Кононенко Оксана Іванівна

Кононенко Оксана Іванівна

ORCID ID: Кононенко Оксана Іванівна
Researcher ID: D-6177-2016
Google Scholar: Кононенко Оксана Іванівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - професор кафедри диференціальної і спеціальної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь доктор психологічних наук (19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи)

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія (2000р.), аспірантура за спеціальністю Психологія(2004 р.), докторантура за спеціальністю Психологія(2016 р.)

Тема дисертації:

 • докторська дисертації «Соціально-психологічні основи розвитку перфекціонізму особистості» ( 2017р.)
 • кандидатська дисертації «Психологічні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе» (2010р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності,
 • Гендерна психологія,
 • Психогенетика та психофізіологія в реабілітології,
 • Класифікація та характеристика сучасних методів психологічних наукових досліджень

Наукова та організаційна робота:

 • Заступник декана факультету психології і соціальної роботи з навчально-методичної та наукової роботи
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 • Науковий редактор наукового фахового журналу: „Психологія та соціальна робота”.
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Наукові та професійні інтереси: Особистість на перетині сучасних напрямків психологічної науки, диверсифікація психологічних феноменів, ґенеза та детермінанти перфекціонізму особистості, самосвідомість та самоставлення особистості, психологічні особливості впливу сучасних технологій на особистість, реабілітація певних прошарків населення.

Підвищення кваліфікації:

 • В 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації в Люблинський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Польща за програмою «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (сертифікат №364448/1/2017 від 31.08.2017р.)

Основні публікації

Монографії

 1. Kononenko O.I. The role altered states in the formation worldviews/ collective monograph : Modern scientific innovations in psychology. Lviv-Totun, Liha-Pres, 2019. 58-73.
 2. Kononenko O.I. / Psychological content and diversity of perfectionism of personality/ collective monograph : Psychologyand Pedagogy in XXI century: Methodological framework of the activities of psychologist and educato. Lviv-Totun, Liha-Pres, 2019-127-146.
 3. Кононенко О.І. Перфекціонізм особистості [Монографія]/ О.І.Кононенко. Одеса. ОНУ імені І.І.Мечникова. ТОВ "Удача", 2016. – 374с.

Наукові публікації

 1. КононенкоА.О., Кононенко О.І. Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип.1. С.104 -109.
 2. Кононенко О.И. Субъектность как качественная характеристика отношения человека к миру. Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал. Белоруссия. 2017. 6(47). С. 26-33.
 3. Кононенко А.А., Кононенко О.И. Имидж как образ педагога в современном обществе. Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал. Белоруссия. №2(49).2018. С. 26-33.
 4. Кононенко А.А., Кононенко О.И. Структурный анализ модельных конструкций самоопределения учителя по социальным дисциплинам. Диоген (Болгария). 2018. Том 26 . Выпуск 1. С. 150—154.
 5. Kononenko А.О., Kononenko O.I. Psychological aspects of cyber-communication addiction. International journal of new economics and social sciences. Volume 7, No. 1. 269-277.
 6. КононенкоО.І. Психологічна природа селфі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 4. Херсон : Гельветика, С. 161-169. (Серія «Психологічні науки»).
 7. КононенкоО.І. Соціально-психологічні детермінанти зайвої ваги. Теоретичні і прикладні проблеми психології №3(44). 2017. Т2. С.156-163
 8. Кононенко О.І.Адаптаційні особливості майбутніх військовослужбовців. Психологія та соціальна робота. Вип. 1(49) –С.85-97.
 9. Кононенко О.І. Негативний вплив перфекціонізму на виконання військових обов’язків. Теоретичні і прикладні проблеми психології. №3(50). 2019. Том 1.- С. 134-143.
 10. Oksana Kononenko, Ihor Popovych, Anatoliy Kononenko, Viktoriia Stynska, Nadia Kravets, Liybomyra Piletska, Olena Blynova Research of the relationship between existential anxiety and the sense of personality’s existence/ Revista Inclusiones. Volumen 7/ Número Especial / Abril – Junio 2020 pp. 41-59

Навчально-методичні роботи

 1. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Психологічні заходи у телефонному консультуванні" Одеса, Удача 2015. 30с.
 2. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Основи реабілітології". Електронний варіант. Одеса, 2017. 30с.
 3. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Психогенетика та психофізіологія в реабілітології". Електронний варіант. Одеса, 2018. 36с.
 4. Кононенко О.І.,Кононенко А.О. English for Psychologists. Одеса, Фенікс.2018. 240с.
 5. Кононенко О.І. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» спеціальності 053 «Психологія». У спів. З.О. Кіреєва, А.Ш.Коваль, М.П. Гусакова. Електроний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 31 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f044e7035f356980639941594117744
title_5f044e703603321337050001594117744
title_5f044e703612c11704034561594117744
Top