Посада – доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики

Науковий ступінь – кандидат фізіко – математичних наук , 1985г. «Квазіточний метод рішення завдань оптимального управління»

Вчене звання – доцент,

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Базова вища освіта – Одеський державний університет імені І.І.Мечникова

З якого року працює в університеті – з 1972 – в університеті, з 1974 – на кафедрі оптимального управління і економічної кібернетики.

Громадська наукова діяльність – не має

Перелік наукових праць за 2002-2007рр:

Ефимова Г.А., Рудык О.Г. «Адаптивный опорный метод решения задач оптимального управления с интегро-дифференциальными связями». // Тезисы докладов. Международная конференция «Дифференциальные и интегральные уравнения». -2001г. - Одесса

Ефимова Г.А., Бабич А.В. «Методы решения и анализа задач многокритериальной оптимизации» //Всеукраинская научная конференция молодых ученых. Тезисы докладов. -2006г. – стр125-126. – Донецк.

Коло наукових інтересів – чисельні методи рішення задач оптимального керування

Перелік викладаємих курсів

«Методи оптимізації і дослідження операцій» - III-V курс відділення «Прикладна математика».

Курс є базовим для «Математичної економіки», «Теорії керування», «Математичного моделювання і системного аналізу», «Теорії ухвалення рішень». У даному курсі студенти знайомляться з чисельними методами рішення задач умовної і безумовної оптимізації різних типів, вчаться вибирати якнайкращий метод для вирішення за певних умов, аналізувати отримане рішення.

«Вища математика» - 1 курс спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Прослуховуючи річний курс вищої математики студенти знайомляться з елементами лінійної алгебри, з диференціальним і інтегральним численнями, з аналітичними методами знаходження екстремуму функції однієї і багатьох змінних.

«Математичне програмування» - 2 курс всіх економічних спеціальностей.

Даний семестровий курс дозволяє познайомити студентів з принципами побудови математичних моделей економічних задач, з симплекс методом рішення задач лінійного програмування і з методами рішення транспортних задач, у тому числі ускладнені постановки.

«Моделі економічної динаміки» - для студентів спеціалізації «математична економіка»

У цьому семестровому курсі розглядаються математичні моделі мароекономіки, починаючи з простих – моделей Кейна, Хикса і закінчуючи моделлю Солоу.

Перелік науково- методичних праць:

  1. Єфимова Г.О., Рудик О.Г. «Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт по дисципліні «Математичне програмування» для студентів економічних спеціальностей». Частина 1. Задачі лінійного програмування.
  2. Єфимова Г.А., Рудик О.Г. «Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт по дисципліні «Математичне програмування» для студентів економічних спеціальностей». Частина 2. Транспортні задачі. Ускладнені постановки. Єфимова Г.О., Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів МЕО. Частина 1
  3. Єфимова Г.О., Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів МЕО. Частина 2.
  4. Єфимова Г.О., Плотніков В.О., Смірнова Н.О., Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів МЕО. Частина 3. Функція. Екстремум функції.
  5. Єфимова Г.О., Смірнова Н.О., Бенумєрова Т.В. Методичні вказівки до курсу «Вища математика» для студентів МЕО. Частина 4. Інтегральне числення.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f78d23182634123871529411469
title_5b28f78d232993077627091529411469
title_5b28f78d233ab13403799991529411469
title_5b28f78d234bd1919547221529411469
Top