Кічмаренко Ольга Дмитрівна

Посада – доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики

Науковий ступінь –кандидат фізико-математичних наук; дисертація „Усереднення в задачах керування системами із запізненням”, 2004 р. , спец. 01.01.09

Вчене звання – доцент (2007р)

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Базова вища освіта – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1991 г. (математика, прикладна математика)

З якого року працює в університеті – з 01.09.1999.

Громадська наукова діяльність – відповідальний редактор журналу „Вісник Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова”.Член спеціалізованої ради при Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова

Перелік наукових праць за 2002-2007рр:

 • Плотников В.А., Кичмаренко О. Д. Квазидифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом // Материалы Международной научной конференции "Современные проблемы математики", часть 2. – Черновцы-Киев, 1998. – С. 212 – 215.
 • Кичмаренко О.Д. Обоснование схемы частичного усреднения // Вестник Одесского университета. –1999. – Т. 4, вып. 4. С. 130-133
 • Кичмаренко О.Д. Существование и непрерывность решений квазидифференциальных уравнений с переменным запаздыванием // Вестник Одесского университета. – Одесса, 2000. – Т. 5, вып. 3. – С. 89-93.
 • Плотников В.А., Кичмаренко О. Д. Квазидифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом // Нелiнiйнi коливання. – 2000, N 3. – С. 393-399.
 • Плотников В.А., Кичмаренко О. Д. Численно-асимптотическое построение множества достижимости для управляемых систем с переменным запаздыванием // Кибернетика и вычислительная техника. 2000. – вып. 126. С. 63 –68.
 • Кичмаренко О.Д., Кострова Г.В., Плотникова Л.И. Численно-асимптотическое построение равновесных стратегий для игр в метрическом пространстве // Труды Одесского политехнического университета. – 2000. – Вып. 3(12). С. 156-160.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение уравнений управляемого движения системами с запаздыванием // Диференцiальнi та iнтегральнi рівняння. Тези доповідей Міжнародної конференції. – Одеса. – 2000. – С. 133-134.
 • Плотников В.А., Бойцова И. А., Кичмаренко О.Д., Бенумерова Т.В. Усреднение уравнений управляемого движения // Мiжнародна конференція з управління "Автоматика – 2000". – Львів. – 2000. – Т. 1. – С. 189-193.
 • Kichmarenko O. Quazidifferential equations with delay // Applications of Mathematics in Engineering and Economics '26. – Sofia:Heron Press, 2001. P. 100 – 105.
 • Кичмаренко О.Д. Решение задачи управления системами с запаздыванием и векторным критерием // Тезисы докладов VIII международной конференции "Математика. Компьютер. Образование" – Пущино. – 2001. – C. 164.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение уравнений движения в задачах управления с запаздыванием. // Мiжнародна конференція з управління "Автоматика – 2001". – Одеса. – 2001. – Т. 1. – С. 33-34.
 • Кичмаренко О.Д., Плотников В. А. Построение множества достижимости для систем с переменным запаздыванием // International Conference "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation". Thesis of reports. Kyiv. – 2001. – P. 59.
 • Кічмаренко О.Д. Усереднення диференціальних рівнянь з похідною Хукухари із затримкою. // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей міжнародної конференції, 27-29 серпня 2001 р.. – Київ. – 2001. – С. 67-68.
 • Плотнiков В.О., Кічмаренко О. Д. Усереднення диференцiальних рівнянь з максимумом // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. вип. 150. Математика. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 78-82.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение дифференциальных уравнений с максимумом. // Тезисы докладов, 6-я Крымская Международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения». – Симферополь. – 2002 – С. 72.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение уравнений управляемого движения с максимумом. // Міжнародна конференція П’яті Боголюбовські читання. Теорія еволюційних рівнянь. Тези доповідей. – Кам’янець-Подільський. – 2002. С. 84.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение управляемых дифференциальных уравнений с произ-водной Хукухары с запаздыванием // Thesis of conference reports, Kyiv, International Conference "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation" – Kyiv. – 2003, 2003 – P. 71.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение управляемых дифференциальных уравнений с производной Хукухары с запаздыванием // Тези доповідей. Міжнародна конференція Шості Боголюбовські читання. – Чернівці. – 2003 – С. 96.
 • Плотников В.А., Желтиков В.П., Кичмаренко О.Д. Асимптотическое исследование управляемых систем с запаздыванием с медленными и быстрыми переменными // Труды Одесского политехнического университета. – 2004. – Вып. 2 (22). С. 214-217.
 • Кичмаренко О.Д. Решение задач управления пучками траекторий с запаздыванием // Abstract of Internаtional Conference «Problems of Decision makin under Uncertainties». – Berdyansk, 2005. – P. 165-166.
 • Кичмаренко О.Д. Арсирий А.В. Численно – асимптотическое решение задачи управления линейной системой с производной Хукухары // Thesis of conference reports, May 23-25, Kyiv, International Conference «Dynamical systems Modeling and stability Investigation». ‑ Kyiv, 2005. P. 58.
 • Кичмаренко О.Д. Решение задачи управления с векторным критерием на траекториях с запаздыванием. // Інформаційні системи і технології. Міжнародний семінар, 19-20 жовтня 2006 року. Зб. наук. пр. – Одеса, 2006. С. 75 - 82.
 • Кичмаренко О.Д., Кострова Г.В., Плотникова Л.И. Усреднение уравнений управляемого движения для систем с постоянным запаздыванием. // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып. 2 (26). С. 103-106.
 • Плотников В.А., Кичмаренко О.Д. Схемы усреднения уравнений управляемого движения с максимумом. // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып. 2 (26). С. 106-114.
 • Теслюк Н.І., Кічмаренко О.Д. Оптимізація процесу індукції множинних пагонів винограду в культурі in vitro. / Виноградарство і виноробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. Вип. 43. С. 158-167.
 • Кичмаренко О.Д. Метод усреднения управляемых линейных дифференциальных уравнений с производной Хукухары и запаздыванием. // Тихонов и современная математика: Асимптотические методы: Международная конференция, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 19-25 июня 2006 г.: Тезисы докладов секции № 6. – М.: Издательский отдел факультета ВмиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. – С. 62 ­­– 63.
 • Кичмаренко О.Д., Арсирий А.В. Численно – асимптотическое решение задачи управления линейной системой с производной Хукухары // Thesis of conference reports, May 23-25, Kyiv, International Conference «Dynamical systems Modeling and stability Investigation». Kyiv, 2005. P. 58.
 • Кичмаренко О.Д., Арсирий А.В. Численно-асимптотическое решение задачи управления с запаздыванием. // Метод функцій Ляпунова і його застосування. 8-ма Кримська Міжнародна математична школа, 10-17 вересня 2006 року. / Тези доповідей – Сімферополь. – 2006 – С. 15.
 • Кичмаренко О.Д. Усреднение управляемых дифференциальных уравнений с производной Хукухары, содержащих запаздывание. // Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна наукова конференція, 18-23 вересня 2006 року / Тези доповідей. – Ужгород, 2006. С. 46-47.
 • Плотников В.А., Кичмаренко О.Д. Усреднение уравнений с производной Хукухары, с запаздыванием и с многозначным управлением. // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року / Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. С. 136.
 • Плотников В.А., Кичмаренко О.Д. Усреднение уравнений с производной Хукухары, многозначным управлением и запаздыванием // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 7. Матем. і мех. – С. 130 – 139.
 • Плотников В.А., Кичмаренко О.Д., Численно-асимптотическое решение задачи управления с векторным критерием на траекториях с макс. // Тезисы докладов Международный конгресс "Нелинейный динамический анализ 2007", посвященный 150-летию со дня рождения академика A.M. Ляпунова: (4-8 июня 2007 г.). - Санкт- Петербург, , 2007г.
 • Kichmarenko O.D., Plotnikov V.A. , The averaging method for optimal control problem with maximum, Abstract of 6th International ISAAC Congress, 13-18 August, 2007, p.86
 • Kichmarenko O.D., Plotnikova L.I., The numeric-asymptotic method of solution of games in a Metric space. “Fourth International conference of Applied Mathematics and computing. August 12-18, 2007, Plovdiv, Bolgaria, - Plovdiv, 2007. – p.275

