий, В. А. Кучеров, Д. Б. Радионов // Біологічні системи – 2013. - Т. 5. Вип. 1. – С. 12 – 15.
  12. Kulikova K. V. Polymorphism of locus MDH, LDH, ADH in round goby Neogobius melanostomus (Pallas) from the Odessa gulf and waters of Zmiinyi island / K. V. Kulikova, V. V.Zamorov, D. B.Radionov // Marine research horizon 2020. Book of abstract. Varna. Bulgaria. – Varna, 2013. – P. 60.
  13. Andrievskii A. Polimorphism of β-specific carboxylesterases in the populations of Drosophila melanogaster of Ukraine / A.Andrievskii, D.Radionov, G.Labunec, I.Kozeretska // Radioprotection. 36th annual meeting of the European Radiation Research Society. 2008 – V. 43., N 5 – С. 110.
  14. Устянська О.В. А Вивчення взаємодії тіаміну та його метаболітів з частково очищеним катепсином L / О.В. Устянська, І.Л.Вовчук, Denys Radionov, С.С. Чернадчук, С.А. Петров // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Біологія, хімія». – 2012. – Т. 25 (64). № 4. – С. 209-214.
  15. Радионов Д. Б. Частоты встречаемости и экспрессивность аллозимов АДГ в лабораторных популяциях Drosophila melanogaster, полученных из природных популяций Украины / Д. Б. Радионов, В. А.Кучеров, Н. Д.Хаустова, И. А.Козерецкая // Одеса. Сб. наукових праць ІI міжнародної конференції „Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології” – Одеса, 2010 р. – С. 122 – 125.
  16. Denys Radionov Аналіз активності ізоформ естераз у природних популяціях дрозофіли України/ Denys Radionov, А. М.Андрієвський, І. А. Козерецька // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Біологія. – 2009. – № 54 – С. 36 – 38.
  17. Denys Radionov Стабільність генетичних параметрів в популяції Drosophila melanogaster м. Одеси/ Д.Б. Рaдионов, О. В.Проценко, О. М.Андрієвський, В. М.Тоцький, В. О.Кучеров, І. А. Козерецька // Цитологія і генетика. – 2011. – т. 45, № 3. – С.63 – 67
  18. Радионов Д. Б. Анализ частот встречаемости генотипов и аллелей по локусу β-эстеразы в природных и лабораторных популяциях Drosophila melanogaster/ Д. Б. Радионов, Н. Д.Хаустова, А. М.Андриевский, А. А. Красносельская // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова Біологія. – 2009. - т.14, № 8 – с. 54 – 60.
  19. Д.Б. Рaдионов Математичне моделювання за тестом Люшера психосоматичного стану дітей з синдромом Дауна / Д.Б. Рaдионов, Б. О. Лобасюк // Вісник Одеського національного. – 2001. – Том 6 Вип.1: Біологія . – С. 181-184.
 • Iryna Ryzhko

  1. Iryna Ryzhko Підходи до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з курсу «Загальна гістологія» / Iryna Ryzhko, Veniamin Zamorov // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 травня 2022 р. ; за заг. ред. В. В. Ягодникової. – Одеса : видавець Бугаєв В.В., 2022. – С. 192–194.
  2. Yuri Karavansky Циркадні ритми бичка Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) в лабораторних умовах / Yuri Karavansky, Iryna Ryzhko, Veniamin Zamorov // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 2(49). – С. 37–47.
  3. Andrievskii A.M. The effect of niacin and its metabolites on the exercise of trypsin activity / A. M. Andrievskii, Yu. V. Yagupova, I. L. Ryzhko, S. A. Petrov // Биологически активные вещества природного происхождения в регуляции процессов жизнедеятельности. Сборник статей Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси. – Минск : «ИВЦ Минфина», 2021. – С. 621–627.
  4. Iryna Ryzhko Проблеми викладання курсу «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» при підготовці студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)» / Iryna Ryzhko, Yuri Karavansky // Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ; за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – С. 46–48.
  5. Yuri Karavansky Мета та особливості викладання курсу «Основи акваріумістики» для студентів спеціальності «014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»/ Yuri Karavansky, Iryna Ryzhko// Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ; за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – С. 36–38.
