Навчальні польові і виробничі практики

I курс

Перша навчальна геологічна практика завершує вивчення курсу "Загальна геологія" і проводиться в польових умовах протягом 4-х тижнів (червень-липень) на території Одеської (фото 3), Миколаївської (фото 1), Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської (фото 4), Закарпатської, Львівської областей.
Фото 1. Каньйон у «Долині Диявола», с.Трикрати, Вознесенський р-н
У завдання практики входить навчання студентів методам ведення польових геологічних спостережень і опису природних об'єктів і явищ (фото 1-4). Маршрутна практика дозволить студентам побачити древні метаморфічні, магматичні й осадові утворення палеозойського, мезозойського, кайнозойского й четвертинного віку. Вибір маршруту визначається оптимальним переліком об'єктів, що є родовищами корисних копалин, геологічними підприємствами й унікальними природними пам'ятниками України (фото 1, 4).
По шляху проходження проводяться спостереження над проявами процесів акумуляції, ерозії, денудації, карстоутворення й ін. У програму практики включається також ознайомлення із джерелами мінеральних вод і діючими на їхній базі курортами.
Фото 2. Навчання студентів основним методам роботи в польових умовах
У період практики передбачається відвідування пошуково-розвідувальних партій, гірничодобувних підприємств, що дає подання про умови роботи геолога в польових умовах (фото 2, 3).

Фото 3. Узбережжя Чорного моря, м.Одеса Фото 4. Долина р.Прут, м.Яремче, Івано-Франківська обл.

II курс

Проведення базових навчальних геологічних практик напряму підготовки «Геологія» забезпечують викладачі кафедри загальної та морської геології - це навчальна практика по загальної геології на I курсі, практика по структурної геології та геологічному картуванню на II курсі, геофізична і літологічна практики на III курсі. Метою цих практик є закріплення знань, отриманих студентами при вивченні теоретичного матеріалу, набуття навичок польових досліджень, ведення геологічної документації, досвіду колективної роботи і формування умінь взаємодіяти в рамках мікросоціуму.
Практика по структурній геології та геологічному картуванню проводиться на стаціонарній базі практик геолого-географічного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова в с. Кринички Балтського р-ну Одеської області. Проведення практики в цьому районі дозволяє в достатній мірі освоїти методи геологічного картування.
Протягом геолого-знімальної практики студенти-другокурсники перетворюються на початківців геологів, які можуть самостійно працювати і здатні робити власні висновки з тих чи інших питань геології. Крім того, студенти набувають важливого досвіду колективної роботи і незабутні враження про проведений польовому сезоні. У більшості студентів з'являється додаткова мотивація у виборі професії, яка позитивно позначається при продовженні навчання на старших курсах.

III курс

Геофізична практика завершує вивчення курсу "Основи геофізики" і проводиться в польових умовах на третьому курсі. Метою практики є ознайомлення із практичними прийомами роботи на геофізичних приладах і включає 2 етапи:
1. Ознайомлювальний етап.
2. Практичний етап.
Під час ознайомлювального етапу студенти відвідують державне підприємство «Одесморгеологія» де освоюють основи й принципи інтерпретації геофізичних даних. Крім того, при відвідуванні ГРГП «Причорноморгеологія», студентів знайомлять із методами проведення морських геофізичних робіт, для чого організується польова екскурсія на геофізичне науково-дослідне судно «Шукач» (фото 1-2).
Фото 1-2. НДС « ШУКАЧ» спеціалізоване геофізичне судно для виконання сейсмічних і гідромагнітних досліджень
Потім студенти вивчають методи інтерпретації геофізичної інформації, що виконується в геофізичному відділі підприємства за допомогою таких операційних систем, як «Олімпус» (фото 3).
Під час практичного етапу студенти мають можливість самостійно попрацювати з польовою геофізичною апаратурою, а саме: радіометр СРП-68 (фото 4), магнітометр М-21 і гравіметр. Робота із цими приладами здійснюється по профілях, прокладеним від студентського містечка до урізу Чорного моря по паралельних вулицях.
Надалі ними виробляється кількісна інтерпретація даних, на основі яких дається їхнє геологічне тлумачення.
Фото 3. Демонстрація інтерпретації геофізичних даних студентам ОНУ в ДП«Одесморгеологія» Фото 4. Робота з радіометромом СРП-68.
Навчальна практика з літології проводиться для студентів III курсу після ви-вчення навчальної дисципліни "Літологія". Практика проводиться на базі науко-во-дослідної лабораторії морської геології і геохімії ОНУ імені І.І.Мечникова. У ході практики студенти освоюють методи польових літологічних досліджень, лабораторного вивчення осадових порід, обробки та інтерпретації отриманих даних.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top