University Preparatory Department

ПРИХОДЬТЕ НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ І КУРСИ
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА -
ВЧІТЬСЯ ВІДСТОЮВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ!

для громадян України. (Додаток до ліцензії серія АБ № 298760. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.

Всього на рік - 1200 осіб.

Телефон деканату: 63-76-04 (Франц. бул.24\26); 

Завідувач відділенням довузівської підготовки - кандидат філологічних наук,

доцент Пащенко Микола Васильович.

доцент Пащенко Микола Васильович

Основні завдання ВДП :

 1. здійснення навчально-методичної роботи з метою якісної підготовки слухачів до незалежного оцінювання знань у формі тестування. Навчання ведеться відповідно програм шкільних предметів. Мета - якісна підготовка до зовнішнього/незалежного оцінювання знань та результативність вступу слухачів ВДП до університету та інших вищих навчальних закладів за напрямами:
 2. історія, соціологія, політологія, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, культурологія, філософія, правознавство, облік та аудит, менеджмент, менеджмент адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, економічна теорія, економічна кібернетика, фінанси та кредит, українська мова та література(+ англійська/німецька мова та література), російська мова та література(+ німецька мова та література), болгарська мова та література, журналістика, видавнича справа та редагування, англійська/німецька/французька/іспанська мова та література, фізика, хімія, математика, механіка, прикладна математика, комп’ютерна інженерія, географія, геологія, біологія, біотехнологія, психологія, соціальна робота;
 3. ведення рекламної, профорієнтаційної роботи, спрямованої на виконання плану набору на підготовчі відділення та курси, а відтак і плану набору на 1 курс університету;
 4. адаптація майбутніх студентів до умов навчання у ВНЗ ( уміння конспектувати лекційний матеріал, самостійно засвоювати програмовий матеріал, оформляти його як індивідуальну контрольну, творчу роботу, працювати над виконанням тестових завдань за різноманітними формами, технологіями.

Структура відділення:

 • підготовче відділення (ПВ) - денне;
 • підготовчі курси (ПК) - денні, заочні,
 • в т.ч. курси денні - за місцем безпосереднього проживання та навчання у школі - школи-класи за різними віковими категоріями учнів згідно угод з окремими загальноосвітніми школами, гімназіями, ліцеями, коледжами.

ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ І КУРСИ - ЦЕ АКТИВІЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ, ПОГЛИБЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВАШИХ ЗНАНЬ!

Планування і організація навчальної роботи, забезпечення кадрами:

 • На підготовчому відділенні - фахівець ІІ категорії Рикова Л.О.( Французький б-р. 24/26, тел. 63-76-04);

  Рикова Л.О.

 • На підготовчих курсах:

  • денних - на базі університету :

   фахвець І категорії  Мілентьєва Л.В.( Французький  б-р., 24/26, тел. 63-76-04);

   Мілентьєва Л.В.

    

 

корпус історичного факультета


в корпусі гуманітарних факультетів( Французький бульвар, 24/26).

 

корпус гуманітарних факультетів


Підготовче відділення:

розраховане на тих, хто має повну середню освіту, однак має проблеми з рівнем засвоєння знань за шкільними програмами, в тому числі у зв’язку із закінченням школи в минулі роки, службою в армії тощо.

 • Термін навчання - 8 місяців: починаючи з жовтня.
 • Перелік документів, необхідних для зарахування:
  • заява (на бланку ВДП);
  • документ державного зразка про загальну середню освіту;
  • медична довідка - форма № 086-у;
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см.;
  • паспорт або свідоцтво про народження (пред’являється особисто).
 • Планування і організація навчальної роботи : обсяг тижневого навантаження - 24 год. Значний обсяг часу відводиться на навчальну роботу у групах кількістю 10 слухачів, що дозволяє індивідуалізувати та інтенсифікувати процес навчання.

Заняття на ПВ проходять: у будні (друга зміна - з 14.00 до 18.20 хв.), вихідними є субота та неділя.

