К41.051.07 психологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 41.051.07 для захисту кандидатських і дисертацій за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології в Одеському національному університеті імені  І.І.Мечникова.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2015 № 261 строком на два роки спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 надано право проводити захисти дисертацій за вказаною спеціальністю.

 • Голова спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Кіреєва Зоя Олександрівна.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Чернявська Тетяна Павлівна.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Кононенко Оксана Іванівна.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада К 41.051.07 працює на факультеті психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, г. Одеса, вул.Дворянська, 2, каб. 103, тел. (048) 723 42 29, Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада К 41.051.07 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

 • Мидько Андрій Анатолійович

  9 вересня 2021 року о 11.00 в ауд. № 90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мидько Андрія Анатолійовиа, ««Особливості особистісної детермінації переживання безнадійності».» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Литвиненко Ольга Дмитрівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної психології та психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Мамічева Олена Володимирівна - доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти (ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет(м.Слов’янськ)),
  • Луньов Віталій Євгенійович - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України).

  Документи у відкритому доступі:

 • Войтович Ганна Вікторівна

  10 вересня 2021 року о 13.00 в ауд. № 90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Войтович Ганни Вікторівни, «Глибинно-психологічні детермінанти ресурсності особистості в континуумі її психологічного здоров’я».» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України).

  Офіційні опоненти:

  • Литвиненко Ольга Дмитрівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної психології та психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
  • Кривцова Наталя Вячеславівна – кандидат психологічних наук, провідний фахівець Навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання, інформатизаціі та безперервної освіти. (Одеський національний медичний університет).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Литвиненко О.Д.

  ВІДГУК офіційного опонента Кривцова Н.В.

 • Колоколов Сергій Ігорович

  10 вересня 2021 року о 11.00 в ауд. № 90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Колоколова Сергія Ігоровича ««Когнітивно-стильові детермінанти психологічної стійкості представників суддівського корпусу» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

   Науковий керівник: Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України).

   Офіційні опоненти:

  • Лефтеров Василь Олександрович- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології (Одеська національна юридична академія);
  • Норчук Юрій Володимирович - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (Військова академія м.Одеса).

  Документи у відкритому доступі:

 • Гудкін Леонід Маркович

  9 вересня 2021 року о 13.00 в ауд. № 90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Гудкіна Леоніда Марковича, «Атрибутивно-стильова детермінація внутрішньої картини здоров’я» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України).

  Офіційні опоненти:

  • Родіна Наталія Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
  • Асєєва Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, завідувач кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових наук Одеського інституту Приватного акціонерного товариства «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Родіної Н.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Асєєвої Ю.О.

 • Жаровська Інна Володимирівна

  10 травня 2021 року о 12.00 в ауд. № 90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Жаровської Інни Володимирівни «Особливості темпоральних властивостей держслужбовців з різними рівнями ригідності» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології (Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк); Колот Світлана Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).

  Документи у відкритому доступі:

 • Мамко Володимир Петрович

  10 травня 2021 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мамко Володимир Петрович «Особистісна детермінація рефлексивної компетентності психолога» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Луньов Віталій Євгенович – к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

  Офіційній опоненти:

  • Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри вікової та педагогічної психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
  • Кременчуцька Маргарита Костянтинівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Документи у відкритому доступі:

 • Євланова Еліна Михайлівна

  7 травня 2021 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Євланової Еліни Михайлівни, «Психологічні особливості атрибутивно-стильової детермінації життєстійкості особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник:

  Луньов Віталій Євгенійович кандидат психологічних наук, доцент Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра загальної та медичної психології, доцент

  Офіційні опоненти:

  • Литвиненко Ольга Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, кафедра загальної психології та психології розвитку особистості, професор 
  • Норчук Юрій Володимирович, кандидат психологічних наук, старший викладач Військова академія м.Одеса, кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, 

  Документи у відкритому доступі:

 • Моісєєнко Каріна Олександрівна

  6 травня 2021 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Моісєєнко Каріни Олександрівни «Особистісно-професійний потенціал та особливості його розвитку під час навчання в ЗВО» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, професор професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології (Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк)
  • Кривцова Наталя Вячеславівна – кандидат психологічних наук, провідний фахівець Навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання, інформатизаціі та безперервної освіти. (Одеський національний медичний університет) 

  Документи у відкритому доступі:

 • Макарова Ірина Володимірівна

  7 травня 2021 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Макарової Ірини Володимирівни, «Індивідуально - особистісні властивості як складові моральної стійкості моряків».» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник:

  Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)..

