Кононенко Оксана Іванівна

kononenko
 
Наукова ступень, вчене звання доктор психологических наук, доцент

Посада доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології

Назва дисертаційної роботи
 
Кандидатська дисертація «Психологічні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе», 2010 рік.

Досвід викладацької діяльності
 • Працює викладачем в ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (м. Одеса).
 • Відповідальний редактор наукового журналу: „Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія”.
 • Секретар навчально-методичної комісії факультету психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Професійні навички та знання Основи реабілітології, основи психогенетики, психологічні заходи в телефонному консультуванні, зоопсихологія та порівняльна психологія.
Принципи диверсифікації дослідження психологічних явищ. Психологічне консультування людей різного віку. Психологічний супровід та комплексна реабілітація відповідних шарів населення.
 
Стажування та програми Одеський національний медичний університет, кафедра суспільних наук, 2014 рік.
 
Сертифікати
 
Учасник міжнародних науково - практичних конференцій: Міжнародної конференції «Сучасні проблеми гуманітарної психології і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» (Луганськ, 2013); Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки»(Одеса, 2013); Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогические проблемы личности и общества» (Бірськ, Росія, 2014); Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення"(Одеса, 2014); Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: погляд молодих вчених»( Макіївка,2014); І – ІІ Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій "Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології"(Луцьк, 2014-2015); VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблема особистості у сучасній психології: теорія, методологія, практика»(Одеса. 2014); ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю "Особистість у сучасному світі"(Київ, 2014); Всеукраїнській науковій конференції " Сіверянські соціально-психологічні читання" (Чернігів, 2014-2015); VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Личность и общество: проблемы взаимодействия " (Челябінськ, Росія, 2015); Другої і Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху» (Одеса, 2014-2015); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології роботи психолога в організації»(Запоріжжя, 2015); І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної педагогіки та психології»(Маріуполь, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції "Modern problems of education and science – 2015"(Угорщина, Будапешт); Міжнародної науково-практичної конференції "Pedagogy and Psychology in the Age of Globalization – 2015"( Угорщина, Будапешт); V Міжнародної науково-практичної конференції “500 лет использования понятия “Психология“ (Нижній Новгород-Черногорськ Росія, 2015); ІІ Міжнародної конференції «Наука в епоху дисбалансів»(Київ,2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2016); Міжвідомчої науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”(Київ, 2016).
 
Сфера наукових інтересів Особистість на перетині сучасних напрямків психологічної науки, ґенеза та детермінанти перфекціонізму особистості, самосвідомість та самоставлення особистості, психологічні особливості впливу сучасних технологій на особистість, реабілітація певних прошарків населення.
 
