Кафедра міжнародних відносин

Завідувач кафедрою

Брусиловська Ольга Іллівна

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Підготовка студентів за спеціальністю «міжнародні відносини» була започаткована в Одеському університеті імені І.І.Мечникова у вересні 1994 р. на історичному факультеті. Кафедра міжнародних відносин була заснована по Наказу ректора університету (№ 30-02 від 15.07.1996 р.) і почала свою роботу з 01 вересня 1996 р. Пов'язано це було насамперед з тим, що в Україні існував і зараз існує значний попит на спеціалістів-міжнародників, зокрема зі знанням таких іноземних мов як англійська, арабська, турецька, китайська, новогрецька, японська, а також з переходом відділення міжнародних відносин з історичного факультету до Інституту соціальних наук. В його структурі кафедра міжнародних відносин є випусковою кафедрою за спеціальністю 6.030201 «міжнародні відносини», 7.03020101 «міжнародні відносини».

Завідувач кафедри

З листопада 1996 р. до квітня 1999 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Аппатов Семен Йосипович (24.01.1930 – 26.03.2003). 

З травня 1999 р. до вересня 2015 р. кафедру очолював доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Коваль Ігор Миколайович.

З вересня 2015 р. виконувачем обов’язків зав. кафедри МВ є Брусиловська Ольга Іллівна.

 
О.І. Брусиловська з 1983 по 1988 рік навчалася на історичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Отримала диплом історика, викладача історії та суспільствознавства з відзнакою. Трудову діяльність в стінах університету розпочала у 1994 р. на посаді доцента кафедри нової та новітньої історії історичного факультету. У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у ОНУ ім. І.І.Мечникова. У 1998 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі міжнародних відносин ІСН. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» в Інституті світової економіки та міжнародних відносин (Київ, Україна). У 2009 р. отримала вчене звання професора по кафедрі міжнародних відносин. 
 
На відділенні міжнародних відносин О.І. Брусиловська викладає ряд дисциплін суспільно-політичного циклу: «Системна трансформація посткомуністичних країн Європи та Азії»,  «Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни», «Історія міжнародних відносин від Давнього Сходу до Першої світової війни».
 
Коло наукових інтересів професора Брусиловської О.І. полягає у вивченні зовнішньої політики та трансформацій посткомуністичних країн Європи та Азії, відносин України із країнами Центральної та Східної Європи, процесів становлення та розвитку системи міжнародних відносин у період глобальних трансформацій. О.І. Брусиловська оприлюднила більше 80 наукових робіт, у тому числі монографію «Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни». Є членом редакційної колегії: 1) наукового журналу “Вісник ОНУ” (Україна),  2)   електронного наукового журналу “Риторика та комунікації” (Болгарія).
 
Професор О.І. Брусиловська в різні роки стала членом Клубу випускників Східної Літньої школи (Варшавський ун-т), Міжнародної асоціації досліджень миру (IPRA), Європейської соціологічної асоціації (ESA), Університетської асоціації сучасних європейських студій (UACES), Міжнародної асоціації медійних та комунікаційних досліджень (IAMCR), Європейської асоціації міжнародних студій (EISA), Міжнародної асоціації політичних наук (IPSA).
 
Під керівництвом О.І. Брусиловської захищено 3 кандидатських дисертації.

Викладачі й співробітники кафедри:

