Козлова Тетяна Віталіївна

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Основні напрямки наукової діяльності:

 • регіональна інженерна геодинаміка – просторово-часові закономірності формування та розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів під впливом сучасних природних і техногенних факторів;
 • високочастотна тектонічна дискретність геологічного середовища; 
 • дослідження просторово-часових закономірностей гідрогеодеформаційного стану геологічного середовища Північного Причорномор'я. 

Дисципліни, що викладаються: 

 • «Основи екології геосфер»,
 • «Інженерні споруди»,
 • «Нормативні документи»,
 • «Регіональна інженерна геологія»,
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі та академічне письмо
 • Сучасні проблеми інженерної геодинаміки

Список обраних наукових робіт:

Колективні монографії:

 • Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення: ДБН В. 1.1-46:2017 / Кол. авт.; О. Бєлоконь, Ю. Калюх, І. Любченко, Т. Козлова, Є. Черкез та інші. К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. ‒ 2017. ‒ 43 с.
 • Козлова Т. В., Черкез Є. А. Розвиток наук геолого-географічного циклу; Геолого–географічні науки. Геологічні дослідження; Кафедра інженерної геології і гідрогеології // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) /кол. авт.; гол. ред. І.М. Коваль; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 189-198; 511-520; 704-707. : ISBN 978-617-689-113-0.
 • Державні будівельні норми України. ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів". Основні положення проектування / Я. Червинський, В. Шуминський, М. Демчишин, Є. Черкез, Т. Козлова та ін. Київ.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с.

Статті: 

