Євтухов В’ячеслав Михайлович

evtuhov

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • 1972р. Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова і отримав кваліфікацію – математик, викладач математики.
 • 1980р. Захистив дисертацію «Асимптотична поведінка розв’язків одного нелінійного диференціального рівняння другого порядку типу Емдена-Фаулера»  на  здобуття наукового ступеня кандидата фізико- математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння в спеціалізованій раді К041.051.05 при Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова (науковий керівник кандидат фіз.-мат. наук,  доцент О.В. Костін).
 • 1989р. Захистив дисертацію«Асимптотичні зображення розв’язків неавтономних звичайних диференціальних рівнянь» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння в спеціалізованій  раді  Д 01.66.02  при Інституті математики НАН України (Київ).
 • 1985р. Отримав атестат доцента по кафедрі вищої математики.
 • 1993р.Грант Соросівського доцента.
 • 2002р. Отримав атестат професора по кафедрі диференціальних рівнянь.

1972-1974рр. Навчався в аспірантурі по кафедрі математичного аналізу Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.

1974-1976рр. Працював на посадах асистента і старшого викладача кафедри математичного аналізу ОДУ імені І.І. Мечникова.

1976-1988рр. Працював на посадах старшого викладача і доцента   кафедри вищої математики ОДУ імені І.І. Мечникова. (1976-1981рр. читав лекції з курсу «Вища математика» для студентів хімічного факультету. 1982-1988рр. читав лекції з курсу «Математичний аналіз» для студентів фізичного факультету).

1989-2017рр. Завідувач кафедри диференціальних рівнянь Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

2018 р. Обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології. ОНУ імені І.І. Мечникова.

 

1981-1982 рр. Стажувався в Німецькій Демократичній Республіці  в м. Росток (Ростокський університет) і в м. Берлін  (академія наук НДР).

1988-1989 рр., 1992р.Стажувався під керівництвом академіка НАН Грузії І.Т.Кігурадзе в Інституті математики імені А. Размадзе Академії Наук Грузії (м. Тбілісі).  

2009р, 2015р.Стажувався під керівництвом академіка НАН України А.М.Самойленко в Інституті математики НАН України.

 

З 2007р. по теперішній час. Голова спеціалізованої ради К 41.051.05 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

З 2017р.  Головний редактор журналу «Дослідження в математиці та механіці»

З 2018р.Член редакційної колегії журналу «Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications».

З 2017р. Член бюро Українського математичного товариства.

З 2017р. Член Вченої ради Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Основна область наукових інтересів – дослідження асимптотичних властивостей розв’язків нелінійних і істотно нелінійних неавтономних звичайних  диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь.

Зокрема цікавлять

 • Методи встановлення асимптотичних зображень для правильних та сингулярних неколивних розв’язків нелінійних і істотно нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь
 • Дослідження асимптотичної поведінки коливних розв’язків лінійних, нелінійних і істотно нелінійних диференціальних рівнянь
 • Асимптотична теорія систем лінійних диференціальних рівнянь
 • Теорія стійкості за Ляпуновим
 • Методи встановлення існування зникаючих розв’язків у систем квазілінійних неавтономних диференціальних рівнянь
 • Застосування теорії правильно та швидко змінних функцій при дослідженні асимптотичних властивостей розв’язків диференціальних рівнянь
 • Застосування асимптотичної теорії диференціальних рівнянь при дослідженні реальних процесів в фізиці, біології, екології, медицині, економіці, фінансовій математиці, тощо.

За результатами досліджень опубліковано понад 150 робіт. Основні наукові публікації.

Під керівництвом проф. Євтухова В.М. підготовлено 13 кандидатських дисертацій.  Дисертації.

У 2009році нагороджений  Дипломом та Пам’ятною медаллю імені Н.Н.Боголюбова оргкомітетом Українського математичного Конгресу, та Почесною грамотою Південного наукового центру НАН і МОН України та ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону.

