Сторінка абітурієнта

Адреса: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
Телефон: (38-0482) 68-54-61, FAX: (38-0482) 63-44-62
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор: кандидат історичних наук, доцент В.В.Глебов

Інститут соціальних наук - один з підрозділів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що найбільш диамічно розвивається. 1992 року в ОНУ був створений факультет соціології, економіки та політології (СЕП). 1994 року факультет СЕП був перетворений на Інститут соціальних наук.

Інститут готує фахівців у таких сферах:

 • Політичні науки, політичний менеджмент, прикладна політологія, політичні та соціальні комунікації;
 • Соціологія, соціальне управління, соціальна робота, PR-технології;
 • Працівники дипломатичної і консульської служб, міжнародні відносини та зовнішня політика держави зі спеціалізацією по євроведенню, американістики і сходознавства.

Підготовка студентів здійснюється за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за трьома спеціальностями:

 • Політологія (денна та заочна форми навчання)
 • Соціологія (денна та заочна форми навчання)
 • Міжнародні відносини (денна форма навчання)

Всього в ІСН навчається більше 1100 студентів.

Студентська наукова робота

НАУКОВИЙ АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ № 1, 2017

У ІСН викладацьку роботу ведуть 75 викладачів, у тому числі 9 професорів, 38 кандидатів наук, що зосереджені на 4 кафедрах:

 • Соціології (завідувач - професор Оніщук В.М.)
 • Політичних наук (завідувач-професор Ануфрієв Л.О.)
 • Міжнародних відносин (завідувач-професор Коваль І.М.)
 • Історії та світової політики (завідувач-доцент Шевчук М.А.)

За 15 років в Інституті підготовлено: 6 докторів наук, понад 70 кандидатів наук.

За останній рік опубліковано: 7 монографій, підручників і навчальних посібників; 162 статті, у тому числі 23 - за кордоном. В даний час в аспірантурі ІСН навчається 56 аспірантів.

Основні сфери та напрямки наукових досліджень:

 • Світова політика: теоретичні, історичні та правові аспекти;
 • Міжнародні відносини і зовнішня політика держав у контексті глобальних трансформацій;
 • Політичні процеси і політичні структури в умовах трансформації суспільства;
 • Інституційні зміни в суспільних системах та пошук нової ідентичності.

В ІСН створені і плідно працюють:

 • Центр міжнародних досліджень;
 • Соціологічна лабораторія;
 • Центр турецької мови та культури;
 • Арабський і Японський центри

ІСН активно розвиває співробітництво із закордонними університетами та організаціями:

 • підтримує постійні наукові контакти більше ніж з 20 закордонними університетами в Європі, США, Канаді, Росії, Японії, Туреччини;
 • є учасником програми Жана Моне (адмініструється Європейським Союзом);
 • визначений базовим університетом в Україні з підготовки магістерської програми «Викладання евроведення»;
 • є базовою організацією при проведенні Днів Європи в Україні.

В ІСН активно розвивається суспільне життя і заохочується соціальна активність студентів:

 • працюють органи студентського самоврядування;
 • розвинена спортивна та культурно-масова робота;

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Напрям підготовки: 0302 - міжнародні відносини

Відділення міжнародних відносин є навчально-методичним і науковим центром з підготовки фахівців-міжнародників широкого профілю, орієнтованих для роботи в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну та країнах Близького, Середнього та Далекого Сходу. На Відділенні міжнародних відносин студенти набувають фундаментальних знань у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики, дипломатичної служби, міжнародного права, міжнародних економічних відносин; вивчають східні мови за вибором (арабська, новогрецька, іврит, турецька, японська). Англійська мова викладається всім студентам. Підготовка фахівців-міжнародників у ICH здійснюється за ступеневою системою: бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 рік). Рівень акредитації - IV.

Після 4 років навчання студенти одержують диплом про базову вищу освіту та кваліфікацію - фахівець із міжнародних відносин. Після 5 років навчання випускникам Відділення міжнародних відносин ІCH видається диплом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова державного зразка і присвоюються кваліфікації - «Політолог-міжнародник з поглибленним знанням англійської та (арабської або турецької, або японської, або новогрецької, або івриту) мов».

Працевлаштування: державні дипломатичні представництва, органи зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, підприємства та установи, що працюють над питаннями здійснення зовнішньоекономічних контактів, науково-технічних і культурних зв'язків, наукові установи, органи законодавчої і виконавчої влади, державні адміністрації, викладач іноземної мови в освітніх установах, комерційні структури, діяльність яких пов'язана з маркетингом на посадах експерта, референта або консультанта, рекламних та екскурсійно-туристичних агентств.

Контактна інформація:

м. Одеса, Французький б-р - 24\26,
Інститут соціальних наук, тел.68-60-92
Приймальна комісія, тел. 68-12-84.

