Діденко Наталя Миколаївна

Діденко Наталя Миколаївна Кандидат філологічних наук, доцент

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • У 2002 р. закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «німецька мова та література»;
 • З 01.09. 2002 року працювала викладачем кафедри іноземних мов природничих факультетів;
 • У 2005 році вступила до аспірантури ОНУ імені І.І. Мечникова. Виконувала дисертаційне дослідження на кафедрі німецької філології. Науковий керівник – к. філол. н., доцент Букрєєва Л.Л.
 • У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Іронія в мовній та концептуальній картині світу Гюнтера Граса)» (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • З 01.09.2013 р. переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов природничих факультетів (наказ № 2210-18 від 18.07.2013 р.)
 • З 2021 по теперішній час працює доцентом кафедри німецької філології.
 • З 27 вересня по 5 грудня 2021 року проходила підвищення кваліфікації Goethe Institut Kiew DLL 2 Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
 • З 30 вересня по 1 жовтня та з 27 жовтня по 2 листопада 2021 приймала участь у онлайн семінарах Goethe Institut Kiew „Grundlagen DAF-Didaktik und Methodik“

Навчальна діяльність:

 • Практичний курс нiмецької мови як другої iноземної.
 • Спеціальні курси
 • Практичний курс німецької мови як основної іноземної;

Членство в асоціаціях: членкиня Спілки германістів вищої школи України.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвостилістика, лінгвоконцептологія, нейролінгвістика, перекладознавство, методика викладання іноземної мови.

Основні публікації:

 1. Диденко Н. Н. Лингвокогнитивное исследование художественного текста. Мова і культура. Вип.11. Т V (117). Київ, 2009. С. 67-75.
 2.  Диденко Н. Н. Место иронии в общей категории комического. Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Вип. 7. Ужгород, 2009. С. 117-123.
 3.  Диденко Н.Н. Метафорическая вербализация эмоционального концепта ANGST в картине мира Г. Грасса. (на материале художественных произведений Г. Грасса). Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці: Матеріали ІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 28 квітня 2011 р.). Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. 2011. С. 68-71.
 4. Букреева Л. Л., Диденко Н. Н. Особенности экспликации художественного концепта «GEDÄCHTNIS» в романах Г. Грасса. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 30. 2012. С. 11 -13.
 5.  Диденко Н.Н. Репрезентация эмоционального концепта «ANGST» в художественных произведениях Г. Грасса. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія: «Когнітивна лінгвістика». Вип. № 1051. 2013. С. 27-31.
 6.  Діденко Н.М. Специфика текстообразующей иронии в романах Гюнтера Грасса. Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2013. Вип. 211. Т. 223. С. 20-24.
 7.  Диденко Н.Н. Экспликация художественного концепта „Glaube“ в картине мира Гюнтера Грасса. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. Вип. III. С. 13-21.
 8.  Didenko N. N. Die Besonderheiten der Ironie von Günter Grass. Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. пр. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» О.: Фенікс, 2014. С. 323-327.
 9. Букреева Л.Л., Диденко Н.Н. Отражение немецкой ментальности в юмористических произведениях Хорста Эверса. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2015. Вип. 137. С. 473-479.
 10.  Діденко Н. М. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.04020101 – «Математика» та 7.04030101 – «Прикладна математика» ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2015. 112 с.
 11.  Vasylchenko E.G., Didenko N.N. Lernaktivierung durch den Einsatz digitaler Medien // Дослідженння та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом. – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – С. 12-16.
 12. Didenko N. Digitale Medien im Unterricht: Zusatzkomponente oder Erfordernis // Дослідженння та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом. – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – С. 23-26.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top