 

 СПИСОК КУРСІВ, ЩО ЧИТАЮТЬСЯ ВИКЛАДАЧЕМ: 

 1. Диференціальні рівняння.
 2. Основи нелінійного аналізу.
 3. Асимптотичне інтегрування нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.
 4. Теорія L- діагональних систем лінійних диференціальних рівнянь.
 5. Асимптотичне інтегрування лінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь другого та вищих порядків .
 6. Умови існування обмежених та зникаючих в особливій точці розв’язків у систем квазілінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь.
 7. Асимптотичне інтегрування істотно нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь другого та вищих порядків.
 8. Математичні моделі мікро та макроекономіки. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ 

У 2004 р. був співзасновником і першим завідувачем кафедри Математики та математичного моделювання в Міжнародному гуманітарному університеті та до  2007р. читав на цій кафедрі лекції з курсів «Математичний аналіз»і«Диференціальні рівняння».

2009-2012рр. Член методичної комісії з математики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2008-2010рр.Заступник голови експертної комісії з математики та природничих наук ДАК України. Неодноразово залучався до роботи в експертних комісіях для проведення ліцензування та акредитації вузів та спеціальностей  математика і прикладна математика, зокрема в Львівському національному університету імені Івана Франка, Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича, Уманському  державному педагогічному університеті імені П.Тичини, Миколаївському державному університеті, тощо.

2001-2007рр.Член спеціалізованих   рад по захисту кандидатських дисертацій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і Одеському національному університету імені І.І.Мечникова.

2011 – 2014 рр. Член секції Наукової Ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом математика.

2016р.Керівник проектної групи підготовки освітньо-наукової програми зі спеціальності 111-математика третього рівня вищої освіти (доктор філософії в галузі математики та статистики за спеціальністю «математика») в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

2016-2017рр. Член підкомісії з математики Науково-методичної комісії з біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

2009-2016рр.Відповідальний редактор журналу «Вісник Одеського національного університету» (математика і механіка)

2009, 2015рр. Нагороджений Почесними  грамотами Міністерства освіти і науки України,

 

Основні наукові публікації

 1. 1. Костин А.В, Евтухов В.М. Асимптотика решений одного нелиней­ного дифференциального урав­нения // Докл. АН СССР. - 1976. - Т. 231, N 5. - С. 1059-1062.
 2. 2. Евтухов В.М. Об одном нелинейном дифференциальном уравнении второго порядка // Докл. АН СССР. - 1977. - Т. 233, N 4. - С. 427-431.

3.Евтухов В.М.  Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных урав­нений второго порядка // Сообщ. АНГССР. -1982. - Т. 106, N 3. - С. 473-476.

 1. 4. M. SchneiderK.R. Uber die Existenz und Stabilitat von Autowelen der van - der - Pol Gleichungmit Diffusion // Preprint. P - Math - 08/83 Akademie der Wis­sen­schaf­ten der DDR. Institut fur Mathematik. Berlin., 1983, pp. 1 - 29.
 2. ЕвтуховВ.М. Асимптотические свойства решений одного класса дифференциальных уравнений второго по­ряд­ка // Math. Nachr. - 1984. - V. 115. - S. 215-236.
 3. Вишняков В.И, Драган Г.С, Евтухов В.М,МаргащукС.В.Распределение электро­ста­тического потенциала в сферически симмет­ричной плазме // Теплофизика высоких температур. - 1987. - Т. 25, N 3. - С. 620.
 4. Евтухов В.М. Асимптотические свойства монотонных решений одного класса нели­нейных диф­фе­рен­ци­аль­ных уравнений n-го порядка // Докл. расшир. заседаний семинара Ин-та прикл. мат. им. И.Н. Ве­куа ТТУ,- 1988.- Т. 3, N 3.- С. 62-65.
 5. Евтухов В.М, ШнайдерК.Р. О существовании автоволн у урав­нения Ван-дер-Поля с диф­фузией // Дифференц. уравнения. - 1988. - Т. 24, N 6. - С. 1027 - 1037.
 6. ЕвтуховВ.М.Асимптотическое интегрирование линейных систем дифференциальных уравнений с почти пос­то­янными коэффициентами // Сообщ. АН ГССР.-1989.- Т. 136, N 3.- С. 541-544.

10.Евтухов В.М.,Дрик Н.Г. Асимптотические представления решений од­ного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка // Сообщ. АН ГССР. - 1989. - Т. 133, N 1. - С. 29-32.

