Дубініна Яна Павлівна

dubinina

ORCID ID: ORCID 0000–0001–8855–3248

ResearcherID: rid19796

Google Scholar

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри соціальної роботи

Тема дисертації: Управління освітою регіону: соціологічний аспект.

Базова освіта (Вища):

 • Запорізький державний університет, філологічний ф – т, 1994 р., диплом з відзнакою, спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови та літератури».
 • Запорізький державний університет, ф – т післядипломної освіти, 1995 р., спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Дитячий психолог в системі освіти».
 • Запорізький національний технічний університет, 2011 р., екстернат, диплом з відзнакою, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація «Магістр з соціальної роботи, професіонал в галузі соціального захисту населення, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід роботи: (стаж науково-педагогічної роботи - 26 років)

 • 2016 — по теперішній час — Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра соціальної роботи
 • 2007 — 2016 рр — Запорізький національний технічний університет, кафедра соціальної роботи
 • 1995 — 2007 - рр практичний психолог навчального закладу; 2000 — 2007 рр керівник соціально-психологічної служби «Школи — Ліцею «Логос» (м. Запоріжжя)

Навчальні дисципліни, які викладає:

«Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі», «Актуальні проблеми та інновації в соціальній роботі», «Основи самоменеджменту та лідерства», «Формування та розвиток особистості в соціальній роботі», «Система соціального захисту населення».

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області  науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси:

 • прикладні аспекти управління сферою соціального забезпечення;
 • підготовка майбутніх фахівців з соціальної роботи до організації міжвідомчої взаємодії;
 • маркетингові інструменти інноваційних змін сучасної соціальної роботи;
 • принципи підготовки конкурентоспроможних фахівців для регіонального ринку праці.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 02.2013 - 04.03.2013 Запорізький національний університет, кафедра соціальної філософії та управління; тема «Болонська система в навчальному процесі ВНЗ» (наказ № 168 від 01.01.2013)
 • 01. 2018 - 23.02.2018 Національний університет «Одеська морська академія», Інститут Військово-Морських Сил; тема «Формування у курсантів загальних компетентностей на підставі застосування міждисциплінарного підходу у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін» (наказ № 528 від 20.03.2018)
 • 06. 2018- 24.06.2018 пройшла навчання за програмою курсу «Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах» (74 години) в рамках проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери».

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях:

 • з 2020 року по теперішній час член ГО «Ліга соціальних працівників України»
 • з 2018 року по теперішній час член Науково-методичної комісії ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова

Нагороди:

Грамота Навчально-наукового інституту Інформаційних та соціальних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – «за високу методичну майстерність, досягнення у навчанні студентів, значний вклад у наукову роботу і активну участь у суспільному житті ІІСТ і ОНУ імені І.І. Мечникова, особисту дисциплінованість і ініціативу»

Сертифікати

 Повний перелік публікацій:

 1. Дубініна Я.П. Маркетингові методи вирішення управлінських проблем вищих навчальних закладів / Я. П. Дубініна // Наукові записки НаУКМА. Соціологія, Том 1, 2018. - С. 71 — 75.
 2. Дубініна Я.П. Маркетинговий ресурс інноваційних змін сучасної соціальної роботи / Я. П. Дубініна // Вісник ОНУ імені Мечникова. Психологія. 2018, Том 23, віп 2 (48). - С.41-49.
 3. Дубініна Я. П. Проблеми ефективності соціальної взаємодії регіональних ринків праці та вищої освіти: соціологічний аспект / Я. П. Дубініна // «Актуальні проблеми філософії та соціології». - 2015. - №8. - С. 48 — 51.
 4. Дубініна Я. П. Маркетингова концепція управління вищим навчальним закладом: соціологічний аспект / Я. П. Дубініна // “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна”. - Вип. 9. - 2015. - С. 57 -62.
 5. Дубініна Я. П. Проблема відмови від паління жінок-годувальниць та шляхи її вирішення / Я. П. Дубініна, Т. С. Герасимчук // Scientific Journal «ScienceRise».- 2014.- №2(2).-С.34-36.
 6. Дубініна Я. П. Управління освітою в регіоні: соціологічний аспект / Я. П. Дубініна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць КПУ. Вип. 58. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 151 – 160.
 7. Дубініна Я. П. Формування маркетингової системи взаємодії ринків вищої освіти та праці / Я. П. Дубініна // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. XIV. Вип. 276, Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 280 – 289.
 8. Дубініна Я. П. Ринок вищої освіти та регіональний ринок праці: проблеми ефективності соціального діалогу / Я. П. Дубініна // Грані : [Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах]. - 2012. - №12 (92). – С. 71 – 75.
 9. Дубініна Я. П. Якість освіти як об’єкт соціологічного дослідження / Я. П. Дубініна // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма» - Вип. 89. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 151 – 164.

Навчальні та навчально - методичні видання:

 1. «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Система організації соціальних служб» для студентів спеціальності «Соціальна робота» (56 с.) 2018 р./видавництво «Друк Південь»
 2. «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ведення професійних документів» для студентів 2, 3-го курсів денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (41 с.) - 2021 р.
 3. Методичні рекомендації до курсу «Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі»(23 стр ) (магістри 2) — 2020 р.
 4. Методичні рекомендації до курсу «Управління соціальною сферою» (36 стр) (магістри 1) — 2019 р.
 5. Методичні рекомендації до курсу «Методика і технологія викладання фахових дисциплін» (32 стр) (магістри 1) — 2019 р.
 6. Методичні рекомендації до курсу «Інновації в соціальній роботі» (29 стр) (магістри 1) — 2019 р.
 7. Методичні рекомендації до курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» (29 стр) (магістри 1) — 2019 р.
 8. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Актуальні проблеми та інновації в соціальній роботі» для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 231 «Соціальна робота»/ Л.М. Дунаєва, Я.П. Дубініна – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. - 26 с.
 9. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи самоменеджменту та лідерства» для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 231 «Соціальна робота»/ Я.П. Дубініна – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. - 27 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top