Федорончук Наталя Олександрівна

кандидат геологічних наук, доцент

Загальний список публікацій близько 70

Список обраних наукових робіт

Монографії

2013

Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій: науково-методичне видання / Федорончук Н.О., Полторак В.М., Безвушко Г.І. та ін.; за ред. О.Є Рубеля, А.О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (ІнтерТрейлс) – Одеса, СПД „Хавроненко В.В.”, 2013. – 235 с. (укр.) http://www.trails.bsnn.org/pdf/Kerivnytstvo.pdf

2008

Сминтина В.А., Медінець В.І., Сучков І.О., Федорончук Н.О., Тюленева Н.В. та ін. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики. - Одеса: Астропринт, 2008.- 172 с. -  укр. – ISBN978-966-190-062-1

2008

Сминтина В.А., Медінець В.І., Газетов Е.І., Сучков І.О., Федорончук Н.О. та ін. Острів Зміїний. екосистема прибережних вод.- Одесса: Астропринт, 2008.- 228с. -  укр. – ISBN 978-966-190-149-9

Статті

Рік

Назва

Бібліографічна база даних

2018

Федорончук Н.О. Літологічна характеристика балтійських і сарматських пісків межиріччя Савранки і Кодими як можливих колекторів накопичення важких мінералів / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков, В.А. Турбалак, І.О. Гончарова, Л.Ф. Баранова // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.– 2018. – том 11. - С. 16-23. (російською мовою) ( у друці)

РИНЦ
2016

Федорончук Н.О. Зв'язок накопичення тонкого золота з літологічними особливостями сучасних донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Н.О.Федорончук // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. - 2016. - Т. 21, вип. 2 . – С. 185-197. (російською мовою)

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10357
Copernicus
2015

Fedoronchuk N.A. The lithological conditions of fine gold accumulation in the recent chernomorian sediments of the Black Sea / Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine. – 2015. - vol. 8. - pp. 145-151.

http://transactions.igs-nas.org.ua/2015/2015_st_145-151_Fedoronchuk.html
РИНЦ
2015

Федорончук Н.О. Гранулометричний склад пляжових пісків Одеси, його зміна в результаті штучного намиву пляжів та його вплив на біоту / Н.О. Федорончук, А.О. Снігірьова, І.О. Сучков // Збірник наукових праць ІГН НАНУ, том 8. – 2015. – С. 173-180. (російською мовою)

http://transactions.igs-nas.org.ua/2015/2015_st_173-180_Fedoronchuk.html

РИНЦ
2014

Федорончук Н.О, Дельта Дунаю: сучасні літодинамічні процеси / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков // Вісник ОНУ. – 2014. - Т. 19, вип. 1 (20). Географічні та геологічні науки. – С. 179-186. (українською мовою) http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5797

Copernicus
2014

Федорончук Н.О.The lithological conditions of fine gold accumulation in the recent cernomorian sediments of the NW Black Sea shelf // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 7. - 2014. -  (в друцi) (рус.)

РИНЦ
2014

Федорончук Н.О., Снiгiрева А.О.,Сучков И.О. Гранулометричний склад пляжевих пісків Одеси, його зміни в результаті штучного намиву пляжів і вплив на біоту// Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 7. - 2014. - (в друцi) (рус.)

РИНЦ

2014

Федорончук Н.О. Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. – 2014.  - Т. 19, вип. 4 (23).– С. 242-250. (укр.)

 

Copernicus

2014

Федорончук Н.О. Літологічні передумови накопичення золота в чорноморських відкладах північно-західного шельфу Чорного моря // Збірник наукових праць ІГН НАНУ. – 2014. (рос.) – у друці

 

РИНЦ

2014

Федорончук Н.О, Сучков І.О. Дельта Дунаю: сучасні літодинамічні процеси // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. – 2014. - Т. 19, вип. 1-2. (укр.) – у друці

 

Copernicus

2014

Сучков І.О., Кадурін В.М., Федорончук Н.О. Роль польових навчальних практик у навчанні студентів напрямку підготовки «Геологія» / Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. – 2014.  - Т. 19, вип. 3 (22).– С. 299-307. (рос.)

