Єрастова Олена Юріївна

Закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова у 1992 році по спеціальності “Географія”.
Співробітник Одеського національного університету з 1985 року.

Область наукових інтересів: комп’ютерна картографія, регіональна економічна та соціальна географія України, геоінформаційні системи, приймала участь у розробці програми формування регіональної екологічної мережі Одеської області у контексті створення національної екологічної мережі України та Всеєвропейської екомережі.
Основні результати досліджень опубліковані в 1 навчальному посібнику і наукових статтях у співавторстві та матеріалах наукових конференцій.

Організаційна робота: заступник профорга кафедри, зав. методичним кабінетом, відповідальна за матеріальні цінності по кафедрі.

Список обраних наукових робіт:

  • А. Г Топчиев, А. Н. Шашеро, Л. Ф. Платонова, Е. Ю. Ерастова. Бассейн реки Днестр: проблемы рационального природопользования и планирования территорий // Материалы международной научно-практической конференции «Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничними природными ресурсами». Тирасполь. 15 – 16 октября 2010 г. – Тирасполь: ОО «Экоспектр» ПГУ, 2010 – С.233–237.
  • О. Г Топчієв, А. М. Шашеро, Л. П. Платонова, О. Ю. Єрастова. Стратегія природокористування і планування територій у басейні Дністра// Причорноморський екологічний бюлетень. Науково-практичний журнал. – Одеса: Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2011. – № 3.
  • О. Г. Топчієв, А. М. Шашеро, О. Ю. Єрастова, Л. П. Платонова Формування регіональних екологічних мереж – каркасів екологічної безпеки регіонів // Географія та екологія: наука і освіта: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 квітня 2112 р). – Умань: Вид. «Сочінський», 2012. – С. 192–196.
  • Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства. Навчальний посібник. / [О. Г. Топчієв, В. М. Андерсон, О. Ю. Єрастова, І. І. Кондратюк, Л. П. Платонова, А. М. Шашеро та ін.] під ред. О. Г. Топчієва – Одеса: Астропринт, 2012. – 332 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f65d9c77711715236690911600510407
title_5f65d9c77721b8331265691600510407
title_5f65d9c77731b4249665701600510407
Top