Осадчий Олександр Кузьміч

Посада– старший викладач кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Науковий ступінь – не має

Вчене звання – не має

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Базова вища освіта – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, спеціальність “Прикладна математика”,

З якого року працює в університеті –з 1977 р.- в університеті, на кафедрі – з 1983г.

Гормадська наукова діяльність – не має

Перелік наукових праць

 1. Осадчий А.К., Зверкова Т.В., Усреднение нелинейных колебаний с разрывными характеристиками // Тезисы докладов, М.: ИПМ АН СССР, Четвертая Всесоюзная конференция по оптимальному управлению. 16-18.11.1982, 1982 - ???
 2. Яровой А.Т., Зверкова Т.С., Осадчий А.К., Усреднение систем с разрывной правой частью // Тезисы докладов, Одесса: ОГУ, III Республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям, 1982
 3. Осадчий А.К., Обобщение второй основной теоремы Н.Н. Боголюбова на случай систем с разрывной правой частью // Деп.в УкрНИИНТИ 23.09.83, 1983
 4. Осадчий А.К., Ефимова Г.А., К решению общей задачи терминального управления // Тезисы докладов, Баку: ИК АН АзССР, Респ. Школа-семинар молодых ученых по прикладной математике и кибернетике, 1984
 5. Осадчий А.К., Плотников В.А., Усреднение в задачах управления разрывными системами // Тезисы докладов, Пятая Всесоюзная конференция по управлению в механических системах КАН, 12-14.06.85., 1985
 6. Плотников В. А., Осадчий А.К., Усреднение уравнений управляемого движения с разрывными характеристиками // Деп.УкрНИИНТИ 5.05.85 911 Ук-85Деп., 1985
 7. Осадчий А.К., Плотников В.А., Климчук С.С., Плотникова Л.И., Асимптотическое решение задачи синтеза управления // Тезисы докладов, Харьков, Всесоюзная научная конференция "Метод функций А.М. Ляпунова в современной математике" 27-29 мая 1986, 1986
 8. Осадчий А.К., Плотников В.А., Климчук С.С., Плотникова Л.И., Усреднение дифференциальных включений и ассимптотическое исследование уравнений управляемого движения // Тезисы докладов, Иркутск, Шестая Всесоюзная конференция "Качественная теория диф. уравнений" 3.07.86, 1986
 9. Плотников В. А., Плотникова Л.И., Климчук С.С., Осадчий А.К., Усреднение разрывных уравнений в задачах управления нелинейными колебаниями // Тезисы докладов, Львов, VI Всесоюзная конференция по управл. и механ. системах, 1988
 10. Плотников В. А., Осадчий А.К., Устойчивость разрывных орбитально устойчивых систем. // Тезисы докладов, Харьков: ХГУ, Международная математическая конференция "Ляпуновские чтения", 1992 - С. 124-125
 11. Бенумерова Т.В., Осадчий А.К., Плотников В.А., Усреднение уравнений управляемого движения с разрывной правой частью // Вісник ОДУ. Физ-мат науки, Одесса, 1999 - С.111-115
 12. Осадчий А.К., Схемы частичного усреднения для систем с разрывной правой частью на поверхности, зависящей от времени // Диференціальні та інтегральні рівняння. Тези доповідей Міжнародної конференції, Одесса: Астропринт, 2000 - С. 208

Коло наукових інтересів – Теорія диференціальних рівнянь з розривною і багатозначною правою частиною, асимптотичні методи.

Перелік викладаємих курсів

Практикум з курсів:

“Методи оптимізації”,“Теорія управління”,“Варіаційне числення”,“Математичні методи дослідження операцій”,“Дослідження операцій”, “Теорія прийняття рішень”,“Системи і методи прийняття рішень”,“Теорія систем і математичне моделювання”,“Теорія ігор”,“Інформатика і програмування”,“Чисельно-асимптотичні методи в задачах керування».

Перелік науково-методичних праць:

 1. Смірнова Н.О., Ефендієв В.В., Осадчий О.К., Методичні вказівки і лабораторні роботи до курсу "Вич. маш., міні- і мікрокомп'ютери, прогр. і практикум" для студентів 1 курсу. денного відділення ММФ. . //, Одеса: ОГУ, 1985 - 44с.(? 45 ?)
 2. Смірнова Н.О., Ефендієв В.В., Осадчий О.К., Методичні вказівки і лабораторні роботи до курсу "ЕОМ, інформатика і практикум по програмуванню" для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 01.01. "Математика". //, Одеса: ОДУ, 1991 - 44с.
 3. Єфимова Г.О., Бенумерова Т.В., Осадчий О.К., Методичні вказівки і лабораторні роботи на Паскалі до курсу "Інформатика і програмування" для студентів спеціальності "Математика" //, Одеса: Астропрінт, 2000 - 69с.
 4. Єфимова Г.0., Бенумерова Т.В., Осадчий О.К., Методичні вказівки та лабораторні роботи на Паскалі з курсу "Інформатика и програмування" для студентів фаху "Математика" // , Одеса: Астропринт, 2000 - 70с.
 5. Яровий А.Т. , Бенумерова Т.В., Осадчий О.К., Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Економетрика” студентам економічних фахів. ч.1// . Одеса: Астропринт, 2005 – 52с.
 6. Кічмаренко О.Д., Яровий А.Т., Осадчий О.К., Методичні вказівки і учбові завдання на тему „Транспортна задача і задача про призначення” студентам фаху „Прикладна математика”. ч.5// . Одеса: Астропринт, 2006 – 33с.
 7. Яровий А.Т., Бенумерова Т.В., Осадчий О.К., Методичні вказівки по курсу „Дослідження операцій”, цілочисельне програмування студентам фаху „Прикладна математика”, „Класична математика”, „Економічна теорія”, „Комп’ютерні системи та мережі”, „Менеджмент організації”.// Одеса:Астропринт, 2007.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c3f960477317025209861600929686
title_5f6c3f960487111669620521600929686
title_5f6c3f960496c12311859771600929686
Top