Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ. Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Інститут міжнародної освіти, Кафедра мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації», яка відбудеться 16 травня 2019 року.

Планується робота за напрямами:

 1. Проблеми навчання іноземних громадян в ВНЗ України в умовах реформування вищої освіти.
 2. Інноваційні технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної.
 3. Інтерактивна практика навчання іноземних студентів.
 4. Реалії впровадження методів ейдетики, сторітелінгу у вивченні української (російської) мови як іноземної.
 5. Проблеми та перспективи сучасних програм контролю навчання: Hot Potatoes в аспекті мовної підготовки іноземців.
 6. Особливості національного самоозначення іноземних студентів: полілог культур.

Офіційні мови конференції: українська, російська.

Форма участі: очна та заочна (з подальшою публікацією).

Для участі в конференції просимо надіслати до 10 травня 2019 року заявку (за поданою нижче формою) на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

За матеріалами конференції планується видання колективної монографії.

Контакти:

(067) 958-36-31 – Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна, голова оргкомітету конференції, завідувач кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців, д. філол. н., професор.
(050) 827-86-30 – Лінецька Ольга Олександрівна, секретар оргкомітету конференції.

ЗАЯВКА учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації» 16 травня 2019 року

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Посада
 • Місце роботи (повна назва організації, інституту/факультету, кафедри)
 • Тема доповіді
 • Обраний напрям
 • Форма участі (очна/заочна з подальшою публікацією)
 • Контактний телефон
 • Контактна електронна адреса
 • Потреба в офіційному запрошені (так/ні)
 • Потреба у житлі на час конференції (гуртожиток/готель)

Вимоги до структури та оформлення наукових статей:

Вимоги та розташування структурних елементів: УДК; прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail; назва статті, анотація (500 – 600 знаків із пробілами) і ключові слова (не менше 3 і не більше 10 термінів) подаються мовою статті. Анотація українською мовою обов’язкова. Далі – основний текст, список використаних джерел. Наприкінці статті англійською мовою подаються відомості про автора (авторів), назва статті, анотація та ключові слова, список джерел латинським алфавітом (транслітерацію).

Технічні вимоги до оформлення тексту: усі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм, обсяг статті – до 25 тис. знаків (від 5 до 13 стор. формату А-4). Малюнки й таблиці, оформлені згідно з ДСТУ, обов’язково повинні мати нумерацію та назву. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 55]. Посилання на кілька джерел одночасно оформлюють так [1-4]. Посилання подають у тексті в алфавітному порядку. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: « », тире – це коротке тире: «–».
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. Наприклад: Ващенко А.О._Стаття.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top