 1. Коваль Ігор Миколайович – доктор політичних наук, професор.
 2. Брусіловська Ольга Іллівна – доктор політичних наук, професор.
 3. Вакарчук Катерина Василівна – кандидат політичнихнаук, доцент.
 4. Войтович Олексій Іванович – кандидат політичнихнаук, доцент.
 5. Глєбов Віктор Вікторович – кандидат історичних наук, доцент.
 6. Глєбов Сергій Володимирович – кандидат політичнихнаук, доцент.
 7. Дубовік Володимир Алімович – кандидат політичнихнаук, доцент.
 8. Захарченко Алла Миколаївна – кандидат політичнихнаук, доцент.
 9. Зубаренко Ірина Валеріївна – кандидат історичних наук, доцент.
 10. Покась Михайло Сергійович – кандидат історичних наук, доцент.
 11. Романова Ольга Володимирівна – кандидат політичнихнаук, доцент.
 12. Сіновець Поліна Андріївна – кандидат політичнихнаук, доцент.
 13. Ігошина Жанна Борисівна – кандидат політичнихнаук, старший викладач.
 14. Максименко Ірина Володимирівна – кандидат політичнихнаук, старший викладач.
 15. Мініахметова Ельвіра Хафізовна – кандидат філологічнихнаук,старший викладач.
 16. Петкова Ольга Володимирівна – кандидат політичнихнаук, старший викладач.
 17. Сніговська Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук,старший викладач.
 18. Бартош Петро Олександрович – старший викладач.
 19. Кузьмін Денис Валерійович – старший викладач.
 20. Малахіті Андрій Васильович – старший викладач.
 21. Мініахметов Хафіз Каримович – старший викладач.
 22. Побле Дмитро Констянтинович – старший викладач.
 23. Шаглі Ганна Іванівна – старший викладач.
 24. Відімська Катерина Ігорівна – викладач.
 25. Кулєшова Карина Ігорівна – викладач.
 26. Мігдальська Вівкторія Іванівна – викладач.
 27. Мігдальський Даниїл Ілліч – викладач.
 28. Тарасюк Юлія Матвіївна – викладач.
 29. Грабіна Ганна Вікторівна 

Навчальна діяльність кафедри

Викладачі випускової кафедри міжнародних відносин забезпечують навчальний процес за спеціальністю 6.030201 «міжнародні відносини», 7.03020101 «міжнародні відносини» з нормативного циклу дисциплін: вступ до фаху міжнародні відносини, історія міжнародних відносин, теорія міжнародних відносин, актуальні проблеми світової політики, історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, зовнішня політика і дипломатія країн Азії і Африки, історія країн Європи і Америки, зовнішня політика України, зовнішня політика країн Східної Європи, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика США, зовнішня політика Росії та з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців, дисципліни вибіркової частини: політична географія, консульська служба, проблеми Чорноморського регіону проблеми регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході, міжнародні організації, теорія та історія європейської інтеграції, теорія зовнішньої політики держав, дипломатичний протокол і етикет, курсові роботи виконуються з політичної географії, історії країн Європи та Америки, азії та Африки, історії міжнародних відносин.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Всі науково-педагогічні працівники з інших кафедр, які залучені до процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030201 «міжнародні відносини» та спеціалістів за спеціальністю 7.03020101 «міжнародні відносини» є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей, що визначається дипломом про освіту, науковим ступенем, ученим званням або досвідом багаторічної практичної роботи в університеті та вищих навчальних закладах; викладачі мають наукові праці з дисциплін, що викладають.

Основними для кафедри є наступні дисципліни:

1. Вступ до фаху міжнародні відносини

2. Історія міжнародних відносин

3. Теорія міжнародних відносин

4. Актуальні проблеми світової політики

5. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

6. Історія країн Європи і Америки

7. Зовнішня політика України

8. Зовнішня політика і дипломатія країн Азії, Африки

9. Зовнішня політика країн Західної Європи

10. Зовнішня політика країн Східної Європи

11. Зовнішня політика США

12. Зовнішня політика Росії

13. Політична географія

14. Консульська служба

15. Проблеми Чорноморського регіону

16. Проблеми регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході

17. Міжнародні організації

18. Теорія та історія європейської інтеграції

19. Теорія зовнішньої політики держав

20. Дипломатичний протокол і етикет

21. Теорія міжнародного конфлікту

22. ЄС в системі міжнародної безпеки ХХІ ст.

23. Воєнно-політичні аспекти міжнародної безпеки

24. Посткомуністична трансформація країн Східної Європи

25. Концепції розвитку країн Сходу.

