Наукові проекти

Міжнародні проекти, в яких брали або беруть участь співробітники кафедри інженерної геології і гідрогеології і ПНДЛ-1 ОНУ

 • проект BSB 889 «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням 2020-2021 Міжнародний продуктів програми Копернікус» Спільної операційної програми прикордонного співробітництва PONTOS.
 • 2015-2018 рр. ЄС / UNDP (Програма ООН з розвитку), грант 88460 «Поліпшення моніторингу навколишньогосередовища Чорного моря, фаза 2» EMBLAS II). веб-сайт: emblasproject.org
 • Сьома Рамкова Програма ЄС (FP7), грант 287600 PERSEUS Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження європейських південних морів (2012-2017). веб-сайт. Замовник – Європейська Комісія. Координатор -Грецький центр морських досліджень (Hellenic Centre For Marine Research), Греція веб-сайт. (Медінець В.І., Черкез Є.А. та інші).
 • ЄС/UNDP Програма ООН з розвитку, грант 88460 «Поліпшення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря, фаза 2» (EMBLAS II) (2015-2018) веб-сайт. Замовник – Європейська Комісія, ООН. Координатор - Регіональний Центр Програми Організації об’єднаних націй з розвитку для Європи та країн СНД (UNDP IRH), Стамбул, Туреччина. веб-сайт. (Медінець В.І., Черкез Є.А. та інші).
 • ЄС/UNDP Програма ООН з розвитку, грант 84971 EMBLAS Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря (2013-2014) веб-сайт. Замовник – Європейська Комісія, ООН. Координатор - Братиславський регіональний центр UNDP для Європи та країн СНД, Братислава, Словацька Республіка. веб-сайт. (Медінець В.І., Черкез Є.А. та інші).

2012-2015 рр.

 • Проект EU-FP7 PERSEUS «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження європейських південних морів» (Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas). У виконанні цього проекту бере участь 52 організації-партнера з 21 країни.

2011-2012 рр.

 • Міжнародний науковий проект РФФД-ДФФД «Азово-Чорноморський басейн і Північне Причорномор'я в голоцені: порівняльний аналіз і хронологія природних процесів, розселення й господарської діяльності древньої людини». Наукові керівники: з боку Росії – проф. Світоч Олександр Адамович, науковий керівник Лабораторії палеогеографії географічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова; з боку України – проф. Коніков Євген Георгійович, науковий керівник Проблемної лабораторії інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

2005-2010 рр.

 • Міжнародний науковий проект Міжнародної Програми Геологічної Кореляції IGCP – 521 «Чорноморсько-Середземноморський Коридор протягом останніх 30 тис. років: зміни рівня моря та адаптація людини» «Black Sea –Mediterranean Corridor During The Last 30 KY : Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009)»;
 • Міжнародний науковий проект «НЕRМЕS: Hotspot ecosystem research on the margins of European Seas» (2006-2009 р.р.);
 • Міжнародний науковий проект INQUA 0501 «Caspian-Black-Sea-Mediterranean Corridor During Last 30 Ky: Sea Level Change and Human Adaptive Strategies» (2008-2010);
 • Міжнародний науковий проект: «Between East and West. Culture Development in the Northwestern Black Sea Area during the 4th Millennium BC» (2009);
 • Міжнародний науковий проект Ф.28/06.024 «Північно-Чорноморський регіон в умовах глобальних змін клімату: закономірності розвитку природного середовища за останні 20 тисяч років і прогноз на поточне сторіччя» (2009-2010).

2006 р.

 • Міжнародний польовий симпозіум «Генетичні проблеми епітермальних родовищ золота, Карпати і Український щит (Київ-Мукачеве-Умань-Кіровоград)» - INTERNATIONAL FIELD WORKSHOP "Carpathians and Ukrainian Shield, Ukraine" (12th-20th August 2006, Kiev-Muckachevo-Uman-Kirovograd) під егідою і при фінансовій підтримці Ukrainian National IAGOD Group, International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD), IGCP-486project, IGCP-473project, Centre for Russian and Central Asian Mineral Studies (CERCAMS) и Global Mineral Resource Assessment Programme (GMRAP). Учасник від ОНУ імені І.І.Мечникова – доц. Драгомирецький О.В. (Фото 1-17)

2000-2001 рр.

