College of Economics and Social Work

в.о. директора Коледжу - доцент, канд. політ. наук Нікогосян Ольга Олександрівна

доцент, к.політ.н. Нікогосян Ольга Олександрівна


Правила прийому до Коледжу

Богданова Олена Миколаївн
Богданова Олена Миколаївн
Зав. відділенням Коледжу у м. Одесі
Семенченко Наталія Олександрівна
Семенченко Наталія Олександрівна
Зав. відділенням Коледжу у містах-супутниках
Задорожна Марина Олександрівна
Задорожна Марина Олександрівна
Методист
Домброван Ірина Сергіївна
Домброван Ірина Сергіївна
Лаборант

Тут Ви можете дізнатися про перспективи вступу до Коледжу економіки та соціальної роботи.

ВІДЕОРОЛІК  (тимчасово не працює)

У 1996 році Одеський національний університет імені І.І.Мечникова на виконання Закону України «Про освіту», постанови кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» ініціював перед Міністерством освіти України створення інноваційної моделі трьохступеневої вищої освіти. З метою реалізації  цієї системи в університеті створено Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи (наказ Міністра освіти від 18.06.1998р. № 224).

В 1999 р.(наказ Міністра освіти і науки України за № 14 від 14.01.1999 р.) Коледж став базовим для створення експериментальних майданчиків «Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова

«Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова

За час проведення експерименту набутий нами досвід знайшов позитивну оцінку в Україні та за кордоном:

•  під час відповідних експертиз протягом 1999-2003 років з боку Інституту змісту та методів навчання; головного управління вищої освіти, відділу післядипломної освіти Міністерства освіти України;

•  на засіданнях постійної комісії з питань освіти Одеської облдержадміністрації  у травні 2000 року та у травні 2004 року слухались питання ”Про виконання рішення Уряду України щодо реалізації трьохступеневої вищої освіти в ННК ”Школа-Коледж-Університет” та ”Роль експериментальних майданчиків ННК ”Школа-Коледж-Університет” в поліпшенні культурної, освітянської і соціальної роботи з сільською молоддю”;  

•  на підсумковій колегії Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації 16 лютого 2001 року та на колегії Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації 24 травня 2001 року;

•  під час роботи семінару "Презентація ринкової системи розповсюдження" (Освітянська мережа Одеського національного університету на півдні України з досвіду експериментальних майданчиків) на IV Міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2001" у лютому 2001 р. За результатами участі в ІV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2001» ННК «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджено срібною медаллю;

•  У 2002 році ННК        «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова було відзначено дипломом лауреата, а потім дипломом фіналіста 7-го Європейського конкурсу якості в номінації „Середні підприємства ”.

•  ННК «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова внесено до книги «Кращі підприємства України 2002».

•  у грудні 2008 року Експертна рада міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» рекомендувала ННК «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова до нагородження Міжнародною нагородою «Нагорода тисячоліття» за освоєння та ефективне використання в професійній сфері передових сучасних технологій, розробку і впровадження неординарних прогресивних рішень.

•  За результатами участі в ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджено золотою медаллю;

Наприкінці 2012 року наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Коледж було перейменовано у Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (наказ №1247 від 06.11.2012р.).

Коледж економіки та соціальної роботи працює в Одесі, Іллічівську, Теплодарі, Южному, Овідіополі.

Зараз у Коледжі навчається 545 студентів денної форми навчання, з них на контракті - 485 студентів, на місцях за державним замовленням - 60.

Навчально-виховний процес у межах комплексу забезпечують понад 90 викладачів семи спеціалізованих кафедр університету серед яких 18 докторів наук професорів, 42 кандидата наук доцентів, 12 викладачів вищої категорії. Також до навчального процесу залучені досвідчені висококваліфіковані спеціалісти-практики.

Коледж також співпрацює з усіма науковими підрозділами університету з метою теоретичної та практичної підготовки студентів.