Навчально-методична робота

Для забезпечення даних дисциплін викладачами кафедри підготовлені підручники і навчальні посібники:

1. Брусиловська О.І. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е. - сер. XVII ст. н.е.): навч.-метод. посібн. для студентів ОНУ ім. І.І. Мечникова (у співпраці з І.М. Ковалем). – Одеса: Одеськ. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2013. – 188 с.

2. Брусиловська О.І. Посткомуністичні трансформації країн Східної Європи. Навчальний посібник для студентів. – Одеса: Астропринт, 2007. – 360 с.

3. Брусиловська О.І. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009.– Одеса: Астропринт, 2011. – 448 с.

4. Войтович О.І. Радянський Союз у спогадах сучасників (від початку Великої Вітчизняної війни до 1991 року): У 5 кн. Кн. 2. 1945-1964 рр. Хрестоматія / Укл., підгот. Текстів спогадів, авт.. передмови і коментарів – О.І. Войтович. – Одеса: Астропринт, 2007. – 656 с.

5. Войтович О.І. Радянський Союз у спогадах сучасників (від початку Великої Вітчизняної війни до 1991 року): У 5 кн. Кн. 3. 1964-1985 рр. Хрестоматія / Укл., підгот. Текстів спогадів, авт.. передмови і коментарів – О.І. Войтович. – Одеса: Астропринт, 2008. – 664 с.

6. Войтович О.І. Радянський Союз у спогадах сучасників (від початку Великої Вітчизняної війни до 1991 року): У 5 кн. Кн. 1. 1985-1991 рр. Хрестоматія / Укл., підгот. Текстів спогадів, авт.. передмови і коментарів – О.І. Войтович. – Одеса: Астропринт, 2009. – 784 с.

7. Захарченко А. М. Арабсько-ізраїльський конфлікт: проблеми врегулювання на сучасному етапі: збірник статей. – Одеса: Фенікс, 2009. – 240 с.

8. Захарченко А.М. План врегулювання близькосхідного конфлікту «Дорожня карта» та перспективи його реалізації / Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія. Відп. редактор Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008, 591 с. - С. 208-220

9. Захарченко А.М. Політика США, ЄС і Росії в контексті основних проблем безпеки Близького Сходу та її врахування у політиці України: аналітична доповідь / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. - Одеса: Фенікс, 2011. - 58 с.

10. Захарченко А.М. Посередницька активність України в арабо-ізраїльському конфлікті / Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія. Відп. редактор Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008, 591 с. – C. 396-405

11. Захарченко А.М. Проблеми регіональної безпеки Близького та Середнього Сходу. Методичний посібник. – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 44 с.

12. Захарченко А.М. Суміжні напрями мирного врегулювання близькосхідного конфлікту / Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія. Відп. редактор Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008, 591 с. - С. 220-227

13. Ігошина Ж. Б. Трансформація арабських країн у контексті процесів глобалізації:монографія / Ж.Б. Ігошина. – Одеса : Фенікс, 2012. – 222 с.

14. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н. е.- сер. XVII ст. н. е.) : навчально-методичний посібнк для студ. напряму підготовки 6.030201, спец. «Міжнародні відносини» / О. І. Брусиловська, І. М. Коваль ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 187 с

15. Историческая психология: истоки и современное состояние: монография // под ред. Коваля И.Н., Подшивалкиной В.И., Яремчук О.В. – Одесса – ОНУ имени И.И. Мечникова. – 2012. – 395 с.

16. Миниахметова Э. Х. Турецкий язык в международно-правовых документах и нормативно-правовых актах. Книга 4: учеб. пособие. – Одесса: ООО «ВМВ», 2011. – 242 с.

17. Миниахметова Э. Х. Турецкий язык. Книга 1: учеб. пособие. – 2-е изд. – Одесса: ООО «ВМВ», 2011. – 512 с

18. Миниахметова Э. Х. Турецкий язык. Книга 3: учеб. пособие. – Одесса: ООО «ВМВ», 2011. – 525 с.

19. Політологія : базовий підручник для студ. вузів / І. М. Коваль [та ін.] . – Харків : Фоліо, 2012 . – 411 с.

