Пiщевська Елеонора Володимирiвна

pishevska

ORCID ID: Eleonora Pishchevskaya
Google Scholar:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - доцент кафедри практичної та кліничної психологii
Вчене звання - доцент (2012 р.)
Науковий ступінь – кандидат історичних наук (1992 р.)

Базова освіта:

 • вища за спеціальністю “Icторiя” (1984 р.)
 • вища за спеціальністю “Правознавство” (2000 р.)
 • вища за спеціальністю “Психологія” (2017 р.)

Тема дисертації: «Економічна політика Тимчасового уряду в Україні»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Історiя психологіi,
 • Історична психологія,
 • Юридична психологія,
 • Біо-психосоціальні детермінанти поведінки в умовах стресу та психічне здоров‘я
 • Екологiя людини
 • Цивільний процес

Наукова та організаційна робота:

 • Дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи темі № 186 Емоційний стрес і психологічна допомога.
 • Керiвник учбово-методичним семiнаром «Тенденції ХХI століття та проблема психологічного благополуччя»
 • Член Вченої ради ФПСР

Наукові та професійні інтереси: Ментальнiсть iсторичних эпох,особистість на перетині сучасних напрямків психологічної науки, психологічні особливості впливу сучасних технологій на психологічне благополуччя особистістi, психічне здоров'я.

Підвищення кваліфікації: В 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації в Харкiвськiй гуманiтарно-педагогiчнiй академії. З 11 по 24 червня 2018 року. Наказ 22.05.2019 року№1091-18.

Основні публікації:

 1. Пищевская Э.В.Формирование права Франции в ХVІ веке.Актуальні проблеми держави та права. Збірник наукових праць. – О.: Астропринт, 1999. – Вип. 6. Ч.І. – С.49-54.
 2. Пiщевська Е.В.Забезпечення інформаційної безпеки у сучасному світі. Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – О.: Фенікс, 2010. – Вип. 40. – С.265-273
 3. Пiщевська Е.В. Інформаційна безпека: визначення поняття, сутністі, структури. Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. - №18(119). – С.186-193.
 4. Пiщевська Е.В. Інформаційна безпека в працях вітчизняних і зарубіжних учених: зміст, проблеми і сутність. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: Університет «Україна», 2010. - №3. – С. 196 - 200
 5. Пiщевська Е.В. Тероризм в інформаційному суспільстві: нові тенденції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія, філософія, політологія. – О., 2011. - Вип. 3. – С.147-151.
 6. Пищевская Э.В. История правоого регулирования гражданских свобод. Науковий вiсник Мiжнародного гуманiтарного унiверситету. Серiя: Icторiя, фiлософiя, полiтологiя. – О ., 2012. – Вип. 4. – С. 114-116./в соавт./
 7. Пищевская Э.В.История формирования социально-правового государства Франции. Матерiали до 68-i науково-практичноi конференцii професорсько-викладацького складу i наукових працевникiв. Секцiя «соцiологiчнi науки».Пiдсекцii «Соцiальнi теорii»,»Соцiальна робота»(Одеса,2010).-Одеса:Вид-во «ВМВ»,2013. С.43-46./ в соавт./
 8. Пищевская Э.В.Украина и европейский опыт социальной работы. Науковий вiсник Мiжнародного гуманiтарного унiверситету. Серiя: Icторiя, фiлософiя, полiтологiя. – О., 2016. – Вип. 12. – С. 118-121. /в соавт./
 9. Пищевская Э.В. «Здоровое общество» Эриха Фромма и современный мир.» Роль вищоi освiти в соцiально-економiчному розвитку краiни та нацiональний досвiд: Збiрник матерiалiв мiжнародноi науково-практичноi конференцii (Одеса, 3-4 листопада 2017 р.) /вiдповiдальний редактор – Л.С.Смоковои. – Одеса: Одеський нацiональний унiверситет именi I.I.Мечникова, 2017./в соавт./
 10. Пiщевська Е.В. Тенденцii ХХI столiття та проблема психологiчного благополуччя. Міжнародній науково-практичній конференції « Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я »,26-27 квiтня 2019 року,м.Одеса.
 11. Пiщевська Е.В. Ментальнiсть iсторичних эпох(исторiографiя проблеми).Гендерна конструкцiя социiму:исторiя i сучаснiсть:збiрник матерiалiв всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii /(Одеса,15-16 травня 2019 р.)-Одеса :Одес.нац.ун-т iм.I.I. Мечникова,2019.C.19-23
 12. Pishchevskaya E.Progress of the first half of ХХI of century and their influence trends are on psychological prosperity of person The 2 th International scientific and practical conference “Problems and perspectives of modern science and practice ” (January 30-31, 2020) SH SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria. 2020. P.273-275
 13. Pishchevskaya E. Progress of social networks trends in ХХI century and their influence on psychological prosperity of person.The 3 th International scientific and practical conference“ Man and environment, trends and prospects”| (February 10-11, 2020) SH SCW "NEW ROUTE" Tokyo, Japan 2020. P.229-231
 14. Pishchevskaya E.Mentality of historical epochs (Historiography of problem).The ІV International research and practice conference "Modern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management (February 17-18, 2020) SH SCW "NEW ROUTE" Boston, USA 2020. P.133-135
 15. Kyrylishyna M.H., Pishchevska E.V. Smokova L.S. Features of mental states of students in conditions of distance learning in universities of ukraine. /CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Monograph. (Edit. M. Wierzbik-Strońska, G.Buchkivska). Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. pp. 368. P. 285 – 294.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top