Коло наукових інтересів – диференціальні рівняння із запізненням, з многозначною та розривною правою частиною та із запізненням, нечіткі диференціальні рівняння.

Перелік викладаємих курсів:

"Інформатика і програмування" та "Учбово-обчислювальний практикум" (для студентів 1-2 курсів спеціальності "Математика")

Метою курсу, який розрахований на 4 семестри, є оволодіння знаннями з теорії інформаціїї та інформатики, поняття про системи числення; ознайомлення студентів з функціонуванням сучасної комп’ютерної техніки, оволодіння навичками роботи з файловою системою Windows, з інструментальними, сервісними та прикладними програмами середовища MS Windows, вміння використовувати текстові та табличні процесори для підготовки ділової документації; оволодіння навичками програмування мовою Pascal, створення візуальних програм в Delphi; оволодіння навичками роботи в системі комп’ютерної математики Maple та її застосування для виконання математичних розрахунків і математичного моделювання різного роду задач; оволодіння навичками роботи в видавничій системі TeX для створення наукових звітів тощо.

"Теорія ігор" (для студентів 3 курсу спеціально­сті "Математична економіка")

Курс містить основні теоретичні положення теорії ігор – розділу математики, в якому досліджуються питання поведінки та вибору оптимальної стратегії учасників конфліктної ситуації; розглядаються різні класи ігор, методи їх розв’язування та застосування теорії в різних сферах діяльності людини.

"Теорія систем і математичне моделювання" (для студентів 4 курсу спеці­альності "Прикладна математика")

Змістом курсу є поняття про моделювання та про математичне моделювання зокрема, розглядаються основні типи економікоматематичних моделей, основна увага приділяється розділу динамічного програмування і застосуванню даного методу для розв’язування конкретних прикладних задач, в курсі також розглядаються задачі сітьового і календарного програмування та інші задачі на мережах (про найкоротший шлях, про максимальних потік тощо); важливим є уміння студентами застосовувати обчислювальну техніку для реалізації методів розв’язування задач.