20. Романова О.В. ЄС в системі міжнародної безпеки ХХІ ст.: метод.посібник / О.В. Романова. – Одеса: Фенікс,2012. – 32 с.

21. Синовец П.А. Двуликий Янус или Теория ядерного сдерживания в 21-м веке.- Одесса: «Феникс», 2008.- 220 с.

22. Сіновець П.А. Дипломатична та консульська служба України// Методичний посібник для студентів 2 курсу, спеціальність «міжнародні відносини». - Одеса: Бахва, 2006. - 17 с.

23. Сіновець П.А. Міжнародні колізії навколо іранської ядерної програми//Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для україни: Монографія/Рада Нац. Безпеки і оборони України, Нац. Ін-т пробл. Міжнародної безпеки; відп.редактор Б. О. Парахонський. –К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С.320-327.

24. Сіновець П.А., Кушнір Д.В. Україна-Іран//Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для україни: Монографія/Рада Нац. Безпеки і оборони України, Нац. Ін-т пробл. Міжнародної безпеки; відп.редактор Б. О. Парахонський. –К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С.490-497.

25. Сіновець П.А.Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США: проблема стримування//Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для україни: Монографія/Рада Нац. Безпеки і оборони України, Нац. Ін-т пробл. Міжнародної безпеки; відп. редактор Б. О. Парахонський. –К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С.141-156.

26. Стратегічні пріоритети політики України в чорноморському регіоні: аналітична доповідь / М.О. Воротнюк, А.М. Захарченко, І.В. Максименко та ін.; за ред.  А.О. Филипенка Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. - Одеса: Фенікс, 2013. - 167 с.

27. Рыжих В.И. Глагольная система арабского литературного языка. В 2 кн. Кн.2. Слабые глаголы: на основе арабской дидактической традиции и авторских исследований: (монография) / В.И. Рыжих. – Одесса: Астропринт, 2009. – 632 с.

28. Sinovets P. Deterrence and the Nuclear Superpowers After the Cold War. - Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. -83 p.

29. Zakharchenko Alla. Geopolitics of Ukraine: Globalization and US Interests / Globalization and Its Defining Moments (Edited by Debamitra Mitra). – India: The Icfai University Press, 2009. – P. 39-58.

Науково-дослідна робота і міжнародні зв’язки кафедри міжнародних відносин

«Аппатовські читання»

З 2007 по 2012 рік викладачі і співробітники кафедри міжнародних відносин досліджували тему: «Міжнародні відносини і політика держав в умовах глобальних трансформацій: концептуальні виміри та зовнішньополітична практика» з номером державної реєстрації роботи 0107U012509. З 2013 р. до сьогодення досліджується тема:

Викладачами кафедри здійснюється проект у рамках Регіонального Семінару з вищої освіти (ReSET) «Європейська безпека та ННД: нова освіта для нової Європи», що було розпочато у вересні 2005 за підтримки Програми Підтримки Вищої Освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства (OSI). У січні 2007 цей проект ReSET(розроблений на трьохрічний період) провів Літню Сесію, «Визначаючі нові кордони зони європейської безпеки» де були присутні 30 молодих викладачів з України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану які працювали з провідними західними спеціалістами. Директором проекту був проф. Коваль І.М.

Центр сучасних досліджень і викладання (CART) у сфері Європейських Студій був заснований в рамках Мегапроекту «Вища освіта: лідерство для прогресу» Міжнародного фонду «Відродження» в 2001-2002. Літня Школа, «Визначаючи Європейські студії: національний досвід і регіональні перспективи» була проведена в 2002 за фінансової підтримки Програми Підтримки Вищої Освіти (HESP). (директор проектів Коваль І.М., координатор Кузьмін Д.В., науково-методичне забезпечення Дубовик В.А.)

Викладачі кафедри та співробітники Центру міжнародних досліджень приділяють багато уваги євроатлантичному процесу, ролі НАТО в сучасних міжнародних відносинах. Зокрема 22-24 травня 2006р. було проведено Академію «Безпека у Середземноморсько-Чорноморсько-Каспійському регіоні: ЄС та НАТО». Проект було здійснено за підтримки Відділу Громадської дипломатії НАТО та Міжнародного фонду «Відродження» 22-24 травня 2008 р. було проведено весняну Академію НАТО «Трансформація НАТО та безпекові виклики сьогодення». Проект було здійснено за підтримки Відділу Громадської дипломатії НАТО та Міжнародного фонду «Відродження».

