Чачко Світлана Леонідівна

chachko

ORCID ID

Google Scholar

Посада на кафедрі - доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)
Базова освіта: вища за спеціальністю «Біологія» (1996 р.); аспірантура за спеціальністю «Психологія» (1999 р.); докторантура за спеціальністю «Психологія» (2010 р.).

Тема дисертації: «Психологічні детермінанти активності особистості колишніх в’язнів фашистської неволі – громадян України»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Загальна психологія,
 • Психофізіологія,
 • Психологія травми,
 • Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
 • Когнітивна психологія
 • Психологія пізнавальних процесів в педагогічній практиці

Наукова та організаційна робота:

 • Відповідальний виконавець наукової теми «Динаміка розвитку особистості у часовій розгортці життя». Державний реєстраційний номер 0118U001786
 • Член спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 • Член Української спілки психотерапевтів (Посвідчення № 20/101)

Наукові та професійні інтереси: Психологія особистості; проблема «Я»; етнічна та гендерна ідентичність особистості, особливості етнічних та гендерних стереотипів; психологія стресу, травми, посттравматичних станів (індивідуальних та колективних), міжпоколінна передача травми; психологічні ресурси особистості та групи в подоланні складних життєвих ситуацій та їх наслідків, проблема резільєнтності, копінгів, психологічних захистів, посттравматичного зростання.

Підвищення кваліфікації:

 • В 2000 році пройшла підвищення професійної кваліфікації в Центрально-Європейському університеті, Будапешт, Угорщина.
 • В 2004 році пройшла стажування в Центрі наукових працівників та викладачів в ВНЗах СЕФЕР у місті Москва, Росія.
 • В 2006 році пройшла стажування за програмою Ешнав в центрі Чейза при Єрусалимському університеті, Ізраїль.
 • В 2007 році пройшла підвищення професійної кваліфікації в інституті Яд Вашем та Бейт Лохамей ха-Гетаот, Ізраїль.
 • В 2014 році пройшла підвищення кваліфікації (стажування) при кафедрі практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • В 2016-2019 роках пройшла навчання у Міжнародному товаристві Кататимного переживання образів та імагінативних методів в психотерапії і психології з травматерапії.
 • В 2016-2018 роках пройшла навчання за програмою «Клінічний гіпноз» у Львівському інституті психотравматології «Травматерапія»
 • В 2017 році пройшла курс професійної підготовки на проблемно-теоретичному семінарі: «Розлади харчової поведінки. Психодинамічний підхід» в Одеському науковому психоаналітичному товаристві.
 • В 2017-2019 роках брала участь в заходах з підвищення кваліфікації Травмафокус, що проводився Інститутом нейропсихотерапії, Відень, Австрія в м. Хмельницький за сприянням Хмельницької міської адміністрації та Психологічної кризової служби.
 • В 2018 році приймала участь у навчальному семінарі «Подолання наслідків психотравми», що проводився громадською організацією «Реабілітаційний центр Святого Павла».
 • В 2018 році брала участь в заході з підвищення кваліфікації на семінарі «Символдрама в лікуванні порушень харчової поведінки» у Міжнародному товаристві Кататимного переживання образів та імагінативних методів в психотерапії та психології.
 • В 2018-2019 роках брала участь у практичному курсі «Арт-терапевтична майстерня» у відокремленому підрозділі в Одеській області ВГО «Арт-терапевтична асоціація»
 • В 2018 році пройшла курс «Наукове дослідження» та курс «Публікація наукових результатів», що проводились в рамках програми Фулбрайт в ОНУ імені І.І. Мечникова
 • В 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті «Одеська юридична академія» (Довідка № 4311-6 від 14.12.2018 року)
 • В 2019 році пройшла спеціалізоване навчання «Сон, стрес, травма», що проводився ГО «Інститут розладів сну та психотравматичних розладів» та факультетом наук про здоров’я Українського Католицького Університету
 • В 2020 році пройшла навчання «Робота з шоковою травмою та ПТСР з використанням методу доктора Левіна», що проводився ГО «Університет класичної та сучасної психології, психотерапії та коучінгу»
 • В 2020 році у межах підвищення кваліфікації пройшла навчання з методу «Біосуггестивна терапія» для корекції психосоматичних розладів, що проводився Міжнародним центром гуманістичних технологій та альтернативної терапії «Астралітус БТ», Печ, Угорщина в м. Одеса за сприянням ПНПУ ім. К.Д. Ушинського
 • В 2020 році брала участь у спеціальній короткостроковій програмі «Мультимодальний підхід при подоланні стресу та психотравми. Перша допомога при психологічній травмі» з підвищення кваліфікації в Одеському регіональному інституті державного управління
 • В 2020 році брала участь у циклі семінарів «Когнітивні порушення» (Частина І, Частина ІІ), що проводився ГО «Міжнародна асоціація медицини»
 • В 2020 році брала участь у циклі семінарів «Деменція» (Порушення емоцій, Порушення поведінки, Психотичні порушення), що проводився ГО «Міжнародна асоціація медицини»
 • В 2020 році брала участь у навчальному вебінарі «Психічне здоров’я під час пандемії COVID-19», що проводився Міжнародним товариством наркологів
 • В 2020 році пройшла тестування з англійської мови за загальним спрямуванням в ОНУ імені І.І. Мечникова. За результатами тесту його рівень було визначено як В2.

