Юнг Наталія Володимирівна

Юнг Наталія Володимирівна

ORCID ID: Наталия Юнг

УДК 159.913: 159.9.072: 612.821

Посада на кафедрі - доцент кафедри практичної і клінічної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»)

Базова освіта:

 • Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського, факультет - педагогіка і психологія (дошкільна) 1994.
 • Захистила кандидатську дисертацію з психологічних наук ‒ 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» (2006).

Тема дисертації: «Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків ,що входять до групи підвищеної психологічної уваги».

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Загальна психологія,
 • Психодіагностика,
 • Клiнiчна психодiагностика.

Наукова та організаційна робота:

 • Відповідальний виконавець: Тема НДР: «Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровідосіб, зайнятих особливими видами діяльності». Номер державноїреєстрації НДР: 0118U001788
 • Член НМК ФПСР.

Наукові та професійні інтереси: Особистість на перетині сучасних напрямків психологічної науки, використання програмно-апаратної технології у психодіагностиці та професійному психологічному відборі. Розробка автоматизованих програмно-апаратних комплексів по оцінці «Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків , що входять до групи підвищеної психологічної уваги».

Підвищення кваліфікації: Південно-Українське психоаналітичне товариство. Стажування з 28.10.20 по 28.12.20, пройшла програму «Сучасні методики і техніки психоаналітичної практики», обсягом 186 годин.

Основні публікації:

Наукові публікації

 1. Психологiчнi особливостi девiантноi поведiнки сучасних підлітків. / Н.В.Юнг: « Наука i освiта» ПДПУ iм.К.Д.Ушинского - Одеса,2008.- №8-9.-С.128-133с.
 2. Возрастные особенности рейтинга ценностных ориентаций старших подростков. / Н.В.Юнг : Науковий вісник ПДПУ ім.К.Д.Ушинського-Одеса,2008.-№8-9.-С.162-171.
 3. Особливості структури рис особистості педагога — менеджера./ Е.Д.Вишталенко., Н.В. Юнг. Наука і освіта. – Одеса, 2013. -№3. – С.200-204.
 4. Психологические аспекты преемственности поколений будущего офицерского состава . / А.М.Дончак , Н.В.Юнг . Збірник наукових праць Науково-дослідного центру Зборних Сил України «Державний океанаріум». 2018 -№1(2) - С. 46-54.
 5. Психологiчнi механiзми спадкоэмностi поколiнь у ходi навчання офiцерiв у ВНЗ./ Н.В.Юнг. Український психолого-педагогiчний науковий збiрник . 2018 - №15 – С.196-203.
 6. Гендернi особливостi прояву тривожностi у лiворуких студентiв ВНЗ та особливостi корекцiї за допомогою арт-терапiї. / Е.Д.Вишталенко, Т.П.Исаева, Н.В.Юнг. Науковий збiрник «Науковi записки Нацiонального унiверситету «Острозька академiя» серiя «Психологiя». 2018 -№7 – С.128-132.
 7. Психологiчнi чинники педагогiчноi компетенцii викладочiв вищоi школи./ Е.Д.Вишталенко, О.М.Кириченко, Н.В.Юнг. «Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя психологiчнi науки». 2019 - №4 – С.3-8.
 8. Система ціннісних орієнтацій при побудові життєвої перспективи у юнацькому віці. / Н.В.Юнг, І.Л.Розенберг, С.К.Калашник. Науковий журнал «Габітус». - 2020 - № 19 – C.202-208.
 9. Психологiнi особливостi впливу групи на особистiсть на прикладi студенських груп./ Н.В.Юнг , Х.Л.Ковальська «Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя психологiчнi науки». 2020 - №6 – С.151-156.
 10. Особистністні характеристики лудоманів,залежних від комп ютерних та азартних ігор./ О.Б.Єрмоліна , Н.В.Юнг «Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя психологiчнi науки». 2020- №7 – С.77-82.

Навчально-методичні роботи

 1. The course of lectures of general psychology.Part 1 / Budiyanskiy N.F., Vishtalenko E.D., Yung N.V. – Odessa: publisher Bukaev V.V., 2016. – 104 p.
 2. The course of lectures of general psychology. Part 2 / Budiyanskiy N.F., Vishtalenko E.D., Yung N.V. – Odessa: publisher Bukaev V.V., 2017. – 100 p.
 3. Курс лекцій з загальної психології : навч. посіб. / М.Ф.Будiянський , О.Д.Вiшталенко, Н.В.Юнг – Одеса: видавець Букаев В.В., 2018. – 186 с.
 4. Методичнi рекомендацii до курсу «Клiнiчна психодiагностика. Проэктивнi методики в клiнiцi» для студентiв спецiальнiсть 053 «Психологiя» / Е.Д.Вишталенко, О.М.Кириченко, Н.В.Юнг . - Одесса : В.В.Букаев - 2019.-36с.
 5. Методичні рекомендації з курсу «Загальна психологiя» з організації самостійної роботи студентів для непсихологiчних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»/ М.Ф. Будiянський, О.Д.Вiшталенко, Н.В. Юнг– Одеса: Букаев В.В.:-2021.-38с.
 6. Диференціальна психологія. НМП для студентів зі спеціальностью «Психологія»./ Смокова Л.С., Юнг Н.В., Дикина Л.В.:- 2021. - 76 с.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top