 

Викладацький склад:

навчальну роботу на ПВ здійснюють: викладачі кафедр інститутів та факультетів університету; 35-40% з них є кандидатами наук, доцентами.

 

Навчальний план: складають предмети, які виносяться на зовнішнє тестування( за наслідками якого подаються до приймальної комісії сертифікати для участі в конкурсі на той чи інший напрям підготовки), а також ряд споріднених з ними предметів - з метою кращої адаптації в умовах навчання на 1 курсі за обраним напрямом підготовки

 

 

Слухачі забезпечуються:

 • навчально-методичною документацією;
 • медичним обслуговуванням;
 • місцями в гуртожитку.

Підготовчі курси:

для випускників минулих років та учнів 10-11 класів.

Терміни навчання

 • на денних курсах - 8,7,6,5,4,3 міс., починаючи з жовтня, з обсягом тижневого навантаження - 12 год.

Заняття в суботу та неділю - з 9.30 до 15.20;

 • на заочних курсах (для іногородніх) - 8,5 місяців, 5 і 3 місяці.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ/АБІТУРІЄНТИ! ЧИ МОЖЕТЕ ВИ ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ ВИДІЛИТИ ЗІ СВОГО БЮДЖЕТУ ЧАСУ ВІД 12 ДО 30 ГОД. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ/ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ? - НАПЕВНЕ, ЩО НІ! - ОДНАК, ПРИЙШОВШИ НА ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ ЧИ КУРСИ, ВИ ЛЕГКО ВКЛЮЧИТЕСЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ОРГАНІЗОВАНИЙ ВІДПОВІДНО СУЧАСНИХ ВИМОГ; ВИ ОТРИМАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ БІЛЬШ УСВІДОМЛЕНОГО ТА ІНТЕНСИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ; ВИ НАБУДЕТЕ НЕОБХІДНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ ЗА РАХУНОК ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ДІАЛОГУ З ВИКЛАДАЧАМИ ТА СЛУХАЧАМИ ПІДГОТОВЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

Заочна форма навчання

- для іногородніх випускників та учнів старших класів-жителів районів Одеської та інших областей України;

- передбачає: виконання 4 комплексів контрольних робіт з кожного предмету, який включає по 4 контрольні роботи , в т.ч. поокремо:

 • з 1 профілюючого предмету;
 • з 3-х непрофілюючих предметів( див. нижче „Перелік напрямів(спеціальностей) та комплексів предметів...”)

Для слухачів-заочників передбачені лекційні заняття, консультації в зручний для них час.

Викладацький склад: навчальна робота на підготовчих курсах здійснюється висококваліфікованими викладачами та співробітниками університету, їх налічується до 60 осіб щорічно, біля 25 відсотків від цієї кількості мають наукові ступені та звання. Цими ж викладачами розробляються і видаються друком програми, інші види навчально-методичної документації, а також посібники і підручники.

УВАГА! ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ П’ЯТИ РОКІВ

- КОЛИ ТЕСТУВАННЯ ПРОХОДИЛО НА РІВНІ ЕКСПЕРИМЕНТУ

І УНІВЕРСИТЕТ БУВ ЦЕНТРОМ З ТЕСТУВАННЯ

У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ -

НАБУТО ЗНАЧНИЙ ДОСВІД ПО РОЗРОБЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, МАТЕМАТИКИ,

А ТАКОЖ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ, ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Вибір за вами!

На підготовчому відділенні чи денних і заочних курсах ви можете вибрати ряд навчальних предметів - не більше 4-х( українська мова, українська література читаються поокремо!).

Відділення довузівської підготовки:

- ЦЕ ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЗНАНЬ;

- ЦЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО/НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ:

- ЦЕ БІЛЬША ВІРОГІДНІСТЬ ЗАРАХУВАННЯ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ!

