Наукова діяльність

Наукові видання факультету

Науковий збірник «Діалог: Медіастудії», що випускається на факультеті, включено до наукометричної бази даних Копернікус.

Наукові публікації

2018

 1. Валькова К. Г. Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка» / К. Г. Валькова // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія Журналістика. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2018. – Вип (43). – С. 10–15.
 2. Джиджора Є. В. Середньовічна слов’янська гімнографія: Бібліографічний огляд (початок) / Є. В. Джиджора // Слово і Час. – К., 2018. – № 4. – С. 95 –100.
 3. Джиджора Є. В. Середньовічна слов’янська гімнографія: Бібліографічний огляд (завершення)/ Є. В. Джиджора // Слово і Час. – К., – 2018. – № 5. – С. 16 –25.
 4. Коваленко А. Ф. Жанрово-комунікаційні особливості подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія, або Прогулянка в Зону» / А. Ф. Коваленко // Проблеми сучасного літературознавства. – О.: Астропринт. – 2018. – Вип. 26. – С. 150-161.

2017

 1. Александров О. В. Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу / О. В. Александров // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 43. –2017. – С. 25-37.
 2. Валькова К. Г. «Одноповерхова Америка» Іллі Ільфа і Євгена Петрова: рецепція пересічних радянських читачів / К. Г. Валькова // Обрії друкарства: науковий журнал / Гол. ред. О. В. Тріщук. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Вип (3). ­– С. 151-160.
 3. Валькова К. Г. Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка» / К. Г. Валькова // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія Журналістика. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2017. – Вип (42). – С. 103-115.
 4. Джиджора Є. В. Символічне іменування Бориса і Гліба у ранній києворуській гімнографії та агіографії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 114-126.
 5. Джиджора Є. В. Основні тенденції вивчення середньовічної східно християнської гімнографії: рецепція літературознавця // Проблеми сучасного літературознавства. – 2017. – №25. – С. 20-34.
 6. Пантелеев В. В. Методика оценки качества обслуживания QoS на звеньевых участках цифровых радиорелейных трактов DRRS: Инженерно-эксплуатационные методы расчета / В. В. Пантелеев // Радиоэлектроника и информатика. 2017.  Харьков: ХНУРЭ.  № 2.  С. 3-10.
 7. Сидун І. В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій // Вісник Одеського національного університету. – Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Т.22. – Вип. 22(18). – 2017. – С. 135-142.

2016

 1. Валькова К. Г. Масово-комунікаційні функції шляху в «Одноповерховій Америці» І. Ільфа та Є. Петрова / К. Валькова // Образ : науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко ; Сумський державний університет ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми ; Київ, 2016. – Вип. 1 (19). – С. 12–27. фахове
 2. Джиджора Є. В. Основні напрями символізації відтворюваного образа у середньовічному літературному творі // Слово і час. – Київ, 2016. – № 3. – С. 54–60.
 3. Джиджора Є. В. Структурні властивості символу у середньовічному літературному творі // Слово і час. – Київ, 2016. – № 1. – С. 13–18.
 4. Коваленко А. Ф. Комунікативні аспекти публіцистики Є. Сверстюка: стратегії, тактики, вплив // Проблеми сучасного літературознавства. – 2016. – № 23. – С. 140-149.
 5. Николаенко А. В. (Голубицкая А. В.) «Искусство новых медиа»: коммуникативный и темпоральный аспекты / А. В. Николаенко // Діалог: медіа-студії. – 2016. – №22. – С. 72-85.
 6. Сидун І. В. Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній) // Американська історія та політика : науковий журнал. – № 1. – Київ, 2016. – С. 141-145.

