Платонова Любов Пилипівна

Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова у 1975 році по спеціальності “Географія. Економічна географія».

Співробітник Одеського національного університету з 1986 року.
Область наукових інтересів: регіональна економічна та соціальна географія України, планування територій, геодемографічна політика.

Наукова діяльність: протягом 1998-2012 рр. приймала участь у розробці та виконанні 7 держбюджетних науково-дослідних проектів, міжнародного проекту ТАCIS та в розробці програми формування регіональної екологічної мережі Одеської області у контексті створення національної екологічної мережі України та Всеєвропейської екомережі.

Участь у навчальному процесі:  проведення практичних занять з курсу ”Інформатика з основами геоінформатики”. 

Основні результати досліджень опубліковані в 1 навчальному посібнику (Платонова Л.П. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посібник / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова; авт. колектив: О.Г.Топчієв [керівник], І.І.Кондратюк, В.В.Яворська [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2012. – 336 с. (Розділ VІІ.11. Екологічна мережа. - С. 325-330) і 22 наукових статтях та матеріалах наукових конференцій.

Організаційна робота: с 1989 року є заступником голови профбюро геолого-географічного факультету.

Список обраних наукових робіт:

  • Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посібник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; авт. колектив: О.Г.Топчієв [керівник], І.І. Кондратюк, Н.Є Нефедова, А.М.Шашеро, В.В.Яворська [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2012.
  • О. Г Топчієв, А. М. Шашеро, Л. П. Платонова, О. Ю. Єрастова. Стратегія природокористування і планування територій у басейні Дністра// Причорноморський екологічний бюлетень. Науково-практичний журнал. – Одеса: Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2011. – № 3.
  • О. Г. Топчієв, А. М. Шашеро, О. Ю. Єрастова, Л. П. Платонова Формування регіональних екологічних мереж – каркасів екологічної безпеки регіонів // Географія та екологія: наука і освіта: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 квітня 2112 р). – Умань: Вид. «Сочінський», 2012. – С. 192–196.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f30c465713ed3548277691597031525
title_5f30c465714eb10719390931597031525
title_5f30c465715e62930625571597031525
Top