 • Козлова Т. В., Черкез Е. А., Ботнарь М. Г. та ін.. Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2017. ‑ Т. 22. ‑ Вип. 2 (31). ‑ С. 159-171. ‑ ISSN 2303-9914
 • Козлова Т. В., Черкез Е. А. Особенности развития осадки фундамента офисно-жилого комплекса в г. Одессе / Будівельні конструкції Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип. 83: В 2-х кн..: Книга 2. – Київ, ДПНДІБК, 2016 – С. 182 – 190. – ISBN 978-617-676-104-4
 • Черкез Е.А., Шмуратко В. И., Козлова Т. В., Чуйко Е. Є. Инженерно-геодинамическая типизация оползнеопасной территории участка правобережья М. Аджалыкского лимана // Віс-ник ОНУ. Сер. Географ. та геол. Науки.   2014.   Т. 19.   Вип. 3 (22).   С. 244-258. ISSN 2303-9914.
 • Черкез Е. А., Козлова Т. В. Одесская школа инженерной геологии // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки, 2014.   Т. 19.   Вип. 3 (22).   С. 319-340.   ISSN 2303-9914.
 • Черкез Е. А., Козлова Т.В., Шмуратко В.И. Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий. // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. Науки.   2013.   Т. 18.   Вип. 1 (17).   С. 15-25. ISSN 2303-9914.
 • Шмуратко В. И., Черкез Е.А., Козлова Т.В. О причине продолжающихся деформаций здания Одесского театра оперы и балета / В. И. Шмуратко, Е. А. Черкез, Т. В. Козлова и др. // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. Науки.  2013.   Т. 18.  Вип. 1 (17).   С. 38-58. ISSN 2303-9914.
 • Козлова Т. В., Черкез Е. А., Шмуратко В. И Инженерно-геодинамические условия оползневого склона территории Приморского бульвара в Одессе // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. Науки.   2013.  Т. 18.   Вип. 1 (17).   С. 58-70. ISSN 2303-9914.
 • Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Микроблоковая геодинамика на территории Одессы и скорость осевого вращения Земли // Будівельні конструкції:
 • Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) /Державне підприємство «Державний нау-ково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип.75: В 2-х кн..:Книга 1. –Київ, ДП НДІБК, 2011. – с.271-276.
 • Шмуратко В. И., Черкез Е. А., Козлова Т. В. Изменчивость уровня грунтовых вод и локальная  сейсмическая интенсивность (на примере г. Одессы) // Вісник ОНУ.- 2010 – Т.15.-Вип. 5.  С. 89-96.
 • Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Инженерно-геологические процессы на территории Одессы и их экологическое значение // Вісник ОДАБА.- Одеса: ОДАБА 2009 – Вип.№36.‑ С. 206-213.
 • Черкез Е. А., Козлова Т. В., Шмуратко В. И. Инженерно-геологические условия территории Приморского бульвара в Одессе в период строительства Потемкинской лестницы (по данным изысканий 1840-х годов) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ 2008. -№2. -С.10-23.
 • Козлова Т. В. Про природу просторово-часової мінливості неприливних варіацій сили ваги / Вісник ОНУ.- 2003 – Т.8.-Вип. 5.  С. 148-154.
 • Козлова Т. В. Влияние астрономических факторов на ритмичность оползневого процесса / Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ 2003. -№5. -С.17-22.
 • Козлова Т.В. Звязок хвильового високочастотного тектогенезу з астрономічними факторами // Вісник ОНУ Вісник ОНУ. - 2002. -Т.7.-Вип.4.-С. 108-113
 • Козлова Т. В. Влияние высокочастотного волнового тектогенеза на развитие оползневых процессов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ. – 2001.   №5-6.   С. 20-27. 
 • Козлова Т.В. Стоячі високочастотні деформаційні хвилі земної кори // Вісник ОНУ. ‑ 2001.- Т.6.- Вип.9. - С.127-131.
 • Y. Cherkez, T. Kozlova, V. Shmouratko, A. Karavan, Landslides in the North-Western Black Sea Region // Proceeding of the 8st International Symposium on Landslides (co-aut. E.Cherkez, V.Shmouratko). , – Rotterdam: Balkema. – 2000. P. 251-254/
 • The wave nature of spatial-temporal changeability of deformation properties of soil and rock masses // 8-th International IAEG Congress, Vancouer, BC, 21-25 September 1998, 2000 Balkema, Rotterdam, ISBN 905410 990/ p4381-4387/
 • Козлова Т. В. Волновой характер пространственно-временной изменчивости деформационных свойств геологической среды // Сб. научн. трудов НГА Украины. №6. Том 4. Бурение скважин, гидрогеология и экология.-Днепропетровск: РИК НГА Украины, 1999. С.193-197
 • Коzlova T. Structural-tectonic and lithogenetic features of a rock massif as factors of landslide processes In K.Senneset (ed.),Landslides — Proc. 7th Int. Symp. on landslides, Trondheim, 17-21 June 1996: 509-513. Rotterdam:Balkema

Матеріали конференцій:

