Didenko Natalia

PhD,
Associate professor

ORCID ID

Google Scholar

Biography:

 • 2002: Graduated with honours from Odessa National I. I. Mechnikov University, (specialty – "German language and literature");
 • 2002: began her career as a lecturer at the Department of Foreign Languages for the Science Faculties;
 • 2012: defended her PhD thesis, topic: "Irony in Gunter Grass linguistic and conceptual picture of the world" (specialty 10.02.04 - Germanic languages) at Odessa National I. I. Mechnikov University;
 • 2013: was promoted to Associate professor at the Department of Foreign Languages for the Science Faculties

Teaching activities:

 • Business German
 • ESP courses
 • Theory and Practice of Translation

Major spheres of scientific interest: linguostilyctic, neurolinguistic, theory and practice of translation

Major publications:

 1.  Диденко Н. Н. Лингвокогнитивное исследование художественного текста. Мова і культура. Вип.11. Т V (117). Київ, 2009. С. 67-75.
 2.  Диденко Н. Н. Место иронии в общей категории комического. Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Вип. 7. Ужгород, 2009. С. 117-123.
 3.  Диденко Н.Н. Метафорическая вербализация эмоционального концепта ANGST в картине мира Г. Грасса. (на материале художественных произведений Г. Грасса). Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці: Матеріали ІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 28 квітня 2011 р.). Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. 2011. С. 68-71.
 4.  Букреева Л. Л., Диденко Н. Н. Особенности экспликации художественного концепта «GEDÄCHTNIS» в романах Г. Грасса. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 30. 2012. С. 11 -13.
 5.  Диденко Н.Н. Репрезентация эмоционального концепта «ANGST» в художественных произведениях Г. Грасса. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія: «Когнітивна лінгвістика». Вип. № 1051. 2013. С. 27-31.
 6.  Діденко Н.М. Специфика текстообразующей иронии в романах Гюнтера Грасса. Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2013. Вип. 211. Т. 223. С. 20-24.
 7.  Диденко Н.Н. Экспликация художественного концепта „Glaube“ в картине мира Гюнтера Грасса. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. Вип. III. С. 13-21.
 8.  Didenko N. N. Die Besonderheiten der Ironie von Günter Grass. Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. пр. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» О.: Фенікс, 2014. С. 323-327.
 9.  Букреева Л.Л., Диденко Н.Н. Отражение немецкой ментальности в юмористических произведениях Хорста Эверса. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2015. Вип. 137. С. 473-479.
 10.  Діденко Н. М. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.04020101 – «Математика» та 7.04030101 – «Прикладна математика» ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2015. 112 с.

 

Admission

Fransuzskii bulvar, 24/26
Phone: (+38-048) 68-12-84
Phone: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone/fax: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top