E-Mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
 
Монографії:
 • Перфекціонізм особистості [Монографія]/ О.І.Кононенко. Одеса. ОНУ імені І.І.Мечникова. ТОВ "Удача", 2016. – 374с.
Навчально-методичні праці:
 • Кононенко О.І. Основи психогенетики. Навчальний посібник/ О.І.Кононенко// Одеса- Удача. – 2011. –54 с.;
 • Кононенко О.І. «Диференціальна психологія» для студентів філологічного факультету за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» Методичні рекомендації/ О.І.Кононенко// Одеса- Удача. – 2012. – 48 с.;
 • Кононенко О.І. «Довідник куратора» Методичні рекомендації/ О.І.Кононенко// Одеса- Удача. – 2013. – 36 с.;
 • Кононенко О.И. Хрестоматия по зоопсихологии/ О.И.Кононенко// Одесса- Удача. – 2013. –169 с.
Розділи у колективних монографіях:
 • Структура емоційно-оцінного ставлення особистості до себе // Методологія конкретних психологічних досліджень. Погляд Одеської наукової школи психології.: кол. монографія /; за ред. Вісковатової Т.П., Луньова В.Є. – Одеса : Фенікс, 2011. – Т. 1. – С. 114–134.
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Кононенко О.І. Ценностные ориентации как предмет исследования современной психологической науки/ О.І. Кононенко//Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 16. Випуск 2. 2011р. С.68-75с.
 • Кононенко О.І. Теоретичні підходи до вивчення ціннісних орієнтацій особистості в психології/ О.І.Кононенко//Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 16. Випуск 7. 2011р. - С.115-123с.
 • Кононенко О.І. Материнство как социально-психологический феномен/ О.І.Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 16. Випуск 17. 2011р. - С. 66-74.
 • Кононенко О.І. Исследование особенностей активности пользователей интернета юношеского возраста / О.І.Кононенко//Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 17. Випуск 4. 2012р. С. 73-85.
 • Кононенко О.І. Емоційно-оцінне ставлення особистості до себе як психологічний феномен/ О.І.Кононенко//Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 17. Випуск 5. 2012р. С. 73-80.
 • Кононенко О.І. Особенности отношения к себе личности с дефектами внешности / О.І.Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 17. Випуск 9. 2012р. С. 65-72.
 • Кононенко О.І. Принципи структурування емоційно-оцінного ставлення особистості до себе/ О.І.Кононенко// Наук.Вісн.Півд.-укр.держ.Ун-ту – 2013р. - № 3-4 . С.52-57.
 • Кононенко О.І. Гендерні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе/ О.І.Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 18. Випуск 23. 2012р. С. 65-72.
 • Кононенко О.І. Проблема перфекционизма личности в современной психологической науке/ О.І. Кононенко// Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля.- 2013. - №3(32)- С. 147-151.
 • Кононенко О.И. Социально-психологические аспекты перфекционизма личности/ О.И. Кононенко//Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. - 2013.- Том 18. Випуск 4(24) –С. 258-265.
 • Кононенко О.И. Категория адаптивности в понимании феномена перфекционизма личности /О.И. Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. -2013. - Том 18. Випуск 4(30) -2013. – с. 156-161.
 • Кононенко О.І. Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях/ О.І.Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. -2014. - Том 19.Випуск 2(32) -2014. – С. 98-106.
 • Кононенко О.І. Феномен фізичного перфекціонізму у сучасній психології/О.І.Кононенко// "Наука і освіта" – 2014. № 11/ CXXVIII. –С.91-95
 • Кононенко О.І. Особливості ставлення до себе особистості, яка прагне до досконалості/ О.І.Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія.- 2014.- Том 19. Випуск 3(33) - С. 57-63.
 • Кононенко О.І. Вплив перфекціонізму на емоційну сферу особистості /О.І.Кононенко// Вісник Чернігівського національного університету. Серія: Психологічні науки. – 2014.- В.121.Т.1. –С.175-178.
 • Кононенко О.І. Психологічні аспекти впливу сімейного фактору на формування перфекціонізму особистості/ О.І.Кононенко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. - 2015.- Том 20. Випуск 1(35) – С.64-71.
 • Кононенко О.І. Гендерні особливості проявів перфекціонізму особистості/ О.І.Кононенко// Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. -2014.- Том 20. Випуск 2(36) – С. 84-92.
 • Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості/ О.І.Кононенко// Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. -2015. -№3(38).- С.199-207.
 • Кононенко О.І. Диверсифікація перфекціонізму: психологічний контекст / О.І.Кононенко// Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія: Психологічні науки. – 2015.- Вип.2. Том1. – С.37-41.
 • Кононенко О.І. Особливості патологічних проявів перфекціонізму особистості /О.І.Кононенко// Вісник Чернігівського національного університету. Серія: Психологічні науки. – 2015.- Вип.128.- Т.1. –С.136-140.
 • Кононенко О.І. Взаємозв’язок різними проявами перфекціонізму та особистісними чинниками особистості/ О.І.Кононенко// Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія: Психологічні науки. – 2015. – Вип.3. – С.38-42.
