Kateryna Netreba

netreba
Lecturer

ORCID ID

Google Scholar

Biography:

 • 2007 graduated with honours from Odessa I.I. Mechnikov National University with speciality «the English language and literature»;
 • 2007-2009 worked as secretary of the chair of English Lexicology and stylistics;
  Since 2009 has been working as lecturer of the chair of English Lexicology and stylistics;
 • 2016 passed the advanced training at Odessa National Polytechnic University.

Educational activities:

 • Practical English course for students of the Department of International Economic Relations;
 • English as the main language;
 • English as the second language.

Membership in associations:

All-Ukrainian public organization “UKRAINIAN ASSOCIATION OF COGNITIVE LINGUISTICS AND POETICS (UACL&P).

Areas of scientific interest: General linguistics, linguistics, cognitive linguistics.

Main publications:

 1. Котюжан К.С. WINTER і SUMMER як складові англомовного концепту SEASONS. Слово і текст у просторі культури: матеріали Міжнародної наук. конф. присвяченої 80-річчю проф. О.М. Мороховського, 26-27 листопада 2010р. Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2010. С. 132-134.
 2. Котюжан К.С. WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN (FALL) як ключові слова-репрезентанти концепту ПОРИ РОКУ в англомовній картині світу. Записки з РГФ. 2012. № 28. С. 49 - 54.
 3. Нетреба К.С. Формування поняття ПОРИ РОКУ у примітивній свідомості. Перехідні періоди Spring/Autumn (етимологічне дослідження) Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф., 24 квітня 2013. Одеса, 2013. С. 91-93.
 4. Нетреба К.С. Репрезентація концепту SEASONS у творі А. Картер «Лісовий цар» (“The Erl-King”). Одеський лінгвістичний вісник» НУ «ОЮА». 2015. №5, т.2. – С. 103-108.
 5. Нетреба К.С. Феномен “INDIAN SUMMER” у лінгвокульторологічному аспекті. Записки з РГФ. 2017. № 1 (38). C. 90-99.
 6. Нетреба К.С. Концепт ПОРИ РОКУ/SEASONS у мовній картині світу Перл Бак на матеріалі роману «Земля». Записки з РГФ. 2018. № 2 (41). C. 122-139.
 7. Нетреба К.С. Домашнє читання (на матеріалі роману М. Хеддона “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time): навч. посіб. для студентів I-II курсів відділення англійської філології денної та заочної форм навчання. Одеса, 2015. 144 с.
 8. Поздняков Д.О., Нетреба К.С. Домашнє читання: метод. вказівки до курсу «Домашнє читання» (на матеріалі романів N. Hornby “About a Boy”, V.Woolf “Mrs. Dalloway, Y.Martel “Life of Pi”) для студентів III-IV курсів денної та IV-V курсів заочної форм навчання відділення англійської філології. Одеса, 2019. 37 с.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top