Основні публікації:

 1. Чачко С.Л. Влияние эмоций на образ жизни человека // Матеріали міжнародної наукової конференції „Реабілітація”. – Одеса, 1997. - С. 41.
 2. Чачко С.Л. Социально - психологическая адаптация бывших узников фашизма в условиях независимой Украины // Психологія на перетині тисячоліть: Зб. Наук. пр. уч. П’ятих Костюківських читань: В 3 т. – Київ, 1998. – Т. 3. – С. 480 – 483.
 3. Чачко С.Л. Про соціально – психологічну адаптацію (СПА) колишніх в’язнів фашистської неволі: критерії, індикатори і рівні // Матеріали ІІІ Харківських Міжнародних психологічних читань „Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти”. – Ч. 4, 5. – Вісник Харківського державного університету (Серія: Психологія, Політологія) – 1999. - № 439’99. – С. 181 -184.
 4. Чачко С.Л. Критерии социально-психологической адаптации (СПА) бывших узников нацистских концлагерей и гетто к новым условиям жизни в независимой Украине после распада СССР // Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. – Москва. – 2001. – С. 255– 258.
 5. Чачко С.Л. Проблема адаптации переживших Холокост к новым условиям жизни после распада СССР // Материалы Девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. – Москва. – 2002. – С. 210– 211.
 6. Чачко С.Л. До проблеми дослідження соціально–психологічної адаптації (СПА) колишніх в’язнів фашизму в сучасний період // Матеріали ІV Харківських Міжнародних психологічних читань „Психологія у сучасному вимірі: теорія та практика”. – Вісник Харківського університету (Серія: Психологія) – 2002. - № 550. – Ч. 2. – С. 312 –315.
 7. Чачко С.Л. Психологічна адаптація та стрес-фактори, що її ускладнюють, у колишніх в’язнів фашизму // Наука і освіта. – 2002. - № 2. – С. 54 – 57.
 8. Чачко С.Л. Зміни в психічних станах людей, що постраждали в нацистських концтаборах і гетто // Наука і освіта. – 2002. - № 3-4. – С. 46 – 49.
 9. Чачко С.Л. Воздействие пребывания в нацистских концлагерях и гетто на психику переживших Холокост // Одесса и еврейская цивилизация: Сб. материалов IV междунар. научн. конференции. – Одесса: Студия «Негоциант», 2006.
 10. Чачко С.Л. Некоторые особенности воздействия последствий пребывания в нацистской неволе на динамику психических состояний переживших Холокост // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – М.: Изд-во МГУ, 2006. – Т.II. – С. 246 – 247.
 11. Чачко С.Л. Пережить Холокост // Морія. Альманах научн. статей – 2006. - № 5. – С. 26-34.
 12. Чачко С.Л. Активність як чинник психічного здоров’я особистості тих, що пережили психологічну травму Голокосту // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету (Серія: Психологічні науки) – 2008. – Вип. 59.-Т.ІІ.- С. 150-153.
 13. Чачко С.Л. Проблема посттравматического роста: попытка теоретического анализа // Вісник Одеського національного університету (Серія: Психологія) – 2010. – Вип. 11. – Т.15. – С. 140-148.
 14. Чачко С.Л. Вплив посттравматичного зростання на психічне здоров´я особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету (Серія: Психологічні науки) – 2010. – Вип. 82. -Т.ІІ.- С. 264-267.
 15. Чачко С.Л. Психічна травма та посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін // Наукові студії із соціальної та політичної психології (Збірник статей) - 2011. – Вип. 26(29). – С. 268-276.
 16. Чачко С.Л. Психічна травма та етнічна ідентичність особистості // Науково – практичний журнал Південного науково центру НАПН України «Наука і освіта». – 2011. - № 1.– С. 87 – 90.
 17. Чачко С.Л. Постравматичне зростання як реалізація особистісного потенціалу // Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві: колективна монографія.- Одеса: Фенікс, 2011. – С. 345- 371.
 18. Чачко С.Л. Деякі психологічні проблеми викладання тем, що можуть спричинити психічну травму. - Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 307-309.
 19. Чачко С.Л., Чебан А.С. Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнеру по шлюбу у вихованих в неповній сім’ї жінок // Вісник Одеського національного університету, - Одеса: «Астропринт», 2016. - Т.21. – Вип. 3(41). - С.282-291
 20. Чачко С.Л. Экзистенциальные аспекты травмы и посттравматического роста. – Актуальные проблемы современной экзистенциальной психологии и психо терапии. Сборник статей V международной научно-практической конференции с международным участием 21-23 ноября 2017 г. – Одесса: Издательство ХГЭУ, 2017. – С. 185-194.
 21. Чачко С.Л. Вторинна травматизація в діяльності сучасного викладача. - Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: матеріали Всеукраїнська конференція з міжнародною участю (31 травня 2018 року, м. Київ)/за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. – С. 232-234.
 22. Чачко С.Л. Травмафокус как метод нейропсихотерапии посттравматических стрессовых состояний. // Ресурс – 2019. - № 2. – С. 27.
 23. Чачко С.Л., Кузьмич К.О. Гендерні особливості самореалізації особистості студента // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 15-16 травня 2019 р.). – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2019. – С. 136-139.
 24. Чачко С.Л., Чебан А.С. Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнеру по шлюбу у вихованих в неповній сім’ї чоловіків - Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Вип. 4. – Херсон, 2019. – С.45-51.
 25. Чачко С.Л., Ващенко В.М. Особливості стійкості до стресу курсантів військових навчальних закладів чоловічої статі // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2020 р.). – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. – С. 78-81.
 26. Чачко С.Л., Ярошевська О.Б. Психологічні захисти та копінг-стратегії учасників шкільного булінгу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – № 3 (53).

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top