 1. Евтухов В.М. К вопросу об асимптотическом интегрировании линейных дифференци­альных уравнений // Докл. расшир. заседаний семинара Ин-та прикл. мат. им. И.Н. Векуа ТРУ.- 1990.- Т. 5, N 3.- С. 72-74.

12.Евтухов В.М. Асимптотика решений одного полулинейного дифференциального урав­нения второго порядка // Диф. уравнения.-1990. - Т. 26, N 5. - С. 776-787.

 1. Евтухов В.М. Об асимптотическом представлении решений линейных дифференци­альных уравнений п-го порядка // Сообщ. АН ГССР. - 1990. - Т. 137, N 1. - С. 45-48.
 2. Евтухов В.М. Асимптотическое интегрирование линейных систем дифференциальных уравнений в случае квази­жордановой нормальной формы главной матри­цы коэффициентов // Докл. АН СССР.- 1990. - Т. 314, N 2. - С. 279-283.
 3. Евтухов В.М. К вопросу об асимптотике монотонных решений одного дифференци­ального уравнения типа Эм­дена-Фаулера // ReportsofenlargedsessionoftheseminarofI.N.Vekuainst. ofappl. math.-1992.- V. 7, N 3.- P. 36-38.
 4. ЕвтуховВ.М., ДрикН.Г. Асимптотическиепредставлениярешенийодногонелинейногодиф­ференциальногоуравнениявторогопорядка // ReportsofenlargedsessionoftheseminarofI.N. Vekuainst. ofappl. math. - 1992. - V. 7, N 3. - P. 39-42.
 5. Евтухов В.М. Об одном классе монотонных решений нелинейного дифференциального уравнения п-го по­ряд­ка типа Эмдена-Фаулера // Сообщ. АН Грузии. -1992. - Т. 145, N 2. - С. 269-273.
 6. Евтухов В.М. Об асимптотике монотонных решений дифференциальных уравнений типа Эмдена-Фаулера // Диф. уравнения. - 1992. Т. 28, N 6. - С. 1076-1078.
 7. Евтухов В.М. Асимптотические представления монотонных решений нелинейного диф­ференциального урав­не­ния типа Эмдена-Фаулерап-го порядка // Докл. АН России. - 1992. - Т. 324, N 2. - С. 258-260.
 8. Евтухов В.М. Об условиях колеблемости и неколеблемости решений одного полули­нейного диф­фе­рен­ци­аль­ного уравнения второго порядка // Укр. мат. журнал. - 1994. - Т. 46, N 7. - С. 833-841.
 9. Евтухов В.М., Васильева Н.С. Асимптотические представления пра­вильных решений од­но­го полулинейного дифференциального уравнения второго порядка // Сообщ. АНГрузии.-1995.- Т. 152, N 2.- С. 228 -234.
 10. Evtukhov V.M., Drik N.G. Asymptotic behavior of solutions of a second order nonlinear differential equation// Georgian Math. J. - 1996. - V. 3, N 2. - P. 101 - 120.
 11. Evtukhov V.M., Shebanina E.V. Asymptotic behaviour of solutions of n-th order differential equations// Mem. DifferentialEquationsMath. Phys. Tbilisi. - 1997. - 13. - P. 150-153.
 12. Евтухов В.М. Об условиях неколеблемости решений одного нелинейного дифференци­ального уравнения вто­ро­го порядка// Мат. заметки. - 2000. - 67, вып. 2. С. 201-210.
 13. Евтухов В.М. Асимптотическое интегрирование некоторых классов систем линейных дифференциальных урав­нений// Нелинейные колебания. - 2000. - 3, N 3. - С. 334 - 357.
 14. Evtukhov V.M., VasiljevaN.S. Asymptotic representations of proper nonoscillation solutions of a class semilinear differential equations of the second order// Nonlinear Oscillations. - 2001. - 4, N 2. - P. 190 - 215.
 15. ЕвтуховВ.М.Асимптотическиепредставлениярешенийобыкновенныхдифференциальныхуравненийn- гопорядка.// Дифференц. уравнения. – 2001. – 37, № 11. – С. 1576.
 16. Evtukhov V.M. Asymptotic representations of solutions of ordinary differential equations of n-th order //Mem. Differential Equations Math. Phys. Tbilisi. - 2001. - 24, N 1-4. - P. 140-145.