  Офіційні опоненти:

  Засєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці (Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк); Бабчук Олена Григорівна , кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського)

  Документи у відкритому доступі:

 • Піщанська Ольга Олександрівна

  6 травня 2021 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Піщанської Ольги Олександрівни, «Особливості прояву емоційних станів осіб із соціальною депривацією» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Вісковатова Тетяна Павлівна, доктор психологічних наук, професор,професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Мамічева Олена Володимрівна, доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти (ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, м.Слов’янськ); 
  • Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та медичної психології(Національного медичного університету імені О.О.Богомольця).

  Документи у відкритому доступі:

 • Лаптєва Надія Леонідівна

  5 березня 2021 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Лаптєвої Надії Леонідівни «Системні параметри організаційної ідентичності особистості професіоналу» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник:

  Родіна Наталія Володмирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, професор кафедри загальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
  • Колот Світлана Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).

  Документи у відкритому доступі:

 • Танасійчук Олена Миколаївна

  5 березня 2021 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Танасійчук Олени Миколаївни «Генезис архетипових образів становлення професійного спрямування особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник:

  Тавровецька Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології (Херсонський державний університет).

  Офіційні опоненти:

  • Литвиненко Ольга Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної психології та психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова);
  • Курова Анастасія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології (НУ «Одеська юридична академія»).

  Документи у відкритому доступі:

 • Кушнеров В'ячеслав Анатолійович

  4 березня 2021 року о 14.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кушнерова В'ячеслава Анатолійовича «Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник:

  Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Лефтеров Василь Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології (Одеська національна юридична академія);
  • Луньов Віталій Євгенович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології (Національний медичний університет імені ОО Богомольця, м.Київ)

  Документи у відкритому доступі:

 • Харченко Наталія Михайлівна

  Повідомлення про захист дисертації

  12 грудня 2020 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Харченко Наталії Михайлівни «Оcобливоcтi життєвої перспективи у особистостей з ризиком наркотизації» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Мамічева Олена Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти (ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, м.Слов’янськ);
  • Медянова Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та біоетики (Одеський національний медичний університет

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Медянової О.В.

 • Зуєва Альона Олександрівна

  Повідомлення про захист дисертації

  10 грудня 2020 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Зуєвої Альони Олександрівни «Зміни в репрезентаціях про старіння в свідомості людини». за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Кременчуцька Маргарита Костянтинівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної допомоги та практичної психології(Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційній опоненти:

  • Засєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки (Національний університет "Острозька академія");
  • Луньов Віталій Євгенович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Засєкіної Л.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньов В.Є.

 • Кушнір Євгенія Олексіївна

  Повідомлення про захист дисертації

  10 грудня 2020 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кушнір Євгенії Олексіївни «Темпоральні особливості жінок з різним ступенем психологічної готовності до материнства» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка);
  • Колот Світлана Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Седих К.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.

 • Галицька Маріанна Олександрівна

  Повідомлення про захист дисертації

  14 листопада 2019 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Галицької Маріанни Олександрівни «Особливості материнства як частини особистісної сфери жінки» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної допомоги та практичної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, професор кафедри загальної та диференціальної психології Седих Кіра Валеріївна
  • кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету Чхаїдзе Анна Олександрівна

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Седих К.В.

  ВІДГУК офіційного опонента ст.викл. Чхаїдзе А.О.

 • Максименко Наталія Леонідівна

  Повідомлення про захист дисертації

  15 листопада 2019 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Максименко Наталії Леонідівни «Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості ІТ-фахівця» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Бринза Ірина Вячеславівна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Бринзи І.В.

 • Кушнерова Яна Григорівна

  Повідомлення про захист дисертації

  15 листопада 2018 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Кушнерової Яни Григорівни «Особливості переживання нестабільних етапів життя в залежності від власної одиниці часу» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету(м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна. 
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології і психології Одеського національного медичного університету Кокоріна Юлія Євгеніївна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Кокоріної Ю.Є.

 • Перевязко Лілія Петрівна

  Повідомлення про захист дисертації

  16 листопада 2019 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Перевязко Лілії Петрівни «Індивідуально-психологічні та культурно-історичні особливості символіки сновидінь особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
  • кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є.

 • Аносєнкова Світлана Володимирівна

  Повідомлення про захист дисертації

  16 листопада 2018 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Аносєнкової Світлани Володимирівни «Особливості репрезентацій часу у індивідів з різними проявами ригідності» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  •  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна.
  • кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету Колот Світлана Олександрівна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.

