Інформація для абітурієнтів

Спеціальність 103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» передбачає вивчення складу і будови Землі включно із гідросферою, у тому числі морська геологія, палеонтологія, інженерна геологія, гідрогеологія та інші Науки про Землю. Ця спеціальність перспективна і життєво важлива для сталого розвитку України.

Ми готуємо фахівців за охвітними програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія»

Термін дії освітньої програми 3 роки 10 місяців.

Форма навчання: денна, заочна.

Мета програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з геології, морської геології, гідрогеології та інженерної геології, формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук про Землю і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Характерна особливість програми: отримання фахових навичок з морської геології, гідрогеології та інженерної геології, отримання знань з геології шельфових родовищ нафти і газу, органічне поєднання в освітньому процесі теоретичного навчання з практичною спрямованістю підготовки фахівців. Обов’язковими є навчальні геологічні та виробничі практики за спеціальністю.

Освітня кваліфікація: Бакалавр з Наук про Землю.

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр за спеціалізацією Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія.  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Науки про Землю.

Термін дії освітньої програми 1 рік 4 місяця.

Форма навчання: денна, заочна.

Мета програми: Формування у випускників здатності здійснювати наукові дослідження геосфер та їхніх компонентів, встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, розв’язувати складні практичні та/або наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання.

Характерна особливість програми:отримання фахових навичок з морської геології, гідрогеології та інженерної геології, отримання знань з геології шельфових родовищ нафти і газу, органічне поєднання в освітньому процесі теоретичного навчання з практичною спрямованістю підготовки фахівців.

Освітня кваліфікація: Магістр з Наук про Землю.

Кваліфікація в дипломі: Магістр за спеціалізацією Науки про Землю.

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти Науки про Землю.

Термін дії освітньої програми 4 роки.

Форма навчання: денна.

Мета програми: Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно вирішувати теоретичні та практичні проблеми в сучасної геології, проводить наукові дослідження, які засновані на глибоких фундаментальних та міждисциплінарних знаннях, навичках міжнародної діяльності, креативності, наукової етики та академічної

Програма охоплює широке коло сучасних інноваційних напрямів розвитку геології і, в першу чергу,  морської геології, палеонтології, інженерної геології, гідрогеології.  Створює наукову основу для проведення фундаментальних і практичнх досліджень та генерації нових ідей..

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з Наук про Землю.

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії за спеціалізацією Науки про Землю.

Випускаюча кафедра - загальної і морської геології та палеонтології.
На кафедрі працюють: 1 професор (доктор наук), 1 професор (кандидат наук), 4 доценти (кандидати наук).

Більш детально можете ознайомитися на сторінці: Спеціальності та освітні програми


Матеріальна база: Науково-дослідна лабораторія морської геології, геохімії і палеонтології (НДЛ-3), навчальні класи по літології, петрографії, комп'ютерний клас (міжкафедральний).

При кафедрі працюють одні з кращих в Україні природничо-наукові музеї:

Петрографо-мінералогічний музей - колекції мінералів, кристалів, гірських порід і кольорових каменів 

Палеонтологічний музей - колекції викопної фауни і флори Землі, території Одеської області 

Підземний палеонтологічний заповідник (Одеські катакомби)


Прийом студентів

Контактна інформація

Приймальна комісія:

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26;

тел.: (+38-0482) 68-12-84, (+38-0482) 68-18-58

Сайт: vstup.onu.edu.ua

Деканат геолого-географічного факультету
м. Одеса, Шампанський пров, 2, Одеса, 65058, Україна;

тел.: (048) 746-66-69

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра загальної і морської геології та палеонтологіїї

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top