29.ЕвтуховВ.М. Некоторыевопросыасимптотическойтеориилинейныхдифференциальныхуравненийn-гопорядка// Укр. мат. ж. - 2002. - 54, N 1. - C. 20 - 42.

 1. 30. Евтухов В.М. Асимптотические представления правильных решений одной двумерной системы дифференци­аль­ных уравнений// Доповiдi НАН України. - 2002. - N - C. 11 - 17.
 2. Евтухов В.М. Асимптотические представления правильных решений одной полулинейнойдвумерной системы дифференциальныхуравнений// Доповiдi НАН України. - 2002. - N 5. - C. 11 - 17.
 3. Evtukhov V.M., Schinkarenko V.N. On the solutions with degree asymptotics of the differential equations with exponentialnonlinearity// Nonlinear Oscillations. - 2002. - 5, N 3. - С. 324-341.
 4. Евтухов В.М. Асимптотические свойства решений дифференциальных уравнений n-го порядка // Украинский математический конгресс. Сб. избранных трудов. Киев, 2003. – с. 15-33.
 5. 34. Евтухов В.М. Об исчезающих на бесконечности решениях неавтономных систем квазилинейных дифферен­ци­аль­ных уравнений //Дифференц. уравнения. 2003, т.39, №4. – с. 441-452.
 6. 35. Evtuhov V., Kusik L. Asymptotic behavior of solutions of some systems of quazi-linear differential equations // Mathematical Notices, Miskolz. 2003, v.4, № 1, 3-24.
 7. 36. Евтухов В.М., Кусик Л.И. Асимптотические представления решений одного класса систем квазилинейных диффе­рен­ци­альных уравнений // Украинский Математический Журнал.- –55, № 12. – С. 1658-1668.
 8. Evtukhov V.M. Kirilova L.A. Asymptotic representations of solutions of non-linear second order differential equations // Memoirs on Differential Equations and Mathematical Phisics. - 2003.- v.30.- PP. 153-158.
 9. Евтухов В.М.,Стехун А.А. Асимптотические представления неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка// Математичніметоди та фізико-механічні поля. – 2004. - 47, № 4. - С. 82-87.
 10. ЕвтуховВ.М.Касьянова В.А. Асимптотическое поведение неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка.I// Укр. Мат. журнал. – 2005. – 57, №3. – С.338-355.
 11. Евтухов В.М., Кирилова Л.А. Об асимптотике решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка// Дифференц. уравнения. – 2005. – 41, № 8. – С. 1053-1061.

41.Евтухов В.М., Стехун А.А. Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь третього порядку// Вісник Львівського ун-ту. Серія мех.-мат. 2005.-Вип. 64.- С.107-120.

 1. Евтухов В.М., Касьянова В.А. Асимптотическое поведение неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка.IІ// Укр. Мат. журнал. – 2006. – 58, №7. – С.901-921.
 2. VishnyakovV.I., EvtukhovV.M.,Dragan G.S.NonlinearPoisson-Boltzmannequationinsphericalsymmetry// PhysicalReview.-2007.- E76, № 3. – P. 1-5.
 3. Евтухов В.М., Стехун А.А. Асимптотические представления решений одного класса нелинейных неавтономных дифференциальных уравнений третьего порядка// Укр. Мат. Журнал.- 2007.- 59, №10.- С. 1363-1375.
 4. Евтухов В.М., Харьков В.М. Асимптотическиепредставлениярешенийсущественнонелинейныхдифференциальныхуравненийвторогопорядка// Дифференц. уравнения. – 2007. – 43, № 10. – С. 1311-1323.
 5. Евтухов В.М., Васильева Н.С. Условияколеблемости и неколеблемостирешений одного классаполулинейныхдифференциальныхуравненийвторогопорядка// Укр. Мат. Ж. – 2007. -59, № 4. – С. 458 – 466.
 6. Евтухов В.М., Шинкаренко В.Н. Асимптотические представления решений двучленных неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с экспоненциальной нелинейностью// Дифференц. уравнения. – 2008. - 44, № 3 . – С. 308-322.
 7. Евтухов В.М., Белозерова М.А.Асимптотическиепредставлениярешенийсущественнонелинейныхнеавтономних дифференциальныхуравненийвторогопорядка // Укр. Мат. журнал. -- 2008. -- Т.60, №3. -- С. 310 - 331.
 8. 49. EvtukhovV.M., Musa Jaber Abu Asymptotic behaviour of solutions of second order nonlinear differential equations clouse to linear equations// Mem. Diff. Eq. Math. Phys.-2008.-43.- P. 97-106.
 9. Евтухов В.М., Владова Е.С. Асимптотические представления решений существенно нелинейных двумерных систем обыкновенных дифференциальных уравнений// Укр. Мат. Ж. – 2009. – 61, № 12. – С. 1597-1611.
 10. MousaJaberAbuElshour, VjacheslavEvtukhovAsymptoticrepresentationsforsolutionsof class of second order nonlinear differential equations// Miscolc Mathematical Notes. – 2009. -10, N 3. – P. 119-127.