Викладачі кафедри міжнародних відносин, за відповідними угодами, були безпосередніми виконавцями науково-технічної розробки за темою «Підготовка та проведення організаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів з реалізації Цільового Плану Україна-НАТО в Одеській області та місті Одеса» відповідно до договору № ЦП/531 – 2007 між Міністерством Освіти і Науки України та Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова (30 серпня – 30 грудня 2007 р.). В рамках проекту проводилось соціологічне дослідження з питань ставлення різних верств населення Одеси до питань євроатлантичної інтеграції та проводились інформаційно-просвітницькі заходи такі як конференції, слухання у міській раді, видана збірка аналітичних робіт. Аналогічним був і проект в рамках Цільового Плану Україна-НАТО в Одеській області та місті Одеса відповідно до договору № ЦП/402 – 2008 (3 липня – 30 грудня 2008 р.)

Кафедра міжнародних відносин була автором та безпосередніми виконавцем проекту за програмою Жана Моне Європейського Союзу «Європа в Одесі, Одеса в Європі» (1 вересня 2007- 30 серпня 2008). Угода про надання гранту № -2007-1736/001-001 JEA-JEINFміж Комісією Європейських Співтовариств та Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова. Головними досягненнями стали низка інформаційних, наукових та просвітницьких заходів в рамках днів Європи в Одесі.

Викладачі кафедри на протязі 2008-2011 років у партнерстві з «Центром миру, конверсії та зовнішньої політики України», консорціумом «Європа без бар’єрів» був учасником проекту з моніторингу практики видачі шенгенських віз громадянам України. Зокрема консульськими установами Греції та Республіки Польща, що розташовані в Одесі, в рамках виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС.

Кафедра міжнародних відносин при підтримці Міжнародного фонду «Відродження» у 2010-2011 рр реалізовував проект «Розвиток співпраці ЦМД ОНУ та ПІМВ: Португалія та шлях України до ЄС» за яким здійснювалось спільне україно-португальське дослідження із Португальським інститутом міжнародних відносин з проблем європеїзації та просування ідеї інтеграції України до ЄС. За результатами було видано монографію українською та португальською мовами.

Традицією кафедри є проведення «Аппатовських читань»., до яких запрошуються як маститі , так і молоді вчені-міжнародники з України та зарубіжних країн. Вони присвячені пам'яті видатного вченого-міжнародника, одного із засновників відділення міжнародних відносин і кафедри міжнародних відносин, а також Центру міжнародних досліджень університету і міського наукового семінару з історії, теорії і історіографії міжнародних відносин академіка Семена Йосиповича Аппатова.(24.01.1930 – 26.03.2003).

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ, НАУКОВІ ГРАНТИ ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ІСН НА БАЗІ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Словенія, Університет МаріборуISCOMET, Інститут етнічних і регіональних студій, КНУ імені Т. Шевченка, ЛНУ імені І.Франка.Тема співробітництва: «Законодавче забезпечення Європейської політики сусідства та належне врядування». Практичні результати та публікації - це розробка та впровадження магістерської програми для спеціальності міжнародні відносини та правознавство за проблематикою європейської інтеграції та європейського права.

Бельгія, «Європейська Університетська Асоціація». Тема співробітництва:»Сприяння формуванню сталої та автономної системи вищої освіти у країнах Східної Європи». Практичні результати-це проведення досліджень у сфері європейського досвіду сучасної автономії університетів та формування пропозицій щодо реформи системи вищої освіти у контексті застосування загальноєвропейського досвіду.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a11ac3096fc112276824891511107632
title_5a11ac30970d95430975831511107632
title_5a11ac30971ea16895314031511107632
title_5a11ac30972fc8477280371511107632
Top