 • Іванова Майя Дмитрівна

  Повідомлення про захист дисертації

  4 квітня 2018 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Іванової Майї Дмитрівни «Особливості прихованої мотивації особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник – Родіна Н.В.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційний опонент – Данилюк І.В., д. психол. н., професор, декан факультету психології (Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка).

  Офіційний опонент – Колот С.О., к. психол. н., доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.

 • Кривцова Наталя Вячеславівна

  Повідомлення про захист дисертації

  26 грудня 2018 року о 11.00 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кривцової Наталі Вячеславівни «Психологічні особливості потенціалу самореалізації особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор філософських наук, професор, з професор кафедри мистецтвознавства та гуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти, Донбаський державний педагогічний університет, м.Слов’янськ Мамічева Олена Володимирівна
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Бабчук Олена Григоріївна

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Бабчук О.Г.

 • Кутєпова-Кредун Вікторія Юріївна

  Повідомлення про захист дисертації

  26 грудня 2018 року о 13.00 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кутєпової-Бредун Вікторії Юріївни «Психологічні особливості музикантів-професіоналів та аматорів» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри загальної психології та патопсихології, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Аршава Ірина Федорівна.

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Родіна Наталія Володимирівна.
  • кандидат психологічних наук, старший викладач кафедра соціології та психології, Національний університет «Одеська юридична академія», Курова Анастасія Володимирівна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Родіни Н.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Курової А.В.

 • МАЗУРИК ВОЛОДИМІР МИХАЙЛОВИЧ

  Повідомлення про захист дисертації

  5 жовтня 2018 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мазурика Володимира Михайловича «Особливості проектування життєвого шляху як форми цілепокладання особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  • Науковий керівник – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).
  • Офіційний опонент – Максименко Ю.Б., д. психол. н., професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).
  • Офіційний опонент – Колот С.О., к. психол. н., доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.

 • Карпенко Андрій Петрович

  Повідомлення про захист дисертації

  24 листопада 2017 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Карпенко Андрія Петровича «Детермінанти професійної ідентичності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Родіна Наталія Володимирівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ Прудка Людмила Миколаївна

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Прудкої Л.М.

 • Форманюк Юлія Валеріївна

  Повідомлення про захист дисертації

  24 листопада 2017 року о 14.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Форманюк Юлії Валеріївни «Психологічні особливості інфантильності» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Крюкова Марина Анатоліївна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович.
  • кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету Колот Світлана Олександрівна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.

 • Карпінська Оксана Миколаївна

  Повідомлення про захист дисертації

  25 листопада 2017 року о 9.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Карпінської Оксани Миколаївни «Постакмеологічні ресурси особистості похилого віку» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Титаренко Тетяна Михайлівна.
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Бабчук Олена Григорівна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Титаренко Т.М.

  ВІДГУК офіційного опонента Бабчук О.Г.

 • Благова Наталія Володимирівна

  Повідомлення про захист дисертації

  23 червня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Благової Наталії Володимирівни «Індивідуально-психологічні особливості переживання особистісної кризи» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: – Бринза І.В.– к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).

  Офіційні опоненти:

  • Родіна Н.В.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).
  • Кокоріна Ю.Є., к. психол. н., доцент кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги (Одеський національний медичний університет).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Родіни Н.В.

  ВІДГУК офіційного опонента Кокоріної Ю.Є.

 • Гречкосій Маргарита Сергіївна

  Повідомлення про захист дисертації

  22 червня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Гречкосій Маргарити Сергіївни «Взаємозв’язок часової перспективи і складових почуття когерентності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  Офіційні опоненти:

  • Засєкіна Л.В., д. психол. н., проф., завідувач кафедри загальної та соціальної психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
  • Бабчук О.Г., к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Засєкіної Л.В.

  ВІДГУК офіційного опонента Бабчук О.Г.

 • Мальцев Олег Вікторович

  Повідомлення про захист дисертації

  24 січня 2017 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мальцева Олега Вікторовича «Копінг як чинник безпеки особистості в сучасному соціальному просторі» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Родіна Наталія Володимирівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
  • кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є.

 • Ташматов Вячеслав Абдуллаєвич

  Повідомлення про захист дисертації

  24 січня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Ташматова Вячеслава Абдуллаєвича «Психологічні особливості персисиентності як властивості особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.і.Мечникова Крюкова М.А.

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія» Лефтеров Василь Олександрович.
  • кандидат психологічних наук, начальник відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції України в Одеській області Васютинська Оксана Григорівна

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф Лефтерова В.О.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Васютинської О.Г.