 

Copernicus

2014

Федорончук Н.О., Снігірьова А.О., СучковІ.О. Гранулометричний склад пляжових пісків Одеси, його зміна в результаті штучного намиву пляжів та його вплив на біоту Збірник наукових праць ІГН НАНУ.– 2014. (рос.) –  у друці

РИНЦ

2014

Tyuleneva N., Suchkov I., Fedoronchuk N., (2014), “Changes in coastline positions during the Holocene in the shelf of the Northwestern Black Sea”,Quaternary International, Vol.345, pp. 77-87.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213004400

 

Scopus

2013

Федорончук Н.О., Сучков І.О., Мудров І.О., Гончарова І.О. Літолого-фаціальні та мінералогічні передумови накопичення тонкого золота у новоевксинських відкладах Дніпровського жолоба (північно-західний шельф Чорного моря) // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2013. – № 2. – С. 64-75. (укр.) http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gikkso_2013_2_6.pdf

РИНЦ

2012

Федорончук Н.О., Сучков І.О. Тонке теригенне та аутигенне золото в морських відкладах // Збірник наукових праць ІГН НАНУ. Вип.5. – 2012. – С. 219-226. (рос.)

РИНЦ

2010

Сучков І.О., Федорончук Н.О., Тюлєнєва Н.В. Основні риси сучасного осадконакопичення району о. Зміїний // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. – 2010. – С. 204-211. (рос.)

РИНЦ

2010

Федорончук Н.О., Сучков І.О., Медінець В.І. Осадконакопичення в озерах нижньої течії річки Дунай (літологічні та геоекологічні характеристики) // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. – 2010. – С. 219-226. (рос.)

РИНЦ

2001

Федорончук Н.О., Сучков І.О., Резнік В.П., Іванов В.Г. Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря // Геологічний журнал. – 2001. - №3. – С. 41-52. (укр.)

 

 

2001

Федорончук Н.О., Резнік В.П., Сучков І.О. Літологія і мінералогія району Тендрівської коси в зв’язку з процесами розсипоутворення // Доповіді НАНУ. – 2001. - №10. – С. 125-129. (укр.)

 

 

2000

Резнік В.П., Федорончук Н.О. Тонке золото в морських і океанічних відкладах // Литология и полезные ископаемые. — 2000. — №4. — С. 355–363. (рос.)                                   

 

Матеріали конференцій

2018

Федорончук Н.О. Тонке золото у відкладах північно-західного шельфу Чорного моря // Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали Міжнародної наукової конференції 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. - С. 151-154.

2018

Федорончук Н.О., Турбалак В.О., Гончарова І.О., Баранова Л.Ф. Літологічні особливості міоцен-пліоценових відкладів півночі Одеської області // Сучаснi проблеми лiтології осадових басейнiв України та сумiжних територiй. Збiрник матерiалiв наукової конференції, Київ. 2018.- С.71.

2018

Федорончук Н., Яворська В., Сучков І. Геологічна інформація на туристичних природних об’єктах, її значення та інтерпретація для широкого кола туристів // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня). – Львів: Каменяр, 2018. – С.12-14.

2018

Федорончук Н., Рубель О. Геологічна екскурсія в Дельті Дунаю // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня). – Львів: Каменяр, 2018. – С.188-190.

Учбово-методичні посібники

2014

Навчально-методичний посiбник з навчальної лiтологiчної практики: навчально-методичний посiбник / Н.О. Федорончук, I.О.Сучков, Н.В. Тюлєнєва. - Одеса: «Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I.Мечникова», 2014, - 28 с. – (укр.)

 

2007

Федорончук Н.А. Процеси прибережно-морського розсипоутворення / Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Геологія» (спеціалізація «Геологія і корисні копалини дна морів і океанів»). - Одеса, 2007. - 69 с.. (рос.)

 

2007

Федорончук Н.О. Учбово-методичні вказівки і ро­бо­ча програма курсу „Регіональна геологія океанів і морів” для студентів 4 курсу спеціальності “Геологія” (спеціалізація “Геологія та корисні копалини дна морів і океанів”) – Одеса, 2007. – 28 с.- (укр.)

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2a2567b8c2f7066816211596597607
title_5f2a2567b8d7419795862501596597607
title_5f2a2567b8efe6389471211596597607
Top