 • Кононенко О.І. Фактор самопрезентації перфекціонізму в структурі перфекціонізму особистості/ О.І.Кононенко// "Наука і освіта". - 2015.- №11-12/ СХХХХ-СХХХХІ.- С.61-66.
 • Кононенко О.І. Адаптивні-дезадаптивні тенденції перфекційної особистості/ О.І.Кононенко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. - 2015. – Вип.5. – С.39-42.
 • Кононенко О.І. Ефективність корекції негативних проявів перфекціонізму/ О.І.Кононенко// Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. -2015. -№3(38).- Том.3.- С.175-184.
Статті у закордонних періодичних виданнях:
 • Кононенко О.И. Теоретические модели изучения перфекционизма личности в зарубежной психологии/ О.И. Кононенко// PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2014. – № 1. – С.74-82.
 • Кононенко О.І. Психологічні предиктори перфекціоністських установок особистості/ О.І.Кононенко//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - 2015.- ІI(11), Issue: 26.– р. 85-89.
 • Кононенко О.І. Аналоги перфекционизма личности как глобального личностного конструкта/ О.І.Кононенко// «Paradigmata poznání».- 2015. – №3.- р.41-45.
 • Кононенко О.И. Компенсаторні механізми захисту як поведінковий компонент перфекціонізму особистості/ О.И. Кононенко//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІIІ(31), Issue: 61, 2015. – р. 83-85.
 • Кононенко О.И. Категория диверсификации в контексте психологии перфекционизма личности / О.И. Кононенко// - REM: Psychology. Educology. Medicine.- 2015.- №3-4 c. 117-121
 • Кононенко О.И. Факторная модель перфекционизма личности/ О.И. Кононенко// Беларусь. Психологический журнал: ежеквартальное научно-практическое издание. Ежеквартальное научно-практическое издание. (Минский государственный университет) - 2016.- №1-2. – с.28-35.
 • Кононенко О.И. Когнитивные, личностные и поведенческие различия в проявлениях перфекционизма, связанных с его типом / О.И. Кононенко// "Право. Экономика. Психология" Научно-практический журнал [Витебский государственный университет имени П.М. Машерова]. – 2016. - №1(4) –С.103- 109.
Участь у конференціях
 • Кононенко О.І. Психоаналітичні традиції дослідження перфекціонізму особистості// О.І.Кононенко// Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ["Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології"], (13 травня 2014р.).- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2014. – С. 13-15.
 • Кононенко О.І. Дослідження прагнення людини до досконалості у вітчизняній психології/ О.І.Кононенко//Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю ["Особистість у сучасному світі"],(20-22 листопада 2014р.).- Інститут психології імені Г.С. Костюка, м. Київ, 2014. – С. 75-77.
 • Кононенко О.І. Адаптивність як критерій амбівалентності перфекціонізму особистості/ О.І.Кононенко// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ["Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології"], (18травня 2015р.). - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2015.- С. 16-18.
 • Кононенко О.І. Векторы исследования перфекционизма личности/ О.І.Кононенко//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Психолого-педагогические проблемы личности и общества"] (20 февраля 2014 года) – Режим доступу: http://psytolerance.info/company.php?c =1389441591&s =1392337559.
  Кононенко О.И. Перфекционизм личности как фактор социальной тревожности субъекта/ О.И. Кононенко// Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції [Личность и общество: проблемы взаимодействия"],( 23 квітня 2015р.). - Челябінськ, Росія, 2015. - С.117-118.
 • Кононенко О.І. Феноменологія "надситуативної активності" як потенційного предиктора перфекціонізму / О.І.Кононенко// Актуальні проблеми сучасної педагогіки та психології: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 жовтня 2015р. / заг. ред. Г.О. Горбань – Маріуполь : МГУ, 2015. – С.39-41.
 • Кононенко О.І. Перфекціонізм у професійній діяльності: психологічні проблеми/ О.І.Кононенко// Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології роботи психолога в організації»(Запоріжжя , 29-30 жовтня 2015 р.). - С.29-31.
 • Кононенко О.І. Психологічна характеристика особистості автентичного перфекціоніста / О.І.Кононенко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Наука в епоху дисбалансів"], ( 25 січня 2016р.) – Київ, 2016. – С.105-107.
 • Кононенко О.І. Уявлення суб’єкта про себе в структурі перфекціонізму особистості/ О.І.Кононенко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Ключові питання у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст." ], (29-30 січня 2016р.). – Львів, 2016.- С.12-14.
 • Кононенко О.І. Негативний вплив перфекціонізму на виконання військових обов’язків/ О.І.Кононенко// Матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”] - Київ, 2016- С. 165-166.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabd50be40657345354441571542283
title_5dabd50be41829183144771571542283
title_5dabd50be42995731596661571542283
title_5dabd50be43af5889787921571542283
Top