Курбатова Ірина Миколаївна

kurbatova

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В 1976 році закінчила Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова  за спеціальністю математика.

В 1976-1979 роках навчалась в  аспірантурі на кафедрі геометрії і топології  ОДУ, а в 1980 році захистила  кандидатську дисертацію на тему “Квазі-геодезичні відображення ріманових просторів”. В 1985 році отримала вчене звання доцента.

Під керівництвом Курбатової І.М. виконано і успішно захищено в 1991 році в  Московському державному університеті ім..Ломоносова  кандидатську дисертацію Раада Кадема (громадянина Іраку) на тему «2F-планарные отображения аффинносвязных и римановых пространств».

 З 1979 до 2017 року працює  на кафедрі геометрії і топології, а з 2017 – на кафедрі диференціальних рівнянь, геометрії та топології.

Викладала наукові дисципліни

 • аналітична геометрія
 • диференціальна геометрія
 • топологія
 • ріманова геометрія
 • теорія ймовірностей і математична статистика (для економістів)
 • математичне програмування (для економістів)
 • дослідження операцій (для економістів)
 • вища математика (для економістів)
 • теорія нечітких множин.

Сфера наукових інтересів – теорія дифеоморфізмів  многовидів з різноманітними афінорними структурами. 

За останні 10 років опубліковала більше ніж 50 наукових робіт (самостійно і в співавторстві), основні з яких

 1. Курбатова И.Н., Хаддад М. Метрики 2F-плоских 3-параболически келеровых пространств. – Известия пензенского гос.пед.ун-та. Физ.-мат.науки. №26. Пенза, ПГПУ, 2011. С.121-128.
 2. Kurbatova I.N. 2F-planar Mappings of the Manifolds with Special Affine Structures. – Abstr. of the International Conference dedicated to 120-th annivessary of Stefan Banach. September 17-21, 2012. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, Ukraine, 2012.
 3. Курбатова И.Н. О 4-квазипланарных отображениях специальных почти кватернионных многообразий.– Известия пензенского гос.пед.ун-та. Физ.-мат.науки. №30. Пенза, ПГПУ, 2012. С.98-106.
 4. Курбатова И.Н. О некоторых типах диффеоморфизмов почти кватернионных многообразий. – Math.stud., Lviv.  Т.40,№1.2013, С.95-103.
 5. Курбатова И.Н. Канонические квази-геодезические отображения параболически келеровых пространств. – Proc. Inter. Geom. Center, 7(1):15-26, 2014.
 6. Курбатова И.Н. О закономерностях канонических квази-геодезических отображений параболически келеровых пространств. – Proc. Inter.Geom. Center, 7(2):24-34,2014.
 7. Курбатова И.Н. 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий // Proc. Inter. Geom. Center, 8(1): 46-56, 2015.
 8. Курбатова И.Н., Сисюк О.Т. Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств // Proc. Inter. Geom. Center, 8(1): 46-56, 2015.
 9. Курбатова И.Н. О 4-квазипланарных отображениях полукватернионных многообразий // Proc. Inter. Geom. Center, 9(2): 49-62, 2016.
 10. Курбатова И.Н., Лозиенко Д.В. О канонических квази-геодезических отображениях рекуррентно-параболических пространств// Proc. Inter. Geom. Center, 10(3-4): 44-57, 2017.
 11. Коновенко Н.Г., Курбатова И.Н., Цвентух Е..  2F-планарные отображения псевдоримановых пространств с f-структурой. Proc. Intern. Geom. Center, 11(1):39-51, 2018.

     Навчальні посібники

 1. І.М.Курбатова, Л.А.Гармашова. Методичний посібник з вищої математики для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.030509 «Облік та аудит». Одеса, ОНУ, 2014, 84 сторінки

    Методичні вказівки 

 1. І.М.Курбатова, Л.А.Гармашова Тестові завдання  з курсу «Вища математика» для студентів 1 курсу ЕПФ спеціальностей Менеджмент ЗЕД та Облік та аудит. Одеса, ОНУ, 2011, 32 сторінки
 1. І.М.Курбатова Методичні вказівки з курсу «Теорій ймовірностей та математична статистика» для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.030509 «Облік та аудит». Одеса, ОНУ, 2016

 Стислі анотації дисциплін, що викладає Курбатова І.М. 