52.Евтухов В.М., Владова Е.С.  Асимптотические представления решений существенно нелинейных двумерных систем обыкновенных дифференциальных уравнений//Укр. Мат. Журнал.- 2009. – 61, № 12. – С. 1597-1611.

 1. Евтухов В.М., Кусик Л.И. Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка// Вісник ОНУ . Математика і механіка. – 2009. – 14, № 20. – С. 57-74.
 2. Евтухов В.М., Самойленко А.М.  Условия существования исчезающих в особой точке решений у вещественных неавтономных систем квазилинейных дифференциальных уравнений//Укр. Мат. Ж. -  2010. - Т.62, №1. -  С. 52- 80.
 3. Евтухов В.М., Самойленко А.М. Асимптотические представления решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями// Дифференц. уравнения. – 2011. – 47, № 5. – С. 628-650.
 4. Евтухов В.М., Козьма А.А. Признаки существования и асимптотика некоторых классов решений существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка// Укр. Мат. Журнал. – 2011. – 63, № 7. – С. 924-938.
 5. Евтухов В.М, МусаДжаберАбуЭльшаур.Асимптотические представления решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка/Нелинейные колебания. – 2011. – 14, № 2. – С. 1-11.
 6. Evtukhov V.M., Vladova O.S. On the asymptotics of solutions of nonlinear cyclic systems of ordinary differential equations/ Mem. Diff. Eq. &Math. Phys.- 2011.- V. 54. – P. 1- 25.
 7. ЕвтуховВ.М.,ВладоваЕ.С.Асимптотические представления решений существенно нелинейных циклических систем обыкновенных дифференциальных уравнений// Дифференц. уравнения. – 2012. – 48, № 5. – С. 622-639.
 8. Евтухов В.М., Шлепаков О.Р. Асимптотические представления решений существенно нелинейных систем обыкновенныхдифференциальныхуравнений с правильно и бістро меняющимися нелинейностями// Укр. Мат. Журнал.- 2012. – 64, №9. – С.1165-1185.
 9. Евтухов В.М. Асимптотика решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, асимптотически близких к линейным//Укр. Мат. Журнал. – 2012. – 64, №10. – С. 1346-1364.
 10. Bilozerova M.A., Evtukhov V.M. Asymptotic representations of solutions of the differential equation // Miskolc Mathematical Notes. – 2012. – 13, № 2. – P. 249-270.
 11. Евтухов В.М., Кусик Л.А. Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка// Дифференц. уравнения. – 2013. – 49, №4. – С. 424—438.
 12. Евтухов В.М., Клопот А.М. Асимптотика некоторых классов решений обыкновенных дифференциальных уравнений n- го порядка с правильно меняющимися нелинейностями// Укр. Мат. Ж.—2013 – 56, № 3. – С. 354—380.
 13. Евтухов В.М., Клопот А.М. Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями\\Дифференц. уравнения. – 2014.- 50, № 5. – С. 584-600.
 14. Евтухов В.М., Талимчак М.А. Асимптотическоеповедение решений нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений// Нелинейные колебания. – 2014. -  т. 17, № 2.- С. 213-227.
 15. ЕвтуховВ.М., Мusa АбуЭль-Шаур. Асимптотическое поведение решений неавтономных      обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка// Нелинейные колебания.- 2016. – 19, № 1. – С. 22-31.
 16. Евтухов В.М., Черникова А.Г. Асимптотика медленно меняющихся решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью// Нелінійні коливання. – 2016. – Т.19, № 4. – С. 466—483.
 17. Евтухов В.М., Клопот А.М. Асимптотическиепредставлениясингулярных решенийдифференциальныхуравнений с правильно меняюимисянелинейностями.// Дослідження в математиці і механіці. – 2016. – Т. 21. Випуск 1(27). – С. 7—15.
 18. EvtukhovV.M., MousaJaberAbuElshour. Asymptotic representations of solutions of the nonautonomous ordinary dfferential n-th order equations// ArchivumMathematicum (Brno). – 2016.—V. 52. – P. 219—230.
 19. 71. Евтухов В.М., Черникова А.Г. Асимптотическое поведение медленно меняющихся решений обыкновенных двучленных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью// Нелинейные колебания. – 2017. – т.20, № 3. –С. 346-360.
 20. Евтухов В.М., Черникова А.Г. Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющимися нелинейностями//Укр. Мат. Ж. – 2017. – т.69, № 10. – С. 1345-1363.
 1. 73. Евтухов В.М., Корепанова Е.С. Асимптотические представления решений дифференциальны[ уравнений с правильно меняющимися нелинейностями//Укр. Мат. Ж. – 2017. - т. 69, № 9. – С. 1198-1216.