Перелік комплексів предметів, за якими здійснюється навчальна робота

Посилання на перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) Таблиця № 5 Правил прийому до ОНУ імені І.І.Мечникова у 2016 році.

 

Відділення довузівської підготовки тел.: 63-76-04
організовує для учнів та випускників ЗОШ екскурсії

 

Навчальні корпуси:

Аудиторії:

Внутрішні архітектурні форми:

Велика фізична ауд. - вул. Єлисаветинська,12

Велика фізична ауд. - вул. Щепкіна,12

вестибюль хімічного факультету – вул. Єлисаветинська, 12

вестибюль хімічного факультету - вул. Щепкіна 12

Зала засідань Вченої ради - вул. Дворянська,2

Зала засідань Вченої ради - вул. Дворянська,2Зала засідань Вченої ради - вул. Дворянська,2

Актова зала - французький бульв., 24/26

Актова зала - французький бульв., 24/26

Сходи в адміністративному корпусі - вул. Дворянська,2

Сходи в адміністративному корпусі ОНУ - вул. Дворянська,2

Сходи в корпусі хімічного факультету - вул. Єлисаветинська, 12

Сходи в корпусі хімічного факультету ОНУ- вул. Щепкіна,12

Музеї :

палеонтологічний(вул. Дворянська,2. тел.:723-02-08);

палеонтологічний музей палеонтологічний музей

зоологічний (Шампанський пров.,2, тел.:68-45-47);

зоологічний музей зоологічний музей зоологічний музей зоологічний музей ОНУ зоологічний музей ОНУ

мінералогічний (Шампанський пров.,2 тел.: 63-33-17);

мінералогічний музей ОНУ мінералогічний музей ОНУмінералогічний музей ОНУ

рідкісних книжок і рукописів книги (вул. Преображенська,24, тел.:777-56-94; 34-78-79; 34-80-11);

музей рідкісних книжок і рукописів книги

Наукова бібліотека

( вул.Преображенська, 24, тел. 726-04-01; 34-78-79; 34-80-11 );

Наукова бібліотека ОНУ Наукова бібліотека ОНУ Наукова бібліотека ОНУ Наукова бібліотека ОНУ Наукова бібліотека ОНУ

Науково-дослідний інститут „Астрономічна обсерваторія”

(вул. Маразліївська, 1-В (парк ім.Т.Г.Шевченка), тел.: 722-84-42; 722-03-96;)

Науково-дослідний інститут ОНУ Науково-дослідний інститут ОНУ

Ботанічний сад

(вул. Французький бульв.48/50, тел.:63-92-76; 63-87-55;)

Ботанічний сад ОНУ Ботанічний сад ОНУ

Центр культури та дозвілля студентів

(вул.Французький бульв., 24,26, тел.: 68-10-23).

Центр культури та дозвілля студентів ОНУ Центр культури та дозвілля студентів ОНУ Центр культури та дозвілля студентів ОНУ Центр культури та дозвілля студентів ОНУ Центр культури та дозвілля студентів ОНУ

Спортивно-оздоровчий комплекс :

кафедра, спортзал, кращі спортсмени (Французький бульв.24/26, тел.:..);

стадіон( вул. Шамп. пров.,3, тел.: 63-76-38);

стадіон ОНУ

спортивно-оздоровча база відпочинку „Чорноморка” ( сел. Чорноморка, пров. Південно-санаторний, 2, тел. 39-84-92, 39-84- 04).

