Учбові дисципліни і практики

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Загальна геологія
 • Історична геологія та палеонтологія
 • Мінералогія та кристалографія
 • Структурна геологія і геокартування
 • Морська геологія
 • Петрографія
 • Основи геофізики та геологічна інтерпретація геофізичних даних
 • Основи геохімії
 • Регіональна геологія
 • Геотектоніка
 • Геологія родовищ корисних копалин
 • Економічна геологія та управління геолого-розвідувальними роботами
 • Мікропалеонтологія
 • Осадові басейни та палеогеографія
 • Геохімічні методи пошуків
 • Методи морських геологічних досліджень
 • Геохронологія та стратиграфія
 • Металогенія та генетична мінералогія
 • Геологія нафти і газу
 • Регіональна геологія океанів і морів
 • Пошуки та розвідка корисних копалин
 • Нафтогазоносність дна морів і океанів
 • Геологія і корисні копалини Чорного моря

Практики

 • Навчальна загальногеологічна практика
 • Навчальна практика зі структурної геології та геокартування
 • Навчальна практика з літології
 • Навчальна геофізична практика
 • Виробнича практика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Актуальні проблеми геології, морської геології.
 • Морське геокартування.
 • Геодинаміка та вчення про формації.
 • РКК Світового океану та України.
 • Сучасні компьютерні технології в геології.
 • Осадові басейни та палеогеографія.
 • Екологічна геологія родовищ корисних копалин.
 • Океанський седіментогенез.
 • Літодинаміка і узбережно-морське розсипоутворення.
 • Геофлюидогенез и актуальные вопросы формирования месторождений нефти и газа.
 • Основы геологии морских нефтяных и газовых месторождений.

Асистентська практика

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти

 • Історія, концепції та сучасні досягнення науки
 • Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря
 • Advanced Topics in Paleontology, Micropaleontology and Paleoecology (викладається англійською мовою)
 • Корисні копалини Світового океану
 • Сучасні морські седиментаційні процеси
 • Сучасні досягнення морської геології
 • Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів.

 

 

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top