Дисертації, що виконані під керівництвом проф. В.М. Євтухова

 1. Абдул  Гани Башар.   Асимптотичні зображення розв’язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь третього порядку.:дис.... канд. физ.- мат. наук.- Одеса.- 1988. - 149с
 2.  Дрик  H. Г.  Асимптотична поведінка розв’язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку.  :дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одеса.- 1992.– 137с.
 3. Василєва  Н.САсимптотичні властивості правильних розв’язків одного класу напівлінійних диференціальних рівнянь другого порядку.: дис…. канд. физ-мат. наук. – Одеса. – 1998. – 109с.
 4. Шебаніна  О.В. Асимптотичні  зображення  розв’язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу Емдена-Фаулера.:дис…. канд. физ-мат. наук.- Одеса. – 1999. – 149с.
 1. Шинкаренко В.М.Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь n-порядку з експоненціальною нелінійністю: дис....канд. физ.-мат. наук:. - Одеса, 2005. -150с.
 2. Кирилова Л.А. Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, що асимптотично близькі до рівнянь типу Емдена-Фаулера.: дис. ... канд.физ.-мат. наук: 01.01.02 – Одеса, 2009. –165с.
 3. Харьков В.М. Асимптотичні зображення розв’язків істотно нелінійних диференціальних та різницевих рівнянь другого порядку: дис. канд. физ.-мат. наук: 01.01.02 – лифференциальныеуравнения . -- Одеса, 2009.-139с.
 4. Білозерова М.А Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями , що в деякому сенсі близькі до степеневих: дис. канд. физ.-мат. наук: 01.01.02. Одеса, 2009. -- 121 c.
 5. Касьянова В.А. Асимтотичні зображення розв’язків неавтономних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, що асимптотично близькі до степеневих.: дис. канд. физ.-мат. наук: Одеса, 2011. – 154с.
 6. Козьма А.Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, що правильно змінюються відносно невідомої функції та її похідної першого порядку.:дис. канд. физ.-мат. наук: 01.01.02 – лифференциальные уравнения . -- Одесса, 2012. -  132с
 7. Владова О.С. Асимптотичні зображення розв’язків циклічних істотно нелінійних систем диференціальних рівнянь.: дис. канд. физ.-мат. наук:. – Одеса , 2012.- 139с.
 8. Клопот А.М. Асимтотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями, що правильно змінюються.: дис. канд. физ.-мат. наук:. – Одеса ,2014. – 148с.
 9. Кусик Л.І. Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку.: дисс. канд. физ.-мат. наук:– Одеса ,2016. - 159с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e51f705a9e8d9430498431582429957
title_5e51f705aa04f9951692271582429957
title_5e51f705aa21616682760951582429957
title_5e51f705aa37e3427509521582429957
Top