Dragomyretskyy Oleksiy

drag

PhD in Linguistics, Associate Professor

ORCID ID

Google Scholar

Biography:

 • Graduated from Odesa I.I. Mechnikov State University in 2000 and received a diploma in the specialty "French language and literature"
 • In 2004 defended PhD thesis "Semantic types and structure of reference of hypothetical utterances (in French, English and Ukrainian)" (speciality 10.02.15 — General Linguistics)
 • Since 2004 has been an associate professor of the French Philology Department

Courses:

 • Main foreign language (French)
 • Second foreign language (French)
 • Introduction to Romance philology
 • Actual problems of Romance philology

Membership in Associations: Member of the Association of the French Language Teachers of Ukraine

Scientific interests: oral and written discourse, literature and language communication.

Main publications:

 1. Драгомирецкий А.А. Читатель как основа интерпретационной стратегии автора (на материале романа Ф. Клоделя Маленькая девочка Господина Лина). Записки з романо-германської філології. 2012. Вип. 2 (29). С. 57-64.
 2. Драгомирецкий А.А. Референция или референции высказывания. Наукові записки національного університету Острозька Академія. Серія: Філологічна. 2013. Вип. 34. С. 56-58.
 3. Драгомирецький О.О. Особливості побудови семантичного простору казки М. Еме "Вовк". Лінгвістика. 2015. Вип. 19. С. 45-47.
 4. Степанюк Н.В., Терехова Л.В., Калінюк О.О., Драгомирецький О.О. Особливості художнього твору полікодового характеру (на матеріалі творів А. К. Дойля). Записки з романо-германської філології. 2020. Вип. 1 (44). Одеса: КП ОМД, 2020. С. 301-310. - Журнал категорії Б DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211023
 5. Терехова Л.В., Драгомирецький О.О., Степанюк Н.В., Калінюк О.О. Прецедентні феномени у газетному макротексті: особливості функціонування. Записки з романо-германської філології. 2020. Випуск 2 (45). С. 109-119. - Журнал категорії Б DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218223
 6. Терехова Л.В., Драгомирецький О.О., Степанюк Н.В. Особливості наративної структури роману Дж. Лондона «The call of the wild». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 58. Том 2. Дрогобич. 2022. С. 162-167 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/58-2-17.
 7. Терехова Л.В., Драгомирецький О. О. Автор і читач у газетній комунікації про кризові ситуації. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні студії з романської і германської філології”. Одеса, 2020. C. 103-105.
 8. Терехова Л.В., Драгомирецький О.О., Степанюк Н.В. Прецедентні феномени у газетному макротексті, що зображує тривалу кризову ситуацію. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури». Одеса. 2020. C. 115-118.
 9. Терехова Л. В. Драгомирецький О. О. Поляризація ролей актантів у газетному макротексті. Одеська лінгвістична школа: кола реконструкцій. Колективна монографія. Одеса, 2020. С. 473-480.
 10. Терехова Л.В., Степанюк Н.В., Драгомирецький О.О. Особливості портретного опису анімалістичного персонажа у повісті Джека Лондона “Поклик пращурів”. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Одеса. 2021.
 11. Терехова Л.В. Драгомирецький О.О. Особливості газетної комунікації про кризи. International scientific and practical conference “Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects”. February 26-27 2021, Venice. P. 192-194. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-039-1-49

Internships and advanced training:

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top