  6. Андриевский А. М. Влияние пантотеновой кислоты и ее метаболитов на проявление активности трипсина / А. М. Андриевский, О. Э. Тимченко, И. Л. Рыжко, С. А. Петров // Биохимия и молекулярная биология. – Вып. 3. Механизмы регуляции процессов жизнедеятельности в норме и патологии. – Минск : «ИВЦ Минфина», 2019. – С. 121–125.
  7. Андрієвський О. М. Онтогенетичні зміни активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій Drosophila melanogaster та Drosophila virilis / О. М. Андрієвський, Ю. Ю. Подзолкова, Iryna Ryzhko, С. Л. Пастернак // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. Т. 24, вип. 1(44). – С. 9–20.
  8. Iryna Ryzhko Значення екологічної освіти для підготовки кваліфікованих фахівців у галузі природничих наук / Iryna Ryzhko// Scientific and pedagogic internship “Natural sciences education as a component of the education system in Ukraine and EU countries” : Internship proceedings, March 25 – April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. – Р. 27–29.
  9. Yuri Karavansky Досвід проведення школи-семінару на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Yuri Karavansky, Iryna Ryzhko// Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ; за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – С. 25–27.
  10. Iryna Ryzhko Морфологічна характеристика еритроцитів окремих видів бичкових риб роду Ponticola з Одеської затоки / Iryna Ryzhko, Yuri Karavansky, Я. О. Бєгляров // Матер. Всеукр. наук.-пр. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (Тернопіль, 2019). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 262–265.
  11. Ryzhko I. L. Salt of heavy metals as effectors of peptidehydrolase from Drosophila melanogaster / I. L. Ryzhko, A. M. Andriyevskyi, S. A. Petrov // Ukr. Biochem. J., 2018. – Vol. 90, Special Issue. – С. 52.
  12. Ryzhko I. L. The influence of salts of heavy metals on the activity of alkaline peptidehydrolase from Drosophila melanogaster / I. L. Ryzhko, O. M. Andriyevskyi, S. A. Petrov // 8th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry. Program and book of abstracts. – Medical University of Lublin, 2017. – Р. 48.
  13. Iryna Ryzhko Відмінності деяких морфологічних параметрів крові бичка Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) та бичка ратана Ponticola ratan (Nordmann, 1840) в Одеській затоці / Iryna Ryzhko, Yuri Karavansky // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Біологія. Спеціальний випуск : Гідроекологія. – 2015. – № 3–4 (64). – С. 568–572.
  14. Iryna Ryzhko Морфологічна мінливість отолітів бичка Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) з Одеської затоки / Iryna Ryzhko// Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: матеріали VIІI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Херсон, 17-19 вересня 2015 р). ; ред. Ю.В. Пилипенко, В.О. Демченко, В.О. Корнієнко, Н.А. Демченко. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – С. 167–170.
  15. Iryna Ryzhko Вплив солей важких металів на активність трипсиноподібної гідролази із Drosophila melanogaster / Iryna Ryzhko, Н. В. Мотрук, С. А. Петров // Ukr. Biochem. J., 2014. – Vol. 86, N. 5. – С. 126–133.
  16. Iryna Ryzhko Частоти молекулярних форм естераз бичка-ратана Neogobius ratan Nordmann і бичка-сурмана Neogobius cephalargoides Pinchuk з Одеської затоки / Iryna Ryzhko, Veniamin Zamorov // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: матеріали VI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Тернопіль, 9 – 12 жовтня 2013 р.) ; за заг. ред. Грубінко В. В. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 231–233.
  17. Iryna Ryzhko Механізми інгібування трипсиноподібних ферментів тканин дрозофіли солями важких металів / Iryna Ryzhko, Н. В. Мотрук, С. А. Петров // Медична хімія. – Тернопіль, 2010. – № 3 (44), том 12. – С. 25–29.
  18. Veniamin Zamorov Поліморфізм естераз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) з акваторії острова Зміїний / Veniamin Zamorov, Iryna Ryzhko, О. В. Друзенко // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2010. – Т. 15. – Вип. 17. – С. 73–81.