Перше знайомство з ректором, директорами інститутів та деканами - на Балі випускників шкіл:

декан хімічного факультету, доцент Менчук Василь Васильович;

декан хімічного факультету, доцент Менчук ВасильВасильович

декан економіко-правового факультету, доцент Труба В’ячеслав Іванович;

декан економіко-правового факультету, доцент Труба В'ячеслав Іванович

 

декан геолого-географічного факультету, професор Черкез Євген Анатолійович;

декан геолого-географічного факультету, професор Черкез Євген Анатолійович;

декан біологічного факультету, доцент Заморов Веніамін Веніамінович;

декан біологічного факультету, доцент Заморов Веніамін Веніамінович

декан фізичного факультету, професор Ваксман Юрій Федорович;

декан фізичного факультету, професор Ваксман Юрій Федорович

директор інституту іноваційної та післядипломної освіти, доцент Дунаєва Лариса Миколаївна;

директор інституту іноваційної та післядипломної освіти, доцент Дунаєва Лариса Миколаївна

директор інституту математики, економіки та механіки, професор Круглов Віктор Євгенович;

директор інституту математики, економіки та механіки, професор Круглов Віктор Євгенович

декан історичного факультету, доцент Кушнір В’ячеслав Григорович;

декан факультету романо-германської філології професор Голубенко Лідія Миколаївна;

декан факультету романо-германської філології професор Голубенко Лідія Миколаївна

декан філологічного факультету, професор Черноіваненко Євген Михайлович;

декан філологічного факультету, професор Черноіваненко Євген Михайлович

директор інституту соціальних наук, доцент Глєбов Віктор Вікторович;

кандидат історичних наук, доцент Глебов Віктор Вікторович

декани, директори - колективне фото;

декан філософського факультету, професор Чайковський Олександр Вячеславович ;

декан філософського факультету, професор Чайковський Олександр Вячеславович

ректор, доктор політичних наук, професор Коваль Ігор Миколайович

ректор, доктор політичних наук, професор Коваль Ігор Миколайович

Експрес – інформація

Фасад університету на вул. Дворянська,2

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Запрошує випускників шкіл і старшокласників
на підготовче відділення та курси.
Ми допоможемо вам:

 • у виборі комплексу предметів, які відносяться до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у виборі профілюючого предмета;
 • у підготовці до тестування зовнішнього незалежного оцінювання, в т.ч. з профілюючого предмету, з результатом не нижче 100 балів;
 • у підготовці до виконання творчих робіт – для вступу на спеціальність «журналістика»;
 • в отриманні максимально високого додаткового балу (до10) для слухачів, які вступають на природничі спеціальності.
 
Звертатися за адресою:  Одеса, Французький бульвар 24/26, каб. 82, 82-а.  за телефоном: 63 – 76 – 04, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Досвід минулих років свідчить, що зорієнтованими у цих питаннях і, як наслідок, зарахованими на 1 курс виявилися абітурієнти,які були слухачами підготовчих відділень та курсів саме нашого університету. А це означає, що проходити довузівську підготовку і вступати слід в одному і тому ж ВНЗ.

Переваги навчання на підготовчому відділенні.

 • Щоденні заняття – більш ритмічна робота і систематична навчальна робота.
 • Удвічі більший (ніж на курсах) обсяг годин на тиждень – 24(проти 12).
 • Більша кількість предметів, що дозволяє проходити тестування не з трьох, а чотирьох і більше дисциплін, а відтак і вступати на кілька спеціальностей
 • Більш інтенсивна підготовка з предметів за рахунок:
  • малої кількості слухачів у групах;
  • щоденних занять;
  • підготовки під керівництвом викладачів;
  • практичних занять, що передбачають щоденну апробацію сил, знань, можливостей висловлюватися, слухати, як викладача, інших слухачів, так і себе самого;
  • спілкування в позаурочний час в ході самопідготовки.
 • Місця в гуртожитку (для іногородніх).

ВИПУСКНИКИ та АБІТУРІЄНТИ !!!
ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗАПРОШУЄ ВІДВІДАТИ ДЕКАНАТ,
ДЕ ВИ ОТРИМАЄТЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ З УСІХ ПИТАНЬ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ВСТУПОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ.

 НАШІ АДРЕСИ: ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВ.,24/26, КАБ. 82,82-А;
ВУЛ.ЄЛИСАВЕТИНСЬКА,2 ( у дворі). ТЕЛ.- ФАКС: 63-76-04; ТЕЛ.: 723-05-88, моб.: 067-49-11-214.