 • Герасименко Наталія Олександрівна

  Повідомлення про захист дисертації

  25 листопада  2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Герасименко Наталії Олександрівни «Психологічні особливості мотиваційної спрямованості особистості та діяльності менеджера» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник - Чернявська Т.П.- д. психол, н., професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

  • Офіційний опонент - Максименко Ю.Б., д. психол, н., професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).
  • Офіційний опонент - Колот С.О., к. психол, н., доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О

 • ОЛЕЙНИК НАРМІНА ОРУДЖІВНА

  Повідомлення про захист дисертації 

  24 листопада 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Олейник Нарміни Оруджівни «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  психології Запорізького національного технічного університету  Бочелюк Віталій Йосипович

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Засєкіна Лариса Володимирівна
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології і психології розвитку особистості  Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Чачко Світлана Леонідівна  

  Документи у відкритому доступі: 

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Засєкіної Л.В. 

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Чачко С.Л. 

 • Тринчук Олена Борисівна

  Повідомлення про захист дисертації

  24 листопада 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної Тринчук Олени Борисівни «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Чернявська Тетяна Павлівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань, м.Київ, Дробот Ольга В’ячеславівна
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософських і соціально- політичних наук   Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Воронов Олександр Ігорович, 

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Дробот О.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Воронова О.І.

 • Курова Анастасія Володимирівна

  Повідомлення про захист дисертації

  21 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Курової Анастасії Володимирівни  «Психологічні індивідно-особистісні детермінанти суб’єктивного благополуччя майбутніх психологів» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Крюкова Марина Анатоліївна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету (м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету Цілинко Ірина Олександрівна 

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В. 

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Цілинко І.О. 

 • Мартинюк Юлія Олександрівна

  Повідомлення про захист дисертації

  21 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Мартинюк Юлії Олександрівни ««Особливості емоційних станів батьків дітей з різним рівнем психосоціального розвитку»» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Вісковатова Тетяна Павлівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович 
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету  Колот Світлана Олександрівна, 

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б. 

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О. 

 • Капустянський Михайло Вікторович

  Повідомлення про захист дисертації

  22 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Капустянського Михайла Вікторовича  «Психологічні умови розвитку мотивації професійного зростання особистості керівника» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка Данилюк Іван Васильович
  • кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Воронов Олександр Ігоревич

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Данілюка І.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Воронова О.І. 

 • Ковальова Марія Володимирівна

  Повідомлення про захист дисертації

  22 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Ковальової Марії Володимирівни  «Психологічні механізми взаємозв’язку профілю часової перспективи особистості із захисними адаптаційними комплексами» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Кіреєва Зоя Олександрівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Плохіх Віктор Володимирович
  • кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології Одеського національного медичного університету  Кокоріна Юлія Євгенівна 

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Плохіх В.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Кокоріної Ю.Є. 

 • Сербін-Жердецька Інна Анатоліївна

  Повідомлення про захист дисертації

  23 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Сербін-Жердецької Інни Анатоліївни «Психологічні особливості життєвих виборів особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Крюкова Марина Анатоліївна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ Прудка Людмила Миколаївна

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Прудкої Л.М.

   
 • Норчук Юрій Володимирович

  Повідомлення про захист дисертації

  23 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Норчука Юрія Володимировича «Психологічні особливості становлення завчасної стійкості в контексті життєвих перспектив особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Родіна Наталія Володимирівна
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загально, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка Бутузова Лариса Петрівна.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Родіної Н.В.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Бутузової Л.П.

 • Акопян Артур Борисович

  Повідомлення про захист дисертації

  30 червня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Акопяна Артура Борисовича «Психологічні особливості суб’єкта дозвіллєвої діяльності як чинника рекреаційної активності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, д доцент кафедри клінічної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна -кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М. 

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є. 

 • Кордонець Вікторія Володимирівна

  Повідомлення про захист дисертації

  30 червня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кордонець Вікторії Володимирівни «Психологічні особливості комунікативної функції мовлення» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, п декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна.

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович
  • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Кононенко Оксана Іванівна

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Кононенко О.І.

 • Нежданова Наталія Василівна

  Повідомлення про захист дисертації

  1 липня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Нежданової Наталії Василівни «Психологічні чинники формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

  Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Псядло Едуард Михайлович.

  Офіційні опоненти:

  • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Вірна Жанна Петрівна
  • кандидат психологічних наук, доцент, начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції України в Одеській області Костюк Андрій Валерійович.

  Документи у відкритому доступі:

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

  ВІДГУК офіційного опонента проф. Вірни Ж.П.

  ВІДГУК офіційного опонента доц. Костюка А.В.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top