  19. Iryna Ryzhko Влив солей важких металів на окремі генетико-фізіологічні показники в онтогенезі Drosophila melanogaster / Iryna Ryzhko, О. М. Андрієвський // В кн.: Досягнення і проблеми генетики, селекції і біотехнології. – Київ : Логос, 2007. – Т. 1. – С. 292–295.
  20. Iryna Ryzhko Показники життєздатності в онтогенезі Drosophila melanogaster дикого типу за дії солей важких металів / Iryna Ryzhko, О. М. Андрієвський // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 6. – С. 56–66.
 • Yuri Karavansky

  1. Петров С. А. Вплив тіаміну та його похідних на виживаність предличинок Danio rerio за різних температур / С. А. Петров, О. К. Будняк, Yuri Karavansky // Гідробіол. журн. – 2021 – Т. 57, № 1. – С. 80–84. (SCOPUS).
  2. Petrov S. A. Effect of thiamine and its derivatives on survival of Danio rerio prelarvae at different temperatures / S.A. Petrov, O. K. Budnyak, Y. V. Karavansky // Hydrobiological Journal. – 2021. – Volume 57, Issue 3. – pp. 75–79. (SCOPUS).
  3. Yuri Karavansky Циркадні ритми бичка Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) в лабораторних умовах / Yuri Karavansky, Iryna Ryzhko, Veniamin Zamorov // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 2(49). – С. 37–47.
  4. Kvach Y.V. First record of the invasive Chinese sleeper, Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Gobiiformes: Odontobutidae) in the Black Sea / Y. V. Kvach, Y. V. Karavanskyi, Tkachenko P. P, Zamorov V. V. // BioInvasions Records. – 2021. – 10 (2). – pp. 411–418.
  5. Снігірьов С. М. Таксономічна та еколого-фауністична характеристика сучасної іхтіофауни одеської затоки, дністровського передгирлового узмор'я і прибережних вод о. Зміїний / С. М. Снігірьов, Veniamin Zamorov, Yuri Karavansky, В. З. Піцик, О. П. Куракін, О. М. Абакумов, П. В. Люмкіс, П. М. Снігірьов, Ю. В. Морозов, Ю. В. Квач, Ю. К. Куцоконь // Вісник ОНУ. Біологія. –2020– Т. 25, вип. 2(47).
  6. Iryna Ryzhko Проблеми викладання курсу «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» при підготовці студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)» / Iryna Ryzhko, Yuri Karavansky // Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ; за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – С. 46–48.
  7. Yuri Karavansky Мета та особливості викладання курсу «Основи акваріумістики» для студентів спеціальності «014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»/ Yuri Karavansky, Iryna Ryzhko// Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ; за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – С. 36–38.
  8. Veniamin Zamorov Результати досліджень іхтіофауни в прибережній зоні моря Одеської затоки у 2016–2017 рр. / Veniamin Zamorov, Yuri Karavansky Ю, С. Ю. Чернікова // – Вісник Одеського національного університету. – 2019. – Том 24, вип. 1(44). – Біологія. – С. 77–96.
  9. Veniamin Zamorov Рухова активність бичка сурмана Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) протягом доби в штучних умовах існування / Veniamin Zamorov,Yuri Karavansky, І. А. Капшина // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів: збірник матеріалів VIІI з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110–річчю заснування Дніпровської біологічної станції. – Київ, 2019. – С. 201–204.
  10. Yuri Karavansky Досвід проведення школи-семінару на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Yuri Karavansky, Iryna Ryzhko// Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ; за ред. Veniamin Zamorovа, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – С. 25–27.
  11. Iryna Ryzhko Морфологічна характеристика еритроцитів окремих видів бичкових риб роду Ponticola з Одеської затоки / Iryna Ryzhko, Yuri Karavansky, Я. О. Бєгляров // Матер. Всеукр. наук.-пр. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (Тернопіль, 2019). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 262–265.