"Системи і методи прийняття рішень" (для студентів 4 курсу спеці­альності "Прикладна математика")

Курс присвячено ознайомленню студентів з різними підходами до прийняття рішення в тій чи іншій ситуації; змістом курсу є прийняття колективних рішень, прийняття рішень в умовах конфлікту (елементи теорії матричних, біматричних, кооперативних ігор) прийняття рішень експертом з урахуванням можливих наслідків прийнятого рішення в майбутньому (в умовах визначеності, невизначеності, в умовах ризику), прийняття рішень при наявності кількох критеріїв оптимальності (многокритеріальна оптимізація) та вибір одного із множини ефективних рішень; важливим є уміння студентами застосовувати обчислювальну техніку для реалізації методів розв’язування задач.

"Теорія прийняття рішень" (для магістрів 5 курсу спеціальності "Математична економіка ")

Курс присвячено ознайомленню студентів з різними підходами до прийняття рішення в тій чи іншій ситуації; змістом курсу є прийняття колективних рішень, прийняття рішень експертом з урахуванням можливих наслідків прийнятого рішення в майбутньому (в умовах визначеності, невизначеності, в умовах ризику), прийняття рішень при наявності кількох критеріїв оптимальності (многокритеріальна оптимізація) та вибір одного із множини ефективних рішень, прийняття рішень в задачах з нечіткою постановкою.

"Дослідження операцій" (для студентів 4 курсу спеціальність "Математична економіка")

Змістом курсу є поняття про економікоматематичне моделювання, методи розв’язування екстремальних економічних задач, аналіз на чутливість отриманих розв’язків, метод динамічного програмування і його застосування для розв’язування різних економічних і технічних задач, методи сітьового і календарного програмування та інші задачі на мережах (про найкоротший шлях, про максимальних потік тощо).

"Математичні методи дослідження операцій" (для студентів 2-3 курсів спеціальності "Економічна теорія")

Змістом курсу є поняття про економікоматематичне моделювання, методи розв’язування екстремальних економічних задач, аналіз на чутливість отриманих розв’язків, метод динамічного програмування і його застосування для розв’язування різних економічних задач, методи сітьового і календарного програмування та інші задачі на мережах (про найкоротший шлях, про максимальних потік тощо), ознайомлення з методами прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику, за наявності векторного критерію оптимальності.

"Методи оптимізації" (для студентів 4 курсу спеціальності "Інформаційні технології")

Мета курсу – ознайомлення студентів з задачами оптимізації (одно- і багатовимірної, безумовної та умовної оптимізації), аналітичними та чисельними методами їх розв’язання, окремо виділяється курс лінійного програмування і теорії двоїстості, розглядається найпростіша задача варіаційного числення.

"Системи прикладних програм" (для студентів 6 курсу спеці­альності "Прикладна математика" кафедри оптимального керування і економічної кібернетики) – використання систем комп’ютерної математики Maple та MatLab для розв’язування задач оптимального керування та математичного моделювання керованих систем із застосуванням асимптотичних методів.

"Моделювання економічних процесів в системі Simulink MatLab" (для студентів 5 курсу спеці­альності "Прикладна математика" кафедри оптимального керування і еконо­мічної кібернетики)

Метою курсу є оволодіння знаннями та поняттями про імітаційне моделювання, а також вміння застосовувати для моделювання пакета Simulink у системі MatLab.

Обчислювальна практика (для студентів 3 курсу спеціальності "Прикладна математика" кафедри оптимального керу­вання і економічної кібернетики)

Оволодіння навичками роботи в системах комп’ютерної математики Maple та MatLab та їх застосування для виконання математичних розрахунків і математичного моделювання різного роду задач; оволодіння навичками роботи в видавничій системі TeX для створення наукових статей, звітів тощо.

Перелік науково- методичних праць:

Кічмаренко О.Д., Комлєва Т.О., Плотнікова Л.І., Скрипник Н.В., Усов А.В. Комплексні числа // Методичні вказівки та учбові завдання для студентів технічного університету. – Одеса: Астропринт, 2006. – 48 с.

Кічмаренко О.Д., Осадчий О.К., Яровий А.Т. Транспортна задача і задача про призначення // Методичні вказівки і учбові завдання для самостійної роботи з дисципліни „методи оптимізації і дослідження операцій” для студентів фаху „Прикладна математика”. – Одеса: Астропринт, 2006. – 33 с.

Кичмаренко О.Д., Плотникова Л.И., Скрипник Н.В. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью // Методические указания для студентов 3 – 6 курсов. – Одесса: Астропринт, 2007. – 88 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f78d23182634123871529411469
title_5b28f78d232993077627091529411469
title_5b28f78d233ab13403799991529411469
title_5b28f78d234bd1919547221529411469
Top