Д41.051.09 філософські науки

Наказом Вищої атестаційної комісії України № 772 від 12.11.2007 року в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова було створено спеціалізовану вчену раду Д 41.051.09 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій з філософських наук за спеціальностями 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання та 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Діяльність спеціалізованої вченої ради сприяла підвищенню інтенсивності підготовки кадрів вищої кваліфікації, зростанню ефективності роботи аспірантури та інших форм організації виховання наукових спеціалістів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 04.03.2020 №387 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова продовжено термін діяльності з 04.03.2020 по 31.12.2020 спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання та 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

 1. Голова ради: Голубович Інна Володимирівна, д.філос.н., професор, завідувачка кафедри, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології соціально-філософського пізнання, теоретичних питань філософії історії, міждисциплінарності соціогуманітарного знання, спеціальність 09.00.03;
 2. Заступник голови: Богата Лідія Миколаївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання, епістемології, фiлософiï мислення, гуманiтаристики, спеціальність 09.00.02;
 3. Вчений секретар: Старовойтова Ірина Іванівна, к.філос.н, доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології наукового пізнання, історії української філософії, проблем соціальної ідентифікації та філософії свідомості, зокрема, національної, спеціальність 09.00.02.

Члени ради:

 1. Афанасьєв Олександр Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання, епістемології, методологічних проблем гуманітарного знання, спеціальність 09.00.02;
 2. Довгополова Оксана Андріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософія історії, проблеми колективної та історичної пам'яті, антропології історичного, філософсько-історична спадщини П.М.Біцилі, спеціальність 09.00.03.
 3. Доннікова Ірина Анатоліївна, д.філос.н., доцент, завідувачка кафедри, Національний університет «Одеська морська академія», чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософії культури, філософської антропології, постнекласичного гуманітарного знання, спеціальність 09.00.03;
 4. Каменська Тетяна Григорівна, д.соц.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем соціології знання, екзістенційної соціології, соціології освіти, соціоінженерної діяльністі, якісних методів дослідження в соціології, спеціальність 09.00.03;
 5. Кирилюк Олександр Сергійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Одеська філія Центру гуманітарної освіти НАН України, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем екзистенціальної семіотики універсалій культури (започаткував напрям), філософської антропології та філософії культури, метафізики, наратології, структуралізму, культурології, реконструктивної етнографії та фольклористики, категорії філософії, соціально-історичних, категоріально-філософських та світоглядних аспектів буття людини в світі, спеціальність 09.00.03;
 6. Плавич Володимир Павлович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології філософського пізнання, філософії права, спеціальність 09.00.02;
 7. Повторева Світлана Михайлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології філософського пізнання, історії філософії й, зокрема, філософії структуралізму, логіки, культурології, етики та естетики, релігієзнавства, спеціальність 09.00.02;
 8. Попков Василь Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем в галузі соціальної філософії, спеціальність 09.00.03;
 9. Секундант Сергій Григорович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем в галузі методології пізнання, історії філософії, німецької класичної філософії, спеціальність 09.00.02;
 10. Соболевська Олена Костянтинівна, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософської антропології, філософії культури, історії філософії, спеціальність 09.00.03;
 11. Ханжи Володимир Борисович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 09.00.02. чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання, онтології, системної методології, парадигм часу, спеціальність 09.00.02.
 12. Худенко Андрій Володимирович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем онтології, методології пізнання, метафізики знання, спеціальність 09.00.02;
 13. Шевцов Сергій Павлович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання у соціальній сфері, філософії свідомості, філософії права, історії філософії, спеціальність 09.00.03.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.09 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів. З останніми можна ознайомитись нижче у розділі "ДОКУМЕНТИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ" та в бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65026, Україна, м.Одеса, вул. Преображенська, 24.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.09 працює на факультеті історії та філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Новосельського, 64, каб. «Вчена рада», тел.097 643 10 69.

Електронна пошта спеціалізованої вченої ради Д41.051.09 факультету історії та філософії ОНУ імені І.І.Мечникова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ДОКУМЕНТИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ:

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top