Scientific Research

Postgraduate studies, doctoral studies

Specialized Academic Council D 41.051.02 works at the Faculty of Romance-Germanic Philology. By the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 975 of July 11, 2019, the specialized academic council was granted the right to conduct defense of PhD and doctoral theses in the specialties 10.02.01 - Ukrainian language and 10.02.04 - German languages ​​for the period up to 31.12.2020. During the reporting period, the Specialized Scientific Council held 12 meetings (3 doctoral theses in the specialty 10.02.01 - Ukrainian language) and 9 PhD theses (8 in the specialty 10.02.04 - Germanic languages ​​and 1 in the specialty 10.02.01 - Ukrainian).

In addition, the leading scientists of the faculty manage the PhD theses and advise doctoral theses in 7 specialties:

 • 10.01.04 - literature of foreign countries
 • 10.01.05 - comparative literary studies
 • 10.02.05 - Romance languages
 • 02.10.15 - general linguistics
 • 13.00.04 - theory and methods of vocational education
 • 13.1.1 - general pedagogy and history of pedagogy.

Scientific periodicals of the faculty

In 2019 the faculty published the next issues of scientific collections and journals:

 1. Записки з романо-германської філології» – Випуски 1 (42) і 2 (43) - 2019.
 2. Збірник наукових статей студентів та викладачів відділення перекладу, присвячений 20-річчю відділення перекладу. – Одеса, 2019. - 80 с.
 3. Збірник власних перекладів викладачів та студентів "Натхнення". – Одеса, 2019.- 36 с.
 4. Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол.: О.Ю. Карпенко (від. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2019. – Вип. 22. – 158 с.
 5. Збірник матеріалів 74-ї звітної наукової конференції „Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства”.- Одеса: ВМВ, 2019.- 156 с.

Scientific publications

Monographs of individual scientists of the Faculty:

 • Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії. Одеса: КП ОМД, 2019. - 304 с.
 • Неклесова В.Ю. Відображення національно-мовної картини в омонімному ландшафті.- Одеса, 2019. – 330 с.

Collective monographs, in the creation of which the scientists of the faculty participated:

 • Карпенко О.Ю., Полянічко О.Д. Ментальне буття космопоетонімів //Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє. Колективна монографія.- Одеса: ПолиПринт, 2019.-С.17-28.
 • Гринько Л.В. Correlation of modem Spanish grammatical rules and usage /Problem space of modem society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations. (колективна монографія). Варшава: Erida Sp.zo.o., 2019 http://www.erida.com.pl/. С.45-58 (1,1 д.а.).
 • Шуппе Л.В. Linguistic education at the universities of Spain: current state and perspectives of enhancement /Problem space of modem society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations. (колективна монографія). Варшава: Erida Sp.zo.o., 2019 http://www.erida.com.pl/. C97-110.
 • Кравченко Н.О. Лінгвальні та екстралінгвальні умови досягнення сінергійного ефекту англіканського богослужіння. Колективна монографія: «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 273-284.
 • Ланчуковська Н.В., Олінчук В.В. Особливості просодичного оформлення іронії в англомовному художньому дискурсі. Колективна монографія: «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 162-171.
 • Хапіна О.В., Шальов А.С. Лінгвістичні засоби створення експресивності в тексті сучасної англомовної казки. Колективна монографія: «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 222-229.

Tutorials:

 1. Мойсеєнко Н.Г., Сізова Л.В. Ділова мова. Навчально-методичний посібник. Одеса: ОНУ, 2019.- 122 с.
 2. Мойсеєнко Н.Г., Сізова Л.В. Ділова мова. Словник. Одеса: ОНУ, 2019. – 63 с.
 3. Голубенко Л.М., Кулина І Г. , Козак Т.Б. Навчальний посібник до курсу. «Вступ до германської філології». Одеса: Фенікс, 2019 .– 151с.
 4. Караваєва Т.Л., Мітіна О.М., Швелідзе Л.Д. Cybercrime Practice Tests. (20 units of vocabulary practice. Self-study and classroom use). Навчальний посібник для бакалаврів та магістрів, Одеса: Фенікс, 2019. – 76 с.
 5. Діденко М.О., Берлинська Л.О., Паінсі Г. Німецька мова як друга іноземна: Навчальний посібник для початківців. Частина 2. Одеса: Артіль, 2019. – 132 с.
 6. Kniazian M.O., Pantchenko I.V. Lecture suivie (à partir du roman de Gustave Flaubert «Madame Bovary»). Beau Bassin: Éditions universitaires européennes, 2019. - 95 p. Європейське університетське видання.
 7. Григорян Н.Р., Хапіна О.В.,Ланчуковська Н.В., Віт Ю.В., Бігунова Н.О., Євдокимова І.О., Дьоміна Н.Ю., Пеливан О.К., Савілова Л.В. Phonetics (1st year). – Одеса: Феникс, 2019. – 127 с.
 8. Бігунова Н.О., Олінчук В.В., Хапіна О.В.The communicative Function of Intonation. – Одесса: КП ОГТ, 2019. – 112с.
 9. Ланчуковська Н.В. Evergreen Vocabulary Topics. – Одеса: Феникс, 2019. – 155 с.
 10. Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В. A Practical Course in English Phonostylistics (учбовий посібник для студентів Ш курсу англійського відділення). – Одесса, 2019. – 123 с.
 11. Скляренко О.М., Сидорук О.Ю. Навчальний посібник «English for Chemists: Part I – Англійська мова для хіміків: Частина І» для студентів, які вивчають іноземну мову за професійним спрямуванням, першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія).

Scientific circles at the faculty:

 • at the Department of English Grammar there is an open scientific and practical circle Grammar Club, organized by Professor Morozova I. and Associate Professor Pozharitskaya O. Grammar Club publishes monthly I Love Grammar wall papers that reflect the work of the circle, the problems of linguistics and country studies;
 • Speaking Club, English Book Club, organized by Associate Professor Pozdnyakov D., Senior Lecturers Krasnitskaya C., Novakovskaya O., Netreba C. work at the Department of Lexicology and Stylistics of English;
 • at the Department of Foreign Literature there is an art room, which became the venue for lectures of the teachers of the department, in particular Professor Silantyeva V., on the history of art and literature.

Scientific conferences:

The main event of 2019 was holding the 3rd International Francophone Conference in Ukraine "Languages, Sciences and Practices" with the support of the French Embassy in Ukraine and the University Agency of France, attended by 210 specialists from different fields, 40 of them foreign participants from 25 countries. Conference materials are published.

The Department of Foreign Languages ​​of the Faculties of Natural Sciences held the 1st International (V Online) Scientific and Practical Internet Conference “Research and implementation of modern models of foreign language teaching in the educational process: linguistic and methodological and international perspectives”, based on the materials of which the collection of papers was published.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top