Історія підрозділу

Довузівська підготовка громадян України,  починаючи з 50-х років минулого століття, здійснюється через підготовчі відділення та курси. Власне факультет довузівської підготовки створено рішенням Вченої ради університету від 1 грудня 1998 р. та наказом по університету №32-02 від 16 грудня 1998 року.

В структуру факультету входили: підготовче відділення, підготовчі курси(денні), підготовчі курси(заочні) та підготовчі курси на базі середніх навчальних закладів(філії).

З часу створення факультету контингент переважно  налічував  від 700 до 1000 осіб. З 2009 - 2010 навчального року, попри всі намагання зберегти контингент,  кількість  слухачів різко зменшувалась, а в 2010 – 2011 н.р. склала  214 осіб. Протягом останніх років відбулось незначне зростання чисельності слухачів. Так  у 2012/13 н.р. контингент слухачів склав  уже 328 осіб.

Факультет за 15 років сформував стабільний склад викладачів, в тому числі за рахунок  вчорашніх студентів, аспірантів, які пройшли достатню навчально - педагогічну та методичну підготовку як у системі відділень довузівської підготовки,  так і на посадах викладачів кафедр університету.

В останні роки на відділеннях довузівської підготовки працювали 8 к.н., доцентів (25%), 28 (75%) викладачів без ступенів.

Деканат і методична комісія, здійснюючи організаційну роботу по забезпеченню навчального процесу методичною літературою та документацією,  спільно з викладацьким складом постійно працювали над  оновленням  комплексу  навчальної літератури, сприяли підготовці і виданню внутрівузівським  способом  посібників методрозробок та інших навчальних матеріалів,  призначених для більш поглибленого вивчення предметів та тестування. В нагоді став і семирічний  досвід, набутий нашими викладачами у процесі  проведення тестування на рівні експерименту у південному регіоні України( ще до введення всезагального незалежного тестування), зокрема тестових випробувань з української мови, історії та математики. 

Університет проходив ліцензування за напрямами підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України у 1997 р. ( обсяг 150 осіб), у 1998 р. ( обсяг 1050 осіб),  у 2006 р. ( 1200 осіб).

Шановні випускники 2016 року!

Залишилось лічені дні, щоб ви встигли включитися у процес досить інтенсивної підготовки з комплексу предметів які кожен з вас обере для проходження зовнішнього незалежного тестування.

Це важливо зробити з кількох взаємопов’язаних причин:

перше – для того, щоб успішніше закінчити навчання у школі;

друге – щоб досягти такого рівня знань і самостійності у застосуванні знань та навичок аби практично виконати завдання за всіма тестами;

третє – відповідно до Правил Прийому  отримати додаткові (від 1 до 10) балів;

четверте – щоб перевірити себе, активізувати мислительний процес в групах. Адже досвід підтверджує, що навчальна робота в групах є ефективнішою ніж на індивідуальних заняттях.

В університеті імені Мечникова довузівська підготовка здійснюється в  різні терміни навчання. Мінімальний – три місяці з обсягом навчальної роботи  не менше 150 год. Це буде 12-14 - ти годинне тижневе навантаження, заняття у суботні та недільні дні.

Ми враховуємо також інтереси випускників районів Одеської та інших областей.  Для цього пропонуємо:

заочну форму навчання (установчі лекції, виконання контрольних робіт, в тому числі консультування за допомогою інтернетзв’язку );

підготовче відділення з денною формую навчання (для тих, хто має повну середню освіту). Іногородні слухачі відділення забезпечуються місцями в гуртожитку.

Якість навчальної роботи і знань забезпечується силами висококваліфікованих, підготовлених методично викладачів ОНУ імені Мечникова.
 

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

title_5fbc3ee0a473a6488314341606172384
title_5fbc3ee0a48ae6431141761606172384
title_5fbc3ee0a49b32018021891606172384
Top