Новини науково-методичної ради та центру забезпечення якості освіти щодо Акредитації освітніх програм

15 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому розглядались чотири перші освітні програми ОНУ імені І.І. Мечникова на предмет прийняття рішення про їх акредитацію. Освітніми програмами, які успішно пройшли процедуру і були акредитовані з оцінкою «В» стали: Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, біологічний факультет; Освітньо-професійна програма «Мікробіологія і вірусологія» зі спеціальності 091 Біологія, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - к.біол.н., доц. О.Ю. Зінченко, біологічний факультет; Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.ф.-м..н., проф. Ю.О. Гунченко, факультет математики, фізики та інформаційних технологій; Освітньо-професійна програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.геогр.н., проф. В. В. Яворська, геолого-географічний факультет.

Участь ОНУ імені і.І. Мечникова у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

23 листопада 2020 р. розпочався проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 153 заклади вищої освіти України подавали заявки для участі у ньому, які передбачали досить докладну відповідь на питання, пов’язані із розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти. За умовами конкурсу участь могли взяти 3 представники ЗВО, зокрема, профільний проректор і співробітники відділів забезпечення якості. За ініціативою проректора з науково-педагогічної роботи, Голови Науково-методичної ради професора В.М. Хмарського і представництва Центру забезпечення якості освіти Університету (доцент І.П. Аннєнкова та доцент Н.В. Кузнєцова) ОНУ імені І.І. Мечникова успішно пройшов відбір і став одним із 60 ЗВО, які будуть брати участь у проєкті, розрахованому на 2 роки.

Семінар для гарантів освітніх програм

1 жовтня 2020 р. відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі члена Національного агентства забезпечення якості освіти доктора економічних наук, професора Олександра Длугопольського. Семінар був проведений за сприяння Центру забезпечення якості освіти і Науково-методичної ради університету.

У вітальному слові від імені ректора університету професора І.М. Коваля проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Науково-методичної ради професор В.М. Хмарський зазначив, що семінар є продовженням низки заходів для підготовки до акредитації освітніх програм.

О. Длугопольський виступив з доповіддю на тему: «Стратегія та принципи успішної акредитації освітніх програм у контексті ухвали Україною “Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти” (ESG 2015 – European Standards and Guidelines)». Доповідач проаналізував результати акредитацій освітніх програм, які були проведені НАЗЯВО впродовж року. О. Длугопольський висвітлив сильні і слабкі сторони більшості освітніх програм за кожним із 10 критеріїв їх оцінювання. Доповідь супроводжувалась докладною презентацією.

Після виступу гаранти освітніх програм мали можливість поставити доповідачу запитання, які стосувались запровадження силабусу, можливості закладів вищої освіти аргументувати свою позицію щодо згоди чи незгоди з висновком акредитаційної експертизи експертів, прикладів правильних формулювань вимог щодо перевірки робіт здобувачів на плагіат тощо.

У підсумковому слові проректор з науково-педагогічної роботи, Голова НМР професор В.М. Хмарський подякував доповідачеві за докладне висвітлення теми і висловив побажання гарантам урахувати пропозиції, що прозвучали, і успішно пройти акредитацію освітніх програм.

Відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова

16 вересня 2020 р. відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі експертів Національного агентства забезпечення якості освіти.

У вітальному слові від імені ректора університету професора І.М. Коваля проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Науково-методичної ради професор В.М. Хмарський зазначив, що семінар є продовженням низки заходів для підготовки до акредитації освітніх програм.

Обговорення проєкту Кодексу академічної доброчесності учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова

В університеті триває обговорення проєкту Кодексу академічної доброчесності учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова.

Лекція «Академічне письмо в системі академічної доброчесності: поняття, структура, інструменти»

12 березня 2020 р. в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова відбулася лекція на тему: «Академічне письмо в системі академічної доброчесності: поняття, структура, інструменти». Захід відбувся в рамках реалізації проєкту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти / Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні».

Круглий стіл з питань акредитації освітніх програм

15 січня 2020 року відбувся Круглий стіл з питань акредитації освітніх програм з метою обміну досвідом і обговорення проблемних питань реалізації освітніх програм в університеті. Організаторами його проведення виступили Центр забезпечення якості освіти, відділ аспірантури і докторантури, Науково-методична рада ОНУ імені І.І. Мечникова (програма Круглого столу додається).

Засідання науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова за участю представників центру забезпечення якості освіти

1 жовтня 2019 року відбулося розширене засідання науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова за участю представників центру забезпечення якості освіти.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top