  12. Будняк А. К. Онтогенетические особенности метаболизма аскорбиновой кислоты в организме черноморских мидий Mytilus galloprovincialis L. / А. К. Будняк, Veniamin Zamorov, Ю. В. Караванский, Н. Р. Татаров, А. В. Задерей // Natural science: history, the present time, the future, the experience. International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland (September 27-28). – 2019 – 63 c.
  13. Якименко В. Є. Тіохром стимулює розмноження Clorella та Danio / В. Є. Якименко, O. O. Семенова, Yuri Karavansky // Екологічні науки. –2018– №1(20) т. 2 – С. 96–98.
  14. Zamorov V. V. The effect of atmospheric pressure and water temperature on the swimming activity of round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) / V.V.Zamorov, Y. Karavanskiy, Y. Leonchyk, V. Gandzyura, Y. Kvach // Acta Ichthyol. Piscat. – 2018. – 48 (4). – рр. 373–379.
  15. Ковтало М. С. Біологічні властивості збудників ранової інфекції у Potamotrygon leopoldi (Castex i Castello, 1970) / М. С. Ковтало, Д.О.Хайдукова, Yuri Karavansky, О. Ю.Зінченко // Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса : Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 20.
  16. Моргун Г. М., Вплив температури води на основний обмін бичка-сурмана Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) / Г. М. Моргун, Yuri Karavansky // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції – Київ, Центр наукових публікацій – 2017. – С. 19.
  17. Petrov S. A. Administration of thiamine and thiochrome enhanced reproduction of Chlorella, Drosophila melanogaster, and Danio / S. A. Petrov, V. V. Zamorov, O. V. Ustyanskay, V. E. Yakimenko, I. O. Kravchuk, Y.V. Karavanskiy et al. // Journal of Nutritional Science and Vitaminology. – 2016. – V. 62 (1). – P. 6–11.
  18. Veniamin Zamorov Динамика сетных уловов бычковых рыб (Gobiidae) в прибрежной зоне Одесского залива / Veniamin Zamorov, С.Ю.Черникова, Ю. В. Караванский, Е. Ю. Леончик // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Біологія. Спеціальний випуск : Гідроекологія. – 2015. – № 3–4 (64). – С. 238–241.
  19. Yuri Karavansky Внутрішньовидова агресія бичка-ратана Ponticola ratan (Nordm., 1940) в штучних умовах перебування / Yuri Karavansky, О. А. Сімьонова // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: матеріали VIІI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Херсон, 17–19 вересня 2015 р). ; ред. Ю. В. Пилипенко, В. О. Демченко, В. О. Корнієнко, Н. А. Демченко. – Херсон, 2015. – 76 с.
  20. Iryna Ryzhko Відмінності деяких морфологічних параметрів крові бичка Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) та бичка ратана Ponticola ratan (Nordmann, 1840) в Одеській затоці / Iryna Ryzhko, Yuri Karavansky // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Біологія. Спеціальний випуск : Гідроекологія. – 2015. – № 3–4 (64). – С. 568–572.
 • Patents, copyright certificates

  1. Патент України на винахід № 110047. Спосіб оцінки біомаси риб-бентофагів в континентальних водоймах / Veniamin Zamorov, Леончик Є. Ю., Заморова М. П., Джуртубаєв М. М., Баранов О. О. Опубліковано: 10.11.2015. Бюлетень № 21.
  2. Патент 91601 Україна, A01K 61/00 на корисну модель. Субстрат для вивчення впливу гранулометричного складу піску на розвиток гідробіонтів / Б. Г. Александров, А. О. Снігірьова. Завл. 2014; опубл. 10.07.2014., Бюл. №21. – 4 с.
  3. Патент України на корисну модель № 87904. Спосіб оцінки потенційної чисельності риб-бентофагів в континентальних водоймах / Veniamin Zamorov, Леончик Є. Ю., Заморова М. П., Джуртубаєв М. М., Баранов О. О. Опубліковано: 25.02.2014. Бюлетень № 4.
  4. Патент № 91601 на корисну модель «Субстрат для вивчення впливу гранулометричного складу піску на розвиток гідробіонтів» / Александров Б. Г., Снігірьова А. О.; Власник Одеський філіал Інституту Біології південних морів. Номер заявки u2014 01284; Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.07.2014.

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top