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Політика

Це слово ми чуємо і зустрічаємо кожен день. Політика внутрішня, зовнішня, соціальна, економічна, національна і ще безліч інших формулювань і визначень, пов'язаних з цим словом. Що ховається за ним? Це «управління державними справами» - стверджував засновник політичної науки. Батько європейської філософії Платон, вважав, що це «єдність у множині», «мистецтво жити разом». «Політична наука - це наука про владу» - стверджував великий Н. Макіавеллі. Ми ж говоримо: «Політологія - це наука про громадянську мудрість».

Політологія

Сьогодні - це одна з найбільш престижних спеціальностей університету. Вашими викладачами будуть доктори і кандидати наук, визнані професіонали. Багато хто з них - офіційні експерти провідних засобів масової інформації Одеського регіону. У вашому розпорядженні - фонди однієї з найбільших наукових бібліотек південного регіону України.

Під час навчання на відділенні політології вас чекає насичене культурне та спортивне життя: Дні інституту, КВК, виступи за збірну університету.

А ще навчання на нашому відділенні - це безліч цікавих зустрічей і корисних контактів.

Політологія-ваш правильний вибір.

Що буде вивчати студент - політолог?

1. Дисципліни політичної науки:

 • Загальна теорія політики
 • Історія політичних вчень
 • Філософія політики
 • Історія та теорія політичних партій
 • Зарубіжна і порівняльна політологія
 • Політичні еліти і політичне лідерство
 • Прикладна політологія
 • Політична психологія
 • Політичне прогнозування
 • Політична юриспруденція та ін.

2. Юридичні й управлінські дисципліни

 • Теорія держави і права
 • Соціальне управління
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Право і законодавство України
 • Маркетинг та менеджмент
 • Конституційне право та ін.

3. Обов'язкові університетські курси:

 • Філософія
 • Історія
 • Психологія
 • Соціологія
 • Економіка
 • Культурознавство
 • Релігієзнавство
 • Риторика
 • Логіка та ін

Навчальний план передбачає:

 • проходження практики та активну участь студентів-політологів в діяльності державних установ, засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій;
 • вивчення інформатики.
 • поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької)
 • участь у студентських наукових гуртках, олімпіадах і конференціях.

Ставши нашим студентом, ви отримаєте:

 • За 4 роки успішного навчання - диплом бакалавра політології;
 • За 5 років - диплом спеціаліста або магістра політології.

Форми навчання - стаціонар (денне відділення) та заочне відділення, на державній або контрактній основі.

Де може працювати політолог?

 • Фахівцем - референтом з гуманітарних і соціально-економічних питань в органах державної влади, місцевого і регіонального самоврядування.
 • Радником, помічником, консультантом керівників з питань управління персоналом, організаційної та політико-виховної роботи.
 • Дослідником - політологом у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних процесів.
 • Організатором передвиборних компаній, консультантом з політичної реклами та іміджмейкерства.
 • Редактором, коментатором, оглядачем в засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення).
 • Викладачем політології та інших суспільствознавчих та гуманітарних дисциплін (соціології, культурології, права) у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
 • Випускники-політологи можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями «Історія і теорія політики», «Політичні інститути та процеси», «Політична культура та ідеологія», «Глобальні проблеми світової політики». Після успішного захисту дисертації отримують ступінь кандидата політичних наук.
Контактна інформація:
м. Одеса, Французький б-р - 24 \ 26,
Інститут соціальних наук, тел.68-60-92
Приймальна комісія тел. 68-12-84

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

Короткий путівник по спеціальності соціологія

"Якщо б соціологія не дозволяла покращити суспільство, вона не коштувала б і години праці."

Еміль Дюркгейм

Соціологія - це наука про суспільство: про глобальні зміни, які відбуваються у світі; про те, як люди, що живуть у різних куточках планети, пов'язані між собою, про появу і преспективи розвитку нових сил впливу в світі - глобальних ринків, глобальних соціальних технологій, глобальних регіонів. Соціологія вивчає також зміни, що відбуваються в конкретному суспільстві, які хвороби і якою мірою характерні для нього. Одночасно соціологія зайнята пошуком шляхів виходу з кризи чи застою. Також соціологам цікаві процеси, що протікають в малих соціальних групах, таких як сім'я, окремий колектив і т.д. Соціологічний метод дає можливість вивчати суспільство практично на будь-якому рівні.

Ви скажете, це роблять також журналісти, філософи, психологи, політологи, економісти та юристи разом узяті. Але вони лише описують, або коментують окремі сюжети і тільки соціологи вимірюють ці явища кількісно, і здатні комплексно підійти до вивчення будь-якої соціальної проблеми, вивчають думку найрізноманітніших різних груп населення про найважливіші проблеми суспільного життя.

Зверніть увагу на предмети за спеціальністю "Соціологія". Вони охоплюють різноманітні сфери життя суспільства і задовольняють зростаючі запити сучасного ринку праці. Це свого роду гарантія працевлаштування і свідчення невичерпності професії.

