Артюхіна Наталія Вікторівна

artuhina

ORCID ID

Google Scholar

Посада на кафедрі - доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)
Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія (1996р.)

Тема дисертації: «Исследование жизнедеятельности личности в культурно-историческом континууме (На примере творчества И.В. Гёте)»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Загальна психологія,
 • Сучасні арт-терапевтичні дослідження,
 • Інтегративна терапія творчим самовираженням,
 • Психодіагностичний потенціал арт-терапії.

Наукова та організаційна робота:

 • Член спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 • Дійсний член ГО «Українська психологічна асоціація»

Наукові та професійні інтереси:

Особистість на перетині сучасних напрямків психологічної науки, самосвідомість та самоставлення особистості, особистісний потенціал та розвиток життєтворчого потенціалу особистості, психологічні межи й динаміка розвитку особистості, нейрографіка, сімейна терапія у системному підході, індивідуальне консультування, психологічна діагностика, корекція й розвиток особистості засобами сучасної арт-терапії (інтегративний підхід), проведення рекреаційних заходів за допомогою сучасних психотехнологій, танцювально – рухова терапія, піскова терапія, системні розстановки, організація, розроблення та впровадження й оцінка творчих проектів, що розвивають, семінарів і тренінгів.

Підвищення кваліфікації:

 • Міжнародний симпозіум PSY-ART, проведення майстеркласів та участь у навчальних семінарах з психомоторної, танцювально-рухової, арт-терапії, ембодімент коучінгу (всього 144,5 годин),сертифікат №301 від 27.04.14, виданий УСПП НАПН України, УПТСК «Біософт», сертифікат №009, від 20.08. 14, виданий УПТСК «Біософт», Embodied Training (Великобританія). Найменування закладу: УСПП НАПН України, УПТСК «Біософт», Embodied Training (Великобританія). Вид документа: Сертифікат № 301, сертифікат №009. Тема: Міжнародний симпозіум з PSY-ART, проведення майстеркласів та участь у навчальних семінарах з психомоторної, танцювально-рухової, арт-терапії, ембодімент коучінгу. Дата видачі: Сертифікат № 301 від 27.04.14, сертифікат №009, від 20.08. 14
 • Повний курс підвищення професійної кваліфікації з 2013 по 2016 рік за напрямком «Піскова психотерапія», що дозволяє застосовувати отримані знання вміння та навички за основним фахом з психотерапії. Найменування закладу: Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України, секція піскової психотерапії, м. Київ, вул. Фрунзе, 103. Вид документа: Сертифікат № 4. Тема: «Піскова психотерапія». Дата видачі: 24.04.16
 • Національний університет «Одеська юридична академія». Строк підвищення кваліфікації (стажування) - з "_12_" __листопада__2018 року по "_12_" __грудня_2018 року відповідно до наказу від "_05_" _листопада_2018 року № 2861-18. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) - Довідка від 14 грудня 2018 року № 4309-6; Національний університет «Одеська юридична академія».
 • Асоціація «Психея» ( Інститут перинатальної психології і психосоматики», «Інститут прикладної психології та розстановочних практик», «Інститут системних технологій ефективного розвитку (ІСТЕР). Успішне навчання за програмою курсу «Сімейна терапія у системному підході» (теорія -110 годин, практика 50 годин), сертифікат №200027, виданий 06.09.2020 зі здачею екзаменаційної роботи за програмою курсу, Сертифікат № 200027.1 від 06.09.2020, що дозволяє застосовувати отримані знання вміння та навички за основним фахом.
 • Neurographica. Psychology of creativity institute Pavel Piskarev. Positive Changes via Strategic Drawing. Successfully completed the course NEUROGRAPHICA BASIC LEVEL. Algorithm: Lifting Inner Constraints./ Certificate of completion 14.12.2020.

Основні публікації:

Наукові публікації

 1. Артюхіна Н.В. Арт-терапевтична психодіагностика стресостійкості підлітків в умовах соціальних змін. Вісник ОНУ. Серія: Психологія», Том19. Випуск 1(31), Одеса,2014, стор. 19-29.
 2. Артюхина Н.В. Ресурсний потенциал этнического танца для коррекции психоэмоциональных состояний девочек подростков//Вісник Одеського національного університету, Випуск 2 (32), Том 19, Серія: Психологія, Одеса 2014, стор. 8-18.
 3. Артюхіна Н.В. «Феномен татуювання як засіб самовизначення та самопрезентації особистості у юнацькому віці». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Випуск 5, том 1, 2016, стор. 17-23.
 4. Артюхина Н.В., Симовоник А.И. Влияние психологических особенностей на эффективность деятельности работников общественных организаций. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Збірник наукових праць.№2(40), Сєверодонецьк, 2016, стор. 130-141.
 5. Артюхіна Н.В. Розвиток життєтворчого потенціалу особистості юнацького віку. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Збірник наукових праць.№2(43), Сєверодонецьк, 2017, стор. 14-26.
 6. Артюхина Н.В., Сімовоник А.І. Взаємозв’язок між життєвим сценарієм та спрямованістю особистості юнацького віку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Випуск 3, том 1, 2017, стор. 20-26.
 7. Артюхіна Н.В. Історико-психологічний аналіз феномена межі як межового прояву існування людини: до постановки проблеми Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Випуск 1, 2018, стор. 20-26.
 8. Артюхіна Н.В., Пуленко О. Вплив значущих осіб на розвиток й формування емоційно – поведінкових особливостей підлітків. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. Випуск 3, Львівський національний університет імені І.Франка, 2018 рік, стор.10-18.
 9. Артюхіна Н.В Базові складові життєтворчості особистості. Збірник наукових праць Теорія і практика сучасної психології. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Т.1, №2, 2019 рік, стор. 10-16.
 10. Артюхіна Н.В., Бадо О.А. Психологічні межи та механізми захисту як адаптивний потенціал особистості. Збірник наукових праць Теорія і практика сучасної психології. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Т.1, №3, 2019 рік, стор. 10-16.
 11. Артюхіна Н.В. Сімовоник А.І. Особливості взаємозв’язку між самодетермінацією, самоставленням та авторським життєвим вибором як показниками життєтворчості особистості. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (93). Issue: 229, 2020 May, р.66-71. www.seanewdim.com
 12. Артюхіна Н.В. Сімовоник А.І. Вплив самоусвідомлення студентів–психологів як суб’єктів власної життєтворчості на міжособистісні стосунки та емоційне вигорання. Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика», Випуск 12 Том 2, м. Одеса - 2020 рік, стор. 52-58.

Навчально-методичні роботи

 1. Артюхина Н.В. Учебно - методическое пособие к курсу «Психологическое развитие личности средствами арт-терапии» / Н.В. Артюхина [электронное издание]. – 2015. – 88 стр.
 2. Артюхина Н.В. Учебно - методическое пособие по работе с повествованиями в мультимодальной арт-терапии к курсу: «Психологическое сопровождение развития личности средствами арт-терапии» для студентов дневной и заочной формы обучения отделения психологии ОНУ имени И.И. Мечникова, / Н.В. Артюхина [электронное издание] 2016 – 72 стр.
 3. Артюхина Н.В. Краткий курс лекций по учебному разделу «Психология личности» в структуре дисциплины «Основы психологии» для студентов стационарной и заочной форм обучения отделения психологии ОНУ имени И.И. Мечникова, / Н.В. Артюхина [электронное издание] 2017- 363стр.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top