2015

 1. Александров О. В. Подорожній нарис: «пам'ять жанру» // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць. –– О., 2015. – Вип. 20. – С. 7–34.
 2. Александров О. В., Оскрого В. Г. Інформаційна безпека: Кросмедійність та Інтернет-реалії поточного моменту в Україні // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2015. – Вип. 20. – С. 180-187.
 3. Валькова К. Г. Етологічний жанровий зміст в Одноповерховій Америці І. Ільфа та Є. Петрова / К. Г. Валькова // Діалог медіа-студії, Одеса 2015. – С. 88–105.
 4.  Голубицкая А.В. Коммуникационный аспект концепта «кафолическое время» Г.В.Флоровского / А.В.Голубицкая // Діалог: медіа-студії. – Вип. 21. – С. 59-68.
 5. Джиджора Є. В. Архітектоніка образу Хрестителя Русі в Службі князю Володимиру // Діалог: медіа-студії. – Вип. 21. – С. 69–83.
 6. Джиджора Є. В. Структура символу в середньовічній словесності // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2015. – Вип. 20. – С. 36-45.
 7. Коваленко А. Ф. Комунікаційна парадигма публіцистичного дискурсу дисидентів (на матеріалі текстів Н. Строкатої) // Діалог : Медіа-студії : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. В. Александров. – О.: Астропринт, 2015. – Вип. 20. – С. 114–123.
 8. Сидун І. В. Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. // Діалог: медіа-студії : Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Одеса, 2015. – C. 49-58.

2014

 1. Александров О. В. Масово-комунікаційні моделі «Листів до лютезних земляків» Григорія Квітки-Основ’яненка // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць. ––О.: Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 16–26.
 2. Валькова К. Г. «Типовий американець» очима радянських письменників (на матеріалі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноповерхова Америка») // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць. ––О.: Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 27–37.
 3. Голубицкая А. В. Антропология «неопатристического синтеза» «первой волны» в контексте современного поворота» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 8. – Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса, 2014. – С. 79-83.
 4. Голубицкая А. В. Стратегия репрезентации ветхозавітного историзма в философии истории Г. Ф. Флоровского // Наукове пізнання: методологія і технологія. – 2014 - № 2 (33). – С. 35-41.
 5. Джиджора Є. В. Служба на представлення святителя Миколая в Ільїній книзі: зауваги до символізації образа та авторської атрибуції // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2014. – Вип. 18–19. – С. 62–70.
 6. Иванова О. А. Медиаграмотность как коридор возможностей: от медиабезопасности до социальной активности // Діалог : Медіа-студії: Збірник наукових праць / За заг. ред. Александрова О. – Вип. 18 – 19. – О. : Астропринт, 2014. – С. 196-207.
 7. Іванова О. А. Маркетинг мистецтва. Виконує мистецька періодика // Проблеми сучасного літературознавства. – 2014. – Вип. 19. – С. 18-30.
 8. Іванова О. А. Тілесність мистецтва слова в епоху тотальної інформаційності // Проблеми сучасного літературознавства. – 2014. – Вип. 18. – С. 18-28.
 9. Коваленко А. Ф. Харизма В’ячеслава Чорновола як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики «Пульс української незалежності : колонка редактора») // Діалог : Медіа-студії: Збірник наукових праць / За заг. ред. Александрова О. – Вип. 18 – 19. – О. : Астропринт, 2014. – С. 80-91.

Закордонні статті

2017

 1. Sydun I. Odessa press about the events the Spanish American war / Iryna Sydun // Proceedings of the 1st International Conference on History, Sociology and Philosophy. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - P. 25-29.
 2.  Джиджора Є. В. Мінея у корпусі києворуських гимнографічних збірок XI-XIII століть // Spheres of cultures. – Lublin, 2017. – Vol. 16. – P. 60-69.

2016

 1. Валькова К. Г. Масове голлівудське кіно очима Іллі Ільфа та Євгенія Петрова / К. Валькова // Spheres of culture : Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2016. – Vol. 14. – С. 456–465.

2015

 1. Валькова К. Г. Жанровий зміст нарисів про гіч-гайкерів у книзі І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка» / К. Г. Валькова // Spheres of culture Volume XII. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Lublin 2015. – С. 442–448.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f9088f12d56b231566661603307761
title_5f9088f12d66d13251944441603307761
title_5f9088f12d76c16265231731603307761
Top