Какаранза Сергій Дмитрович

Kakaranza

кандидат геологічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові інтереси: Морська геологія, стратиграфія, організація та проведення геологорозвідувальних робіт, методика та методологія геологорозвідувальних робіт, геоекологія, геологія Африки, морська четвертинна геологія, економічна геологія, оцінка ресурсів і запасів, видобуток корисних копалин, ГІС в геології.

Дисципліни ОКР бакалавра: Геотектоніка; Основи екологічної геології та геоекологія океанів та морів.

Дисципліни ОКР магістра: Геодинаміка та вчення про формації; Морське геокартування.

Дисципліни ОКР доктора філософії: Історія, концепції та сучасні досягнення Наук про Землю.

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

Науковий консультант геологічної компанії ABMAV Sub Sahara (SL) Ltd (Сьєрра Леоне)

Професійне членство

 • Спілка Геологів України
 • Українське Мінералогічне товариство
 • Геологічне товариство Намібії

Список основних публікацій

Автор 50 публікацій

Публікації за останні 5 років (2017-2021 рр.)

Статті в фахових журналах

 • Бобров О., Клочков С., Какаранза С., Какаранза О., Федоришин Ю., Яськевич Т. Відкриття нових кімберлітових полів на південному схилі Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра-Леоне). // Геолог України. – 2021. – №1 (44-45). – С. 118-126.
 • Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Курило С.І., Бондаренко С.М., Какаранза С.Д., Яськевич Т.Б.. Перша знахідка силіцидів і силіцію в палеорозсипищах Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра Леоне, Західна Африка) // Мінералогічний журнал - 2019. - Т. 41, № 3. – С. 24-35.
 • Бобров О.Б., Федоришин Ю.І., Какаранза С.Д., Клочков С.В., Степанюк Л.М., Курило С.І., Яськевич Т.Б.. Речовинний склад алмазоносних терас південно-західної частини Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра-Леоне). // Мінералогічний журнал - 2019, 41 (4): 22-30.

Тези доповідей конференцій

 • Наумко І.М., Кадурін В.М., Янко В.В., Зінчук І.М., Сахно Б.Е., Кадурін С.В., Какаранза С.Д., Дікол O.С. «Глибинна природа вуглеводневого флюїду на шельфі Чорного моря за включеннями в аутигенних мінералах» // Геологічна наука в незалежній Україні: Збірник тез наукової конференції. / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2021. – 68-71 с.
 • Кадурін В., Наумко І., Янко В., Какаранза С., Дікол О. «Труби дегазації» і перспективи нафтогазоносності північно-західного шельфу Чорного моря (за геолого-геофізичними і геохімічними даними)» // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища. – Львів: Растр-7, 2021. – С. 85–88.
 • Kadurin, S., Yanko-Hombach, V., Kadurin, V., Naumkо, I., Kakaranza, S., Dikol, O., Zinchuk, I. 2021. Deep nature of hydrocarbon fluid within the black seashelf based on inclusions in authigenic minerals. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol 53, No.6. doi: 10.1130/abs/2021AM-366241
 • Бобров О.Б., Клочков С.В., Меркушин І.Є., Какаранза С.Д., Яськевич Т.Б. Нові знахідки кімберлітів верхньої течії р. Сева – перший досвід опису нового кімберлітового поля (Сьєрра Леоне, Західна Африка). // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України «ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ» (14–16 травня 2019 р), Київ, - ТОМ 2, С.17.
 • Бобров О.Б., Федоришин Ю.І., Клочков С.В., Какаранза С.Д., Яськевич Т.Б. Геолого-петрографічна характеристика кімберлітів структури Пундуру 1 (Сьєрра Леоне, Західна Африка) // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України «ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ» (14–16 травня 2019 р), Київ, - ТОМ 2, С.19.
 • Бобров О.Б., Федоришин Ю.І., Клочков С.В., Какаранза С.Д., Яськевич Т.Б. Геолого-петрографічна характеристика кімберлітів структури Йомбі (С’єрра Леоне, Західна Африка) // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України «ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ» (14–16 травня 2019 р), Київ, - ТОМ 2, С.21.

Патенти

 • Янко В.В., Кадурін В.М., Наумко І.М., Какаранза С.Д., Кравчук. Г.О., Дікол О.С. Метод направленої рангової інтерпретації геолого-геофізичної інформації на основі теорії флюїдогенезу, патент на корисну модель № u202104358 від 26.07.21.

Звіти з НДР (науковий керівник В.В.Янко)

 • Звіт з НДР «Розробка прогнозних критеріїв пошуків покладів в Чорному морі на засадах теорії флюїдогенезу» (остаточний) №590 / [В.В.Янко, О.В.Чепіжко, В. М. Кадурін та ін.]. Одеса: ОНУ, 2021. 181 с. № держреєстрації 0119U002196.

Підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах

 • Пошукові роботи на алмази у межах концесії Tchandongo, Лунда Норте, Республіка Ангола (2021).
 • Пошуково-оцінювальні роботи на золото (Mabonto Gold Project) у межах ліцензійної ділянки SML 7/2021, Tonkolili District, Сьєрра Леоне (2021).
 • Розробка Нового Кодексу України про надра, Project PRC-UKR18EU5456, (2020)
 • Пошукові роботи на алмази у межах ліцензійної ділянки EL 34/2017, Kono, Kenema Districts, Сьєрра Леоне (2020).
 • Пошукові роботи на танталіт і колумбіт в межах штату Nasarawa, Республіка Нігерія (2019).
 • Науково-дослідний проект під егідою Європейської федерації геологів CHPM2030: Combined Heat, Power and Metal extraction (2019).
 • Науково-дослідний проект під егідою Європейської федерації геологів INFACT: Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies (2019).
 • Пошукові роботи на золото у межах ліцензійної ділянки EL45/2011, Kono, Kenema Districts, Сьєрра Леоне (2017-2018).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top