Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

kremenchutska mk

ORCID ID: Margarita Kremenchutskaya
Researcher ID: AAC-6159-2019
Google Scholar: Кременчуцька Маргарита

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Фізика» (ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1981 р.), вища за спеціальністю «Психологія» (ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2004р.).

Тема дисертації: кандидатська дисертації «Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів» (2005 р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Експериментальна психологія;
 • Візуальна психодіагностика,
 • Психологія інтелекту,
 • Геронтологія (для студентів середньоспеціальної та другої вищої освіти),
 • Пропедевтика загальної психології (центр перепідготовки та підвищення кваліфікації).

Наукова та організаційна робота:

 • Голова навчально-методичної комісії факультету психології та соціальної роботи
 • Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»
 • Членкиня Української спілки психотерапевтів України (УСП)
 • Учасниця Міжнародного Українсько-Шведського проєкту “From Baltic to Black Sea – Life-long Education and Mental Health Promotion” (http://ki.se/en/nasp/from-baltic-to-black-sea-lifelong-education-and-mental-health-promotion). Implementation and research project in collaboration with Karolinska Institute (NASP, 2012-2015).
 • Учасниця міжнародного проєкту «Україна – Норвегія» за договором №28/14 від 4 вересня 2014р. «Про професійну перепідготовку військовослужбовців та членів їх родин».
 • Відповідальна виконавеця наукової теми «Системоутворюючі чинники благополуччя особистості в умовах психосоціального стресу» Номер державної реєстрації НДР: 0114U001791(2014-2016 рр.)
 • наукове керівництво 2 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук: Акопян Артур Борисович зі спеціальністі 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Психологічні особливості дозвіллєвої діяльність суб’єкта як чинник рекреаційної активності особистості», 2016 р.; Галицька Маріанна Олександрівна за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Особливості материнства як частини особистісної сфери жінки», 2019 р.

Наукові та професійні інтереси: психологія мислення та інтелектуальних здібностей, нейромаркетинг та поведінкова економіка, прикладна психологія мистецтва, психологія віку 50+, освіта впродовж життя, методологія та методи проведення наукових досліджень, популяризація наукових знань з психології.

Підвищення кваліфікації:

 • В 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації в Краковському університеті Економіки, Польща за програмою «Нові и інноваційні методи навчання» (сертифікат № 1704/PISAP/2018 від 2.03.2018 р.)

Сертифікати

Основні публікації

Колективна монографія

 • Кременчуцька М. К., Розанов В.А. та ін. Освіта у літньому віці як інструмент зміцнення психологічного благополуччя та когнітивного капіталу // Психологическое благополучие личности и психосоциальный стресс: кол. мон. под ред. проф. Розанова В.А.. Одесса : Феникс, 2017. С. 239-264.
 • Кременчуцька М. К., Акопян А. Б. Сучасна розважальна клубна субкультура та психологічне благополуччя особистості // Психологическое благополучие личности и психосоциальный стресс: кол. мон. под ред. проф. Розанова В.А.. Одесса : Феникс, 2017. С. 207-220.

Наукові публікації

 • Кременчуцька М. К. Гра як творча діяльність особистості. Наукa і освіта. № 1/CХХХ. 2015. С. 104-108. (Web of Science Core Collection WoS(CC))
 • Кременчуцька М. К., Каменська Н. Л. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. сер. Психологія. Том 21. Випуск 1 (39). 2016. С. 98-107.
 • Кременчуцька М. К., Каменська Н. Л. Динаміка розвитку соціального інтелекту особистості в процесі опанування освітніх рівнів. Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 вересня 2017 року). Одеса:ВМВ, 2017. С. 142-145.
 • Кременчуцька М. К. Досвід включення літніх людей в систему безперервної освіти. Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса,3 - 4 листопада 2017 р.). Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. С.160-164.
 • Kremenchutska, M., Smirnova, O., Horoshko, V., Korchakova, N., Pavelkiv, V., Rubskyi, V. (2020). Influence of the Educational Factor on the Level of Intellectual Abilities of Police Officers. Journal of History Culture and Art Research, 9(1), 335-344. (Web of ScienceCore Collection WoS(CC))

Навчально-методичні роботи

 • Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Геронтопсихологія та психологічна допомога особам похилого віку». Електронний варіант.Одеса, 2017. Доступ: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/iipo/Kremen_GP.pdf
 • Кременчуцька М. К., Кононенко О.І. Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 36 с.
 • Кононенко О.І., Кременчуцька М. К. Методичні вказівки до написання курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 31 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top