Mlynchyk Andriy

PhD in Linguistics, associate professor

ORCID ID

Biography:

 • 1986 graduated from Odesa State University named after I.I.Mechnikov, obtained the diploma with honors majoring in 'French language and literature' and received the qualification 'Philologist, Lecturer and Translator'.
 • 1989 defended his PhD thesis 'The category “Transitivity” in dialogic speech, presented in original and translated works of modern French' (specialty 10.02.20 – comparative-historical, typological, comparative linguistics and the theory of translation).
 • 1989 started working as a Lecturer; since 1994 has been working as an Associate Professor at the French philology department.

Courses:

 • Main foreign language (French)
 • Second foreign language (French)
 • Basics of language communication theory
 • Theory of Phonetics
 • Translation practice and Business French translation
 • Special courses

Membership in Associations: Member of the Association of the French Language Teachers of Ukraine

Scientific interests: Translation studies, cognitive linguistics, phonetics

Main Publications:

 1. Le français par les textes. Lecture analytique: Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів ІІІ курсу французького відділення. Одеса: Астропринт, 2009. 96 с. (co-authored).
 2. Домашнє читання (на матеріалі творів Андре Моруа, Гі де Мопассана, Проспера Меріме, Ерве Базена: навчальний посібник для студентів ІІ курсу відділення французької філології). Одеса: ООО Персей, 2014. 144 с. (co-authored).
 3. Князян Д. Х., Млинчик А. В. Лексико-стилістичні особливості перекладу збірки Р. Кено «Вправи зі стилю». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2017. Вип. 3. С. 40–44.
 4. Князян Д. Х., Млинчик А. В. Особливості перекладу твору «Вправи зі стилю» Р. Кено на фонетико-графічному рівні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наукових праць. 2017. Вип. 30. С. 110– 114.
 5. Mlynchyk A., Teletska T. Aire conceptuelle des messages publicitaires français (dimension de genre). "Langues, Sciences et Pratiques": Actes du I Colloque international francophone en Ukraine (19-20 octobre 2017). Київ: ЛОГОС, 2017. P. 99-101.
 6. Mlynchyk A. Le concept antonymique "intelligence / bêtise" dans l'image linguistique du monde des Français. “Langues, Sciences et Pratiques”: Actes du 3ème Colloque international francophone en Ukraine (Odessa, 3-4 octobre 2019). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. P. 158-159.
 7. Князян М. О., Романюк Д. Х., Телецька Т. В., Млинчик А. В. Формування вмінь майбутніх бакалаврів філології у діагностичній діяльності протягом педагогічної практики. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки». №13(13). 2022. С.309-318. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-13(13)-309-318
 8. Коккіна Л.Р., Млинчик А.В., Щетнік І.C Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з компонентом «кіт» (на матеріалі французької, англійської та української мов). Записки з романо-германської філології. 2022. Вип. 2(49). С. 14-27. https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268193.
 9. Князян М. О., Телецька Т. В., Млинчик А. В., Бетанкур Н. Розвиток лексичної компетентності майбутніх бакалаврів філології з використанням французьких поетичних творів. Перспективи та інновації науки. Серії «Педагогіка», «Психологія», «Медицина». 2022. № 13(18). С. 260-271. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-13(18)-260-271.
 10. Млинчик А.В., Коккіна Л.Р., Шведенко А.Є. Функціонування концептуальної метафори у франкомовному та україномовному рекламних дискурсах. Львівський філологічний часопис. 2022. № 12. С. 120-125. https://doi.org/10.32447/2663-340X-2022-12.19
 11. Князян М. О., Силантьєва В. І., Млинчик А. В. Дослідницька діяльність як метод формування у бакалаврів та магістрів філології готовності до застосування технологій мультимедіа. Актуальні питання у сучасній науці. (Серія «Історія та археологія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління»,Серія "Техніка"). 2023. № 1(7). С. 386-396. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-1(7)

Internships and advanced training:

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top