Псядло Едуард Михайлович

Псядло Едуард Михайлович

ORCID ID: 0000-0002-1263-3249

Google Scholar

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі − завідувач кафедри практичної та клінічної психології
Вчене звання − ст. наук. співробітник, професор.
Науковий ступінь − доктор біологічних наук (14.02.01. – гігієна).

Базова освіта: вища за спеціальністю «Біологія» (каф. фізіології).

Тема дисертації: Докторської дисертації «Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів» (2002 р.).
Кандидатської дисертації «Фізіолого-гігієнічні особливості різних форм організації праці судноремонтників» (2010 р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Анатомія та еволюція НС людини
 • Психометрика та методи обробки даних в психології
 • Психологічний професійний відбір
 • Психологічна гігієна та психопрофілактика в охороні психічного здоров’я та психологічного благополуччя особистості

Наукова та організаційна робота:

 • Член Спеціалізованої вченої ради ОНУ ім. І.І. Мечникова Д 41.051.07, за спеціальністю 19.00.01.‒ «Загальна психологія, історія психології».
 • Вченої ради Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
 • Вченої ради ДП УкрНДІ «Медицини транспорту» МОЗУ.
 • Член редакційної колегії двох медичних наукових журналів ВАКУ «Вісник морської медицини», та «Актуальні проблеми транспортної медицини».

Науковий керівник аспірантів – 5, з них захищені – 3 (за напрямком - 19.01.01 «Загальна психологія та історія психології»).

Сфера наукових інтересів: Використання програмно-апаратної технології у психодіагностиці, профорієнтації та професійному психологічному відборі. Розробка науково обґрунтованих програмно-апаратних комплексів («Мортест» і «СПАС-14») по оцінці «Психофізіологічної професійної придатності», «Біологічно активного віку», «Вікового когнітивного потенціалу», «Професійно-важливих якостей операторів», «Соматичного статусу і фізичного здоров'я» та ін.

Підвищення кваліфікації:

 1. Academy of Managemegt and Administration in Opole/ CERTIFICATE is awarded to E. Psiadlo for participating at the Scientific Internet Conference «Organization and management in the services’ sphere» (May 8, 2020), – Opole, Poland.
 2. Academy of Managemegt and Administration in Opole/ CERTIFICATE is awarded to E. Psiadlo for participating at the Scientific and Methodical Seminar «Individualization of Learning: Teory and Practice» – (July 9, 2020), – Opole, Poland.
 3. МОН України, Одеський національний університет ім. Ш.Ш. Мечникова – СЕРТИФИКАТ «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві» (05 листопада 2020 р.).
 4. Одеський національний медичний університет – стажування з «Соціальної допомоги, загальної та медичної психології» на кафедрі «Медичної психології» (02.11.2015 р.).

Наукові праці. всього – 208 тез і статей, з них: 3 монографії, 2 авторських свідоцтва, 7 методичних рекомендацій. Навчально-методичні праці: 8 учбових посібників, 5 методичних вказівок.

Колекція публікацій факультету психології та соціальної роботи:
Репозитарій ОНУ: dspace.onu.edu.ua
h-індекс – 9. i10-індекс – 9.

Наукові публікації:

 1. Псядло Э.М. Темперамент и характер в истории медицины и психологии. Учебное пособие.− Одесса: ВМВ, 2007.- 200 с.
 2. Шафран Л.М., Псядло Э.М. Теория и практика профессионального психофизиологического отбора моряков.− Одесса: Феникс, 2008.- 292 с. (Монография). 
 3. Псядло Э.М. Темперамент и характер в истории медицины и психологии: Учебно-справочное пособие. 2-е изд. доп. и перераб.− Одесса: ВМВ, 2010.- 283 с.
 4. Псядло Э.М. Кабинет психологической разгрузки. Методическое пособие.− Одесса: ВМВ, 2010.- 80 с.
 5. Псядло Э.М. Практикум по психологии внимания: Методическое пособие. 2-е изд. доп. − Одесса: ВМВ, 2012.- 252 с.
 6. Псядло Э.М. Взаимосвязь функционального состояния сердечно-сосудистой системы и психофизиологического статуса моряков // Актуальні проблеми транспортної медицини, 2014.- №1 (35).– С. 81-86.
 7. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги після травматичного стресового розладу (Методичні рекомендації) // Укладачі: Мусій О.С., Пінчук І.Я., Псядло Е.М., та ін. / МОЗ України. Укр. центр наук.-мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи.– К., 2014.- 32 с.
 8. Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров’я в після-стресовий період: Метод. посібник / За ред. І.Я. Пінчук, А.І. Гоженка, Е.М. Псядло.– Одеса: Фенікс, 2015.- 110 с.
 9. Псядло Э.М. Психофизиологический профессиональный отбор: учебно-методическое пособие.– Одесса: Наука и техника, 2015. – 184 с.
 10. Псядло Э.М. Роль диагностики в психологической помощи водителям и лицам, перенесшим стрессогенные ситуации на транспорте // Journal of Education, Health and Sport, 2016; 6(10).- Р. 566-577.
 11. Psyadlo E.M., Panov B.V., Garyushkin D.S. Engineering-psychological expertise of professionally important qualities of drivers injured in road accidents // New Forensic-Medical approaches for solving the Mechanic trauma problems: Materials of Intern. Practical-Scientific Conference (Odessa, 15-16. 06.17).− Одеса: Экологія, 2017.- С. 18-20.
 12. Псядло Э.М. Роль психогигиены и психопрофилактики в охране психического здоровья и психологического благополучия // Психологическое благополучия и психосоциальный стресс: кол. Монография / Под ред. проф. В.А. Розанова.− Одесса: Фенікс, 2017.- С. 31-64.
 13. Псядло Э.М. Влияние производственного стресса на психическое здоровье водителей пассажирского автотранспорта // Библиотека "Диоген", 2017, Том 25, № 1. ‒ (изтегляния 23 от 28.06.17 г.). – С. 78-98.
 14. Анатомия и морфология центральной нервной системы. Учбовий посібник. – Одеса: Фенікс, 2018. – 206 с.
 15. Псядло Э.М., Шрагина Л.И., Вишталенко Е.Д., Лукашин В.А. Особенности стрессоустойчивости состоящих и не состоящих в браке людей, в зависимости от их отношения к одиночеству // Психологічний часопис. Зб. наук. праць. Вип. 5, №10 (30), 2019. – С. 46-64.
 16. Псядло Э.М. Кабинет психологической разгрузки как средство профилактики психического здоровья и психологического благополучия // Study and Practice. Library "DIOGENES", 2019, Vol. 27 (1). ‒ "St. Cyril and St. Methodius" University Press Velico Tarnovo, 2019. – С. 207-218.
 17. Псядло Е.М. Психометрический анализ результатов тестирования реакции на движущийся объект // Матеріали до 74-ої наук. конф. ОНУ ім. І.І. Мечникова, (27-28 листопада 2019 р.) – Одеса: Вид. «Друк Південь», «Симекспрес», 2019.- С. 136-142.
 18. Псядло Э.М. Прикладная статистика и психометрия: Учебное пособие-практикум – Одеса, «Фенікс», 2020. – 304 с.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top