Vesna Tetiana

vesna t v

PhD in Linguistics, Associate Professor 

ORCID ID:

Google Scholar:

Biography:

 • In 1985 graduated from I.I. Mechnikov Odessa State University and received a diploma (with honours) in the specialty "French language and literature" (qualification "Philologist, teacher, translator").
 • Since 1986 has been an associate professor of the French Philology Department.
 • In 2002 defended PhD thesis on " The ideological and national-cultural components in the vocabulary semantic structure of political discourse (based on the French and Russian-language press of the 90s)”. Specialty 02.10.15 - General Linguistics.
 • From 2005 to 2022, the vice dean of the Faculty of Romano-Germanic Philology of Odessa I.I. Mechnikov National University

Courses:

 • Main foreign language (French)
 • Second foreign language (French)
 • French language history
 • Special course: intercultural communication

Membership in Associations: Member of the Association of the French Language Teachers of Ukraine

Scientific interests: history of the French language, political linguistics, media discourse, intercultural communication

Main Publications:

 1. Князян М.О., Весна Т.В., Млинчик А.В. Домашнє читання (на матеріалі творів Андре Моруа, Гі де Мопассана, Проспера Меріме, Ерве Базена: навчальний посібник для студентів ІІ курсу відділення французької філології. Одеса: ООО Персей, 2014. 144 с.
 2. Весна Т.В., Савицкая Ю.В. Потенциал коммуникативных сбоев при толковании эмоджи в контексте межкультурного общения. Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. 2017. № 28. С. 9-13.
 3. Весна Т., Гавриленко В. Політичні прізвиська в сучасному медійному дискурсі Франції. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції романістів: Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства (5-6 жовтня 2017 р.). Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. С. 33-34.
 4. Vesna T., Grigore O. La représentation linguistique et culturelle du concept de la politesse en français. "Langues, Sciences et Pratiques": Actes du 3e Colloque international francophone en Ukraine (Odessa, 3-4 octobre 2019). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. P. 77-78.
 5. Весна Т.В., Телецька Т.В. Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії. Записки з романо-германської філології. Одеса: КП ОМД, 2020. Вип. 1(44). С. 82-89. https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210998
  Марінашвілі М.Д., Весна Т.В., Склярова Л.П. Мовні засоби вираження емотивності в художньому діалозі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2022. Вип. 56. С. 90–94. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.19
 6. Князян М. О., Романюк Д. Х., Весна Т. В., Телецька Т. В. Формування стратегій іншомовної професійної комунікації бакалаврів та магістрів філології : методологічне підґрунтя та методи. Наукові інновації та передові технології. Серія «Психологія». 2022. № 11(13). С. 329-339. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-329-339
 7. Князян М. О., Панченко І. В., Весна Т. В. Самостійна робота з використання франкомовного пісенного матеріалу в процесі підготовки майбутніх бакалаврів філології. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2022. № 10(15). С. 164-175. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-10(15)-164-175
 8. Князян М. О., Романюк Д. Х., Телецька Т. В., Весна Т. В. Формування навчально-дослідницької діяльності майбутніх бакалаврів та магістрів філології на базі аутентичних франкомовних текстів. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2022. № 12(17). С. 125-135. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-12(17)-125-135
 9. Князян М. О., Панченко І. В., Весна Т. В. Лексико-стилістичні механізми створення гумору в мовленні дітей у творах Рене Госінні «Маленький Ніколя» та Марселя Паньоля «Улюблені тижні». Нова філологія: зб. наук. праць. 2022. № 86. С. 68-73. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-10

Internships and advanced training:

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top