Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості

Зав. кафедрою: доктор психологічних наук, професор
Кіреєва Зоя Олександрівна

Історія кафедри

Історія розвитку психологічної науки в Одеському національному університеті починається з 1896 року, коли М.М. Ланге, що належав до сузір'я вчених Новоросійського університету, відкрив першу в Україні лабораторію експериментальної психології, відокремлену від кафедр психіатрії, фізіології, філософії. Гідним хоронителем і продовжувачем історичних традицій у науці, що йдуть від І.М. Сєченова, І.І. Мечникова, А. О. Ковалевського, Н.Н. Ланге став - Давид Генріхович Елькін (1895 - 1983). Блискучий дослідник - експериментатор Д. Г. Елькін багато років життя присвятив вивченню психологічних механізмів пам'яті, уваги, сприйняття, а також формування навичок. Але найбільш істотний внесок у розвиток психологічної науки внесли фундаментальні дослідження Д.Г.Елькіна по сприйняттю часу. Саме роботи Д.Г. Елькіна фактично перетворили кафедру педагогіки в кафедру педагогіки і психології, що було оформлено, з урахуванням воєнного часу, тільки в 1945 році, а з 1960 року кафедра психології стала самостійною. Д.Г. Елькін очолював кафедру до 1975 року, а потім - доцент Т.М. Козіна. У 1987 році за ініціативою професора, доктора психологічних наук І.Г.Білявського була створена кафедра загальної та соціальної психології. У 2011 році в ОНУ відбулася реорганізація і сьогодні кафедра має назву загальної психології і психології розвитку особистості, її керівник – доктор психологічних наук, професор З.О.Кіреєва. На кафедрі проводяться фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук за темою: «Динаміка розвитку особистості у часовій розгортці життя». Одним з пріоритетних наукових напрямків є вивчення часу, яке було розпочато Д.Г.Елькіним та продовжено його учнями, зокрема професором Б.Й.Цукановим, що побудував цілісну концепцію психологічного часу на основі експериментального виміру його одиниці «τ (тау)-тип», яка протягом життя не змінюється та має індивідуальні межі: 0,7с < < 1,1с. Наукова школа «Психологія часу» має високий рівень досліджень темпоральних феноменів у різних галузях психологічної науки (психології свідомості, віковій психології, психології менеджменту, військовій психології, психології мистецтва, психології праці, ритмології, медичній психології,психологічного здоров’я, психології інтелекту та інш).

До складу науково-педагогічних кадрів кафедри загальної психології ті психології розвитку особистості входять:

 • доктор психологічних наук, професор З.О.Кіреєва,
 • доктор психологічних наук, доцент О.Д.Литвиненко
 • кандидат психологічних наук, доцент Артюхіна Н.В.,
 • кандидат психологічних наук, доцент Буганова В.М.,
 • кандидат психологічних наук, доцент Чачко С.Л.,
 • кандидат психологічних наук, старший викладач Мартинюк Ю.О.
 • кандидат психологічних наук, асистент Мостова Т.Д,
 • лаборант Мельник О.Ю.

Професорсько - педагогічними працівниками кафедри викладаються як загальні психологічні дисципліни (загальна психологія, психологія особистості, психологія розвитку, історія психології, психолінгвістика, основи психотерапії, психофізіологія) так і розроблено авторські курси для бакалаврів і магістрів:

 • Психологія життєвого шляху
 • Арт-терапевтичні технології розвитку особистості
 • Психологія травми
 • Психосоматика і психокорекція
 • Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
 • Екологічна фасілітація особистісного зростання
 • Сімейне консультування: системно - структурний підхід
 • Психосоматичні аспекти в позитивної психотерапії
 • Психодіагностичний потенціал артерапії
 • Тренінгові технології особистісного зростання
 • Сексуальність людини та планування сім'ї.

Студенти, які навчаються на кафедрі, проходять виробничу практику у:

 • школах
 • психоневрологічному диспансері
 • ЗМІ
 • провладних закладах та силових відомствах
 • підприємствах
 • центрах розвитку та реабілітації.

Практика забезпечує максимальне засвоєння отриманих теоретичних знань і повноцінне застосування їх у психологічній роботі. А також надає широкий спектр можливостей працевлаштування. Студенти та магістри беруть участь в якості асистентів у педагогічному процесі та ко-тренерів на практичних заняттях.

На кафедрі створено студентське наукове товариство «Розквітання», яке забезпечує умови для наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих учених. Щорічно проводиться однойменна конференція.

Інформація для абітурієнтів

Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості, готує фахівців у галузі психології з питань індивідуального й сімейного консультування, працівник психологічної служби системи освіти, психолог у рекрутингових і кадрових агентствах, HR-менеджер (фахівець із керування персоналом), психолог-аналітик у правоохоронних органах й органах влади, у сфері соціальної практики, у засобах масової комунікації й ін.

Наукова робота

Пріоритетними напрямами сучасної дослідної роботи кафедрі є комплексні дослідження розвитку особистості на життєвому шляху, особливостей впливу темпоральності на психологію людини та гендерні особливості розвитку особистості, її адаптації і активності в умовах соціальних перетворень.

Адреса:

Одеса, Дворянська, 2. Ауд.105.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top