До послуг студентів загальноуніверситетські лабораторії, ботанічний сад, гідробіологічна станція, стадіон, критий спортивний комплекс, спортивні майданчики, спортивно-оздоровчий табір «Чорноморка», гуртожиток, їдальня.

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за наступними спеціальностями:

ОКР молодшого спеціаліста:

Галузь

Спеціальності

Ліцензійний обсяг

Код

Назва

Код

Назва

0403

Системні науки та кібернетика

5.04030101

Прикладна математика

50

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

25

5.03050901

Бухгалтерський облік

60

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101

Соціальна робота

50

До Коледжу приймаються випускники 9-х та 11-х класів.

Випускники Коледжу, які бажають продовжити навчання в університеті, згідно правил, встановлених приймальною комісією ОНУ імені І.І.Мечникова, зараховуються на старші курси університету для отримання базової вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за відповідним напрямом.

Система навчання дозволяє вже через 3 роки після закінчення школи закінчити університет і отримати не один, а два диплома - молодшого спеціаліста та бакалавра.

Кваліфікації, які отримують випускники Коледжу:

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ»

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ»

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець даної кваліфікації:

 • •  брокер (посередник) з цінних паперів
 • •  дилер (продавець) цінних паперів
 • •  бухгалтер
 • •  касир-експерт
 • •  контролер-оператор

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець даної спеціальності:

 • •  технік з планування; 
 • •  ревізор;
 • •  бухгалтер;
 • • інспектор-ревізор;
 • •  інспектор;
 • •  касир-експерт;
 • •  інспектор з інвентаризації.

«ТЕХНІК- ПРОГРАМІСТ»

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець даної кваліфікації:

 • •  технік інформаційно-обчислювального центру
 • •  технік-програміст
 • •  оператор електронно-обчислювальних машин
 • •  оператор уведення даних в ЕОМ (ОМ)
 • •  керівник малих підприємств без апарату управління в області проектування, розробки та тиражування програмного забезпечення ПЕОМ

«СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК»

«СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК»

Основні місця та сфери діяльності соціального працівника:

 • •  органи та заклади системи соціального захисту населення
 • •  структури законодавчої та виконавчої влади із соціальних питань
 • •  державні адміністрації і органи місцевого самоврядування
 • •  підприємства соціальної сфери усіх форм власності
 • •  пенсійні фонди
 • • ; фонди соціальної підтримки населення
 • •  заклади охорони здоров'я
 • •  структури громадсько-політичних організацій та партій
 • •  центри вивчення громадської думки

 

Студенти Коледжу беруть активну участь у «круглих столах», наукових семінарах, наукових студентських конференціях з актуальних проблем, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт.

Одне із завдань Коледжу – це вирішення соціальних проблем молоді. А саме отримання диплому молодшого спеціаліста паралельно із завершенням повної середньої освіти та можливістю вступу на старші курси університету на денну або заочну форму навчання.

 

 

Новий статус «учень-студент» сприяє дорослості школярів. Навчання у комплексі вносить певні зміни в структуру особистості учня-студента:

 • •  Отримання студентського квитка ОНУ імені І.І. Мечникова в 15 років значно підвищує власну відповідальність;
 • •  Підвищується зацікавленість в набутті професійних знань;
 • •  Усвідомлення перспективи раннього досягнення економічної незалежності забезпечує ранню соціальну зрілість;
 • •  Прискорений розвиток особистості запобігає формуванню асоціальних орієнтацій.

Ці фактори забезпечують ефективну соціальну адаптацію особистості та підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.


Скористайтесь шансом стати студентом університету без зовнішнього тестування!


Адреса

м. Одеса, вул. Маршала Говорова 4, кім. 310, 311
Деканат Колледжу - (048) 776-07-71, 776-07-64, 776-08-60

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

title_5f2e2eec85f855447437651596862188
title_5f2e2eec8608615285819751596862188
title_5f2e2eec8618620503206101596862188
Top