Регіональний центр гендерних досліджень

Регіональний центр гендерних досліджень створено в 2018 році та існує як структурний підрозділ Факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова і підпорядковується ректору ОНУ та декану ФПСР ОНУ. Метою створення Центру є погіршення ситуації з гендерною нерівністю у світі за підрахунками Всесвітнього економічного форуму, який ввів показник Global Gender Gap Index (індекс гендерного розриву). Створення в ОНУ Мечникова постійно діючої інноваційної структури «Регіонального центру гендерних досліджень» необхідно для системної роботи в сфері гендерної освіти. Завдяки діяльності Центру проводиться координація науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження ґендерних підходів у науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес, шляхом посилення гендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства; протидії торгівлі людьми тощо.

В Центрі кожного року проходить Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність». Співучасниками конференції є представники Національного університету «Одеська юридична академія», (академік Корміч Л.І.), Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (проф..Чернецька Ю.І.), Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (доц. Мисюн А.В.) та наковці ОНУ кафедр соціології (проф. Оніщук В.М.), прикладної та соціальної психології (проф.Будіянський М.Ф., доц.Коваль Г.Ш), соціальної допомоги та практичної психології (доц. Смокова Л.С., Дикіна Л.В., ), соціальної роботи (доц..Гладченко С.В, доц.Аблов А.Ф., доц.Кравець Г.В.,викл.Дубініна Я.П.). Результатом проведення конференції є видання Збірки тез конференції.

Співробітники Центру приймають участь в міжнародних гендерних конференціях, які проходять як в Україні так і за кордоном.

Центр активно співпрацює з представниками міжнародних організацій, таких як: Української фундації громадського здоров’я, мобільної бригади соціально психологічної допомоги жертвам гендерного зумовленого в тому числі домашнього насильства. Центр активно співпрацює з благодійним фондом Маніфест миру, з Одеською Міською Радою Багатодітних сімей, Товариство Червоного Хреста та іншими. В Центі постійно проводять кругли столи та відкрити лекції як викладачі ОНУ так і магістри і аспіранти катедр.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top