Чернявська Тетяна Павлівна

cherniavska

ORCID ID: Тетяна Чернявська
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - професор кафедри диференціальної і спеціальної психології
Вчене звання - професор
Науковий ступінь - доктор психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), кандидат педагогічних наук (13.00.01 – теорія і історія педагогіки)

Базова освіта: вища за спеціальністю Математика, аспірантура (13.00.01 – теорія і історія педагогіки, докторантура (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Теми дисертацій:

 • кандидатська «Дидактична адаптація іноземних студентів до радянського вузу», 1992,
 • докторська «Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності», 2011.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Актуальна психологія в менеджменті і бізнесі,
 • Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі,
 • Розвиток особистісного потенціалу,
 • Психологія успішності особистості в бізнесі,
 • Психологія вищої школи.

Наукова та організаційна робота:

 • Заступниця голови спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
 • Членкиня вченої ради факультету психології та соціальної роботи,
 • Членкиня редколегій наукових журналів: «Психологія та соціальна робота»; «Вісник Хортицької національної академії, Серія: психологічні науки», міжнародного наукового журналу «Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools».
 • Керівниця HR-проекту АЙСБЕРГ ЛТД (впровадження системи загального управління якістю компанії TOYOTA), 2006-2014,
 • Директорка благодійного фонду «АЙСБЕРГ – соціальна допомога», 2002-2006,
 • Директорка департаменту управління персоналом ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ», 1999-2001,
 • Створення 2-х кадрових агенцій: «Інтмар» (Центр підтримки бізнесу «Інтмар»), «Успіх» (Одеський національний економічний університет),
 • Проведення тренінгів: HRM, мотивація, ефективна комунікація, (Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України, ЦПБ «Інтмар», Українсько-Баварський Менеджмент–Тренінг-Центр).

Наукові та професійні інтереси: розвиток особистісного потенціалу, психологія в менеджменті і бізнесі, мотивація професійної діяльності, ефективна комунікація, психологічна реабілітація, консультування у галузі розвитку людських ресурсів (HRM).

Підвищення кваліфікації:

 • «Академія професійної психодіагностики», 13.09.2019 – 24.11.2019.
 • Курси іноземних мов «Чкаловські» (Свідоцтво № 19351). Відділення англійської мови, В2, 2017-2019.
 • Програма IBR (інститут міжнародних бізнес-відносин) (IBR Семінар з менеджменту «Стратегічний підхід до маркетингу», 2.08.2004 - 03.09.2004.
 • Програма мережі OWZ у Баварському центрі навчання менеджменту для країн Сходу і Заходу, 07.09.1999 - 22.11.2000, Практичний трансфер-семінар, (Німеччина, Мюнхен, концерн BMW, BMW–Bank, BOSH-SIEMENS; Польща), 08.07.2000 – 28.07.2000.
 • Програма Tacis Європейського Союзу Проект EDUK 9301: Підтримка перепідготовки та працевлаштування колишніх офіцерів в Україні. Стажування (Німеччина, Польща, Росія), 20.10.1997 - 1998.

Сертифікати

Основні публікації

Монографії

 1. Чернявская Т.П. Психология успешности личности в бизнесе [Монография] / Т.П. Чернявская. - Одесса: Астропринт, 2010. – 288 с.
 2. Чернявська Т.П. Психологія управління організаційною поведінкою / Т.П. Чернявська // Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга п’ята / [за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А.]. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, Розділ 11. 2017. – С. 248-266.
 3. Чернявська Т.П. Роль лідерства як платформи для актуальних організаційних перетворень / Т.П. Чернявська // Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга четверта / [За ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А.]. - Херсон: Грінь Д.С., Розділ 9. 2016. – С. 350-396.
 4. Чернявська Т.П. Креативне мислення менеджерів / Т.П. Чернявська// Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти. Міжуніверситетська кол. монографія; за ред. д.е.н., проф. О.В. Побережець, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, Випуск 5. 2020. – С. 454-464.

Наукові публікації

 1. Chernyavskaya, T. P. Factors influencing problem solving and decision making / T.P. Chernyavskaya, E.L. Streltsov // International Journal of Psychology 31 (3-4). 1996. – 3095-3095.
 2. Чернявська Т.П. Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку / Т.П. Чернявська // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. Том 22. Випуск 2 (44). – Одеса, 2017. – С. 169-176. - Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/353171.pdf
 3. Чернявська Т.П. Розвиток лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції / Т.П. Чернявська // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 16, Вип. 1 (35). 2017. – С. 55-62.
 4. Чернявская Т.П. Психологічні чинники управління ризиками у бізнесі / Т.П. Чернявська // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. Том 21. Випуск 2 (40). – Одеса, 2016. – С. 177-185.
 5. Чернявская Т.П. Ассессмент-центр – метод комплексного оценивания профессионально важных качеств и компетенций бизнесменов / Т.П. Чернявская // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені К.Д. Ушинського. № 6. – Одеса, 2013. – С. 192-200. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3297/1/Chernyavskaya%20assess.pdf
 6. Чернявская Т.П. Психологические особенности лидерства в бизнесе / Т.П. Чернявская // Вісник Харківського нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 45. Ч. І. – Харків, 2013. – С. 260- 269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_45(1)__30.
 7. Чернявская Т.П. Психологічні аспекти актуалізації потреб підприємців / Т.П. Чернявська // Психологія і суспільство. Тернопільського нац. економічн. ун-ту МОН Укр. – Тернопіль, 2013. № 2 (52). – С. 143-147. - Режим доступу: http://pis.tneu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/660/660
 8. Чернявская Т.П. Психологическая реабилитация лидеров бизнеса / Т.П. Чернявська // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Каразина. № 1046 Серія: Психологія. Випуск 51. – Харків, 2013. – С. 208- 212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2013_1046_51_48.
 9. Чернявская Т.П. Личностные особенности собственников и несобственников бизнеса: гендерный аспект / Т.П. Чернявська // Наука і освіта. Південний науковий центр НАПН України. – Одеса. № 4/CXIV червень, 2013. – С. 29 –
 10. Чернявская Т.П. Оценивание руководителей бизнес-организаций / Т.П. Чернявская // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. № 5. – Одеса, 2013. – С. 200-208. - Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/10485/1/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf

Навчально-методичні роботи

 1. Чернявская Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика: учебно-методическое пособие / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова. – Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2013. –258 с.
 2. Чернявская Т.П. Профессиональное самоопределение в бизнесе / Т.П. Чернявская. – Донецк: Донбасс, 2013. – 42 с.
 3. Чернявская Т.П. Личность в бизнесе: учебно-методическое пособие / Т.П. Чернявская. – Донецк: Донбасс, 2013. – 40 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top