Тільки зараз керівники державних і приватних структур починають розуміти, що їм потрібні аналітики, тобто ті, хто може зрозуміти причини конфліктів чи неефективної роботи, тупцювання на місці замість реального руху вперед. Тому саме до соціологів звертаються для проведення маркетингових досліджень; частіше, ніж політологів запитують про причини напруженості в суспільстві і прогнозах в різного роду виборчих кампаніях.

Спеціальність "Соціологія" порівняно молода в Україні. Двадцять років тому почали готувати фахівців у Харківському та Київському університетах, вісімнадцять років тому - в Одеському. У найбільш розвинених країнах історія розвитку та викладання соціології налічує понад сто років.

За цей відносно короткий термін відділення соціології двічі отримувало акредитацію за 4 рівнем і право підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Нині навчання ведуть 5 докторів наук, професорів, 15 кандидатів наук і доцентів. У студентів, які відмінно зарекомендували себе і хочуть продовжувати навчання, є шанс потрапити в аспірантуру. Щорічно в аспірантурі при кафедрі соціології навчається 16-18 осіб. Все це характеризує наше відділення як один з провідних наукових і педагогічних соціологічних центрів України. Одеська школа соціології широко відома як в Україні, так і за кордоном.

Де працюють випускники соціологи?

Випускники відділення соціології ІСН ОНУ ім. І.І. Мечникова працюють у всіх містах України: в управлінських структурах відомих комерційних фірм; у відділах і управліннях соціального захисту міст: Одеси, Харкова, Львова, Києва; на телебаченні, в облдержадміністрації та міськвиконкомах міст: Одеси, Южного, Білгород-Дністровського, Ізмаїла; викладають у вузах і технікумах і т.д.

Приходьте і поринайте в захоплюючий світ соціології!

Ми допоможемо Вам глибше зрозуміти сенс різноманітних поглядів на еволюцію суспільства та його прогрес.

Навчальні курси, що читаються на відділенні соціології.

Зверніть увагу на перелік предметів, що викладаються на нашому факультеті. Вони охоплюють практично всі сфери життя суспільства, і це гарантує широку можливість застосування отриманих знань у майбутньому. Крім того, ці курси зараз дуже популярні й користуються попитом у абітурієнтів та студентів різних факультетів.

Цикл загально гуманітарних дисциплін.

 • Історія України.
 • Ділова українська мова.
 • Українська та зарубіжна культура.
 • Філософія.
 • Релігієзнавство.
 • Основи економічних теорій.
 • Політологія.
 • Іноземна мова.
 • Історія філософії України.
 • Фізичне виховання.
 • Конституційне право України.
 • Безпека життєдіяльності.

Спеціальні дисципліни.

 • Вступ до спеціальності.
 • Історія соціологічних теорій і вчень.
 • Загальна соціологічна теорія.
 • Загальна психологія.
 • Педагогіка.
 • Логіка.
 • Риторика.
 • Етнографія.
 • Основи демографії.
 • Інформатика.
 • Основи вищої математики та елементи теорії ймовірностей.
 • Математико-статистичні методи в соціологічних дослідженнях.
 • Соціально-економічна статистика.
 • Право і законодавство України. Основи екології.

Дисципліни за вибором.

 • Соціологія культури.
 • Соціологія літератури і мистецтва.
 • Психодіагностика. Соціальна психологія.
 • Соціальні технології. Соціоінженерная діяльність і соціальне прогнозування. Якісні методи дослідження.
 • Маркетинг. Менеджмент.
 • Соціальна робота та соціальні служби в Україні.
 • Соціологія громадської думки.
 • Соціальна антропологія.
 • Соціологія особистості.
 • Соціологія молоді.
 • Соціологія релігії.
 • Соціологія сім'ї та шлюбу.
 • Соціологія засобів масової комунікації.
 • Методика викладання соціології.

А також:

 • Соціальне управління.
 • Соціологія освіти.
 • Соціальна структура і соціальна стратифікація.
 • Соціологія політики.
 • Соціологія права.
 • Соціологія міжнародних відносин.
 • Соціологія девіантної поведінки.
 • Сучасні концепції природничих та гуманітарних наук.
 • Сучасні соціологічні теорії.
 • Соціологія бізнесу та маркетингу.
 • Соціологія праці та економічна соціологія.
 • Соціологія територіальних спільнот.
 • Основи геополітики.
 • Теорія прийняття управлінських рішень.
 • Основи діловодства.
 • Основи конфліктології.
 • Соціологія віртуального простору.
 • Основи етики та естетики.
 • Паблік релейшінс.
 • Права людини.
 • Гендерні дослідження.
 • Етносоціологія.
Контактна інформація: м. Одеса, Французький б-р - 24\26,
Інститут соціальних наук, тел.68-60-92
Приймальна комісія тел. 68-12-84

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a115e825edb55372014671511087746
title_5a115e825eecf17968889321511087746
title_5a115e825f08615404769211511087746
title_5a115e825f1a11747883511511087746
Top