ДО 160 РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ПСИХОЛОГА І ПЕДАГОГА

ВИДАТНІ ВЧЕНІ ОНУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА ПРОФЕСОР М.М. ЛАНГЕ: Серед видатних постатей, з якими пов’язана славетна історія Одеського (Новоросійського) університету, особливе місце належить професору Миколі Миколайовичу Ланге. Один із фундаторів експериментальної психології, засновник першої на території України і Росії лабораторії експериментальної психології, один із ідеологів вітчизняної наукової педагогіки професор М.М. Ланге пропрацював в університеті майже 33 роки.

До переїзду в Одесу в 1888 році і призначення приват-доцентом М.М.Ланге із золотою медаллю закінчив історико-філософський факультет Санкт-Петербурзького університету, два роки провів у закордонному науковому відрядженні в Німеччині для підготовки магістерської дисертації на тему: "Історія моральних ідей XIX столыття : критичні нариси філософських, соціологічних і релігійних теорій моральності". Додатково до офіційної програми Н.Н.Ланге неофіційно спеціалізувався в славетній лабораторії експериментальної психології Вільгельма Вундта при Лейпцігському університеті, де провів самостійні дослідження коливань уваги і сформував моторну теорію уваги. Саме в Одесі після захисту магістерської дисертації у Московському університеті він розпочав  експериментальні дослідження уваги і аперцепції в фізіологічної лабораторії П.А. Спіро, які лягли в основу його докторської дисертації "Психологічні дослідження. Закон перцепції. Теорія вольової уваги", яку він захистив в 1895 році там же. Після захисту йому було присуджено ступінь доктора філософії і звання ординарного професора Новоросійського університету.

Не втратили своєї актуальності наукові аргументи М.М. Ланге за розвиток експериментальної психології, які він реалізував в створенні в 1896 році першої на території України і Росії лабораторії експериментальної психології як навчально-допоміжної установи при історико-філологічному факультеті Новоросійського університету в приміщенні фізіологічної лабораторії.

У творчості М.М. Ланге було три основних етапи. Перший етап - з 1888 по 1902 рр. - відзначений активними експериментальними дослідженнями в галузі психології. З 1902 по 1904 роки він пережив особисту кризу і зниження творчої енергії. Наступне десятиліття його творча активність була спрямована на вирішення педагогічних проблем в Одеському регіоні.

Саме з ім’ям М.М. Ланге пов’язано становлення педагогічної освіти і науки не тільки в ІНУ, а і в цілому на Півдні України і Росії. У 1894/95 н. р. екстраординарний професор  М. М. Ланге за власною ініціативою почав викладати на історико-філологічному факультеті курс «Історія педагогіки». Завдяки його зусиллям в ІНУ починаючи з 1894 р. здійснювалась педагогічна освіта студентів.

Значну роль у формуванні педагогічної думки Одеси та Півдня України і Росії, а також у становленні педагогічної науки зіграв Педагогічний відділ Історико-філологічного товариства при ІНУ, який за ініціативою його голови професора М.М. Ланге був створений у березні 1900 р.. Педагогічний відділ  здійснював активну наукову, організаційно-педагогічну і просвітницьку діяльність. Роботи його членів друкувались у Літопису, вчені залучались до вирішення актуальних освітніх проблем м. Одеси і регіону.

Проф. М.М. Ланге доклав багато зусиль щодо організації вищої жіночої освіти на півдні України і Росії, зокрема, в Одесі. Він був і ініціатором, і організатором, і потім першим директором 3-річних педагогічних курсів, які у 1903 р. почали функціонувати при гімназії К. Пашковської. У 1905 р. курси завдяки енергійним заходам М.М. Ланге з педагогічних було перетворено на вищі. М.М. Ланге був одним із ініціаторів і організаторів діяльності Одеських однорічних курсів для підготовки учителів і учительок середніх навчальних закладів, які працювали з 1909 р. по 1916 р. Цікаво, що такі курси підготовки учителів середньої школи з математики і фізики в Одесі виникли на 2 роки раніше, ніж передбачалося відповідним Законом Російської імперії від 3 червня 1911 р.

На третьому етапі свого життя М.М.Ланге  проявив  себе як теоретик і методолог психології. Перш за все мова йде про роботи "Психологія" (1914) і "Теорія В. Вундта про початок міфу" (1912).

Помер Микола Миколайович Ланге в Одесі 15 лютого 1921 року. Відомий радянський психолог С.Л. Рубінштейн, який змінив його на кафедрі психології Новоросійського університету в своєму некролозі відніс Миколу Миколайовича до вчених, праці яких не вичерпали їх творчого потенціалу. У вчених такого типу "завжди відчувається якась чи не сповна ще реалізована можливість, якась сила, яка не вичерпала себе в дії і якої не можна виміряти виробленої їй роботою".

В Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова зберігається   унікальний особистий архів вченого, якій представляє особливий інтерес для сучасних психологів, істориків, філософів.

В знак поваги пам'яті М.М. Ланге на головному корпусі ОНУ імені І.І.Мечникова встановлено меморіальну дошку. У тому й полягає цінність людей, які внесли значний вклад в науку, що з часом інтерес до їх творчості не згасає, а, навпаки, зростає, і їх ідеї набувають нового звучання.

 

Ювілейні події до 160-ї річниці від дня народження професора  М.М. Ланге

  1. Ювілейна доповідь кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Л.Н. Акімової «Видатні психології університету: наукові пошуки професора М.М. Ланге» (до 160 річниці зі дня народження) на першому зібранні трудового колективу факультету психології та соціальної роботи 23 березня 2018 року.
  2. Екскурсія для першокурсників-психологів по місцях життя і роботи М.М.Ланге 26 березня 2018 року - проводить кандидат педагогічних, доцент кафедри педагогіки Н.В. Кузнєцова.
  3. Віртуальна виставка праць та архівних документів професора М.М. Ланге починає свою роботу на сайті Наукової бібліотеки з 24 березня 2018 року.
  4. На засіданні секції психології в Одеському будинку вчених 5 квітня  2018 року відкривається V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки" яка присвячена  160-річчю  з дня народження  професора М.М. Ланге
  5. Третя науково-практична літня школа з міжнародною участю "Національні наукові    психологічні школи:    історія та сучасність»,  присвячена творчості професора М.М.Ланге, відбудеться  23-28 червня 2018 на базі відпочинку «Чорноморка».

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top