Ступінь спеціаліста

Стартова сторінка 
Ласкаво просимо на головну сторінку
програми спеціаліст за спеціальністю «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»

 • Про програму

  СПЕЦІАЛІСТ

  Основний напрям підготовки за кваліфікацією - Міжнародні економічні відносини

  Рівень кваліфікації - Спеціаліст – повна вища освіта

  Офіційна тривалість програми - 1 рік за денною формою навчання (60 кредитів ECTS)

  Програма підготовки включає

  Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає:

  • теоретичне навчання по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи – 34 кредита ECTS. Обсяг теоретичного навчання який забезпечує отримання базової кваліфікації з міжнародних економічних відносин складає 20,5 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін що забезпечує поглиблену підготовку (спеціалізацію) з міжнародних економічних відносин складає 13,5 кредитів ECTS;
  • проходження виробничої практики (4 тижні, 4 кредита ECTS);
  • проходження переддипломної практики (4 тижні, 4 кредитиа ECTS);
  • підсумкову державну атестацію у формі захисту кваліфікаційної роботи спеціаліста (15 кредитів ECTS) та державного екзамену (3,0 кредитів ECTS).

  Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики, проходження державної атестації.

  Знання і розуміння

  • поглибленні знання з сучасних міжнародних економічних відносин;
  • базові уявлення про основи організації, управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств, інститутів, організацій та їх підрозділів;
  • базові уявлення про принципи, методи прогнозування, організації та проведення аналітичних досліджень, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
  • сучасні уявлення про міжнародне ринкове середовище підприємств; стратегії розвитку підприємств на рівні регіону, держави, світового господарства;
  • сучасні уявлення про принципи реалізації соціально-економічної політики різних держав в умовах відкритої економіки;
  • сучасні уявлення про закономірності розвитку економічних процесів в умовах глобалізації світового господарства;
  • базові уявлення про організацію освітньої та професійної підготовки з міжнародних економічних відносин, побудови структурно-логічної схеми для різних рівнів освіти.

  Застосування знань у розуміння

  • організація пошуку та збирання міжнародної економічної інформації;
  • впровадження новітніх методів та прийомів міжнародного менеджменту та маркетингу;
  • організація експортно-імпортних операцій, роботи з валютними цінностями та валютного контролю;
  • володіння методами досліджень зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регіону, держави;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі сучасної мікро- та макроекономіки, міжнародної економіки для прогнозування, планування економічних й соціально-економічних явищ і процесів;
  • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички з міжнародних економічних відносин при розробці та удосконаленні стратегії розвитку підприємств, окремих ринків, держави.

  Формування суджень

  • проведення досліджень сучасного стану світового господарства;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з сучасної економічної теорії, мікро-, макроекономіки, міжнародної економіки для дослідження соціально-економічних явищ і процесів та вирішення практичних завдань в галузі економіки;
  • уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології, методи економіко-математичного моделювання для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
  • здатність здійснювати наукові дослідження.
 • Навчальні курси

  Навчальний план програми спеціаліст

  Назва предмету

  Кредити ECTS

  Кількість годин

  Методика викладання економічних дисциплін

  1,5

  54

  Ділова англійська мова

  3,0

  108

  Міжнародна мікроекономіка

  2,0

  72

  Фінансовий менеджмент

  2,0

  72

  Динамика світової кон'юнктури

  1,5

  54

  Фірма в міжнародних ринкових структурах

  2,0

  72

  Теорія галузевої конкуренції

  1,5

  54

  Фізвиховання

  0,5

  18

  Науково-педагогічний практикум «Сучасні міжнародні економічні відносини»

  1,0

  36

  Цивільна оборона

  0,75

  27

  Охорона праці в галузі

  0,75

  27

  Актуальні проблеми теорії міжнар. екон. відносин

  2,5

  90

  Транснаціональні корпорації

  2,0

  72

  Валютно фінансові системи розвинених країн

  2,0

  72

  Світові фондові ринки

  1,5

  54

  Податки вміжнародній економіці

  1,5

  54

  Особливості інституціонального аналізу економіки

  1,5

  54

  Формування галузевих структур України

  1,5

  54

  Особливості та механізми зливань та поглинань у світовій економіці

  1,0

  36

  Закономірності розвитку національних фінансових систем

  1,5

  54

  Кластерний аналіз

  1,0

  36

  Інтелектуальна власність

  1,5

  54

  Виробнича практика

  4,0

  144

  Переддипломна практика

  4,0

  144

  Кваліфікаційна робота спеціаліста

  15,0

  540

  Комплексний державний екзамен з міжнародних економічних відносин

  3,0

  108

  Детальна інформація про навчальні курси кафедри світове господарство та міжнародні економічні відносини.

  http://onu.edu.ua/uk/structure/institutes/imem/imem_world_eco/cours

Інформація про прийом

Правила прийому http://onu.edu.ua/uk/abitur/entercom/rules

Вартість навчання

Вартість навчання в ОНУ за 2015-2016 рр. http://onu.edu.ua/uk/abitur/entercom/price

Контакти

Адреса кафедри

вул. Дворянська, 2, кімн. 68, Одеса 65082 Україна Телефон: (+38-048) 723-54-18

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top