 • Міжнародний науковий проект Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ne 161/47-1. Gekoppelte Strömungs-, Transport- und Deformationsprozesse: Ein Einsatz zur Modellierung episodischer Schwarmbeben ("Сопряженные процессы течения, переноса и деформации: подход к моделированию роев землетрясений", Д.В. Мелконян). Науковий керівник: проф. Х. Нейгебауэр.

Співпраця з науковими закладами НАН України та іншими, в тому рахунку закордонними, ВУЗами і науковими установами

 • Угода про науково-освітянське співробітництво строком на 5 років (2017 – 2022) з Національним університетом Альтіплато, м. Пуно (Перу). Участь у Першому (2017 р.) та Другому (2018 р.) Інтернаціональному конгресі з геонаук у м. Арікіпе (Перу) з доповіддю. Читання лекцій по застосуванню геофізичного обладнання (геосканування) для потреб пошукової геології та гідрогеології (2018 р.)
 • ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ (м. Одеса) - договір про співробітництво.
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків) - договір про співробітництво.
 • Гірничо-геологічний університет ”Св. Івана Рильського”, Софія (Болгарія) - договір про наукове співробітництво на період 2009 – 2013 рр.
 • Відділення морської геології та рудоутворення Національного Природничого музею НАН України - договір про наукове співробітництво, співпраця в рамках міжнародних проектів «HERMES», INQUA 0501).
 • Одеське відділення Інституту археології НАНУ - співпраця в рамках міжнародних проектів INQUA 0501, IGCP-521.
 • Інститут геологічних наук НАН України та Інститут географії НАН України - співпраця в рамках національного комітету INQUA.
 • Авалонський інститут прикладних наук, Вінніпег (Канада).
 • Саутгемптонський Океанографічний інститут, Саутгемптон (Велика Британія).
 • Археологічний інститут Берліна (Німеччина).

Держбюджетна тематика

 • НДР №600 (2020-2022 рр.) «Дослідження інженерно-геологічного стану прибережних урбанізованих територій Північного Причорномор’я та обґрунтування заходів їх інженерного захисту (прикладне дослідження)». Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • (2019 – 2021 рр.). Держбюджетна тема «Дослідження сучасного інженерно-геодинамічного стану дна та берегової смуги північно-західної частини Чорного моря.» Науковий керівник – доц. Кадурін С.В. Старший науковий співробітник – доц. Педан Г.С. Фахівець 1 категорії – Андрєєва К.П. Мета проекту – дослідити сучасний гідро-, літо- та геодинамічний стан берегової смуги та прибережної зони ПЗЧМ для встановлення закономірностей динаміки формування донних відкладів, змін профілю берега і рельєфу дна з урахуванням міжнародних обов’язків і вимог національної безпеки України.
 • НДР №575, Дослідження інженерно-геодинамічного стану прибережних зсувних схилів Чорного моря та впливу природних і антропогенних факторів (2017 – 2019), номер державної реєстрації: 0117U001117, керівник Черкез Є. А.
 • Тема №547 (2015-2016 рр). Провести дослідження та розробити сучасну науково-методичну основу для створення новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №548 (2015-2016 рр.). Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи щодо стабілізації його екологічного стану. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №506 (2013-2014 рр.). Оцінити довгострокові зміни та обґрунтувати заходи щодо стабілізації екологічного стану прибережних вод та берегової смуги острову Зміїний. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №336 (2008-2009 рр.). Вивчити геологічну будову, сучасні екзогенні геологічні процеси та провести оцінку руйнування поверхні й берегів острова Зміїний. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №134 (2000-2002 рр.). Вивчення і прогноз зсувів Одеської області. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №677 (1997-1999 рр). Вивчення будови і деформацій верхньої частини земної кори на основі гідрогеодинамічних спостережень. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №541 (1994-1996 гг). Разработать прикладные основы знакового моделирования изменений геологической среды под влиянием техногенеза. Научный руководитель Черкез Е.А.

Госпдоговірна тематика

 • НДР №115 (2019-2020 рр.) «Оцінка інженерно-геодинамічних умов і стану території Одеського припортового заводу». Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №093 (2011 р.). Оцінка і прогноз деформацій порід зсувного схилу Одеського припортового заводу. Науковий керівник: Черкез Є. А.
 • Тема №093 (1995 р.). Обобщение и анализ материалов по причинам деформаций зданий на территории г.Одессы для обоснования проектных решений по укреплению здания Одесского театра оперы и балета". Науковий керівник: Черкез Є. А.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top