Загальні курси

 1. Диференціальна геометрія (2 курс, спеціальність «Математика»)

Під час вивчення курсу студентам надаються методи дослідження ліній і поверхонь, використовуючи основи диференціального і інтегрального числення, основні геометричні поняття, які пов’язані з кривими і поверхнями у просторі, а також різні види спеціальних відображень поверхонь.

Література: 1) Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии.

                      2) Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия.

                      3) Лейко С.Г. Курс диференціальної геометрії.

 1. Топологія (4 курс, спеціальність «Математика»)

Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основними топологічними поняттями, спеціальними класами топологічних просторів, відображеннями на цих просторах. Окрім основ загальної топології вони ознайомлюються з основами алгебраїчної топології (фундаментальні групи, топологічні групи), диференціальної топології (гладкі структури і многовиди).

Література:

1) Синюков Н.С., Матвеенко Т.И. Топология. Киев. “Вища школа”,1984. – 264 с.

2) Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию . Москва.        “Наука”, 1977. – 368 с.

 1. Нечіткі множини в економіці(3курс, спеціальність «Математика»

Теорія нечітких множин – молодий напрям в математиці, який вивчає нечіткі аналоги фундаментальних об’єктів. В курсі, що пропонується студентам, вводяться поняття нечіткої множини в сенсі Заде, в сенсі Гогена, інтервальної нечіткої множини, нечітких бінарних відношень, нечіткого числа, відображення, групи, нечіткої логіки, таке інше. Курс передбачає ознайомлення студентів із застосуванням теорії нечітких множин в економіці. Зокрема, розглядаютья  задачі про планування прибутку фірми , застосування нечіткої логіки при прийнятті рішень та ін..

Література:

1) Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин. Одеса.“Астропринт”,2005.–192 с.

2) Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. Москва.“Радио и связь”,1982.–432 с

    

 

 1. Вища математика для економістів

Курс розрахований на формування базових математичних знань для розв’язання задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та  математичного формулювання економічних задач. Курс дає можливість надати студентам можливості придбати ґрунтовних знань з математики, які широко використовуються в сучасній економіці, бізнесі та управлінні

Зміст курсу вищої математики, що викладається для економістів, є основою для курсів теорії ймовірностей та математичної статистики, дослідження операції, економетрики, статистики, економіки підприємств, мікро- та макроекономіки

Література:

 1. І.П Васильченко. Вища математика для економістів. - Київ: Знання, 2004.
 2. П.П.Овчинников, Ф.П Яремчук, В.М.Михайленко. Вища математика.Ч. 1. - Київ: Техніка, 2000.
 3. А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В.Браилов. Математика в зкономике.ч.1. - М: Финансьі и статистика, 1999.
 4. А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В.Браилов, И.Г.Шандра. Математика в зкономике.ч.2. - М.: Финансьі и статистика, 1999.
 5. А.Н.Колесников. Краткий курс математики для зкономистов. - М.: ИНФРА-М, 1997.
 6. М.Бугір. Математика для економістів. - Київ: Академія, 1998.
 7. О.О.Замков, А.В.Толстопятенко, Ю.Н.Черемньїх. Математические методы в зкономике. - М.: Финансы и статистика, 1999.
 8. В.С Шипачев. Высшая математика. - М.: Высшая школа, 2002
 9. Н.Ш.Кремер. Высшая математика для зкономистов. - М.: Высшая школа, 1999.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e52084730b0e20543534181582434375
title_5e52084730cf016678596761582434375
title_5e52084730e191306923941582434375
title_5e5208473103f10542313421582434375
Top