Кулава Катерина Олександрівна

kulava

ORCID ID: 0000-0002-5315-1828

ResearcherID: I- 8963-2020

Google Scholar

Посада на кафедрі: Старший викладач

Наукова спеціальність: 231 Соціальна робота

Тема дисертації: Соціальна профілактика торгівлі людьми серед студентської молоді в закладах вищої освіти.

Базова освіта (Вища)

2011 – 2014 р.

Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Спеціальність «Соціальна робота».
Диплом молодшого спеціаліста
Кваліфікація: Молодший спеціаліст з соціальної роботи

2014 - 2016 р.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Напрям підготовки: «Соціальна робота».
Диплом бакалавра з відзнакою.
Кваліфікація: Бакалавр з соціальної роботи.

2016-2017 р.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Спеціальність: «Соціальна робота»
Диплом магістра з відзнакою.
Професійна кваліфікація: професіонал в галузі соціального захисту населення

Харківська гуманітарно - педагогічна академія.

2018 – по теперішній час.

Здобувач наукового ступеня доктора філософії з спеціальності 231 «Соціальна робота».

Досвід роботи

2018-2019р: викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;

2020- по теперішній час.: старший викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;

Навчальні дисципліни, які викладає

 1. Протидія торгівлі людьми;
 2. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів;
 3. Основи соціального консультування;
 4. Основи соціального проектування.

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області  науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси: вивчає проблему торгівлі людьми в Україні, займається дослідженням соціальної профілактики торгівлі людьми серед студентської молоді та основ соціального консультування різних категорій клієнтів соціальної роботи

Стажування та підвищення кваліфікації: КЗ «Харківська гуманітарно - педагогічна академія Харківської обласної ради, програма курсу « Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах» (74 години), в рамках проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери», з 11.06 .2018- 24.06.2018, м. Одеса, наказ від 22.05.2019 №1091-18

Сертифікати про підвищення кваліфікації

 • Сертифікат учасниці вебінарів « Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР»;
 • Сертифікат онлайн курсу «Запобігання торгівлі людьми». (Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Координатор проектів в Україні, студія онлайн – освіти EdEra за підтримки уряду Канади та Місії США при ОБСЄ, онлайн курси Prometheus 17.05.2020).
 • Сертифікат курсу «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», (60 год., 2 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague \Civil Society Centre, 27.05.2020).
 • Сертифікат курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» ( 90 год., 3 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Національний університет «Києво-Могилянська Академія, 19.06.2020).

Сертифікати

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях

 • з 2021 року по теперішній час член Науково-методичної комісії ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • з 2020 року член громадської організації «Ліга соціальних працівників України»;
 • з 2016 року по теперішній час здійснює наукове консультування у ТОВ «САГ Системз Консалтинг» з питань соціальної відповідальності підприємств, соціальної економіки, соціальної екології, участі бізнесу у вирішенні соціальних проблем та питань соціономічного спрямування.

Громати

 • Грамота від Декана ФПСР за високу методичну майстерність, сприяння високим досягненням в навчанні студентів, значний вклад в організацію навчального процесу і активну участь у суспільному житті ФПСР і ОНУ імені І.І. Мечникова.

Повний перелік публікацій

 • Навчальні та навчально - методичні видання

  1. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціальне проектування та фандрайзинг» для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. 2020. 24с.
  2. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Тренінгові технології у соціальній роботі» для здобувачів спеціальності 231 «соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Т.П. Хлівнюк, К.О.Кулава. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. Одеса : ОНУ, 2020. 24с.
  3. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Протидія торгівлі людьми» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2020. 36 с.
  4. Дунаєва Л.М., Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт РВО «магістр» для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Л.М.Дунаєва, Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. – 50с.
  5. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія у соціальній роботі» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2020.37с.
 • Публікації

  1. Кулава К.О. Особливості соціального консультування постраждалих від торгівлі людьми // К.О.Кулава. Х міжнародна науково-практична конференція «соціальна робота: виклики сьогодення» - Тернопіль, 2021 – С. 89-91
  2. Кулава. К.О. Дослідження навчальної мотивації студентів майбутніх соціальних працівників / К.О. Кулава, Д.Л. Антонецька // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 242-245
  3. Кулава К.О. Оцінка ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми / К.О. Кулава, Д.В. Буряченко // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 246-250
  4. Кулава К.О. Детермінанти суїцидальної поведінки в підлітковому віці / К.О. Кулава, А.В. Ладиченко // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 272-275
  5. Кулава К.О. Використання форум-театру з метою профілактики негативних соціальних явищ у шкільному середовищі / К.О. Кулава, Є.Р. Тишкевич // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 292-296
  6. Кулава К.О. Динаміка поліпшення умов праці працівників соціальних установ / К.О. Кулава, А.О. Шаповал // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 300-304
  7. Кулава К.О. Гендерні аспекти в соціальній профілактиці торгівлі людьми // К.О.Кулава. VI Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинни соціальної адаптації і творчої самореалізаціїї особистості в умовах суспільних трансформацій». КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків, 2020.- С. 59-61
  8. Кулава К.О.Соціальний супровід осіб, постраждалих від торгівлі людьми / К.О.Кулава, К.О. Михайлова // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С. 86-90
  9. Кулава К.О. Соціальна реклама як інструмент сучасної соціальної роботи / К.О.Кулава, Є.О. Невечеря // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С. 90-96
  10. Кулава К.О. Cоціальні проекти, як невід’ємна складова професійної діяльності соціального працівника / К.О.Кулава, А.І. Робулець // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С.100-105
  11. Кулава К.О. Гендерна соціалізація дітей: чи можливе иховання дітей без нав’язування стереотипів/ К.О.Кулава, Д.В. Буряченко // Міжнародна науково- практична конференція «ґендерна конструкція соціуму: історія і сучасність, 2020 – С. 162-165
  12. Кулава К.О. Використання соціального консалтингу в соціальній сфері // К.О.Кулава. Збірник матеріалів до 74-ї наукової конференції професорського- викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи».– Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019– С. 44-47
  13. Ломанова К.О. Трудова міграція в Україні: сучасні тенденції / Т.П. Хлівнюк, К.О. Ломанова // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Секція «Соціальна сфера: реальність та контури майбутнього» - Одеса: Одеський національний університет, 2017. с.288-290
  14. Ломанова К.О. Торгівля людьми як проблема національної безпеки України/ Т.П. Хлівнюк, К.О. Ломанова// Збірка матеріалів до 73-ї студентської наукової конференції. Секція «Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій». Підсекції «Соціальні теорії», «Соціальна робота», «Психологія». - Одеса: Одеський національний університет, 2017. с.47-51
  15. Психологічні особливості жертви торгівлі людьми Хлівнюк Т.П., Ломанова К.О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kspodn.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top