Таірова Марія Сергіївна

Посада - доцент кафедри Математичного та комп‘ютерного моделювання

Наукова ступень - кандитдат фіз.- мат. наук з 2013

Вчене звання - доцент

Базова вища освіта - ОНУ ім. І.І. Мечникова факультетПрикладна математика 2009

Працює в університеті - 2009 р.

Біографія

Народилась у 1987 році, місті Одесса. У 2003 році поступла у ОНУ ім. І. І. Мечникова на факультет прикладної математики, у 2009 році отримала диплом магістра прикладної математики. У 2009 року поступає в аспірантуру ОНУ ім. І. І. Мечникова. У 2013 році захищає дисертацію по спеціальності «варіаційне числення та теорія оптимального керування» на тему «Практична стійкість і практична стабілізація дискретних включень»

Список курсів, що читаються:

Основні курси

 1. Чисельні методи
 2. Алгоритми та методи обчислень
 3. Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 4. Програмні засоби наукових обчислень

Спец курси

 1. чисельні методи розв’язку задач математичної фізики

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ

 1. Скрипник Н.В., Сасонкина М.С. Нечеткие Существование и единственность решений нечетких уравнений // ВОСЬМАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Математическое моделирование и информационные технологии» : Сборник Тезисов (20 -21 ноября 2008 г.) – г. Одесса, 2008. - С.52.
 2. Скрипник Н.В., Сасонкина М.С. Нечеткие дифференциальные уравнения // Наукова конференція молодих вчених і студентів з диференціальних рівнянь та їх застосувань, присвячена 100 - січневому ювілею Я.Б.Лопатинського: Тези доповідей (11 - 14 листопада 2008 р.). - Донецк, 2008. - С.97.
 3. Сасонкiна М.С., Скрипник Н.В. Усереднення нечiтких диференцiальних рiвнянь. Вісник Одеськ. Нац. Ун-ту. Матем. і мех. -2010г. – Т. 15, вип. 19. – С. 109 – 118.
 4. Пичкур В.В., Сасонкина М.С.  О свойствах максимального множества практической устойчивости дискретного включения // Bulgarian – Turkish – Ukrainian Seintific Conference  «Mathematical analisis, differential equations and their applications» (september 15-20, 2010). – Sunny Beach, Bulgaria -2010. - С.71.
 5. Сасонкина М.С.  Побудова максимальних множин практичної стійкості дискретних включень. // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова (9-14 августа, 2010 г., Одесса, Украина): Тезисы докладов. – Одесса: Астропринт, -2010. - С.88.
 6. Пичкур В.В., Сасонкина М.С.   Оптимальные множества начальных условий в задаче практической устойчивости дискретных включений // «Mathematical analisis, differential equations and their applications» (september 15-20, 2010). – Sunny Beach, Bulgaria -2011. - С.291-300.
 7. Пічкур В.В., Сасонкіна М.С. Про неперервну залежність розв'язків дискретних включень від початкових умов // Таврический Вестник Информатики и Математики - 2011. - С.73-80.
 8. Пічкур В.В., Сасонкіна М.С. Про практичну стійкість дискретних включень// Праці міжнар. конф. «Dynamical systems modelling and stabilityinvestigation» (May 25-27, 2011). -K.: Київський університет  імені Тараса Шевченка. -2011. -С.123.
 9. Пічкур В.В. максимальна множина початкових умов у задачi слабкої практичної стiйкостi дискретного включення / Пічкур В.В., Сасонкіна М.С.// Нелiнiйнi коливання, 2012, т . 15, № 4, сс. 504-514.
 10. Practical stabilization of discrete control systems /Pichkur V.V., Sasonkina M.S.// International Journal of Pure and Applied Mathematics -- Vol. 81, No. 6, 2012, pp. 877-884.
 11. Т. О. Романова, М. С. Таiрова Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова ЗВОРОТНИЙ МЕТОД ПРАКТИЧНОЇ СТАБIЛIЗАЦIЇ ДИСКРЕТНИХ ЛIНIЙНИХ СИСТЕМ ISSN 2304-1579.Вiсник Од. нац. ун-ту. Мат. i мех.–2015 .–Т.20, вип. 1(25).–С. 59–70
 12. Tairova M. S./ Reverse algorithm for practical stabilization of discrete inclusions/ Tairova M. S., Strakhov Y. M./ International Journal of Pure and Applied Mathematics -- Vol. 116, No. 2, 2017, pp. 489-499.
 13. Таiрова М. С. / Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем / В. В. Пiчкур, В. В. Собчук, М. С. Таiрова, О. М. Башняков // Дослiдження в математицi i механiцi. – 2018. – Т. 23, вип. 1(31). – С. 81–87
 14. M. S. Tairova (Sasonkina) / On the practical stability of discrete inclusions with spatial components/V. V. Pichkur, Y. M. Linder, and M. S. Tairova (Sasonkina)// Nonlinear Oscillations vol. 22 (2019), No. 4, pp. 526-531.
 15. М. С. Таiрова/ Побудова множини досяжностi динамiчної системи в R3 /Д. Г. Карташов, М. С. Таiрова// Дослiдження в математицi i механiцi. – 2020. – Т. 25, вип. 2(36). – С. 83–94

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top