Julia Tsevukh

Цевух Юлія Олександрівна - асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Senior Lecturer 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Education and degrees:

PhD in International Economics. Dissertation: Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною)

M.A. in Economic theory, Odessa National University named after I.I. Mechnikov,

Professional interests

International labor market, international labor migration, human resources management, methods of teaching in higher education

Teaching courses

International economic relations, international labor migration, teaching methods in higher education, the theory of international trade

Scientific activity:

Publications

 1. Kurunova Y. Factors of international migration in EU-8 / Y. Kurunova // International Journal of Academic Research, Part B. – 2013. – Volume 5, No. 6. – P. 282-285.
 2. Цевух Ю. О. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / С. О. Якубовський, О. В. Горняк та ін. / За ред. проф. Якубовського С. О. – О. : Одеський національний університет, 2012. – С. 150-169.
 3. Курунова Ю. О. Сучасна міграція як форма і чинник розвитку міжнародних економічних відносин в мовах глобальних трансформацій / С. О. Якубовський, Ю. О. Курунова // Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій: колективна монографія / [О. В. Горняк та ін.]; за заг. ред. О. В. Горняк. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 372 с.; С. 335-348..
 4. Цевух Ю. О. Особливості участі ЄС та України в міжнародній трудовій міграції / Ю. О. Цевух // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – №6 (131). – С. 124-133.
 5. Цевух Ю. О. Генезис теорій міжнародної міграції / Ю. О. Цевух // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – №5 (157). – С. 29-37.
 6. Цевух Ю. О. Розвиток міграційних процесів в країнах Європи / Ю. О. Цевух // Вісник соціально-економічних досліджень: зб.наук.праць ОДЕУ. – 2011. – № 3 (43). – С. 213-218.
 7. Tsevukh Y. International labor migration in a period of global economic crisis / Y. Tsevukh // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Випуск 106. Ч. І (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.171-178
 8. Цевух Ю.О. Роль грошових переказів мігрантів у розвитку економіки країни / Ю. О. Цевух // Вісник соціально-економічних досліджень: зб.наук.праць ОДЕУ. – 2012. – № 4 (47). – С. 105-109.
 9. Курунова Ю. О. Аналіз економічних та соціальних чинників зовнішньої міграції України / Ю. О. Курунова // Вісник міжнародного слов'янського університету. – Харків, 2012. – Серія «Економічні Науки», Т. 15, № 2 – С. 119-124.

Participation in conferences and seminars

 1. Цевух Ю. А. Новые требования к повышению эффективности образования в современных условиях / Ю. А. Цевух // Conferinta stiintifica internationala «Сompetitivitatea si inovarea in economia cunoasterii». – Kishinev: Academia de studii economice din Moldova. – 2009. – С. 76-80.
 2. Цевух Ю. О. Соціально-економічні аспекти міграції в Україні / Ю. О. Цевух // Емпіричні підходи щодо вивчення рівня добробуту у країнах СНД. Збірник наукових праць міжнародного науково-практичного семінару. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2011. – С.79-81.
 3. Цевух Ю. О. Міжнародна трудова міграція в період фінансово-економічної кризи / Ю. О. Цевух // Російсько-Українське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва. Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – 2011. – С. 317-319.
 4. Цевух Ю. А. Международная миграция рабочей силы в контексте глобализации мирохозяйственных связей / Ю. А. Цевух // Conferinta stiintifica internationala «Сompetitivitatea si inovarea in economia cunoasterii». – Kishinev: Academia de studii economice din Moldova. The D.A. Tsenov Academy of Economics. – 2011. – С. 67-69.
 5. Tsevukh Y. International Labor Migration: a Theoretical Framework / Y. Tsevukh // Багатство, бідність та добробут у транзитивних суспільствах. Тези молодих вчених і студентів. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2011. – частина 2. – С. 317-319.
 6. Tsevukh Y. International Labor Migration in a Post-crisis Perspective / Y. Tsevukh // Materials of the Second International Scientific Conference “Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium”, Institute of International Relations. - Kyiv. – 2011. – P. 28-29
 7. Цевух Ю. О. Теоретичні дослідження міжнародної трудової міграції як глобального явища / Ю. О. Цевух // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2012. – частина 1. – С. 44-45.
 8. Цевух Ю. О. Значення грошових переказів мігрантів для економік країн, що розвиваються / Ю. О. Цевух // Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2012. – частина 1. – С. 66-67.
 9. Цевух Ю. О. Вплив міжнародної трудової міграції на національний ринок праці / Ю. О. Цевух // Емпіричні підходи щодо вивчення рівня добробуту у країнах СНД. Збірник наукових праць міжнародного науково-практичного семінару. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2012. – С.61-63.
 10. Курунова Ю. О. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції / Ю. О. Курунова // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – С. 77-79.
 11. Курунова Ю. О. Причини і наслідки міжнародної міграції в країнах Балтії / Ю. О. Курунова // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2013. – С. 85-87.
 12. Курунова Ю. А. Регулирование внешней миграции в Украине / В. Козий, Ю. А. Курунова // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2014. – С. 59-61
 13. Курунова Ю. О. Міжнародна трудова міграція та міграційна

політика / Ю. А. Курунова // Актуальні проблеми розвитку соціокультурної сфери: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Центр суспільних інновацій. – С. 19 – 26.

Professional development and training

 1. AFP International Seminar “Quality Control and Assessment in Higher Education”, December 2006. Lviv, Ukraine.
 2. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Sustainable Growth and Resource Curse”, August 5 – 19, 2008. St.-Petersburg, Russia.
 3. CRC Departmental Curriculum Development Session “Individual course design”, April 4 – 12, 2009. Central European University, Budapest, Hungary.
 4. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies” July 2011. Odessa National University named after I.I. Mechnikov, Odessa, Ukraine.
 5. Summer School “The Challenges of the Internationalization: Broad Horizons for Enterprises and Capital” October 10 – 14, 2011. Minsk, The Republic of Belarus.
 6. CRC Departmental Curriculum Development Session “Research and Evaluation in Higher Education: Methods and Outcomes”, July 2 – 9, 2012. Central European University, Budapest, Hungary.

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top