 • Черкез Е. А., Козлова Т. В. Гидрогеологические условия и локальная сейсмическая опасность территорий (на примере г. Одессы) // Будівництво в сейсмічних районах України : зб. тез доп. XI Всеукр. наук.-техн. конф. Одеса : ОДАБА, 2018. – С. 134-136.
 • Козлова Т. В., Черкез Є. А, Базові постулати моделі високочастотного інтерференційно-хвильового тектогенезу // Гідрогеологія: наука, освіта, практика : збірник наукових праць. – Х.: Стиль-Издат, 2018. – С. 159-163.
 • Черкез, Є. А., Козлова Т. В. Пронін В.К., Пронін К. К. Просторова дискретність геологічного середовища і деформації підземних дренажних споруд м. Одеса Є.А. //
 • Гідрогеологія: наука, освіта, практика : збірник наукових праць. – Х.: Стиль-Издат, 2018. – С. 174-178.
 • Козлова Т. В., Кадурин С. В. Использование подземных сооружений Одессы для создания геологического учебно-научного полигона Одесского национального университета имени И. И. Мечниковаь/ Подземные сооружения Одессы и Одесской области: сб. материалов 1-й научн.-практ. конференции. – Одесса: ФЛП «Николаев А. И.» , 2017. – С. 39-43.
 • Козлова Т. В., Черкез Е. А. Инженерно-геодинамическая изученность территории г. Одессы и задачи дальнейших исследований / Гідрогеологія: наука, освіта, практика : матеріали III наукової конференції (м. Харків, 2-4 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 169-174.
 • Черкез Е. А., Козлова Т. В. Сейсмическая опасность территорий (на примере г.Одесса) / Збірка тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження професора В.К. Єгупова «Проблеми теорії і практики сейсмостійкого будівництва» 25-29 жовтня 2016 р. м. Одеса, Одеса, ОДАБА, 2016. С. 106-108. ISBN 978-617-7195-27-5
 • Черкез Е.А., Козлова Т.В. Інженерна геологія в Одеському університеті: історія, події, люди /Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / гол.ред. І.М.Коваль; ред.. колегія : В.О. Іваниця, В.М. Хмарський Одеса. Одеський нац..унів. ім. І.І. Мечникова, 2015. С. 237-252. : ISBN 978-617-689-150-5
 • Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Инженерно-геологические процессы на территории Одессы и их экологическое значение Мат. международной науч.-практич. конф. «Природная среда черноморского региона за последние 30 тысяч лет: от прошлого к прогнозированию будущего», (Одесса, 30 января – 1 февраля 2013 г.), Одесса, 2013. - С. 144-147.
 • Коzlova T. V, Shmouratko V.I High-frequency Tectogenesis and Forecasting of Engineering-Geological Processes )// Proc. of the Second International Conference on Environmental Management (ICEM2), 10-13 February, 1998, Wollongong, Australia. Edd. M. Sivakumar and R.N. Chowdhury, Elsevier, 1998-vol. 2.– Р. 883-890.
 • Козлова Т.В. О природе пространственно-временной изменчивости геосреды в связи с проблемой прогноза и контроля опасных геологических процессов//Проблемы техноприродних аварiй та катастроф у зв’язку з розвитком небезпечних геологiчних процессiв (Прогноз, керований контроль, монiторинг, iнженерний захист процесонебезпечних територiй) окт.1997. Киiв. Мат-ли науково-технiчноi конф. 28-30 жовтня 1997 р.,1997, Киiв, Товариство «Знання» Украiни. Ч. 2. С.12 - 15.
 • E.A.Cherkez, T.V.Kozlova, V.I.Shmouratko. Spatial discreteness of geological environment and of underground drainage constructions in Odessa, Ukraine // The First Asian Rock Mechanics Symposium. October 13-15, 1997, Seoul, Korea: 233-238. Rotterdam:Balkema.- 

Навчально-методична література:

 • Козлова Т. В. Виконання, оформлення та захист магістерських кваліфікаційних робіт: Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрогеологія та інженерна геологія» ‑ Одеса: Персей, 2018. – 45 с.
 • Мелконян Д. В., Козлова Т. В. Асистентська практика: програма і методичні рекомендації до виконання для магістрантів спеціальності 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Гідрогеологія та інженерна геологія». – Одеса: Персей, 2018. – 23 с.
 • Шмуратко В. И., Козлова Т. В., Черкез Е. А Основы общей геоморфологии. Учебное пособие для студентов специальности 6.070703 – «Гидрогеология». Одесса: ОНУ им. И.И.Мечникова, 2008. 282 с.
 • Драгомирецький О. В. Козлова Т. В., Шмуратко В. І. Загальна геологія. Програма та навчально-методичні матеріали по проведенню першої навчальної геологічної практики із загальної геології для студентів II курсу заочної форми навчання спеціальності 7.070703 – "Гідрогеологія" Одеса: АО БАХВА, 2004. 44 с.
 • Драгомирецький О. В. Козлова Т. В., Шмуратко В. І. Структурна геологія та геологічне картування. Методичні вказівки по проведенню навчальної практики (для студентів 3-го курсу заочного геологічного відділення спеціальності 6.070703 – "Гідрогеологія") Одеса: АО БАХВА, 2004.   68 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0e7293e859c1090980301594782355
title_5f0e7293e86a117263862301594782355
title_5f0e7293e879d21398553091594782355
Top